قناة الحرة, Twitter, 3/19/2023 8:48:07 AM, 291579


FAQ | Problem?

قناة الحرة_2023-03-19_01-31-21.xlsx
قناة الحرة_2023-03-19_01-31-21.xlsx
From:
NodeXLExcelAutomator
Uploaded on:
March 19, 2023
Short Description:
قناة الحرة via NodeXL https://bit.ly/400av9e
@salansar1
@alhurranews
@almaqbalisalah
@basil65164314
@aloqeliy
@salemboket
@loket65image
@bdaljbaralhfas1
@monzerhakeem
@mohamma38686475

Top hashtags:
#الحرة
#حديث_الخليج
#قناة_الحرة
#الكويت
#عاجل
#هنا_الكويت
#شاهد_الحرة

Description:
Description
The graph represents a network of 4,577 Twitter users whose recent tweets contained "قناة الحرة", or who were replied to, mentioned, retweeted or quoted in those tweets, taken from a data set limited to a maximum of 5,000 tweets, tweeted between 3/26/2006 12:00:00 AM and 3/18/2023 5:00:35 PM. The network was obtained from Twitter on Sunday, 19 March 2023 at 08:35 UTC.

The tweets in the network were tweeted over the 2732-day, 7-hour, 11-minute period from Thursday, 24 September 2015 at 16:08 UTC to Saturday, 18 March 2023 at 23:20 UTC.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, an edge for each "retweet" relationship in a tweet, an edge for each "quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in retweet" relationship in a tweet, an edge for each "mention in reply-to" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote reply-to" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not from above.

The graph is directed.

The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.

The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.


Author Description


Overall Graph Metrics
Vertices : 4577
Unique Edges : 1132
Edges With Duplicates : 9499
Total Edges : 10631
Number of Edge Types : 9
Retweet : 3570
MentionsInRetweet : 3863
Replies to : 879
Tweet : 875
MentionsInReplyTo : 964
Mentions : 370
Quote : 86
MentionsInQuoteReply : 9
MentionsInQuote : 15
Self-Loops : 1226
Reciprocated Vertex Pair Ratio : 0.0196635350666375
Reciprocated Edge Ratio : 0.0385686736661667
Connected Components : 539
Single-Vertex Connected Components : 207
Maximum Vertices in a Connected Component : 2998
Maximum Edges in a Connected Component : 7232
Maximum Geodesic Distance (Diameter) : 16
Average Geodesic Distance : 5.568402
Graph Density : 0.000222828569726101
Modularity : 0.436471
NodeXL Version : 1.0.1.510
Data Import : The graph represents a network of 4,577 Twitter users whose recent tweets contained "قناة الحرة", or who were replied to, mentioned, retweeted or quoted in those tweets, taken from a data set limited to a maximum of 5,000 tweets, tweeted between 3/26/2006 12:00:00 AM and 3/18/2023 5:00:35 PM. The network was obtained from Twitter on Sunday, 19 March 2023 at 08:35 UTC.

The tweets in the network were tweeted over the 2732-day, 7-hour, 11-minute period from Thursday, 24 September 2015 at 16:08 UTC to Saturday, 18 March 2023 at 23:20 UTC.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, an edge for each "retweet" relationship in a tweet, an edge for each "quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in retweet" relationship in a tweet, an edge for each "mention in reply-to" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote reply-to" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not from above.

Layout Algorithm : The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.
Graph Source : TwitterSearch2
Graph Term : قناة الحرة
Groups : The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.
Edge Color : Edge Weight
Edge Width : Edge Weight
Edge Alpha : Edge Weight
Vertex Radius : Betweenness Centrality

Top Influencers: Top 10 Vertices, Ranked by Betweenness Centrality
Top URLs
Top URLs in Tweet in Entire Graph:
[375] https://www.youtube.com/watch?v=7zSRye6h5sc&feature=youtu.be

[49] https://twitter.com/redadigital/status/1616770128523190272/video/1
[26] https://twitter.com/bodon65/status/1611638123720572929/video/1
[17] https://twitter.com/alommah24_kwt/status/1611374617641340930/video/1
[15] https://twitter.com/aburgeif2/status/1610367921292804097/video/1
[15] https://www.youtube.com/watch?v=6Ow67_6Ugqc&feature=youtu.be

[12] https://www.youtube.com/watch?v=5YG8FJ-DO0Q&feature=youtu.be

[11] https://www.youtube.com/watch?v=H4x65E6fGHE&feature=youtu.be

[10] https://twitter.com/almostshar202/status/1616854579253022721/video/1
[9] https://twitter.com/AdealAlabdullah/status/1606047561210478592/video/1

Top URLs in Tweet in G1:
[2] https://twitter.com/Salansar1/status/1621500133346267136/video/1

Top URLs in Tweet in G2:
[24] https://twitter.com/bodon65/status/1611638123720572929/video/1
[16] https://twitter.com/alommah24_kwt/status/1611374617641340930/video/1
[7] https://www.alhurra.com/episode/2022/12/21/%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-1059416
[4] https://twitter.com/MasliMohamed/status/1636333966192984066/photo/1
[4] https://twitter.com/RaafatBelkhair/status/1612155912088653826/photo/1
[4] https://twitter.com/Yassmin_ya1/status/1608034304717881344/photo/1
[4] https://twitter.com/k0bG704Ji8QLyNq/status/1622195650354941958/photo/1
[4] https://twitter.com/jbanoon/status/1613941064645185542/photo/1
[3] https://youtu.be/M_9Vo1Qd6qA
[3] https://twitter.com/muhannad4hafez/status/1614474037387739137/photo/1

Top URLs in Tweet in G3:
[375] https://www.youtube.com/watch?v=7zSRye6h5sc&feature=youtu.be

[1] https://twitter.com/AlmaqbaliSalah/status/1581306190713090049/video/1

Top URLs in Tweet in G4:
[7] https://eliasbejjaninews.com/archives/114657/114657/
[6] https://twitter.com/oudaoglu/status/1606939140624470017/photo/1
[4] https://twitter.com/AlAlasw/status/1606096242278207489/photo/1
[4] https://twitter.com/Mohamme71998/status/1635204714920042497/photo/1
[4] https://twitter.com/Mohamme71998/status/1633471085285896192/photo/1
[4] https://twitter.com/Mohamme71998/status/1609599641506422784/photo/1
[4] https://twitter.com/Mohamme71998/status/1613955051310940162/photo/1
[4] https://twitter.com/zhroo87/status/1621947636419813378/photo/1
[3] https://twitter.com/DiyarMedhat/status/1612127396483694595/photo/1
[3] https://t.me/SaudiFinance

Top URLs in Tweet in G5:
[4] https://twitter.com/lamyemen/status/1630925985070579713/video/1
[1] https://twitter.com/salemboket/status/1611062154970468352/video/1
[1] https://twitter.com/salemboket/status/1611062154970468352?t=kWz_2KqhuLtzispSbZS-gg&s=19
[1] https://twitter.com/hussein_bn_atef/status/1624654127975264256/photo/1
[1] https://twitter.com/hussein_bn_atef/status/1630903214508843008/photo/1
[1] https://twitter.com/AJA_Egypt/status/1618929309258743808/photo/1
[1] https://twitter.com/AJA_Egypt/status/1611467643482955776/photo/1
[1] https://twitter.com/AJA_Egypt/status/1611140862737813505/photo/1
[1] https://twitter.com/husseinanam1/status/1630999833396871168/photo/1
[1] https://twitter.com/KhylanNjd/status/1635711354513260544/photo/1

Top URLs in Tweet in G6:
[3] https://youtu.be/YvnztMiikDw
[1] https://youtu.be/6Ow67_6Ugqc
[1] https://twitter.com/bodon65/status/1611638123720572929/video/1
[1] https://twitter.com/alommah24_kwt/status/1611374617641340930/video/1

Top URLs in Tweet in G7:
[1] https://twitter.com/Ansar14febbh/status/1630599771139481601/photo/1

Top URLs in Tweet in G8:
[13] https://www.youtube.com/watch?v=6Ow67_6Ugqc&feature=youtu.be

[8] https://twitter.com/AdealAlabdullah/status/1606047561210478592/video/1
[6] https://www.youtube.com/watch?v=u7fOuWj0xdg&feature=youtu.be

[3] https://twitter.com/omaarcy/status/1602057923034861569/photo/1
[3] https://www.youtube.com/watch?v=vJ1jVoZaH0E&feature=youtu.be

[3] https://twitter.com/HussainAlQemzi/status/1631529999562952705/photo/1
[2] https://www.youtube.com/watch?v=dh6v02PPfak&feature=youtu.be
[2] https://www.youtube.com/watch?v=RQgiowFGjqw&feature=youtu.be
[2] https://www.youtube.com/watch?v=4OcZMCcbhO4&feature=youtu.be

[1] https://www.youtube.com/shorts/kOgG5wXPqTQ?feature=share


Top URLs in Tweet in G9:
[3] https://twitter.com/mis_aphrodite/status/1633559188369539072/video/1
[1] https://twitter.com/IsmailHosny1/status/1616803942427500544/photo/1
[1] https://twitter.com/Dryoussefziedan/status/1609544403474849793/photo/1
[1] https://twitter.com/alkaherawalnas/status/1618769218954223617/photo/1
[1] https://twitter.com/Ibrahim_3eissa/status/1550551722459893761/video/1
[1] https://twitter.com/alk3aam/status/1634641148856750082
[1] https://www.youtube.com/watch?v=xJAuJBCg4Ic&feature=youtu.be

[1] https://twitter.com/AlaaMubarak_/status/1611439583572463635/photo/1
[1] https://twitter.com/AlaaMubarak_/status/1611441053294333978/photo/1
[1] https://twitter.com/AlaaMubarak_/status/1612282497227792386/photo/1

Top URLs in Tweet in G10:
[3] https://twitter.com/aloqeliy/status/1630644407367024661
[2] https://twitter.com/AlhurraIraq/status/1617829268419117057/photo/1
[2] https://twitter.com/420Aamr/status/1629833220136087553/photo/1
[1] https://twitter.com/oualido/status/1632070708552425472/photo/1
[1] https://twitter.com/alhurranews/status/1631799278279458816
[1] https://twitter.com/Basil65164314/status/1624527314422824961/photo/1
[1] https://youtu.be/XFiSJvPbZPc
[1] https://twitter.com/SummaryEgypt/status/1631039554231713798/photo/1
[1] https://twitter.com/salemboket/status/1611062154970468352
[1] https://twitter.com/aloqeliy/status/1624524405526216705/photo/1

Top Domains
Top Domains in Tweet in Entire Graph:
[1125] twitter.com
[518] youtube.com
[110] nabdapp.com
[99] alhurra.com
[22] facebook.com
[14] t.me
[11] youtu.be
[9] lebanese-forces.com
[7] eliasbejjaninews.com
[5] hurra.news

Top Domains in Tweet in G1:
[2] twitter.com

Top Domains in Tweet in G2:
[176] twitter.com
[53] alhurra.com
[8] youtube.com
[3] youtu.be
[2] instagram.com
[2] facebook.com
[1] co.uk
[1] almahdyoon.com

Top Domains in Tweet in G3:
[375] youtube.com
[1] twitter.com

Top Domains in Tweet in G4:
[166] twitter.com
[31] youtube.com
[8] alhurra.com
[7] t.me
[7] eliasbejjaninews.com
[3] nabdapp.com
[2] facebook.com
[2] immigrantsnow.com
[2] sudaneseonline.com
[2] elbashayer.com

Top Domains in Tweet in G5:
[23] twitter.com

Top Domains in Tweet in G6:
[4] youtu.be
[2] twitter.com

Top Domains in Tweet in G7:
[1] twitter.com

Top Domains in Tweet in G8:
[36] youtube.com
[27] twitter.com
[2] alhurra.com
[1] youtu.be

Top Domains in Tweet in G9:
[16] twitter.com
[3] youtube.com
[1] almasryalyoum.com

Top Domains in Tweet in G10:
[33] twitter.com
[5] alhurra.com
[1] youtu.be
[1] youtube.com

Top Hashtags
Top Hashtags in Tweet in Entire Graph:
[600] الحرة
[383] حديث_الخليج
[167] قناة_الحرة
[137] الكويت
[116] عاجل
[93] هنا_الكويت
[75] شاهد_الحرة
[70] alhurra
[67] إسرائيل
[64] البدونTop Hashtags in Tweet in G1:
[1] السعودية
[1] ولي_العهد
[1] السعودي
[1] الحرة
[1] أميركية
[1] حقوق_الإنسان
[1] مصر
[1] السعودية_العظمى

Top Hashtags in Tweet in G2:
[70] الحرة
[67] إسرائيل
[51] البدون
[34] الحقيقة_أولا
[32] الكويت
[25] نيوز24
[20] شاهد_الحرة
[19] ليبيا
[15] عاجل
[15] عاصمة_القرار

Top Hashtags in Tweet in G3:
[375] حديث_الخليج
[375] الحرة

Top Hashtags in Tweet in G4:
[80] الحرة
[69] alhurra
[15] قناة_الحرة
[9] إيران
[8] السعودية
[7] الجزائر
[6] عاجل
[6] woman
[5] النساء
[5] العراق

Top Hashtags in Tweet in G5:
[3] إبراهيم_عيسى
[2] الامارات_تدعم_الارهاب_باليمن
[2] الشعراوي
[2] تنويه
[2] للرأي_العام
[2] قناة_المسيرة
[1] الخلافة_الإسلامية

Top Hashtags in Tweet in G6:
[96] الكويت
[95] قناة_الحرة
[93] هنا_الكويت
[4] البدون
[1] نيوز24
[1] الحرة

Top Hashtags in Tweet in G8:
[21] قناة_الحرة
[8] البدون
[7] أسامة_الخشرم
[7] بو_مشاري
[6] الطاقة
[5] فيديو
[5] عبدالعزيز_بن_سلمان
[5] أوبك
[5] الكويت
[4] نيوز24

Top Hashtags in Tweet in G9:
[2] ابراهيم_عيسى
[2] إبراهيم_عيسى
[1] حديث_القاهرة
[1] القاهرة_والناس
[1] الحرة
[1] معرض_القاهرة_الدولي_للكتاب_2023
[1] جريمة_في_الجامعة
[1] الحجاب

Top Hashtags in Tweet in G10:
[5] الحرة
[4] نينوى
[4] كركوك
[4] الحقيقة_أولا
[2] العراق
[1] إبراهيم_عيسى
[1] summaryegypt
[1] مسلسل_معاوية
[1] شجاعة_أبو_لؤلؤة
[1] زلزال_تركيا

Top Words
Top Words in Tweet in Entire Graph:
[4552] قناة
[4037] في
[3794] الحرة
[2889] على
[2092] من
[1326] عن
[1237] لقائي
[1158] الإنسان
[1151] المتحدة
[1144] الولايات

Top Words in Tweet in G1:
[1090] salansar1
[1090] الحرة
[1090] قناة
[1089] على
[1088] في
[1085] المتحدة
[1085] البارحه
[1085] بخصوص
[1085] السخيفة
[1085] الأخلاقية

Top Words in Tweet in G2:
[667] في
[540] قناة
[462] الحرة
[324] alhurranews
[292] مع
[200] البدون
[196] من
[192] على
[184] لقاء
[160] الناشط

Top Words in Tweet in G3:
[378] على
[378] قناة
[377] في
[375] دول
[375] عن
[375] #حديث_الخليج
[375] من
[375] وذلك
[375] حلقة
[375] الكفالة

Top Words in Tweet in G4:
[327] قناة
[287] في
[227] الحرة
[196] من
[195] على
[96] عن
[80] #الحرة
[69] #alhurra
[68] المصدر
[61] و

Top Words in Tweet in G5:
[138] في
[135] قناة
[122] الحرة
[113] هذا
[102] بن
[102] عن
[101] له
[101] بريك
[100] والذي
[100] كما

Top Words in Tweet in G6:
[196] من
[101] في
[97] اتمنى
[97] اكثر
[96] #الكويت
[95] واكثر
[95] فيديو
[95] اخوانه
[95] بحق
[95] لكم

Top Words in Tweet in G7:
[169] ايران
[87] الحرة
[87] قناة
[86] اليوم
[85] من
[85] راح
[84] بعد
[84] تصيح
[84] يرفع
[84] محد

Top Words in Tweet in G8:
[73] قناة
[63] الحرة
[49] في
[48] الكويت
[46] على
[42] youtube
[38] من
[31] البدون
[28] الأمريكية
[27] و

Top Words in Tweet in G9:
[84] من
[78] قناة
[72] الحرة
[60] في
[59] و
[50] عيسى
[42] مع
[39] على
[37] إبراهيم
[34] عليه

Top Words in Tweet in G10:
[88] قناة
[72] الحرة
[59] في
[43] و
[34] من
[29] على
[23] الأمريكية
[22] خلال
[22] عن
[21] ولا

Top Word Pairs
Top Word Pairs in Tweet in Entire Graph:
[3329] قناة,الحرة
[2017] على,قناة
[1139] الولايات,المتحدة
[1115] في,الولايات
[1112] الحرة,بخصوص
[1112] وحقوق,الإنسان
[1111] المتدهورة,في
[1111] الإنسان,المتدهورة
[1111] الأخلاقية,الغربية
[1111] بخصوص,الوصاية

Top Word Pairs in Tweet in G1:
[1090] قناة,الحرة
[1085] الحرة,بخصوص
[1085] لقائي,البارحه
[1085] البارحه,على
[1085] وحقوق,الإنسان
[1085] الغربية,وحقوق
[1085] الإنسان,المتدهورة
[1085] الولايات,المتحدة
[1085] الوصاية,الأخلاقية
[1085] على,قناة

Top Word Pairs in Tweet in G2:
[454] قناة,الحرة
[140] الحرة,alhurranews
[123] في,الكويت
[97] الناشط,في
[92] لقاء,مع
[73] الكتلة,الوطنية
[73] للكويتيين,البدون
[73] الوطنية,للكويتيين
[72] في,لقاء
[71] والحديث,عن

Top Word Pairs in Tweet in G3:
[377] على,قناة
[375] حلقة,#حديث_الخليج
[375] الكفالة,في
[375] #الحرة,وذلك
[375] عن,نظام
[375] في,دول
[375] وذلك,عن
[375] #حديث_الخليج,على
[375] نظام,الكفالة
[375] من,حلقة

Top Word Pairs in Tweet in G4:
[178] قناة,الحرة
[67] المصدر,قناة
[66] #alhurra,#الحرة
[66] قناة,#alhurra
[48] على,قناة
[38] #الحرة,الأميركية
[27] #الحرة,الأمريكية
[23] الحرة,الأمريكية
[13] منصور,لبكي
[13] مع,قناة

Top Word Pairs in Tweet in G5:
[116] قناة,الحرة
[100] بن,بريك
[99] نشرته,قناة
[99] هاني,بن
[99] الحرة,الامريكية
[98] شيخ,الارهاب
[98] تقرير,كما
[98] الامريكية,عن
[98] ظبي,والذي
[98] الارهاب,هاني

Top Word Pairs in Tweet in G6:
[95] واكثر,من
[95] من,فيديو
[95] في,#قناة_الحرة
[95] من,رابط
[95] #قناة_الحرة,هناك
[95] ممتعه,#الكويت
[95] هناك,اكثر
[95] رابط,واكثر
[95] اتمنى,لكم
[95] لكم,مشاهده

Top Word Pairs in Tweet in G7:
[85] قناة,الحرة
[84] تصيح,الجمهورية
[84] اليوم,بعد
[84] يكتب,ايران
[84] بعد,محد
[84] راح,تصيح
[84] ايران,كلها
[84] يرفع,شعار
[84] الاسلامية,مثل
[84] وغيرها,والجيوش

Top Word Pairs in Tweet in G8:
[54] قناة,الحرة
[39] على,قناة
[28] الحرة,الأمريكية
[17] وهو,يعلم
[17] أن,الدولة
[17] بصورة,غير
[17] الأمريكية,يكذب
[17] الكويت,تمنع
[17] البدون,من
[17] تمنع,البدون

Top Word Pairs in Tweet in G9:
[71] قناة,الحرة
[37] إبراهيم,عيسى
[27] على,قناة
[27] مختلف,عليه
[25] اليوم,في
[25] الثانية,من
[25] بتوقيت,القاهرة
[25] الحلقة,الثانية
[25] مساء,بتوقيت
[25] مع,إبراهيم

Top Word Pairs in Tweet in G10:
[68] قناة,الحرة
[21] الحرة,الأمريكية
[20] خلال,الفترة
[20] منحى,خطيرا
[20] لموقع,قناة
[20] خطيرا,خلال
[20] الأخيرة,ولا
[20] أخدت,منحى
[20] أو,بالندرة
[20] مما,صرحت

Top Replied-To
Top Replied-To in Entire Graph:
@alhurranews
@jackabimansour2
@boys760
@themaanhabib
@altawst
@alaamubarak_
@lebforcesnews
@gagy_geagea
@alhurrairaq
@simonsfeir17

Top Replied-To in G1:
@salansar1
@yayasser227

Top Replied-To in G2:
@alhurranews
@ahmaddaoud14
@smartsaudi1971
@touatiradwan1
@hra40772493
@meirmasri
@dr_hussein_badr
@_wsahara
@lamrirouag

Top Replied-To in G3:
@anwarii8b
@hamza_lafi18

Top Replied-To in G5:
@aja_egypt
@hussein_bn_atef
@salemboket
@turkishalhoub
@d_alghaithi
@alwhed911
@truefreedome022
@khylannjd
@shere5566
@shirinarafah

Top Replied-To in G8:
@mohamedhaidari
@dodo1985428
@o_alkhashram
@goergenasrallah
@roxana80837106
@kuwaityhakkem
@wardatain
@alking__sh
@alshagra1

Top Replied-To in G9:
@alaamubarak_
@magdykinawy51
@alkaherawalnas
@bassem_mourid
@mostabdul1951
@mostafa93933793
@ibrahim_3eissa
@gnosophil
@fishereezzedine
@ismailhosny1

Top Replied-To in G10:
@alhurrairaq
@aloqeliy
@alhurranews
@drhossamsamy65
@sufiansamarrai
@abdullahrushdy
@summaryegypt
@420aamr
@bb5457
@mohalsulami

Top Mentioned
Top Mentioned in Entire Graph:
@salansar1
@almaqbalisalah
@alhurranews
@nabdapp
@salemboket
@fahadalfaresq8y
@kararr_95
@aldowlia
@theblocnational
@alommah24_kwt

Top Mentioned in G1:
@salansar1
@binabdullh66

Top Mentioned in G2:
@alhurranews
@aldowlia
@theblocnational
@m_alyoum
@alommah24_kwt
@mohalbargsh
@news24_kw
@bodon65
@mobarakalatty

Top Mentioned in G3:
@almaqbalisalah
@m2jed966
@salansar1
@anwarii8b

Top Mentioned in G4:
@phoeniciaelias
@abokhal08949174
@anassgellow
@healthfood2017
@rawaabiiib
@oudaoglu
@dr_fahdah_arefi
@khalidtaham

Top Mentioned in G5:
@salemboket
@sukinahhassan
@lamyemen
@khylannjd
@turkishalhoub
@m_albayhani
@gabrylalhaby

Top Mentioned in G6:
@fahadalfaresq8y
@alommah24_kwt
@bodon65
@news24_kw

Top Mentioned in G7:
@kararr_95
@ansar14febbh
@salemboket

Top Mentioned in G8:
@youtube
@omaarcy
@o_alkhashram
@adealalabdullah
@7_assab3
@moenergy_saudi
@alrkbaan
@alhurranews
@news24_kw
@hussainalqemzi

Top Mentioned in G9:
@dryoussefziedan
@nermbed
@ismailhosny1
@ibrahim_3eissa
@gnosophil
@mis_aphrodite
@bassem_mourid
@magdykinawy51
@alkaherawalnas
@alhamd9111

Top Mentioned in G10:
@oualido
@aloqeliy
@alhurrairaq
@undpiniraq
@alhurranews
@raed_arn
@mohalsulami
@almahriahtv
@belqeestv
@yemenshababtv

Top Tweeters
Top Tweeters in Entire Graph:
@falconhamada_90
@shorouk_news
@ssm1106
@almasryalyoum
@abdalmaged
@rtarabic
@buyazed288
@lfpartyofficial
@raaed_2030
@smilypapiking

Top Tweeters in G1:
@saagr2000
@aowd25
@m_m_almedlej
@yanasssa
@althunyan_fahad
@za_xu
@ben_anan
@mansouralrooqi
@dmfmohe
@_3ssm

Top Tweeters in G2:
@falconhamada_90
@abdalmaged
@esmaanyss
@m_rouhaldeen
@wj3kdz8txpfykrc
@alarabiya
@alommah24_kwt
@monzerhakeem
@lulua_b
@hiba76sh

Top Tweeters in G3:
@234562mmm
@loket65image
@740hanaan
@ah99___
@ham_sohb2030
@m2jed966
@kp2aiunjfcs0oll
@0msosoo
@14llzz
@i_mahaksa

Top Tweeters in G4:
@sudaneseonline1
@palinfoar
@elbashayer
@aa_arabic
@alrakoba1
@khalidtaham
@alghadtv
@monther_swaisy
@paltimes2015
@phoeniciaelias

Top Tweeters in G5:
@9f25e563c374456
@wa707
@apuhetham
@m11066574
@4upccpqg2oufpol
@lnqnmbc3e1uj86p
@abuali112133
@hassana52043590
@_37pd
@abuyosf_ye

Top Tweeters in G6:
@5ymldyly4vmmj1j
@falahlshammari
@fahadalfaresq8y
@waled82825363
@guddarai1
@oliviahushon
@dogol97720253
@ronaldm16866597
@wiyutaa
@baguslardiansy1

Top Tweeters in G7:
@antounah
@anmar_no_313
@lolo51085370
@alihamiya_2322
@mohammed9715073
@4saidadel11
@faisalharoun50
@nabil__s__ba
@fareshijazi12
@princess_rtwt

Top Tweeters in G8:
@1131adel
@ahalim12
@dodo1985428
@kuwait_re
@alshagra1
@om_al7lween75
@alking__sh
@mar25marum
@sulaiman_alkouh
@cyleen30

Top Tweeters in G9:
@almasryalyoum
@nermbed
@nosier_fathy
@alhamd9111
@bassem_mourid
@alkaherawalnas
@77uuuo
@ahamdyos
@xfaisalxxi
@alaajaaz

Top Tweeters in G10:
@buyazed288
@jimmcnichols1
@jhovimzon7zdmlj
@ad_hlp
@alhurrairaq
@belqeestv
@julie40972881
@thekingdomof212
@yemenshababtv
@lyazid224ta