في_الممنوع, Twitter, 3/19/2023 3:05:06 PM, 291613


FAQ | Problem?

في_الممنوع_2023-03-19_07-48-06.xlsx
في_الممنوع_2023-03-19_07-48-06.xlsx
From:
NodeXLExcelAutomator
Uploaded on:
March 19, 2023
Short Description:
في_الممنوع via NodeXL https://bit.ly/3Fvql3p
@nphilosopher2
@hend_salem123
@ehassany
@radwa_rody88
@hganenah
@abdelnaserzidn
@ezzelarablaila
@sherifouad10
@shadiametwally
@marwa55361320

Top hashtags:
#السعودية
#حمو_بيكا
#آل_سعود
#العطارين
#شاهر_قمره
#حدث_اليوم

Description:
Description
The graph represents a network of 5,623 Twitter users whose recent tweets contained "في_الممنوع", or who were replied to, mentioned, retweeted or quoted in those tweets, taken from a data set limited to a maximum of 5,000 tweets, tweeted between 3/26/2006 12:00:00 AM and 3/18/2023 5:00:35 PM. The network was obtained from Twitter on Sunday, 19 March 2023 at 14:53 UTC.

The tweets in the network were tweeted over the 2478-day, 14-hour, 57-minute period from Friday, 03 June 2016 at 06:43 UTC to Friday, 17 March 2023 at 21:40 UTC.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, an edge for each "retweet" relationship in a tweet, an edge for each "quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in retweet" relationship in a tweet, an edge for each "mention in reply-to" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote reply-to" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not from above.

The graph is directed.

The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.

The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.


Author Description


Overall Graph Metrics
Vertices : 5623
Unique Edges : 2767
Edges With Duplicates : 7709
Total Edges : 10476
Number of Edge Types : 9
Tweet : 1826
Replies to : 1733
MentionsInReplyTo : 2056
Quote : 229
Retweet : 2142
MentionsInRetweet : 2321
Mentions : 148
MentionsInQuoteReply : 2
MentionsInQuote : 19
Self-Loops : 2230
Reciprocated Vertex Pair Ratio : 0.0794638583054093
Reciprocated Edge Ratio : 0.147228381374723
Connected Components : 2064
Single-Vertex Connected Components : 908
Maximum Vertices in a Connected Component : 732
Maximum Edges in a Connected Component : 1785
Maximum Geodesic Distance (Diameter) : 17
Average Geodesic Distance : 5.488227
Graph Density : 0.000142665057936248
Modularity : 0.474488
NodeXL Version : 1.0.1.510
Data Import : The graph represents a network of 5,623 Twitter users whose recent tweets contained "في_الممنوع", or who were replied to, mentioned, retweeted or quoted in those tweets, taken from a data set limited to a maximum of 5,000 tweets, tweeted between 3/26/2006 12:00:00 AM and 3/18/2023 5:00:35 PM. The network was obtained from Twitter on Sunday, 19 March 2023 at 14:53 UTC.

The tweets in the network were tweeted over the 2478-day, 14-hour, 57-minute period from Friday, 03 June 2016 at 06:43 UTC to Friday, 17 March 2023 at 21:40 UTC.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, an edge for each "retweet" relationship in a tweet, an edge for each "quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in retweet" relationship in a tweet, an edge for each "mention in reply-to" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote reply-to" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not from above.

Layout Algorithm : The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.
Graph Source : TwitterSearch2
Graph Term : في_الممنوع
Groups : The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.
Edge Color : Edge Weight
Edge Width : Edge Weight
Edge Alpha : Edge Weight
Vertex Radius : Betweenness Centrality

Top Influencers: Top 10 Vertices, Ranked by Betweenness Centrality
Top URLs
Top URLs in Tweet in Entire Graph:
[32] https://www.youtube.com/watch?v=dbMSHToh4O0&feature=youtu.be

[25] https://twitter.com/1NotNaS/status/1379460056031358976/video/1
[25] https://twitter.com/walaa30629316/status/1430956716397637640/photo/1
[24] https://twitter.com/chezsafi/status/1359798548418723840/photo/1
[23] https://twitter.com/SherifMuhammed7/status/1529818118578642945/photo/1
[17] https://www.youtube.com/watch?v=dp4yOnvj_mY&feature=youtu.be
[12] https://twitter.com/Sami59717027/status/1431263269868773376/photo/1
[11] https://www.youtube.com/watch?v=p98EvgdYTvE&feature=youtu.be
[11] https://twitter.com/AhmedAboAlsaud1/status/1529912335766278153/photo/1
[10] https://twitter.com/Cairokeeboost/status/1394765343944499201

Top URLs in Tweet in G1:
[5] http://ostazali.blogspot.com/2021/06/Stories-4.html
[4] https://twitter.com/azza_204/status/1362547666362789890/photo/1
[4] https://ostazali.blogspot.com/2021/06/Stories-4.html
[4] https://twitter.com/Mohamed66678147/status/1533541666480701440/photo/1
[3] https://twitter.com/elyoom7/status/1578414494216179712/photo/1
[3] https://twitter.com/arabmemesss/status/1417510172570832897
[3] https://twitter.com/ababeel122/status/1578453893779841024/photo/1
[2] https://www.youtube.com/watch?v=alZg-ewqJIg&feature=youtu.be

[2] https://sstoor.blogspot.com/2020/06/blog-post_732.html
[2] https://germany-post.com/archives/30286

Top URLs in Tweet in G2:
[3] https://twitter.com/Hend_Salem123/status/1421258003806818304/photo/1
[1] https://twitter.com/Hend_Salem123/status/1399752036531556357/photo/1
[1] https://twitter.com/andlep46/status/1564584169254035465/photo/1
[1] https://twitter.com/Hanaa_Hamed/status/1533598179245051904/photo/1

Top URLs in Tweet in G3:
[7] https://www.almasryalyoum.com/news/details/2386804
[6] https://www.masrawy.com/news/news_regions/details/2021/7/28/2063551/%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D9%88-%D8%A8%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%B5%D9%88%D8%B1-
[3] https://twitter.com/eltonsy70/status/1326473450421170176/photo/1
[2] https://twitter.com/NPhilosopher2/status/1608494675836702720/photo/1
[1] https://twitter.com/Bob_2020_/status/1405484352377700352
[1] https://twitter.com/AlMasryAlYoum/status/1407931438813659136
[1] https://twitter.com/AlMasryAlYoum/status/1557681518444777475
[1] https://twitter.com/walaa30629316/status/1430956716397637640/photo/1
[1] https://twitter.com/Klobtayeba/status/1556789484687167491/photo/1
[1] https://twitter.com/7adasBelfe3l/status/1632256110122893312/photo/1

Top URLs in Tweet in G4:
[3] https://twitter.com/attaraqar/status/1444178285924061185/photo/1
[1] https://twitter.com/heshamnajar/status/1587009390271397889/video/1
[1] https://twitter.com/salahalhashem/status/1353286819853594626/video/1
[1] https://twitter.com/kuwmun/status/1529125696555163649
[1] https://twitter.com/kuwmun/status/1529125696555163649/video/1
[1] https://twitter.com/Safir120/status/1576558066707099649/video/1
[1] https://twitter.com/dalaaalmoufti/status/1610550994135568386/video/1
[1] https://twitter.com/abokandor/status/1543551290936107010/photo/1
[1] https://twitter.com/Omsara_755/status/1539594268934815744

Top URLs in Tweet in G5:
[32] https://www.youtube.com/watch?v=dbMSHToh4O0&feature=youtu.be

[17] https://www.youtube.com/watch?v=dp4yOnvj_mY&feature=youtu.be
[11] https://www.youtube.com/watch?v=p98EvgdYTvE&feature=youtu.be
[9] https://www.youtube.com/watch?v=LHJPW4VSR4w&feature=youtu.be

[9] https://www.youtube.com/watch?v=65JDS1BjxUY&feature=youtu.be
[8] https://www.youtube.com/watch?v=BTptLkNmDlA&feature=youtu.be

[7] https://www.youtube.com/watch?v=LZLD9j3dPBU&feature=youtu.be
[7] https://www.youtube.com/watch?v=lllOxajuhlM&feature=youtu.be
[7] https://www.youtube.com/watch?v=-nOOI36CmIk&feature=youtu.be

[7] https://www.youtube.com/watch?v=3gB33ZqxzSA&feature=youtu.be


Top URLs in Tweet in G7:
[24] https://twitter.com/chezsafi/status/1359798548418723840/photo/1
[7] https://twitter.com/Alexandria_egy1/status/1430938385955409925/photo/1
[2] https://twitter.com/Alexandria_egy1/status/1420729401361195011/photo/1
[1] https://twitter.com/I_LuLu_I/status/1554543711199133696/photo/1
[1] https://twitter.com/BerOuiiiiNn/status/1328342854905769985/photo/1
[1] https://twitter.com/MahmoudMDarwish/status/1618968516669083649/photo/1
[1] https://twitter.com/Alexandria_egy1/status/1446583846196101123/photo/1
[1] https://twitter.com/NaguibSawiris/status/1395777871101276169

Top URLs in Tweet in G8:
[23] https://twitter.com/SherifMuhammed7/status/1529818118578642945/photo/1
[10] https://twitter.com/Cairokeeboost/status/1394765343944499201
[6] https://twitter.com/Cairokeeboost/status/1328043676291960834
[6] https://twitter.com/Cairokeeboost/status/1411420284972896256
[4] https://twitter.com/Cairokeeboost/status/1496826338363146243
[4] https://twitter.com/Cairokeeboost/status/1400237333866332162
[2] https://twitter.com/Cairokeeboost/status/1535373495718264832
[2] https://twitter.com/Cairokeeboost/status/1330931101775310853
[1] https://twitter.com/Cairokeeboost/status/1500484846849826816/photo/1
[1] https://twitter.com/Dimana1004/status/1496947501232009223

Top URLs in Tweet in G9:
[5] https://twitter.com/DWVydiAj90kFBa9/status/1476931555658510338/photo/1
[2] https://www.misrtalateen.com/2021/02/11/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%85%d9%86-100-%d8%a5%d9%84%d9%89-200-%d8%ac%d9%86%d9%8a/
[1] https://twitter.com/RadwaRody88/status/1318994825887256581/photo/1
[1] https://twitter.com/mazenfarid2/status/1530269034159161345/video/1
[1] https://twitter.com/mazenfarid2/status/1309792773101572097/video/1
[1] https://twitter.com/mazenfarid2/status/1319297019760967683/video/1
[1] https://www.misrtalateen.com/2021/08/20/%d8%a7%d8%b9%d8%b1%d9%81-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7/

Top Domains
Top Domains in Tweet in Entire Graph:
[1401] twitter.com
[287] youtube.com
[23] facebook.com
[15] almasryalyoum.com
[14] blogspot.com
[6] soundcloud.com
[6] org.eg
[6] masrawy.com
[4] alarabiya.net
[4] sudaneseonline.com

Top Domains in Tweet in G1:
[291] twitter.com
[14] blogspot.com
[6] soundcloud.com
[6] youtube.com
[4] sudaneseonline.com
[3] facebook.com
[3] elqnah-news.com
[3] org.eg
[3] elakhbar-gate.com
[2] mahetab.com

Top Domains in Tweet in G2:
[6] twitter.com

Top Domains in Tweet in G3:
[36] twitter.com
[13] almasryalyoum.com
[6] masrawy.com

Top Domains in Tweet in G4:
[11] twitter.com

Top Domains in Tweet in G5:
[267] youtube.com
[109] twitter.com
[19] facebook.com
[1] clubhouse.com

Top Domains in Tweet in G7:
[38] twitter.com

Top Domains in Tweet in G8:
[63] twitter.com

Top Domains in Tweet in G9:
[9] twitter.com
[3] misrtalateen.com

Top Hashtags
Top Hashtags in Tweet in Entire Graph:
[110] السعودية
[48] حمو_بيكا
[39] آل_سعود
[38] العطارين
[36] شاهر_قمره
[34] حدث_اليوم
[31] الرياض
[26] البيطار_يُسيّس_القضاء
[20] أرامكو
[18] محمد_بن_سلمانTop Hashtags in Tweet in G1:
[5] مصر
[4] حمو_بيكا
[3] اليوم_الوطني_السعودي_92
[2] الإمارات_اليوم
[2] المرور
[2] soundcloud
[2] العراق_ينتفض
[2] جمال_مصر_ف
[2] ليبيا
[2] بوابة_الوفد

Top Hashtags in Tweet in G2:
[31] حدث_اليوم
[31] حمو_بيكا
[31] العطارين
[31] شاهر_قمره
[1] بيكااااااااا
[1] أعلام_مصر

Top Hashtags in Tweet in G3:
[8] حمو_بيكا
[6] الإسكندرية
[4] الجمهورية_الجديدة
[2] حدث_اليوم
[2] العطارين
[2] شاهر_قمره
[1] محمد_رمضان
[1] دبي
[1] دولار
[1] الاقتصاد_المصري

Top Hashtags in Tweet in G4:
[3] اسقاط_القروض_لليوم_1010
[2] بلدية_الكويت
[1] الكويت
[1] الحوار_الوطني

Top Hashtags in Tweet in G5:
[109] السعودية
[39] آل_سعود
[31] الرياض
[20] أرامكو
[18] محمد_بن_سلمان
[15] الملك_عبدالعزيز
[14] جدة
[11] الملك_فهد
[9] الدواسر
[9] البحرين

Top Hashtags in Tweet in G6:
[3] اليوم_الوطني_السعودي_92

Top Hashtags in Tweet in G7:
[2] اخبار
[1] حمو_بيكا
[1] العطارين
[1] شاهر_قمره

Top Hashtags in Tweet in G9:
[7] الناس_الغلابه_قانعين
[3] تجار_الدين_المفضوحين
[3] في_الممنوع
[2] تغييرالسلوكيات_ضرورة15
[2] تغييرالسلوكيات_ضرورة18
[2] تغييرالسلوكيات_ضرورة16
[1] المقاطعه_الشعبيه_تهز_تركيا
[1] كفي_خداعا
[1] علي_الغلابه

Top Hashtags in Tweet in G10:
[1] حدث_اليوم
[1] حمو_بيكا
[1] العطارين
[1] شاهر_قمره

Top Words
Top Words in Tweet in Entire Graph:
[5850] في
[3896] الممنوع
[1962] من
[1937] و
[1029] على
[835] فى
[782] كل
[778] ما
[579] لا
[571] جنيه

Top Words in Tweet in G1:
[1041] في
[825] الممنوع
[403] و
[345] من
[211] فى
[197] جنيه
[162] على
[156] مش
[125] زي
[116] فين

Top Words in Tweet in G2:
[156] hend_salem123
[124] بقى
[124] ده
[123] براحتكو
[123] القومي
[123] تشوف
[123] المرورية
[123] يعني
[123] شكل
[123] هتلاقي

Top Words in Tweet in G3:
[311] في
[134] كل
[131] و
[118] الممنوع
[116] nphilosopher2
[76] من
[64] على
[62] ما
[61] حاجة
[61] المرور

Top Words in Tweet in G4:
[246] مخصصه
[170] في
[126] عن
[125] المواقف
[123] معينه
[123] المؤقت
[123] العامه
[123] مسؤول
[123] للوقوف
[123] لقضاء

Top Words in Tweet in G5:
[762] في
[484] الممنوع
[208] الحلقة
[195] كاملة
[189] gt
[177] nabaatvprograms
[173] شاهدوا
[152] من
[125] الملك
[109] #السعودية

Top Words in Tweet in G6:
[178] المركبة
[99] في
[96] الوطنية
[96] هيكل
[96] إخفاء
[96] الاحتفالات
[96] مرورية
[96] مخالفات
[96] مناطق
[96] و

Top Words in Tweet in G7:
[98] في
[64] الممنوع
[61] و
[37] مخالفة
[31] جنيه
[31] كل
[31] على
[30] ما
[28] علي
[27] الله

Top Words in Tweet in G8:
[77] في
[75] الممنوع
[54] و
[49] المجانين
[49] مش
[48] عارف
[48] فين
[47] زي
[46] جنيه
[41] نتفسح

Top Words in Tweet in G9:
[102] بالكوع
[51] ليفة
[51] مكان
[51] والا
[51] للخليفة
[51] سلم
[51] معناها
[51] وغان
[51] الاحترازية
[51] الإجراءات

Top Words in Tweet in G10:
[130] الأهلي
[65] أنك
[65] عموما
[65] حمار
[65] فوق
[65] سبب
[65] ذنب
[65] ومش
[65] كان
[65] شابك

Top Word Pairs
Top Word Pairs in Tweet in Entire Graph:
[3212] في,الممنوع
[613] فى,الممنوع
[276] مش,عارف
[265] زي,المجانين
[248] هنسوق,زي
[242] هنروح,فين
[240] عارف,هنروح
[239] فين,هنسوق
[238] الممنوع,ونمشي
[234] وهنركن,في

Top Word Pairs in Tweet in G1:
[641] في,الممنوع
[168] فى,الممنوع
[110] الممنوع,ونمشي
[107] زي,المجانين
[107] هنسوق,زي
[105] فين,هنسوق
[104] مش,عارف
[103] هنروح,فين
[101] عارف,هنروح
[98] وهنركن,في

Top Word Pairs in Tweet in G2:
[123] القومي,هتلاقي
[123] المخالفات,المرورية
[123] ده,شكل
[123] براحتكو,بقى
[123] وتدخل,الرقم
[123] يعني,مراتك
[123] الجديدة,براحتكو
[123] شكل,المخالفات
[123] بقى,يعني
[123] hend_salem123,ده

Top Word Pairs in Tweet in G3:
[94] في,الممنوع
[45] في,كل
[45] في,شارع
[45] كل,مكان
[44] كانوا,واقفين
[44] واقفين,في
[44] الشرطة,نزلت
[44] شارع,الميرغني
[44] امبارح,حصلت
[44] مكان,كل

Top Word Pairs in Tweet in G4:
[123] مسؤول,عن
[123] للوقوف,المؤقت
[123] في,الدوله
[123] البلدية,والمرور
[123] لشركة,معينه
[123] العامه,في
[123] عن,المواقف
[123] الدوله,التي
[123] المؤقت,لقضاء
[123] مخصصه,لشركة

Top Word Pairs in Tweet in G5:
[477] في,الممنوع
[195] الحلقة,كاملة
[189] كاملة,gt
[177] nabaatvprograms,في
[173] شاهدوا,الحلقة
[66] في,#السعودية
[63] محمد,العمري
[59] عبد,العزيز
[45] حلقة,جديدة
[45] جديدة,من

Top Word Pairs in Tweet in G6:
[96] مرورية,في
[96] الوطنية,تجاوز
[96] التجاوز,إخفاء
[96] الاحتفالات,الوطنية
[96] المركبة,تعديل
[96] في,الاحتفالات
[96] يمنع,فيها
[96] و,إضافة
[96] تعديل,و
[96] مناطق,يمنع

Top Word Pairs in Tweet in G7:
[55] في,الممنوع
[25] الله,يرحمه
[24] رحيل,فارس
[24] على,رحيل
[24] وبرنامج,في
[24] يرحمه,ويحسن
[24] مقال,وبرنامج
[24] الممنوع,الله
[24] ١٣,عام
[24] صاحب,مقال

Top Word Pairs in Tweet in G8:
[75] في,الممنوع
[48] مش,عارف
[47] زي,المجانين
[40] الممنوع,ونمشي
[38] فين,هنسوق
[38] هنسوق,زي
[37] هنروح,فين
[37] نتفسح,مش
[37] عارف,هنروح
[32] ننزل,نتفسح

Top Word Pairs in Tweet in G9:
[51] بالكوع,وحط
[51] ابو,ليفة
[51] علشان,الإجراءات
[51] سلم,بالكوع
[51] مافيش,بيننا
[51] الاحترازية,والا
[51] احنا,مافيش
[51] وحط,قرد
[51] قرد,وغان
[51] مكان,للخليفة

Top Word Pairs in Tweet in G10:
[65] حمار,و
[65] كل,ما
[65] من,أبناءه
[65] حد,كان
[65] جاهل,وأنا
[65] كان,شابك
[65] ذنب,الأهلي
[65] الأهلي,أنك
[65] و,جاهل
[65] أبناءه,ومش

Top Replied-To
Top Replied-To in Entire Graph:
@cairokeeboost
@saudinews50
@bomshary871
@rassdnewsn
@amrfahm51034920
@a_hakeemsaleh
@emoroor
@karimgahin1
@i_lulu_i
@arabqoute

Top Replied-To in G1:

Top Replied-To in G2:
@hend_salem123
@nermine_gouda
@magdaghonem
@andlep46
@hganenah

Top Replied-To in G3:
@almasryalyoum
@mayazzam_
@nphilosopher2
@eghouname
@rasha_elshamy
@ehassany
@eman__asaad

Top Replied-To in G4:
@salahalhashem
@abokandor
@loveeq8

Top Replied-To in G5:
@sarah95148834
@mg_zidan
@m_alumri

Top Replied-To in G7:
@i_lulu_i
@mhmdalimoussa
@naguibsawiris
@nouha_mahmoud
@pogkduvgve6atnc
@berouiiiinn
@freenanno
@tarekmo93820858
@ahgypt

Top Replied-To in G8:
@cairokeeboost
@abdoahm75147094

Top Mentioned
Top Mentioned in Entire Graph:
@nabaatvprograms
@hend_salem123
@heshamnajar
@nphilosopher2
@youtube
@bako8ty2000
@news_ejazah
@abdelnaserzidn
@masswary

Top Mentioned in G1:
@h35245
@publicenemyegy
@914st
@khalidsahi211
@mohammedal3amer
@leqaa_qasem
@jihanfathi
@farahta63667497

Top Mentioned in G2:
@hend_salem123
@waelabdelhay2
@nermine_gouda
@rehab82240407
@true_egyptian
@andlep46

Top Mentioned in G3:
@nphilosopher2
@7adasbelfe3l
@ehassany
@almasryalyoum
@joo54361
@masrawy
@hend_salem123
@ahmedalamin51
@ehabelsheemy
@eltonsy70

Top Mentioned in G4:
@heshamnajar
@salahalhashem
@safir120
@dalaaalmoufti
@erlghu78gngtist
@majlesalommah
@kuwmun
@traffic_kwt

Top Mentioned in G5:
@nabaatvprograms
@youtube
@hamzaalhassan
@m_alumri
@saudireformers
@yassermashhoor
@malmatarq8
@abdulmeden1
@salabdali1976

Top Mentioned in G6:
@news_ejazah
@saudi_justice
@ksaej3

Top Mentioned in G7:
@chezsafi
@berouiiiinn
@mahmoudmdarwish
@alexandria_egy1
@nphilosopher2
@mhmdalimoussa
@esraasabryy
@ghada77_x
@freenanno
@naguibsawiris

Top Mentioned in G8:
@sherifmuhammed7
@cairokeeboost
@rehamhamdii
@saz_nd
@ahmed_loukli

Top Mentioned in G9:
@mazenfarid2
@dwvydiaj90kfba9
@ahmedwashrafi
@misrtalateen

Top Mentioned in G10:
@abdelnaserzidn
@hend_salem123

Top Tweeters
Top Tweeters in Entire Graph:
@alahram
@elbaladofficial
@shorouk_news
@ssm1106
@almasryalyoum
@elwatannews
@jalmouswi_313
@alahramgate
@masrawy
@youm7

Top Tweeters in G1:
@alahram
@ssm1106
@albayannews
@alraya_n
@mnalmsdr
@vetogate
@alwafdportal
@sudaneseonline1
@emaratalyoum
@adel_eisaa

Top Tweeters in G2:
@nermine_gouda
@tarekah13540817
@andlep46
@saberemmy
@hadyhadi
@hend_salem123
@asmaamo18579579
@dooooly1980
@tarekismail1267
@fatmaghani

Top Tweeters in G3:
@almasryalyoum
@masrawy
@sameh_omar
@bob_2020_
@dr_ahmedsami1
@ebrahimshalata
@daliazahret73
@ksalam
@samafndi
@uumaatoot

Top Tweeters in G4:
@totalq8y2
@5alshaiji
@jawadyy
@ifreqpc9iv8k26g
@shakerfailakawi
@dalaaalmoufti
@aboanas45
@loveeq8
@abumusharialkuw
@omfedhha

Top Tweeters in G5:
@ashami033
@hssinuon
@bootie4
@lulua_b
@therealro7
@star7ye
@qatartarget
@ithar1972
@7znqxp0yroddrjk
@abujassimabu

Top Tweeters in G6:
@sa55200977
@nooneesalharbi
@hdi5711
@faisal_soli
@gege90901
@fmt331
@10889alisa
@suuny2050
@maram_mutairiii
@202salman

Top Tweeters in G7:
@safi_2000
@olaosman
@chezsafi
@chereenzz
@sherinwagdy
@midasmisery
@salem309
@elgabry7
@raniaanter
@youssraselim

Top Tweeters in G8:
@mahmoodafife
@hmamvilla2
@rehamhamdii
@yoyokhaled15
@moooon532001
@yourfavhabhob
@yassohigazy
@sanji_ans
@mahmoudntweel
@baratiss

Top Tweeters in G9:
@tahrirlive
@redtiger2016
@0m1aher
@misrtalateen
@k0bg704ji8qlynq
@fdh500
@ali__alhalafi
@sam003sam003
@al86344373
@ns_t00

Top Tweeters in G10:
@mohamedelhenaw7
@drinkcoffee77
@adam07667532
@moha46hunt
@elgefry1500
@hossamibrahimc2
@amrelna8
@mohamed81324766
@ashekegypt2
@sayedha78339611


We use necessary cookies to make our site work. We’d like to set additional cookies to understand site usage, make site improvements and to remember your settings. We also use cookies set by other sites to help deliver content from their services.