الحرة, Twitter, 3/19/2023 10:27:05 AM, 291590


FAQ | Problem?

الحرة_2023-03-19_03-02-41.xlsx
الحرة_2023-03-19_03-02-41.xlsx
From:
NodeXLExcelAutomator
Uploaded on:
March 19, 2023
Short Description:
الحرة via NodeXL https://bit.ly/3lpOl1b
@alhurranews
@goattworld
@makkahregion
@madrid2019_
@youssefalsadoon
@wa_alzahrani
@wj3kdz8txpfykrc
@makkahnp
@medo0o83
@okonemariam

Top hashtags:
#فورمولا1_في_السعودية
#الحرة
#الحقيقة_أولا
#saudiarabiangp
#إيران
#فورمولا1

Description:
Description
The graph represents a network of 5,368 Twitter users whose recent tweets contained "الحرة", or who were replied to, mentioned, retweeted or quoted in those tweets, taken from a data set limited to a maximum of 5,000 tweets, tweeted between 3/26/2006 12:00:00 AM and 3/18/2023 5:00:35 PM. The network was obtained from Twitter on Sunday, 19 March 2023 at 10:09 UTC.

The tweets in the network were tweeted over the 2322-day, 21-hour, 38-minute period from Monday, 07 November 2016 at 02:21 UTC to Sunday, 19 March 2023 at 00:00 UTC.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, an edge for each "retweet" relationship in a tweet, an edge for each "quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in retweet" relationship in a tweet, an edge for each "mention in reply-to" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote reply-to" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not from above.

The graph is directed.

The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.

The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.


Author Description


Overall Graph Metrics
Vertices : 5368
Unique Edges : 2128
Edges With Duplicates : 9547
Total Edges : 11675
Number of Edge Types : 9
Retweet : 2614
MentionsInRetweet : 2886
Tweet : 1694
Replies to : 1599
MentionsInReplyTo : 2500
Quote : 128
Mentions : 221
MentionsInQuoteReply : 17
MentionsInQuote : 16
Self-Loops : 2119
Reciprocated Vertex Pair Ratio : 0.0606326889279438
Reciprocated Edge Ratio : 0.114333057166529
Connected Components : 1470
Single-Vertex Connected Components : 557
Maximum Vertices in a Connected Component : 1172
Maximum Edges in a Connected Component : 3158
Maximum Geodesic Distance (Diameter) : 27
Average Geodesic Distance : 10.171958
Graph Density : 0.000167580375407809
Modularity : 0.444371
NodeXL Version : 1.0.1.510
Data Import : The graph represents a network of 5,368 Twitter users whose recent tweets contained "الحرة", or who were replied to, mentioned, retweeted or quoted in those tweets, taken from a data set limited to a maximum of 5,000 tweets, tweeted between 3/26/2006 12:00:00 AM and 3/18/2023 5:00:35 PM. The network was obtained from Twitter on Sunday, 19 March 2023 at 10:09 UTC.

The tweets in the network were tweeted over the 2322-day, 21-hour, 38-minute period from Monday, 07 November 2016 at 02:21 UTC to Sunday, 19 March 2023 at 00:00 UTC.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, an edge for each "retweet" relationship in a tweet, an edge for each "quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in retweet" relationship in a tweet, an edge for each "mention in reply-to" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote reply-to" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not from above.

Layout Algorithm : The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.
Graph Source : TwitterSearch2
Graph Term : الحرة
Groups : The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.
Edge Color : Edge Weight
Edge Width : Edge Weight
Edge Alpha : Edge Weight
Vertex Radius : Betweenness Centrality

Top Influencers: Top 10 Vertices, Ranked by Betweenness Centrality
Top URLs
Top URLs in Tweet in Entire Graph:
[82] https://twitter.com/FN_Cooking/status/1636427118081917115/video/1
[52] https://twitter.com/JeddahNow/status/1636798322500419585/photo/1
[51] https://twitter.com/GOATTWORLD/status/1637175555744317441/photo/1
[24] https://twitter.com/jedgovsa/status/1637111895684513792/photo/1
[21] https://twitter.com/SakerFell1ni/status/1637174586319011841/photo/1
[16] https://twitter.com/ssc_sports/status/1637169897557073920/video/1
[16] https://twitter.com/dylmy_aldylmy/status/1637144872577540098/photo/1
[14] https://www.youtube.com/watch?v=Lcd8szvfX7M&feature=youtu.be

[12] https://twitter.com/makkahnp/status/1636832077558472704/photo/1
[11] https://gcc-sg.org/ar-sa/MediaCenter/NewsCooperation/News/Pages/news2023-3-16-11.aspx

Top URLs in Tweet in G1:
[4] https://twitter.com/Mesh_Mohamed87/status/1637130170246070273/photo/1
[4] https://twitter.com/Esmaeel29960471/status/1637142729808400385/photo/1
[4] https://twitter.com/Esmaeel29960471/status/1637140420995031040/photo/1
[4] https://twitter.com/AsadAllahswari/status/1637181717990502400/photo/1
[4] https://twitter.com/AsadAllahswari/status/1637176584183455745/photo/1
[4] https://twitter.com/Aleppohelth/status/1637045202677293056/photo/1
[4] https://twitter.com/saudi_speed/status/1636998241760804865/photo/1
[4] https://twitter.com/AlMnatiq/status/1636827781634899979/photo/1
[4] https://twitter.com/fouadfa79842708/status/1637232926201872385/photo/1
[4] https://twitter.com/AlkhaleejOnline/status/1636813741311311882/photo/1

Top URLs in Tweet in G2:
[13] https://www.youtube.com/watch?v=Lcd8szvfX7M&feature=youtu.be

[10] https://www.youtube.com/watch?v=8LpjlAcrOxg&feature=youtu.be

[6] https://www.youtube.com/watch?v=Zlt6GfPZ0k0&feature=youtu.be

[4] https://twitter.com/MasliMohamed/status/1636333966192984066/photo/1
[4] https://twitter.com/alhurranews/status/1636292810629324800/photo/1
[4] https://twitter.com/alhurranews/status/1636728816256122880/photo/1
[4] https://twitter.com/alhurranews/status/1636780387841064985/photo/1
[4] https://www.youtube.com/watch?v=FHkVZpd-D-o&feature=youtu.be

[4] https://twitter.com/AlhurraIraq/status/1636742370577326083/photo/1
[3] https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2023/03/17/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%87

Top URLs in Tweet in G3:
[5] https://twitter.com/wa_alzahrani/status/1636070172866879488
[3] https://twitter.com/KoooraWorld/status/1637186605373964291/photo/1
[1] https://twitter.com/gepLqmkeXWJ5bWs/status/1636317544465276929/photo/1
[1] https://twitter.com/wa_alzahrani/status/1636070172866879488/photo/1
[1] https://twitter.com/NFCStudio1/status/1636086054024273923/photo/1
[1] https://twitter.com/nsr599/status/1635944500924170240/video/1
[1] https://twitter.com/TALAL_NASR_1/status/1636302174882807810/video/1
[1] https://twitter.com/er2020_misf/status/1636446189548609556/photo/1
[1] https://twitter.com/GOATTWORLD/status/1637175555744317441/photo/1
[1] https://twitter.com/fahad2269/status/1636402281879879681/video/1

Top URLs in Tweet in G4:
[50] https://twitter.com/GOATTWORLD/status/1637175555744317441/photo/1
[21] https://twitter.com/SakerFell1ni/status/1637174586319011841/photo/1
[8] https://twitter.com/GoalNFC/status/1637150843387428865/video/1
[1] https://twitter.com/GOATTWORLD/status/1636843459549036544/video/1
[1] https://twitter.com/madrid2019_/status/1637176115310755840/photo/1
[1] https://twitter.com/MightyZoom_/status/1637176408739807235/photo/1
[1] https://twitter.com/ssc_sports/status/1637169897557073920/video/1
[1] https://twitter.com/MH_1902/status/1637182666108723202/photo/1
[1] https://twitter.com/AlmlwkFkhr/status/1637200930603950083/photo/1
[1] https://twitter.com/6x7z1/status/1637183398191005698/photo/1

Top URLs in Tweet in G5:
[52] https://twitter.com/JeddahNow/status/1636798322500419585/photo/1
[24] https://twitter.com/jedgovsa/status/1637111895684513792/photo/1
[8] https://twitter.com/JeddahNow/status/1637132236507041792/photo/1
[8] https://twitter.com/SPA_Spor/status/1636733788125265923/photo/1
[8] https://twitter.com/mbcaction/status/1636739713653526528/photo/1
[8] https://twitter.com/mbcaction/status/1636742065743699972/photo/1
[7] https://www.spa.gov.sa/w1872407
[6] https://shahid.mbc.net/ar/shows/Formula-1%3A-STC-Saudi-Arabian-Grand-Prix-2023/show-967813?Source+=TWITTER&Account+=mbcaction
[4] https://twitter.com/makkahregion/status/1636810222944792576/photo/1
[4] https://twitter.com/jedgovsa/status/1636824456386564096/photo/1

Top URLs in Tweet in G6:
[9] https://twitter.com/AbdulAzim_AlTai/status/1637186621861769218/photo/1
[1] https://twitter.com/AlashtrSalm/status/1637227882966667264/video/1
[1] https://twitter.com/abohemd7000/status/1637164855319842816/photo/1
[1] https://twitter.com/HALAMAMA222/status/1637182276147585024/photo/1
[1] https://twitter.com/aaaooo7397/status/1617943060784242689/photo/1
[1] https://twitter.com/kobeissy4122020/status/1636444959426355216/photo/1

Top URLs in Tweet in G7:
[12] https://twitter.com/makkahnp/status/1636832077558472704/photo/1
[8] https://twitter.com/aawsat_spt/status/1637137612270870528/photo/1
[6] https://twitter.com/aawsat_spt/status/1636759667773943808/photo/1
[5] https://twitter.com/sporty_24/status/1636725849599668225/video/1
[4] https://twitter.com/makkahnp/status/1636762192677576705/photo/1
[4] https://twitter.com/makkahnp/status/1637223196268036101/photo/1
[4] https://twitter.com/ariyadhiah/status/1636811189404434432/photo/1
[4] https://arabiandrive.com/ar/blog/view/%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%8C-%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%8C-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7-1
[4] https://twitter.com/Riy_Local/status/1636734660452446208/photo/1
[4] https://twitter.com/ssc_sports/status/1636742029433528320/photo/1

Top URLs in Tweet in G8:
[82] https://twitter.com/FN_Cooking/status/1636427118081917115/video/1

Top URLs in Tweet in G9:
[12] https://twitter.com/ssc_sports/status/1637169897557073920/video/1
[3] https://twitter.com/Abomsail213MjM1/status/1637091063272726528/photo/1
[2] https://twitter.com/AlNassrFC/status/1637174233427066880/photo/1
[2] https://twitter.com/RudiGarcia/status/1635749719426179075/photo/1
[2] https://twitter.com/spl/status/1637170018906431491
[2] https://twitter.com/xAboud20/status/1637181119408881664/photo/1
[2] https://twitter.com/NAlaqidi/status/1637218089262522368/photo/1
[1] https://twitter.com/moabdelkareem_1/status/1636827630660927507/photo/1
[1] https://twitter.com/moabdelkareem_1/status/1637218323451576326/video/1
[1] https://twitter.com/AlNassrFC/status/1637169531943628803/photo/1

Top URLs in Tweet in G10:
[1] https://twitter.com/Nadimegy/status/1636322421325086721/photo/1
[1] https://twitter.com/Bomolochus1/status/1636394414699606020/photo/1
[1] https://twitter.com/MazidNews/status/1636825637427003418
[1] https://twitter.com/MazidNews/status/1636825637427003418/photo/1

Top Domains
Top Domains in Tweet in Entire Graph:
[2239] twitter.com
[67] youtube.com
[29] alhurra.com
[23] m123f.com
[15] t.me
[15] wordpress.com
[14] aawsat.com
[13] gov.sa
[11] gcc-sg.org
[9] sra7h.com

Top Domains in Tweet in G1:
[390] twitter.com
[14] wordpress.com
[13] m123f.com
[8] koora2.com
[7] alhurra.com
[6] ksa-wats.com
[5] youtube.com
[4] sra7h.com
[4] 3ch9.com
[4] majlis-news.com

Top Domains in Tweet in G2:
[136] twitter.com
[48] youtube.com
[14] alhurra.com
[3] maryam-rajavi.com
[1] instagram.com
[1] mojahedin.org

Top Domains in Tweet in G3:
[24] twitter.com

Top Domains in Tweet in G4:
[92] twitter.com

Top Domains in Tweet in G5:
[198] twitter.com
[13] gov.sa
[6] mbc.net
[4] sabq.org
[1] al-madina.com
[1] alhurra.com

Top Domains in Tweet in G6:
[14] twitter.com

Top Domains in Tweet in G7:
[119] twitter.com
[6] aawsat.com
[5] arriyadiyah.com
[4] arabiandrive.com
[2] argaam.com

Top Domains in Tweet in G8:
[82] twitter.com

Top Domains in Tweet in G9:
[42] twitter.com
[1] youtube.com

Top Domains in Tweet in G10:
[4] twitter.com

Top Hashtags
Top Hashtags in Tweet in Entire Graph:
[212] فورمولا1_في_السعودية
[167] الحرة
[128] الحقيقة_أولا
[122] saudiarabiangp
[114] إيران
[110] فورمولا1
[96] حلبة_كورنيش_جدة
[75] شاهد_الحرة
[72] f1
[69] فلاح_القحطانيTop Hashtags in Tweet in G1:
[23] فورمولا1
[21] saudiarabiangp
[20] الحرة
[19] السعودية
[11] فورمولا1_في_السعودية
[8] saudiarabiagp
[8] فورملا1_في_السعودية
[8] الحقيقة_أولا
[8] شاهد_الحرة
[7] فيرستابن

Top Hashtags in Tweet in G2:
[134] الحرة
[116] الحقيقة_أولا
[112] إيران
[65] شاهد_الحرة
[20] ليبيا
[20] عاصمة_القرار
[10] الولايات_المتحدة
[10] الحكي_سوري
[9] الحرة_تتحرى
[9] العراق

Top Hashtags in Tweet in G3:
[68] فلاح_القحطاني
[3] النصر_ابها
[1] النصر
[1] الاعلام_المتهلهل

Top Hashtags in Tweet in G5:
[81] فورمولا1_في_السعودية
[60] صور
[24] saudiarabiangp
[18] حلبة_كورنيش_جدة
[16] f1
[15] mbcaction
[14] نسابق_المستقبل
[13] جدة
[11] صور_واس
[8] منخفض_الربيع

Top Hashtags in Tweet in G6:
[3] العدو_السعودي
[3] مروة_الصبري
[3] صنعاء
[3] حكاية_الصورة
[3] شهيد_الكرامة_والكلمة_الحرة
[3] عبدالكريم_الخيواني
[3] ترمب
[2] سالم_المصعبي
[1] شهيد_الحرية_والكرامة
[1] يزيد_بن_معاوية

Top Hashtags in Tweet in G7:
[90] فورمولا1_في_السعودية
[59] حلبة_كورنيش_جدة
[47] فورمولا1
[35] نسابق_المستقبل
[22] saudiarabiangp
[21] صحيفة_مكة
[18] f1
[10] overtakethefuture
[9] الصقور_السعودية
[6] فورمولا2

Top Hashtags in Tweet in G9:
[10] رونالدو
[9] كريستيانو
[4] النصر_أبها
[4] النصر_ابها
[2] cr7𓃵
[1] النصر
[1] ميسي
[1] فلاح_القحطاني

Top Hashtags in Tweet in G10:
[1] مزيد

Top Words
Top Words in Tweet in Entire Graph:
[2901] في
[2842] من
[2776] الحرة
[1342] على
[1068] و
[1025] الحره
[716] عن
[588] التجارب
[583] مع
[552] ما

Top Words in Tweet in G1:
[484] الحرة
[426] من
[423] في
[225] على
[173] و
[157] الحره
[143] التجارب
[104] ما
[97] السعودية
[89] لا

Top Words in Tweet in G2:
[477] في
[265] alhurranews
[176] المرأة
[175] الحرة
[174] حقوق
[160] إلى
[147] من
[134] #الحرة
[131] الرئيس
[130] الذي

Top Words in Tweet in G3:
[262] من
[206] النصر
[204] wa_alzahrani
[191] اللي
[176] لو
[175] الحر
[173] مستحيل
[173] ه
[172] بقلوبهم
[171] نيمار

Top Words in Tweet in G4:
[121] سجل
[92] الحره
[91] كريستيانو
[57] في
[56] ركله
[55] الحرة
[51] الاسطوره
[51] 59
[51] الـ
[51] الركله

Top Words in Tweet in G5:
[155] الحرة
[139] التجارب
[104] الأولى
[89] على
[89] كورنيش
[82] لسباق
[81] #فورمولا1_في_السعودية
[80] السعودية
[78] جدة
[76] الكبرى

Top Words in Tweet in G6:
[51] فقط
[44] عن
[42] من
[41] الافراج
[39] الح
[39] وهي
[38] النوايا
[38] لتصريح
[38] تحت
[38] رة

Top Words in Tweet in G7:
[179] الحرة
[166] التجارب
[90] #فورمولا1_في_السعودية
[59] #حلبة_كورنيش_جدة
[58] من
[57] قبل
[50] انطلاق
[47] #فورمولا1
[44] على
[44] الثالثة

Top Words in Tweet in G8:
[82] فتة
[82] نكهات
[82] ومليانة
[82] الحرة
[82] ومشبعة
[82] البطاطا
[82] لذيييذة
[81] fn_cooking

Top Words in Tweet in G9:
[65] من
[56] الحرة
[46] رونالدو
[43] في
[36] الركلات
[22] alnassrfc
[20] حرة
[18] افضل
[17] كريستيانو
[17] ركلة

Top Words in Tweet in G10:
[143] و
[95] هو
[71] المرأة
[49] كان
[49] ان
[48] في
[48] فعلا
[47] لازم
[46] نجيب
[46] ستات

Top Word Pairs
Top Word Pairs in Tweet in Entire Graph:
[558] التجارب,الحرة
[248] الحر,ه
[201] السعودية,الكبرى
[198] الحرة,الأولى
[176] د,الحر
[176] اللي,بقلوبهم
[175] ه,اللي
[175] لو,يجيبون
[174] نيمار,وامبابي
[174] مستحيل,تبر

Top Word Pairs in Tweet in G1:
[133] التجارب,الحرة
[44] السعودية,الكبرى
[37] الحرة,لسباق
[35] جائزة,السعودية
[29] في,التجارب
[24] الحرة,الأولى
[23] حلبة,كورنيش
[22] الأسرع,في
[22] الحر,ة
[21] كورنيش,جدة

Top Word Pairs in Tweet in G2:
[117] الأميركي,السابق
[113] القومي,الأميركي
[113] الأمن,القومي
[112] عهد,الرئيس
[112] دونالد,ترامب
[112] في,عهد
[111] تقديم,كل
[111] كل,الدعم
[111] يدعو,إلى
[111] جون,بولتون

Top Word Pairs in Tweet in G3:
[173] الحر,ه
[172] اللي,بقلوبهم
[171] يجيبون,نيمار
[171] لو,يجيبون
[171] نيمار,وامبابي
[171] ه,اللي
[171] تبر,د
[171] واعيدها,لو
[171] مستحيل,تبر
[171] بقلوبهم,من

Top Word Pairs in Tweet in G4:
[51] الاسطوره,كريستيانو
[51] الركله,الحره
[50] 59,في
[50] سجل,الاسطوره
[50] الـ,59
[50] في,مسيرته
[50] كريستيانو,الركله
[50] الحره,الـ
[49] goattworld,سجل
[29] سجل,هدف

Top Word Pairs in Tweet in G5:
[139] التجارب,الحرة
[104] الحرة,الأولى
[76] كورنيش,جدة
[76] السعودية,الكبرى
[73] حلبة,كورنيش
[73] الأولى,لسباق
[58] لسباق,الفورمولا
[57] المقامة,على
[57] الكبرى,المقامة
[52] على,حلبة

Top Word Pairs in Tweet in G6:
[38] رة,مروة
[38] الحوثيين,لطريقة
[38] النوايا,أما
[38] بند,تفاهمات
[38] وهي,تندرج
[38] أما,الحديث
[38] الصبري,وهي
[38] تندرج,تحت
[38] الح,رة
[38] لتصريح,الحوثيين

Top Word Pairs in Tweet in G7:
[159] التجارب,الحرة
[41] الحرة,الثالثة
[41] #حلبة_كورنيش_جدة,#فورمولا1_في_السعودية
[40] انطلاق,التجارب
[37] السعودية,الكبرى
[35] الحرة,الأولى
[35] #فورمولا1_في_السعودية,#نسابق_المستقبل
[25] جائزة,السعودية
[25] قبل,انطلاق
[21] الحرة,الثانية

Top Word Pairs in Tweet in G8:
[82] فتة,البطاطا
[82] لذيييذة,ومشبعة
[82] ومليانة,نكهات
[82] ومشبعة,ومليانة
[82] الحرة,لذيييذة
[82] البطاطا,الحرة
[81] fn_cooking,فتة

Top Word Pairs in Tweet in G9:
[31] الركلات,الحرة
[16] ركلة,حرة
[14] من,ركلة
[14] كريستيانو,رونالدو
[13] الدون,يعود
[13] من,الركلات
[13] رونالدو,في
[12] شباك,أبها
[12] في,شباك
[12] صاروخية,رونالدو

Top Word Pairs in Tweet in G10:
[47] و,هو
[46] هو,بيقولنا
[46] السويد,و
[46] علشان,نحل
[46] نجيب,ستات
[46] فعلا,كان
[46] ستات,السويد
[46] لازم,نجيب
[46] فرجها,و
[46] نخاسة,علشان

Top Replied-To
Top Replied-To in Entire Graph:
@wa_alzahrani
@spy373737
@alhurranews
@screenmix
@shrafyf
@alnassrfc
@botalal1966a
@aliamansour
@mog_russ
@edycohen

Top Replied-To in G1:
@nyaak_omahat1

Top Replied-To in G2:
@alhurranews
@ala_hacioglu
@roaastudies
@alhurrairaq

Top Replied-To in G3:
@wa_alzahrani
@7e0e20tluan5auy
@yihfarlduudgk7s
@nsr599

Top Replied-To in G4:
@mh_1902
@6x7z1
@mohamme33367023
@lm7rt
@mhsr4_
@jawadki07462017
@kooora
@mightyzoom_
@ad_as1999

Top Replied-To in G5:
@0nghgh98980
@rxt8lzpis5gkqbq

Top Replied-To in G7:
@ssc_sports
@nawafalmkaty
@mody_1410
@qoblan200
@x______4
@7amadabsi
@ibrahimalzubadi

Top Replied-To in G9:
@alnassrfc
@cr7xworld
@moabdelkareem_1
@goresci_
@ionlyreda
@binzbat
@rzh_clan
@nin0m
@thors_vin
@mrlqny31910310

Top Replied-To in G10:
@erenyea33785103
@marwan13955670
@starnotwarrior
@vntrfreeman
@bomolochus1

Top Mentioned
Top Mentioned in Entire Graph:
@alhurranews
@wa_alzahrani
@maryam_rajavi_a
@fn_cooking
@talal_nasr_1
@goattworld
@nadimegy
@makkahregion
@yakareem313
@dr_miml

Top Mentioned in G1:
@bdalrhmnalmnts3
@alqdshady
@fawadalnahdi
@kroomy60
@ashtarey1
@ltuynwa25
@abualmashai
@tvil411
@r95vm
@carrotscherry

Top Mentioned in G2:
@alhurranews
@maryam_rajavi_a
@freedomfight981
@maslimohamed
@alhurrairaq
@raafatbelkhair
@qatarairwaysar
@pmoiran
@mozafara1
@syriantalkah

Top Mentioned in G3:
@wa_alzahrani
@talal_nasr_1
@nsr599
@nfcstudio1
@ittihadsara_
@koooraworld
@4fdd71cdef0642b
@goattworld
@7e0e20tluan5auy
@a_alemaad

Top Mentioned in G4:
@goattworld
@madrid2019_
@sakerfell1ni
@mightyzoom_
@4hnoi
@msa3edalfouzan
@mh_1902

Top Mentioned in G5:
@makkahregion
@jeddahnow
@jedgovsa
@khalidalhaj2
@spa_spor
@almadinanews
@asharqbksa
@rxt8lzpis5gkqbq
@spaeconomic
@sabqorg

Top Mentioned in G6:
@salem_mosabi
@hgo_mn
@aboqasdalsalmi1
@alashtrsalm
@faridalmasabi
@abohemd7000
@2e3lammk2020
@nasryemen0086
@abdulazim_altai
@halamama222

Top Mentioned in G7:
@makkahnp
@ysrb10
@aawsat_spt
@samf_gov
@ariyadhiah
@ibrahimalzubadi
@enjoy_saudi
@nba4arab
@aston_f1_
@saudiarabiangp

Top Mentioned in G8:
@fn_cooking

Top Mentioned in G9:
@alnassrfc
@cristiano
@goalar
@moabdelkareem_1
@goalsa
@cr7xworld
@goresci_
@9nfcball
@rudigarcia
@musalli9

Top Mentioned in G10:
@nadimegy
@bomolochus1
@vntrfreeman
@tahoun71

Top Tweeters
Top Tweeters in Entire Graph:
@falconhamada_90
@alka_441
@abn_khzeim
@dardoooor
@mr_khial
@ssm1106
@almasryalyoum
@shma_211
@love24478
@jalmouswi_313

Top Tweeters in G1:
@abn_khzeim
@ssm1106
@alahramgate
@lebanondebate
@lebanon24
@annahar
@alarab_qatar
@watannews
@alayam
@alwatan_live

Top Tweeters in G2:
@buyazed288
@kazemebrahim131
@fardinhh
@mehrizadehb
@golehiran
@boghche
@nabardeakharin1
@khassan56
@pasha_zeynab
@hiba76sh

Top Tweeters in G3:
@monmometto
@kaleed_4664
@hmj959
@saleh8628
@almthalii
@alghannami01
@medo0o83
@mohsan10000
@sd_1484
@no200io

Top Tweeters in G4:
@saadalmutariri
@jorgemcr200491
@iamd_10
@6x7z1
@kooora
@cr_7aldon
@jnjkdejk
@misszoze_18
@abdullhe10
@ipoolgian

Top Tweeters in G5:
@alka_441
@mumaralid
@esmaanyss
@kaald1941
@sa55200977
@abduh_6677
@ayeshalshlwi77
@almadinanews
@dmfmohe
@alibakurbarnawi

Top Tweeters in G6:
@ashami033
@antounah
@ahameedrahman
@nasryemen0086
@nadiaah96798543
@nayfhady1
@spainpiano1
@apuhetham
@abo_hashem2010
@khatib9al

Top Tweeters in G7:
@falconhamada_90
@okonemariam
@wj3kdz8txpfykrc
@akhbaar24
@ariyadhiah
@kimo7879
@al_sasd
@hasankutbi
@ibrahimalzubadi
@sporty_24

Top Tweeters in G8:
@14halima
@mohdalsumri
@almtfaylyn
@um_mohammad10
@sonalov70521521
@selsoopky
@bntalkhaldi2
@matmatmmee11
@moni14sweet
@bent_alnassr

Top Tweeters in G9:
@mohasobhy
@goalar
@bofaisl12
@goalsa
@abadec
@yz8zfjccvll6fdn
@suhaib_fayz
@seef97989
@alijuve6
@spl

Top Tweeters in G10:
@tahoun71
@munaelmasriya
@1cxmc2gd7t9ftto
@jedajeda6
@da_n_yeah
@pp_2523
@mervesmaiel
@a_elrefaiy
@emymark
@ahmadab48087452