إسلام_حر, Twitter, 3/19/2023 3:50:48 PM, 291617


FAQ | Problem?

إسلام_حر_2023-03-19_08-22-21.xlsx
إسلام_حر_2023-03-19_08-22-21.xlsx
From:
NodeXLExcelAutomator
Uploaded on:
March 19, 2023
Short Description:
إسلام_حر via NodeXL https://bit.ly/3yRIsNi
@ihalhurra
@islam_behery
@heggy_tarek
@alhurranews
@youtube
@halahalajaber
@mejaira
@azizalqenaei
@samyshob
@sameh_asker

Top hashtags:
#إسلام_حر
#إسلام_بحيري
#شاهد_الحرة
#الخريطة
#اسلام_حر
#مع_إسلام_بحيري
#إنتظرونا

Description:
Description
The graph represents a network of 1,094 Twitter users whose recent tweets contained "إسلام_حر", or who were replied to, mentioned, retweeted or quoted in those tweets, taken from a data set limited to a maximum of 5,000 tweets, tweeted between 3/26/2006 12:00:00 AM and 3/18/2023 5:00:35 PM. The network was obtained from Twitter on Sunday, 19 March 2023 at 15:44 UTC.

The tweets in the network were tweeted over the 4099-day, 9-hour, 17-minute period from Tuesday, 22 November 2011 at 13:39 UTC to Saturday, 11 February 2023 at 22:57 UTC.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, an edge for each "retweet" relationship in a tweet, an edge for each "quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in retweet" relationship in a tweet, an edge for each "mention in reply-to" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote reply-to" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not from above.

The graph is directed.

The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.

The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.


Author Description


Overall Graph Metrics
Vertices : 1094
Unique Edges : 564
Edges With Duplicates : 5885
Total Edges : 6449
Number of Edge Types : 7
Retweet : 2016
MentionsInRetweet : 2272
Mentions : 300
Tweet : 1435
Replies to : 180
MentionsInReplyTo : 224
Quote : 22
Self-Loops : 1576
Reciprocated Vertex Pair Ratio : 0.0249110320284698
Reciprocated Edge Ratio : 0.0486111111111111
Connected Components : 265
Single-Vertex Connected Components : 177
Maximum Vertices in a Connected Component : 641
Maximum Edges in a Connected Component : 5687
Maximum Geodesic Distance (Diameter) : 9
Average Geodesic Distance : 3.545461
Graph Density : 0.000963418530084249
Modularity : 0.173574
NodeXL Version : 1.0.1.510
Data Import : The graph represents a network of 1,094 Twitter users whose recent tweets contained "إسلام_حر", or who were replied to, mentioned, retweeted or quoted in those tweets, taken from a data set limited to a maximum of 5,000 tweets, tweeted between 3/26/2006 12:00:00 AM and 3/18/2023 5:00:35 PM. The network was obtained from Twitter on Sunday, 19 March 2023 at 15:44 UTC.

The tweets in the network were tweeted over the 4099-day, 9-hour, 17-minute period from Tuesday, 22 November 2011 at 13:39 UTC to Saturday, 11 February 2023 at 22:57 UTC.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, an edge for each "retweet" relationship in a tweet, an edge for each "quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in retweet" relationship in a tweet, an edge for each "mention in reply-to" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote reply-to" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not from above.

Layout Algorithm : The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.
Graph Source : TwitterSearch2
Graph Term : إسلام_حر
Groups : The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.
Edge Color : Edge Weight
Edge Width : Edge Weight
Edge Alpha : Edge Weight
Vertex Radius : Betweenness Centrality

Top Influencers: Top 10 Vertices, Ranked by Betweenness Centrality
Top URLs
Top URLs in Tweet in Entire Graph:
[31] https://twitter.com/IHAlhurra/status/1070765850616049665/video/1
[30] https://twitter.com/IHAlhurra/status/1163918776057913344/video/1
[26] https://www.alhurra.com/live/video/5
[20] https://twitter.com/IHAlhurra/status/1062115818543243264/video/1
[14] https://www.youtube.com/watch?v=3v_24uLDb_k&feature=youtu.be

[13] https://www.youtube.com/watch?v=7T4z5PJYfHM&feature=youtu.be

[13] https://twitter.com/IHAlhurra/status/1076499165235032066/video/1
[12] https://www.youtube.com/watch?v=s56qqT9druY&feature=youtu.be

[12] https://www.youtube.com/playlist?list=PLrH3RJ5Jj68if_biH30noM4l01CLenltJ

[12] https://www.youtube.com/playlist?list=PLZbUDH-BNdcmbmgQUO71SindAbphpeOWs


Top URLs in Tweet in G1:
[4] https://soundcloud.com/islam_behery1/132017a
[4] https://www.facebook.com/sheikhmohammadhassan/videos/420763768320347/
[4] https://www.facebook.com/sheikhmohammadhassan/videos/434530170277040/
[3] https://soundcloud.com/islam_behery1/islam-behery-bbc
[3] https://www.youtube.com/watch?v=UBHa0_fgNSs

[2] https://www.youtube.com/watch?v=4Hwm4DpYoJ4&feature=share

[2] https://www.youtube.com/watch?v=F_T4DxSJUEU&feature=share

[2] https://www.youtube.com/watch?v=EfHYPTQ1iMA&list=TLPQMjIwNDIwMjCwL3TZ8T_0vA&index=2

[2] https://www.youtube.com/watch?v=UBHa0_fgNSs&feature=youtu.be

[2] https://www.facebook.com/sheikhmohammadhassan/videos/393870824342975/

Top URLs in Tweet in G2:
[30] https://twitter.com/IHAlhurra/status/1163918776057913344/video/1
[18] https://twitter.com/IHAlhurra/status/1070765850616049665/video/1
[15] https://twitter.com/IHAlhurra/status/1062115818543243264/video/1
[8] https://twitter.com/IHAlhurra/status/1076499165235032066/video/1
[6] https://twitter.com/IHAlhurra/status/1239099186383073280/video/1
[6] https://twitter.com/IHAlhurra/status/1070053317940789250/video/1
[6] https://twitter.com/IHAlhurra/status/1236215206717648903/video/1
[6] https://twitter.com/IHAlhurra/status/1237649619213000705/video/1
[6] https://twitter.com/IHAlhurra/status/1238374344436441089/video/1
[5] https://twitter.com/IHAlhurra/status/1116741029384916995/video/1

Top URLs in Tweet in G3:
[26] https://www.alhurra.com/live/video/5
[12] https://www.youtube.com/playlist?list=PLZbUDH-BNdcmbmgQUO71SindAbphpeOWs

[11] https://www.youtube.com/playlist?list=PLrH3RJ5Jj68if_biH30noM4l01CLenltJ

[7] https://www.youtube.com/watch?v=RF5Izz2Ipc4&feature=youtu.be

[7] https://twitter.com/IHAlhurra/status/1070765850616049665/video/1
[7] https://twitter.com/Islam_Behery/status/920093449965195264/photo/1
[7] https://drive.google.com/file/d/0B9I6I-wmdMyfMkFMekZCTnVrczA/view?usp=sharing
[6] https://www.godaddy.com/forsale/megafmonline.com
[6] https://www.alhurra.com/t/26.html?s=97300
[6] https://twitter.com/Islam_Behery/status/926512780735377408/photo/1

Top URLs in Tweet in G4:
[1] https://www.facebook.com/100006670500080/posts/2250086978556964/
[1] https://twitter.com/heggy_tarek/status/1059238247346434048/photo/1
[1] http://www.tarekheggy-tv.com/
[1] https://twitter.com/IHAlhurra/status/1070765850616049665/video/1
[1] https://twitter.com/IHAlhurra/status/1076499165235032066/video/1
[1] https://twitter.com/IHAlhurra/status/1070053317940789250/video/1

Top URLs in Tweet in G5:
[5] https://www.youtube.com/watch?v=s56qqT9druY&feature=youtu.be

[2] https://www.youtube.com/watch?v=z-vY1bWeIlY&feature=youtu.be

[2] https://twitter.com/HalaHalajaber/status/843950055438630913/photo/1
[2] http://www.washwasha.org/afdal2017/default.aspx?c=2&idx=1
[2] https://www.youtube.com/watch?v=dyzM4Wspc5g
[2] https://www.youtube.com/watch?v=bZm9AwatT9c&feature=youtu.be

[1] https://www.youtube.com/watch?v=DI7zmLeirtc&feature=share
[1] https://twitter.com/HalaHalajaber/status/918828454249820161/video/1
[1] https://twitter.com/HalaHalajaber/status/927706539921674242/video/1
[1] https://www.facebook.com/el5areta/videos/856528301166757/

Top URLs in Tweet in G6:
[10] https://www.youtube.com/watch?v=7T4z5PJYfHM&feature=youtu.be

[5] https://www.youtube.com/watch?v=UBHa0_fgNSs&feature=youtu.be

[5] https://www.youtube.com/watch?v=0P66BRcQ2Xg&feature=youtu.be

[4] https://www.youtube.com/watch?v=s56qqT9druY&feature=youtu.be

[2] https://youtu.be/jIjIzG-yycU?a
[2] https://youtu.be/mB0-fjsY0fY?a
[2] https://www.youtube.com/watch?v=MhRwWG1An7I&feature=youtu.be

[2] https://www.youtube.com/watch?v=q7myedKORQA&feature=youtu.be

[2] https://www.youtube.com/watch?v=K3d0URn2dZ8&feature=youtu.be

[2] https://www.youtube.com/watch?v=OsUqku_kL2k&feature=youtu.be


Top URLs in Tweet in G7:
[10] https://twitter.com/alhurranews/status/1202068371224879104/video/1
[6] https://twitter.com/IHAlhurra/status/1062115818543243264
[5] https://twitter.com/IHAlhurra/status/1062780510957682690
[5] https://twitter.com/alhurranews/status/1205004551692201984/video/1
[5] https://twitter.com/alhurranews/status/1217687928731656192/video/1
[4] https://twitter.com/alhurranews/status/1209715395747360768/video/1
[4] https://twitter.com/alhurranews/status/1202467774217555968/video/1
[4] https://twitter.com/alhurranews/status/1215196512231329792/video/1
[4] https://twitter.com/alhurranews/status/1203199993152229381/video/1
[3] https://twitter.com/alhurranews/status/1237981649176080387/video/1

Top URLs in Tweet in G8:
[1] https://twitter.com/IHAlhurra/status/1138155135081861122/video/1
[1] https://twitter.com/IHAlhurra/status/1077628332253106178/video/1
[1] https://twitter.com/IHAlhurra/status/1191371879417884674/video/1
[1] https://twitter.com/IHAlhurra/status/1207586705458499585/video/1
[1] https://twitter.com/alhurranews/status/1237981649176080387/video/1
[1] https://twitter.com/IHAlhurra/status/1215921323777589248/video/1
[1] https://twitter.com/IHAlhurra/status/1070765850616049665/video/1
[1] https://twitter.com/alhurranews/status/1215196512231329792/video/1
[1] https://twitter.com/IHAlhurra/status/1062115818543243264/video/1

Top URLs in Tweet in G9:
[1] https://twitter.com/IHAlhurra/status/1221357128209895428

Top Domains
Top Domains in Tweet in Entire Graph:
[800] twitter.com
[534] youtube.com
[166] fb.me
[48] facebook.com
[39] alhurra.com
[30] youtu.be
[17] google.com
[13] soundcloud.com
[8] vimeo.com
[7] blogspot.com

Top Domains in Tweet in G1:
[63] fb.me
[36] facebook.com
[31] youtube.com
[13] twitter.com
[10] soundcloud.com
[3] vimeo.com
[2] instagram.com
[2] alhurra.com
[2] tarekheggy-tv.com
[2] dlvr.it

Top Domains in Tweet in G2:
[316] twitter.com
[31] youtube.com
[1] alhurra.com

Top Domains in Tweet in G3:
[348] youtube.com
[301] twitter.com
[35] fb.me
[32] alhurra.com
[17] google.com
[8] facebook.com
[7] blogspot.com
[6] godaddy.com
[5] vimeo.com
[5] washwasha.org

Top Domains in Tweet in G4:
[4] twitter.com
[1] facebook.com
[1] tarekheggy-tv.com

Top Domains in Tweet in G5:
[13] youtube.com
[8] twitter.com
[2] washwasha.org
[1] facebook.com
[1] youm7.com

Top Domains in Tweet in G6:
[71] youtube.com
[27] youtu.be
[7] twitter.com
[1] ow.ly
[1] fb.me
[1] ln.is
[1] youm7.com
[1] soundcloud.com

Top Domains in Tweet in G7:
[89] twitter.com
[7] youtube.com
[4] alhurra.com

Top Domains in Tweet in G8:
[9] twitter.com

Top Domains in Tweet in G9:
[1] twitter.com

Top Hashtags
Top Hashtags in Tweet in Entire Graph:
[2433] إسلام_حر
[1602] إسلام_بحيري
[240] شاهد_الحرة
[126] الخريطة
[61] اسلام_حر
[45] مع_إسلام_بحيري
[43] إنتظرونا
[39] خالد_منتصر
[34] اسلام_حــــر
[30] اسلام_حـــرTop Hashtags in Tweet in G1:
[43] إسلام_حر
[33] اسلام_حر
[21] اسلام_بحيري
[10] np
[10] soundcloud
[10] عمرو_اديب
[9] الخريطه
[8] الشيخ_ميزو
[7] إسلام_بحيري
[7] الخريطة

Top Hashtags in Tweet in G2:
[764] إسلام_حر
[381] إسلام_بحيري
[123] شاهد_الحرة
[15] خالد_منتصر
[7] الحرة
[6] الإسلام
[6] معلومة_إسلام_حر
[5] اسلام_حر
[4] داعش
[3] حقوق_المرأة

Top Hashtags in Tweet in G3:
[1406] إسلام_حر
[1167] إسلام_بحيري
[102] الخريطة
[43] إنتظرونا
[42] شاهد_الحرة
[38] مع_إسلام_بحيري
[21] إعادة
[21] إسلام_البحيري
[20] خالد_منتصر
[19] ميجا_اف_ام

Top Hashtags in Tweet in G4:
[10] إسلام_بحيري
[8] إسلام_حر
[2] مع_إسلام_بحيري
[2] الخريطة
[1] خالد_منتصر
[1] حصة_قراءة

Top Hashtags in Tweet in G5:
[18] إسلام_حر
[4] إسلام_بحيري
[3] وشوشة
[2] قناة_الحرة
[2] مع_إسلام_بحيري
[2] الخريطة
[1] youm7
[1] معلومة_إسلام_حر
[1] إسلام_البحيري
[1] محمد_فهمي

Top Hashtags in Tweet in G6:
[61] إسلام_حر
[22] إسلام_بحيري
[6] الخريطة
[3] خالد_منتصر
[3] حصة_قراءة
[3] مع_إسلام_بحيري
[1] islambeheiry
[1] egyptian
[1] liberal
[1] tarekheggy

Top Hashtags in Tweet in G7:
[100] إسلام_حر
[64] شاهد_الحرة
[2] اسلام_حر
[2] إسلام_بحيري
[2] الإسلام
[1] معلومة_إسلام_حر
[1] تونس
[1] حقوق_المرأة
[1] داعش
[1] إسلامـ_حر

Top Hashtags in Tweet in G8:
[10] إسلام_حر
[4] شاهد_الحرة
[1] اسلام_حر

Top Hashtags in Tweet in G9:
[1] إسلام_حر

Top Words
Top Words in Tweet in Entire Graph:
[2433] #إسلام_حر
[1602] #إسلام_بحيري
[1507] في
[1252] من
[1079] ihalhurra
[1006] إسلام
[939] حر
[777] على
[630] أن
[601] ا

Top Words in Tweet in G1:
[187] حر
[132] إسلام
[98] اسلام
[77] في
[56] من
[48] على
[45] برنامج
[43] #إسلام_حر
[33] #اسلام_حر
[33] و

Top Words in Tweet in G2:
[764] #إسلام_حر
[384] في
[381] #إسلام_بحيري
[372] ihalhurra
[280] من
[190] على
[167] ا
[164] أن
[155] الإسلام
[123] #شاهد_الحرة

Top Words in Tweet in G3:
[1406] #إسلام_حر
[1167] #إسلام_بحيري
[786] في
[719] من
[636] ihalhurra
[408] islam_behery
[372] islambehery
[363] أن
[363] على
[336] ا

Top Words in Tweet in G4:
[188] إسلام
[105] حر
[100] heggy_tarek
[98] الحرة
[89] ضيف
[80] وسأكون
[80] يقدمه
[80] البحيري
[78] قناة
[71] ا

Top Words in Tweet in G5:
[80] علي
[79] ع
[78] ل
[49] halahalajaber
[46] و
[42] كل
[41] الإسلام
[40] الله
[40] رسول
[39] تعالى

Top Words in Tweet in G6:
[89] إسلام
[73] حر
[71] youtube
[61] #إسلام_حر
[35] الإسلام
[26] في
[24] مع
[23] الحلقة
[22] #إسلام_بحيري
[22] حلقة

Top Words in Tweet in G7:
[100] #إسلام_حر
[64] #شاهد_الحرة
[55] alhurranews
[37] من
[36] في
[34] إسلام
[28] ihalhurra
[27] بحيري
[24] هل
[20] يراها

Top Words in Tweet in G8:
[84] إسلام
[71] في
[45] حر
[41] الحرة
[39] قناة
[37] برنامج
[37] حلقة
[36] مع
[36] بحيري
[36] azizalqenaei

Top Words in Tweet in G9:
[3] والا
[3] البحيري
[2] taleep12345
[2] cihxaaieconuns7
[2] alalmaeey
[2] abd_m55
[2] 3sarra3
[2] r9cfthrehbpmpyg
[2] moonwal27301478
[2] تابعتي

Top Words in Tweet in G10:
[56] إسلام
[28] من
[27] ينشر
[27] الصليبية
[27] ل
[27] الشاذة
[27] الحرة
[27] للعقيدة
[27] قناة
[27] والمناهضة

Top Word Pairs
Top Word Pairs in Tweet in Entire Graph:
[616] إسلام,حر
[487] ihalhurra,#إسلام_بحيري
[322] ihalhurra,#إسلام_حر
[290] قناة,الحرة
[280] اسلام,حر
[255] #إسلام_بحيري,islambehery
[238] #إسلام_حر,#إسلام_بحيري
[207] إسلام,بحيري
[189] على,قناة
[152] برنامج,إسلام

Top Word Pairs in Tweet in G1:
[106] إسلام,حر
[72] اسلام,حر
[19] حر,طليق
[18] برنامج,إسلام
[16] حر,الحلقة
[15] قناة,الحرة
[14] ابو,اسلام
[14] برنامج,اسلام
[12] #اسلام_بحيري,#اسلام_حر
[11] على,قناة

Top Word Pairs in Tweet in G2:
[181] ihalhurra,#إسلام_حر
[126] ihalhurra,#إسلام_بحيري
[43] إسلام,حر
[43] #إسلام_حر,هل
[43] إسلام,بحيري
[40] #إسلام_حر,إسلام
[32] تم,وأد
[30] وأد,فكر
[30] فكر,المعتزلة
[30] #إسلام_حر,لهذا

Top Word Pairs in Tweet in G3:
[353] ihalhurra,#إسلام_بحيري
[245] #إسلام_بحيري,islambehery
[224] #إسلام_حر,#إسلام_بحيري
[155] إسلام,حر
[114] #إسلام_بحيري,#إسلام_حر
[110] islam_behery,#إسلام_بحيري
[106] islam_behery,#إسلام_حر
[96] حلقة,جديدة
[96] من,برنامج
[96] ihalhurra,#إسلام_حر

Top Word Pairs in Tweet in G4:
[104] إسلام,حر
[80] إسلام,البحيري
[80] وسأكون,ضيف
[78] قناة,الحرة
[61] برنامجا,جديدا
[61] جديدا,اسمه
[61] أول,حلقة
[61] ستبدأ,قناة
[61] ضيف,أول
[61] الأستاذ,إسلام

Top Word Pairs in Tweet in G5:
[39] الصلاة,علي
[39] نرفضه,تماما
[39] ع,لى
[39] خ,ل
[39] يم,نرفضه
[39] تماما,هكذا
[39] لى,خ
[39] قوله,تعالى
[39] علي,رسول
[39] رسول,الإسلام

Top Word Pairs in Tweet in G6:
[58] إسلام,حر
[17] إسلام,بحيري
[14] youtube,video
[14] liked,youtube
[12] إسلام,البحيري
[12] حر,حلقة
[11] video,إسلام
[10] الإسلام,والعلوم
[10] برنامج,إسلام
[10] الأمس,واليوم

Top Word Pairs in Tweet in G7:
[46] alhurranews,#إسلام_حر
[26] إسلام,بحيري
[20] ihalhurra,#إسلام_حر
[20] من,يراها
[13] #إسلام_حر,إسلام
[11] #إسلام_حر,هل
[10] #إسلام_حر,علاقة
[10] شركا,#شاهد_الحرة
[10] أهل,البيت
[10] إلى,الله

Top Word Pairs in Tweet in G8:
[43] إسلام,حر
[39] قناة,الحرة
[36] إسلام,بحيري
[35] في,برنامج
[34] سأغادر,الكويت
[34] حرية,الرأي
[34] على,قناة
[34] مع,إسلام
[34] برنامج,إسلام
[34] الرأي,في

Top Word Pairs in Tweet in G9:
[2] alchahedi1234m1,cihxaaieconuns7
[2] kamaal_hanaan,srb1001
[2] dhameerwatania,goldens04840211
[2] rafsetif,hp050
[2] firstmuslim,coliseum1312
[2] afedmo,taleep12345
[2] nasser3500hd,zaued5
[2] herohashimy,moonwal27301478
[2] abd_m55,saudiarmy7
[2] zaued5,dhameerwatania

Top Word Pairs in Tweet in G10:
[27] إسلام,حر
[27] خلالها,أفكاره
[27] الحرة,الصليبية
[27] برنامج,تلفزيونى
[27] ل,إسلام
[27] البحيرى,على
[27] الشاذة,والمناهضة
[27] ينشر,من
[27] الصليبية,ينشر
[27] أفكاره,الشاذة

Top Replied-To
Top Replied-To in Entire Graph:
@islam_behery
@ihalhurra
@islambehery
@elbosla
@islambeherypage
@khaledmontaser
@tahoun71
@927megafm
@halahalajaber

Top Replied-To in G2:
@ihalhurra
@elbosla
@islam_behery
@linguistmonitor
@islambeherypage

Top Replied-To in G3:
@islam_behery
@islambehery
@islambeherypage
@927megafm
@abaza_sama
@oomaromar47
@alatrozy
@gamalelsonbaty1

Top Replied-To in G4:
@heggy_tarek

Top Replied-To in G5:
@halahalajaber
@hind_12
@nanooo13
@mohamed09644778
@mahmoudeissaa
@turkiqashlan

Top Replied-To in G6:
@tahoun71
@nesmaabouleila
@khaledmontaser

Top Replied-To in G7:
@alhurranews

Top Replied-To in G8:
@azizalqenaei
@khaledmontaser
@mohdaljamana
@sonya98772880

Top Replied-To in G9:
@hmummohammad
@mejaira

Top Mentioned
Top Mentioned in Entire Graph:
@ihalhurra
@islam_behery
@islambehery
@heggy_tarek
@youtube
@alhurranews
@halahalajaber
@islambeherypage
@azizalqenaei
@elmaltm

Top Mentioned in G1:
@goldshammah113
@yakoubgarro

Top Mentioned in G2:
@ihalhurra
@islam_behery
@islambeherypage
@saudilink
@ieng_mans

Top Mentioned in G3:
@ihalhurra
@islam_behery
@islambehery
@islambeherypage
@youtube
@927megafm
@gamalelsonbaty1
@heggy_tarek
@almasryalyoum

Top Mentioned in G4:
@heggy_tarek
@islam_behery
@ihalhurra

Top Mentioned in G5:
@halahalajaber
@youtube
@islam_behery
@abdullahkhattaf
@islambehery
@fatma_s_al
@mohamed09644778
@mabsota
@hind_12

Top Mentioned in G6:
@youtube
@islam_behery
@ihalhurra
@islambehery
@khaledmontaser
@tahoun71
@halahalajaber
@daliaggeorge
@heggy_tarek
@ibrahimfarghali

Top Mentioned in G7:
@alhurranews
@ihalhurra
@islam_behery
@mohamed33790727
@heggy_tarek

Top Mentioned in G8:
@azizalqenaei
@ihalhurra
@heggy_tarek
@kuwaittowerss
@2kmxio981y4v2hl
@masrawy
@alhurranews

Top Mentioned in G9:
@zaued5
@goldens04840211
@3sarra3
@saeedaam1
@luis_alfares
@afedmo

Top Mentioned in G10:
@elmaltm

Top Tweeters
Top Tweeters in Entire Graph:
@uae_ih
@almasryalyoum
@hesham_m_2011
@masrawy
@youm7
@azoooz20300
@arabic_group
@asfoorplus1
@khalid316805021
@saudilink

Top Tweeters in G1:
@arabic_group
@coptstoday
@eldostoregypt
@coptsunited
@moufathi
@mr___roboot
@iranfnews
@7adasbelfe3l
@joe4u_
@elgornalnet

Top Tweeters in G2:
@saudilink
@salmanjeddah4
@mogran7
@turkinsudairi
@abumahmoud
@aminsalahhossny
@sa3adtiger
@eissaeiadah81
@binyork
@adelalduraye

Top Tweeters in G3:
@almasryalyoum
@khalid316805021
@enelgensuzy512
@gamagymo
@skyeg111
@1131adel
@halaabdalwhab
@alatrozy
@ana2ana3al
@bintalnil_news

Top Tweeters in G4:
@hanaramzy62
@ezzelarablaila
@shaarawy_eman
@shadiametwally
@samosamir4
@monagabra
@sherinhelal555
@dodoegypt
@abidmarzouq
@ehassany

Top Tweeters in G5:
@mabsota
@altamimi14
@gannaguindy
@ebnbarouk
@mahmoudeissaa
@nanooo13
@halahalajaber
@waheedmenna
@barca_o_muerte
@ismail1llkh

Top Tweeters in G6:
@tahoun71
@saras3s3
@anjouje
@samyshob
@zainijamadar
@nesmaabouleila
@fhad_m_305
@khaledmontaser
@drkasaby
@daliaggeorge

Top Tweeters in G7:
@uae_ih
@azoooz20300
@hamada2prince
@alhurranews
@elgabry7
@bademohamad1416
@ssdd66123
@thebahhz
@estshafiq
@mohammedazeez2

Top Tweeters in G8:
@masrawy
@mohamedelhenaw7
@blufire3
@sultanalgzwani
@najmah888
@mytruehope
@azizalqenaei
@salmankhh
@alhamd9111
@iiwii_46

Top Tweeters in G9:
@firstmuslim
@srb1001
@alchahedi1234m1
@basher40x111
@luis_alfares
@0focbhebahhc6bm
@asd192700
@hmummohammad
@rafsetif
@aaamalik1970

Top Tweeters in G10:
@gmaal1963
@m111964t
@abepiere
@almonady5
@h_a_ss_a_n__55
@hazem_altatar
@drpoliticianegy
@mhmdalali1
@shahd2410
@mohammed115084


We use necessary cookies to make our site work. We’d like to set additional cookies to understand site usage, make site improvements and to remember your settings. We also use cookies set by other sites to help deliver content from their services.