الجزيرة, Twitter, 3/19/2023 8:03:56 AM, 291573


FAQ | Problem?

الجزيرة_2023-03-19_00-45-41.xlsx
الجزيرة_2023-03-19_00-45-41.xlsx
From:
NodeXLExcelAutomator
Uploaded on:
March 19, 2023
Short Description:
الجزيرة via NodeXL https://bit.ly/3JQtPjF
@illusionisthina
@anniesehar1
@amber_rj
@advhabib8
@_ziaae
@acaljazira
@sweetnooram567
@s_hm2030
@ehsanfakeeh
@nighatzafar8

Top hashtags:
#سفر_برلك
#رمضان
#الجزيرة
#الجزيرة_العربية
#السعودية
#الجزيرة_مباشر
#معلمة_انجليزي

Description:
Description
The graph represents a network of 4,937 Twitter users whose recent tweets contained "الجزيرة", or who were replied to, mentioned, retweeted or quoted in those tweets, taken from a data set limited to a maximum of 5,000 tweets, tweeted between 3/26/2006 12:00:00 AM and 3/18/2023 5:00:35 PM. The network was obtained from Twitter on Sunday, 19 March 2023 at 07:53 UTC.

The tweets in the network were tweeted over the 4183-day, 9-hour, 16-minute period from Tuesday, 04 October 2011 at 14:43 UTC to Sunday, 19 March 2023 at 00:00 UTC.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, an edge for each "retweet" relationship in a tweet, an edge for each "quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in retweet" relationship in a tweet, an edge for each "mention in reply-to" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote reply-to" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not from above.

The graph is directed.

The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.

The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.


Author Description


Overall Graph Metrics
Vertices : 4937
Unique Edges : 992
Edges With Duplicates : 9942
Total Edges : 10934
Number of Edge Types : 9
Replies to : 664
MentionsInReplyTo : 931
Tweet : 793
Retweet : 4115
MentionsInRetweet : 4259
Quote : 62
MentionsInQuoteReply : 31
Mentions : 60
MentionsInQuote : 19
Self-Loops : 960
Reciprocated Vertex Pair Ratio : 0.0193158953722334
Reciprocated Edge Ratio : 0.0378997236478484
Connected Components : 585
Single-Vertex Connected Components : 160
Maximum Vertices in a Connected Component : 1877
Maximum Edges in a Connected Component : 4015
Maximum Geodesic Distance (Diameter) : 12
Average Geodesic Distance : 3.094561
Graph Density : 0.000207886796652407
Modularity : 0.453445
NodeXL Version : 1.0.1.510
Data Import : The graph represents a network of 4,937 Twitter users whose recent tweets contained "الجزيرة", or who were replied to, mentioned, retweeted or quoted in those tweets, taken from a data set limited to a maximum of 5,000 tweets, tweeted between 3/26/2006 12:00:00 AM and 3/18/2023 5:00:35 PM. The network was obtained from Twitter on Sunday, 19 March 2023 at 07:53 UTC.

The tweets in the network were tweeted over the 4183-day, 9-hour, 16-minute period from Tuesday, 04 October 2011 at 14:43 UTC to Sunday, 19 March 2023 at 00:00 UTC.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, an edge for each "retweet" relationship in a tweet, an edge for each "quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in retweet" relationship in a tweet, an edge for each "mention in reply-to" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote reply-to" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not from above.

Layout Algorithm : The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.
Graph Source : TwitterSearch2
Graph Term : الجزيرة
Groups : The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.
Edge Color : Edge Weight
Edge Width : Edge Weight
Edge Alpha : Edge Weight
Vertex Radius : Betweenness Centrality

Top Influencers: Top 10 Vertices, Ranked by Betweenness Centrality
Top URLs
Top URLs in Tweet in Entire Graph:
[339] https://twitter.com/amber_rj/status/1637104783252242436/video/1
[84] https://www.youtube.com/watch?v=ul8YCeRs2NM&feature=youtu.be

[14] https://twitter.com/action_news/status/1637162295594811393/photo/1
[11] https://twitter.com/ajmubasher/status/1637140809219969031/video/1
[5] https://twitter.com/intellectual80/status/1637124950497583107/video/1
[5] https://arabic.rt.com/world/1444262-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
[4] https://twitter.com/SUNA_AGENCY/status/1637151886619860994/photo/1
[4] https://twitter.com/AJTaamulat/status/1637031097820147712/video/1
[4] https://twitter.com/iAmjadKhann/status/1637099369294880768/video/1
[4] https://twitter.com/AZM771994/status/1637172014069821446/photo/1

Top URLs in Tweet in G1:
[1] https://twitter.com/PTIofficial/status/1637094874158702592/video/1
[1] https://twitter.com/i/status/1637103372837744640

Top URLs in Tweet in G2:
[12] https://twitter.com/amber_rj/status/1637104783252242436/video/1
[1] https://twitter.com/Anniesehar1/status/1637100980616540161/video/1

Top URLs in Tweet in G3:
[323] https://twitter.com/amber_rj/status/1637104783252242436/video/1

Top URLs in Tweet in G4:
[1] https://twitter.com/Mehar_Usama305/status/1636964610485161985/video/1
[1] https://twitter.com/sweetnooram567/status/1636951722907119617/video/1
[1] https://twitter.com/sgali__101/status/1637040530721734657/video/1
[1] https://twitter.com/MAGhaffari8/status/1637009423863365632/video/1
[1] https://twitter.com/DR_AH18/status/1637029314565664772/video/1
[1] https://twitter.com/ZubairA10630674/status/1636956035075194882/video/1

Top URLs in Tweet in G5:
[84] https://www.youtube.com/watch?v=ul8YCeRs2NM&feature=youtu.be

[1] https://twitter.com/i/web/status/1637030484851974145
[1] https://twitter.com/Acaljazira/status/1637030484851974145/video/1
[1] https://twitter.com/dynnqlfsblry2/status/1636859403503583234/video/1
[1] https://twitter.com/i/web/status/1636633623049777152
[1] https://twitter.com/mmmsssalama/status/1636633623049777152/photo/1

Top URLs in Tweet in G6:
[2] https://twitter.com/alk3aam/status/1636763497643032581/video/1
[1] https://twitter.com/ShahidVOD/status/1636090836688437248/video/1
[1] https://twitter.com/alk3aam/status/1636827380311310349/video/1
[1] https://twitter.com/alk3aam/status/1636389412434227201/video/1
[1] https://twitter.com/alk3aam/status/1636780056306499587/video/1
[1] https://twitter.com/raed_arn/status/1636835124493922305/video/1
[1] https://twitter.com/rahman885566/status/1295692463017992193/photo/1
[1] https://twitter.com/rahman885566/status/1272226953534341120/photo/1
[1] https://twitter.com/versed_ok/status/1637182304916328449/video/1

Top URLs in Tweet in G7:
[4] https://twitter.com/SUNA_AGENCY/status/1637151886619860994/photo/1
[3] https://twitter.com/EngRiyadh44/status/1637150373642227712/photo/1
[3] https://twitter.com/AljazeraMarkets/status/1637197335540166658/photo/1
[3] https://twitter.com/moodeyfootball/status/1637167584725311489/photo/1
[2] https://twitter.com/Pandemo78106767/status/1637169257527033859/photo/1
[2] https://twitter.com/rk3yavzVyXnBb40/status/1637221145941245952/photo/1
[2] https://t.me/united115
[2] https://wsend.co/966566239376
[2] https://twitter.com/xmhamdx/status/1637141754712322049/photo/1
[2] https://twitter.com/xmhamdx/status/1637140990359158785/photo/1

Top URLs in Tweet in G8:
[11] https://twitter.com/ajmubasher/status/1637140809219969031/video/1
[4] https://twitter.com/AZM771994/status/1637172014069821446/photo/1
[4] https://twitter.com/AZM771994/status/1637170499418562569/photo/1
[4] https://twitter.com/AZM771994/status/1637169009576509447/photo/1
[4] https://twitter.com/AZM771994/status/1631883488285663236/photo/1
[4] https://twitter.com/AZM771994/status/1637170840402894849/photo/1
[4] https://twitter.com/AJA_Palestine/status/1637183982084161536/photo/1
[3] https://twitter.com/ajmubasher/status/1637224301442088961/video/1
[3] https://twitter.com/ajmubasher/status/1636859958942679040/video/1
[3] https://twitter.com/ajmubasher/status/1637149365558206464/video/1

Top URLs in Tweet in G9:
[2] https://twitter.com/saja5xp/status/1626319650874171400/video/1
[1] https://twitter.com/mohamme46549335/status/1634112917753810946/video/1
[1] https://twitter.com/saja5xp/status/1626311525739728902/video/1
[1] https://twitter.com/KrymLal/status/1637104560203264008/video/1
[1] https://twitter.com/Fayssalpress/status/1637053836085821442/video/1
[1] https://www.aljazeera.net/news/2023/3/18/%d8%b9%d8%a7%d8%ac%d9%84-%d9%85%d8%a7-%d8%ae%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d8%b9%d8%b8%d9%85-%d9%88%d8%ab%d8%a7%d8%a6%d9%82-%d8%b3%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b0%d8%a7%d9%81%d9%8a
[1] https://twitter.com/MAgentSecret/status/1637021374442078209/photo/1
[1] https://twitter.com/ajanet_ar/status/1637155424020443137/photo/1
[1] https://www.aljazeera.net/news/healthmedicine/2022/11/8/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d9%8a-%d9%85%d8%b4%d9%8a-%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%b9
[1] https://www.aljazeera.net/politics/2023/3/18/%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d9%88%d8%b4%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d9%84%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d8%aa

Top URLs in Tweet in G10:
[2] https://twitter.com/EHSANFAKEEH/status/1637089250481954818
[1] https://twitter.com/i/web/status/1637089250481954818
[1] https://twitter.com/emad_badish/status/1637202478914498560/photo/1
[1] https://twitter.com/EHSANFAKEEH/status/1637122938099888131
[1] https://twitter.com/alsharq_portal/status/1637213888033742850/video/1
[1] https://twitter.com/alsharq_portal/status/1637170709771239425/video/1
[1] https://twitter.com/alsharq_portal/status/1637213987770171394/video/1
[1] https://twitter.com/nabham2006/status/1637151243675086851/photo/1
[1] https://twitter.com/emad_badish/status/1637202478914498560

Top Domains
Top Domains in Tweet in Entire Graph:
[1354] twitter.com
[97] youtube.com
[10] aljazeera.net
[7] wordpress.com
[5] rt.com
[4] t.me
[4] azureedge.net
[3] whatsapp.com
[3] emaratalyoum.com
[3] com.lb

Top Domains in Tweet in G1:
[2] twitter.com

Top Domains in Tweet in G2:
[13] twitter.com

Top Domains in Tweet in G3:
[323] twitter.com

Top Domains in Tweet in G4:
[6] twitter.com

Top Domains in Tweet in G5:
[84] youtube.com
[5] twitter.com

Top Domains in Tweet in G6:
[10] twitter.com

Top Domains in Tweet in G7:
[157] twitter.com
[7] wordpress.com
[5] youtube.com
[3] t.me
[2] sports-gates.com
[2] soundcloud.com
[2] wsend.co
[1] wam.ae
[1] mediastarone.com
[1] rue20.com

Top Domains in Tweet in G8:
[108] twitter.com
[5] aljazeera.net
[4] azureedge.net
[1] eremnews.com
[1] dw.com

Top Domains in Tweet in G9:
[8] twitter.com
[3] aljazeera.net

Top Domains in Tweet in G10:
[10] twitter.com

Top Hashtags
Top Hashtags in Tweet in Entire Graph:
[157] سفر_برلك
[153] رمضان
[131] الجزيرة
[50] الجزيرة_العربية
[46] السعودية
[39] الجزيرة_مباشر
[39] معلمة_انجليزي
[39] معلمة_تأسيس
[39] معلمه_انترناشونال
[39] معلمة_لغتيTop Hashtags in Tweet in G1:
[2] pakistanunderfascism

Top Hashtags in Tweet in G4:
[6] شہداکاخون_عمران_کےسر

Top Hashtags in Tweet in G5:
[11] طاهر_حسين
[1] تكييف_مركزي
[1] تكييف_مخفي
[1] تصنيع_دكت
[1] شباك_المواعيد

Top Hashtags in Tweet in G6:
[140] رمضان
[140] سفر_برلك

Top Hashtags in Tweet in G7:
[39] معلمة_انجليزي
[39] معلمة_تأسيس
[39] معلمه_انترناشونال
[39] معلمة_لغتي
[39] حي_الصحافة
[39] حي_السويدى
[39] حى_المرسلات
[39] حى_التعاون
[39] حي_العريجاء
[39] حى_الجزيره

Top Hashtags in Tweet in G8:
[67] الجزيرة
[35] الجزيرة_مباشر
[16] عمران_خان
[16] الأخبار
[15] ما_خفي_أعظم
[14] فيديو
[13] الجزيرة_رياضة
[12] فرنسا
[10] جنين
[8] تركيا

Top Hashtags in Tweet in G9:
[14] الجزيرة
[12] ماخفي_كان_أعظم
[12] قطر
[12] ليبيا_العظمى
[4] z640
[4] الازد
[4] غامد
[4] الجزيرة_العربية
[4] القبائل
[4] أزدشنؤة

Top Hashtags in Tweet in G10:
[2] الجزيرة
[1] الزلزال
[1] أحمد_مناصرة
[1] قناة_الجزيرة
[1] الكويت
[1] قطر
[1] الماء_الراكد
[1] علامة_تعجب

Top Words
Top Words in Tweet in Entire Graph:
[2888] ہے
[2052] الجزیرہ
[1953] حکومت
[1944] نے
[1750] الجزيرة
[1740] في
[1734] میں
[1697] من
[1674] کی
[1662] پر

Top Words in Tweet in G1:
[2214] ہے
[1107] اور
[1107] کی
[1107] دکھایا
[1107] کیا
[1107] الجزیرہ
[1107] ہوا
[1107] طرح
[1107] کہ
[1107] ہم

Top Words in Tweet in G2:
[370] اور
[370] حکومت
[370] نے
[370] میں
[342] اپنے
[342] ہیں
[341] ملک
[341] چھپا
[341] سارے
[341] پرپابندیاں

Top Words in Tweet in G3:
[646] دیکھا
[445] ہے
[384] الجزیرہ
[323] دنیا
[323] کو
[323] رہا
[323] پاکستان
[323] کے
[323] حالات
[322] amber_rj

Top Words in Tweet in G4:
[434] کی
[415] الجزیرہ
[372] کارکنان
[372] لبیک
[372] سے
[372] گیا
[372] پاکستان
[372] حکومت
[372] کیا
[372] عمران

Top Words in Tweet in G5:
[392] من
[392] أعمال
[228] نقل
[208] الجزيرة
[197] وأعمال
[197] التكييف
[197] المركزي
[197] الدكت
[196] للتكييف
[196] الخاص

Top Words in Tweet in G6:
[198] في
[165] على
[144] دولة
[141] جرائم
[141] أحد
[141] التاريخ
[141] s_hm2030
[140] #رمضان
[140] شهر
[140] عمل

Top Words in Tweet in G7:
[136] الجزيرة
[120] في
[86] من
[69] حي
[41] على
[39] #حى_التعاون
[39] #معلمة_لغتي
[39] #حى_المرسلات
[39] #حي_العريجاء
[39] #معلمة_انجليزي

Top Words in Tweet in G8:
[130] في
[84] من
[67] #الجزيرة
[58] الجزيرة
[50] على
[46] قنوات
[37] aja_palestine
[35] #الجزيرة_مباشر
[35] ajarabic
[34] قناة

Top Words in Tweet in G9:
[96] ماكرون
[65] عبر
[65] وسطاء
[64] الرئيس
[64] أموالا
[59] القذافي
[54] الجزيرة
[50] في
[48] الفرنسي
[48] وثائق

Top Words in Tweet in G10:
[115] الجزيرة
[89] قناة
[86] الإسلاميين
[80] ehsanfakeeh
[68] عن
[48] عندما
[48] علمانية
[46] لم
[44] لكنها
[44] دافعت

Top Word Pairs
Top Word Pairs in Tweet in Entire Graph:
[1581] حکومت,نے
[1266] جس,میں
[1253] الجزیرہ,کی
[1222] کی,رپورٹ
[1219] اسلام,آباد
[1216] ہوا,ہے
[1215] پر,فسطائیت
[1215] سے,الجزیرہ
[1215] دکھایا,گیا
[1215] کیا,ہوا

Top Word Pairs in Tweet in G1:
[1107] ہوا,ہے
[1107] گرم,کیا
[1107] طرح,حکومت
[1107] گیا,ہے
[1107] ہے,کہ
[1107] اسلام,آباد
[1107] کیا,ہوا
[1107] جس,میں
[1107] جبر,کا
[1107] بازار,گرم

Top Word Pairs in Tweet in G2:
[370] حکومت,نے
[341] اسٹیبلشمنٹ,اور
[341] انکے,سارے
[341] ہیں,انٹرنیشنل
[341] انٹرنیشنل,میڈیا
[341] رکھے,ہیں
[341] اور,حکومت
[341] تومیڈیا,پرپابندیاں
[341] اپنے,ملک
[341] اس,سفاک

Top Word Pairs in Tweet in G3:
[323] دیکھا,رہا
[323] پاکستان,کے
[323] حالات,دنیا
[323] کے,حالات
[323] دنیا,کو
[323] دیکھا,دیکھا
[323] الجزیرہ,پاکستان
[323] کو,دیکھا
[323] رہا,ہے
[322] amber_rj,الجزیرہ

Top Word Pairs in Tweet in G4:
[372] تحریک,لبیک
[372] پاکستان,کے
[372] لبیک,پاکستان
[372] کیا,گیا
[341] گیا,ظلم
[341] سے,کیا
[341] حکومت,کی
[341] نے,تحریک
[341] جانب,سے
[341] پر,عمران

Top Word Pairs in Tweet in G5:
[197] وأعمال,الدكت
[197] التكييف,المركزي
[196] من,أعمال
[196] حلول,الجزيرة
[196] وتركيب,أعمال
[196] الجزيرة,للتكييف
[196] الدكت,من
[196] أعمال,حلول
[196] الخاص,فينا
[196] أعمال,التكييف

Top Word Pairs in Tweet in G6:
[140] جرائم,دولة
[140] #رمضان,عمل
[140] على,قناة
[140] قناة,mbc
[140] عمل,درامي
[140] يحكي,أحد
[140] دولة,الاحتلال
[140] أحد,جرائم
[140] وأكثرها,دموية
[140] شهر,#رمضان

Top Word Pairs in Tweet in G7:
[39] #حى_المرسلات,#حى_التعاون
[39] #معلمة_لغتي,#حي_الصحافة
[39] #حي_العريجاء,#حى_الجزيره
[39] #معلمة_تأسيس,#معلمه_انترناشونال
[39] #حي_الصحافة,#حي_السويدى
[39] #حى_التعاون,#حي_العريجاء
[39] #معلمه_انترناشونال,#معلمة_لغتي
[39] #معلمة_انجليزي,#معلمة_تأسيس
[39] #حي_السويدى,#حى_المرسلات
[36] #حى_الجزيره,#حى_الخزامى

Top Word Pairs in Tweet in G8:
[33] قناة,الجزيرة
[27] مراسل,#الجزيرة
[23] مئات,الصحف
[23] الاخبارية,والمعرفات
[23] قنوات,اخوانية
[23] والمواقع,الاخبارية
[23] اخوانية,مئات
[23] الصحف,والمواقع
[23] الوهمية,قنوات
[23] قنوات,حوثية

Top Word Pairs in Tweet in G9:
[65] عبر,وسطاء
[47] أموالا,ليبية
[47] ليبية,عبر
[47] ماكرون,أموالا
[47] الرئيس,الفرنسي
[47] تلقي,الرئيس
[30] كما,أنقذت
[30] الجزيرة,ماكرون
[30] بحوار,معه
[30] ست,غرقه

Top Word Pairs in Tweet in G10:
[77] قناة,الجزيرة
[48] ehsanfakeeh,قناة
[44] عندما,ظ
[43] لم,تتخذ
[43] لموا,وانحازت
[43] وعلمانيتها,غير
[43] غير,متوحشة
[43] ظ,لموا
[43] تتخذ,الإسلاميين
[43] الجزيرة,علمانية

Top Replied-To
Top Replied-To in Entire Graph:
@ehsanfakeeh
@aabdulsaeid
@rg1k1
@abuhilalah
@ryy4an
@jazuaefc
@almatarapp
@saiffuture
@ajarabic
@bojuhaim

Top Replied-To in G6:
@101_rz
@versed_ok
@muhumed60248369
@jaserateeq
@s_hm2030

Top Replied-To in G8:
@ajarabic
@ammaralihassan
@aja_egypt
@ars_alsulimany
@eremnews
@al_janubi_1985
@hanisaadi2011
@tkyroogklshytk
@hrw_ar
@arabian_wisdom

Top Replied-To in G9:
@chawiamazigh82
@aboahmad9007

Top Replied-To in G10:
@ehsanfakeeh
@emad_badish
@abdelnassersa18
@muhammadalqram1
@oysuan
@bdallha91827593
@elegakiezz

Top Mentioned
Top Mentioned in Entire Graph:
@illusionisthina
@anniesehar1
@amber_rj
@acaljazira
@s_hm2030
@sweetnooram567
@mehar_usama305
@abojernas
@dynnqlfsblry2
@sgali__101

Top Mentioned in G1:
@illusionisthina

Top Mentioned in G2:
@anniesehar1
@illusionisthina
@amber_rj

Top Mentioned in G3:
@amber_rj
@illusionisthina
@anniesehar1

Top Mentioned in G4:
@sweetnooram567
@mehar_usama305
@sgali__101
@maghaffari8
@dr_ah18
@zubaira10630674

Top Mentioned in G5:
@acaljazira
@abojernas
@dynnqlfsblry2
@mmmsssalama

Top Mentioned in G6:
@s_hm2030
@alk3aam
@raed_arn
@rahman885566
@nadiaalbalwi112
@101_rz

Top Mentioned in G7:
@rk3yavzvyxnbb40
@arabs_library
@l7n6amt
@mansourothman
@babasu93
@fhaahmdd

Top Mentioned in G8:
@aja_palestine
@ajmubasher
@ajarabic
@azm771994
@al_janubi_1985
@ajabreaking
@ars_alsulimany
@ajasports
@raayid_hidad
@tkyroogklshytk

Top Mentioned in G9:
@abdelfattahnao1
@magentsecret
@lahcenhaddad
@fayssalpress
@krymlal
@ajanet_ar
@saja5xp
@muslim2day
@mohamme46549335
@emmanuelmacron

Top Mentioned in G10:
@ehsanfakeeh
@emad_badish
@oysuan
@alsharq_portal
@muhammadalqram1
@abdelnassersa18
@relkaddouri
@ajmubasher
@abdolalmutee
@khalid22900

Top Tweeters
Top Tweeters in Entire Graph:
@rk70534
@mr_khial
@lebanondebate
@rtarabic
@re0500
@man_313_sour_1
@alsharq_portal
@bfmtv
@raaed_2030
@imj101

Top Tweeters in G1:
@ali_mohsin5
@imran46118744
@mirza5152
@meeemeeeeee
@7_ja_
@ammarpervaiz1
@avirk09041988
@satttiig
@pakarmy99
@hintbyhint

Top Tweeters in G2:
@ghoseali7686
@masif9593
@babarkhan_225
@afzaalashraf21
@raoabdulmalik
@awaisbu76322639
@peyara_hussain
@awaismeena
@ghalti_hogai
@shabbirahmad820

Top Tweeters in G3:
@kamransmalik
@kangmaazhar
@sadias01895942
@haxanpervaiz
@yusufzaishahid
@saqibhafeez14
@adnanasim20
@sofizofficial
@shahzad3579
@wander_ponder

Top Tweeters in G4:
@prani_7
@_zaawan
@khanbab71957338
@abdulsalammanso
@zainula63826407
@mudassa02727816
@orthodoxguru
@islam5786
@waqarbutt342
@javeria_jay

Top Tweeters in G5:
@2__oot
@amota_aqili
@7474y
@oumaima28524935
@kh___0___
@zxoo_tews
@lktb84048404
@natalino_natsu
@justfan64953005
@eko1297

Top Tweeters in G6:
@raheeb7777
@f3_f0
@monzerhakeem
@jamal1aljassmi
@mansouralrooqi
@mughirah1977
@aboamjd_11
@bleor12
@turkinsudairi
@s_hm2030

Top Tweeters in G7:
@lebanondebate
@sharjah24
@al_jazirah
@sudaneseonline1
@citytalksnews
@valentin10
@wady_dynar
@qubaisi_95
@_zico9
@emadabusaqer

Top Tweeters in G8:
@eremnews
@muntherantoun
@elbasiony_osama
@ajarabic
@ajmubasher
@fares40
@abbad_2018
@a0__r23
@ajabreaking
@m86950933

Top Tweeters in G9:
@bfmtv
@le_parisien
@france24
@muslim2day
@simo__ben
@ahmedsebou
@alnuaiminasser1
@thekingdomof212
@mtmouline
@chadi_tima

Top Tweeters in G10:
@alsharq_portal
@m13noor3
@d_alhiafe
@mahdihabbani
@5ibrahimbouhend
@bg0w6ntw6y1ljno
@khalid22900
@jassas_qtr
@jamadaya
@ahmed_helmyrev


We use necessary cookies to make our site work. We’d like to set additional cookies to understand site usage, make site improvements and to remember your settings. We also use cookies set by other sites to help deliver content from their services.