الجزيرة, Twitter, 3/19/2023 8:03:56 AM, 291573


FAQ | Problem?

الجزيرة_2023-03-19_00-45-41.xlsx
الجزيرة_2023-03-19_00-45-41.xlsx
From:
NodeXLExcelAutomator
Uploaded on:
March 19, 2023
Short Description:
الجزيرة via NodeXL https://bit.ly/3JQtPjF
@illusionisthina
@anniesehar1
@amber_rj
@advhabib8
@_ziaae
@acaljazira
@sweetnooram567
@s_hm2030
@ehsanfakeeh
@nighatzafar8

Top hashtags:
#سفر_برلك
#رمضان
#الجزيرة
#الجزيرة_العربية
#السعودية
#الجزيرة_مباشر
#معلمة_انجليزي

Description:
Description
The graph represents a network of 4,937 Twitter users whose recent tweets contained "الجزيرة", or who were replied to, mentioned, retweeted or quoted in those tweets, taken from a data set limited to a maximum of 5,000 tweets, tweeted between 3/26/2006 12:00:00 AM and 3/18/2023 5:00:35 PM. The network was obtained from Twitter on Sunday, 19 March 2023 at 07:53 UTC.

The tweets in the network were tweeted over the 4183-day, 9-hour, 16-minute period from Tuesday, 04 October 2011 at 14:43 UTC to Sunday, 19 March 2023 at 00:00 UTC.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, an edge for each "retweet" relationship in a tweet, an edge for each "quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in retweet" relationship in a tweet, an edge for each "mention in reply-to" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote reply-to" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not from above.

The graph is directed.

The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.

The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.


Author Description


Overall Graph Metrics
Vertices : 4937
Unique Edges : 992
Edges With Duplicates : 9942
Total Edges : 10934
Number of Edge Types : 9
Replies to : 664
MentionsInReplyTo : 931
Tweet : 793
Retweet : 4115
MentionsInRetweet : 4259
Quote : 62
MentionsInQuoteReply : 31
Mentions : 60
MentionsInQuote : 19
Self-Loops : 960
Reciprocated Vertex Pair Ratio : 0.0193158953722334
Reciprocated Edge Ratio : 0.0378997236478484
Connected Components : 585
Single-Vertex Connected Components : 160
Maximum Vertices in a Connected Component : 1877
Maximum Edges in a Connected Component : 4015
Maximum Geodesic Distance (Diameter) : 12
Average Geodesic Distance : 3.094561
Graph Density : 0.000207886796652407
Modularity : 0.453445
NodeXL Version : 1.0.1.510
Data Import : The graph represents a network of 4,937 Twitter users whose recent tweets contained "الجزيرة", or who were replied to, mentioned, retweeted or quoted in those tweets, taken from a data set limited to a maximum of 5,000 tweets, tweeted between 3/26/2006 12:00:00 AM and 3/18/2023 5:00:35 PM. The network was obtained from Twitter on Sunday, 19 March 2023 at 07:53 UTC.

The tweets in the network were tweeted over the 4183-day, 9-hour, 16-minute period from Tuesday, 04 October 2011 at 14:43 UTC to Sunday, 19 March 2023 at 00:00 UTC.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, an edge for each "retweet" relationship in a tweet, an edge for each "quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in retweet" relationship in a tweet, an edge for each "mention in reply-to" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote reply-to" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not from above.

Layout Algorithm : The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.
Graph Source : TwitterSearch2
Graph Term : الجزيرة
Groups : The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.
Edge Color : Edge Weight
Edge Width : Edge Weight
Edge Alpha : Edge Weight
Vertex Radius : Betweenness Centrality

Top Influencers: Top 10 Vertices, Ranked by Betweenness Centrality
Top URLs
Top URLs in Tweet in Entire Graph:
[339] https://twitter.com/amber_rj/status/1637104783252242436/video/1
[84] https://www.youtube.com/watch?v=ul8YCeRs2NM&feature=youtu.be

[14] https://twitter.com/action_news/status/1637162295594811393/photo/1
[11] https://twitter.com/ajmubasher/status/1637140809219969031/video/1
[5] https://twitter.com/intellectual80/status/1637124950497583107/video/1
[5] https://arabic.rt.com/world/1444262-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
[4] https://twitter.com/SUNA_AGENCY/status/1637151886619860994/photo/1
[4] https://twitter.com/AJTaamulat/status/1637031097820147712/video/1
[4] https://twitter.com/iAmjadKhann/status/1637099369294880768/video/1
[4] https://twitter.com/AZM771994/status/1637172014069821446/photo/1

Top URLs in Tweet in G1:
[1] https://twitter.com/PTIofficial/status/1637094874158702592/video/1
[1] https://twitter.com/i/status/1637103372837744640

Top URLs in Tweet in G2:
[12] https://twitter.com/amber_rj/status/1637104783252242436/video/1
[1] https://twitter.com/Anniesehar1/status/1637100980616540161/video/1

Top URLs in Tweet in G3:
[323] https://twitter.com/amber_rj/status/1637104783252242436/video/1

Top URLs in Tweet in G4:
[1] https://twitter.com/Mehar_Usama305/status/1636964610485161985/video/1
[1] https://twitter.com/sweetnooram567/status/1636951722907119617/video/1
[1] https://twitter.com/sgali__101/status/1637040530721734657/video/1
[1] https://twitter.com/MAGhaffari8/status/1637009423863365632/video/1
[1] https://twitter.com/DR_AH18/status/1637029314565664772/video/1
[1] https://twitter.com/ZubairA10630674/status/1636956035075194882/video/1

Top URLs in Tweet in G5:
[84] https://www.youtube.com/watch?v=ul8YCeRs2NM&feature=youtu.be

[1] https://twitter.com/i/web/status/1637030484851974145
[1] https://twitter.com/Acaljazira/status/1637030484851974145/video/1
[1] https://twitter.com/dynnqlfsblry2/status/1636859403503583234/video/1
[1] https://twitter.com/i/web/status/1636633623049777152
[1] https://twitter.com/mmmsssalama/status/1636633623049777152/photo/1

Top URLs in Tweet in G6:
[2] https://twitter.com/alk3aam/status/1636763497643032581/video/1
[1] https://twitter.com/ShahidVOD/status/1636090836688437248/video/1
[1] https://twitter.com/alk3aam/status/1636827380311310349/video/1
[1] https://twitter.com/alk3aam/status/1636389412434227201/video/1
[1] https://twitter.com/alk3aam/status/1636780056306499587/video/1
[1] https://twitter.com/raed_arn/status/1636835124493922305/video/1
[1] https://twitter.com/rahman885566/status/1295692463017992193/photo/1
[1] https://twitter.com/rahman885566/status/1272226953534341120/photo/1
[1] https://twitter.com/versed_ok/status/1637182304916328449/video/1

Top URLs in Tweet in G7:
[4] https://twitter.com/SUNA_AGENCY/status/1637151886619860994/photo/1
[3] https://twitter.com/EngRiyadh44/status/1637150373642227712/photo/1
[3] https://twitter.com/AljazeraMarkets/status/1637197335540166658/photo/1
[3] https://twitter.com/moodeyfootball/status/1637167584725311489/photo/1
[2] https://twitter.com/Pandemo78106767/status/1637169257527033859/photo/1
[2] https://twitter.com/rk3yavzVyXnBb40/status/1637221145941245952/photo/1
[2] https://t.me/united115
[2] https://wsend.co/966566239376
[2] https://twitter.com/xmhamdx/status/1637141754712322049/photo/1
[2] https://twitter.com/xmhamdx/status/1637140990359158785/photo/1

Top URLs in Tweet in G8:
[11] https://twitter.com/ajmubasher/status/1637140809219969031/video/1
[4] https://twitter.com/AZM771994/status/1637172014069821446/photo/1
[4] https://twitter.com/AZM771994/status/1637170499418562569/photo/1
[4] https://twitter.com/AZM771994/status/1637169009576509447/photo/1
[4] https://twitter.com/AZM771994/status/1631883488285663236/photo/1
[4] https://twitter.com/AZM771994/status/1637170840402894849/photo/1
[4] https://twitter.com/AJA_Palestine/status/1637183982084161536/photo/1
[3] https://twitter.com/ajmubasher/status/1637224301442088961/video/1
[3] https://twitter.com/ajmubasher/status/1636859958942679040/video/1
[3] https://twitter.com/ajmubasher/status/1637149365558206464/video/1

Top URLs in Tweet in G9:
[2] https://twitter.com/saja5xp/status/1626319650874171400/video/1
[1] https://twitter.com/mohamme46549335/status/1634112917753810946/video/1
[1] https://twitter.com/saja5xp/status/1626311525739728902/video/1
[1] https://twitter.com/KrymLal/status/1637104560203264008/video/1
[1] https://twitter.com/Fayssalpress/status/1637053836085821442/video/1
[1] https://www.aljazeera.net/news/2023/3/18/%d8%b9%d8%a7%d8%ac%d9%84-%d9%85%d8%a7-%d8%ae%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d8%b9%d8%b8%d9%85-%d9%88%d8%ab%d8%a7%d8%a6%d9%82-%d8%b3%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b0%d8%a7%d9%81%d9%8a
[1] https://twitter.com/MAgentSecret/status/1637021374442078209/photo/1
[1] https://twitter.com/ajanet_ar/status/1637155424020443137/photo/1
[1] https://www.aljazeera.net/news/healthmedicine/2022/11/8/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d9%8a-%d9%85%d8%b4%d9%8a-%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%b9
[1] https://www.aljazeera.net/politics/2023/3/18/%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d9%88%d8%b4%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d9%84%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d8%aa

Top URLs in Tweet in G10:
[2] https://twitter.com/EHSANFAKEEH/status/1637089250481954818
[1] https://twitter.com/i/web/status/1637089250481954818
[1] https://twitter.com/emad_badish/status/1637202478914498560/photo/1
[1] https://twitter.com/EHSANFAKEEH/status/1637122938099888131
[1] https://twitter.com/alsharq_portal/status/1637213888033742850/video/1
[1] https://twitter.com/alsharq_portal/status/1637170709771239425/video/1
[1] https://twitter.com/alsharq_portal/status/1637213987770171394/video/1
[1] https://twitter.com/nabham2006/status/1637151243675086851/photo/1
[1] https://twitter.com/emad_badish/status/1637202478914498560

Top Domains
Top Domains in Tweet in Entire Graph:
[1354] twitter.com
[97] youtube.com
[10] aljazeera.net
[7] wordpress.com
[5] rt.com
[4] t.me
[4] azureedge.net
[3] whatsapp.com
[3] emaratalyoum.com
[3] com.lb

Top Domains in Tweet in G1:
[2] twitter.com

Top Domains in Tweet in G2:
[13] twitter.com

Top Domains in Tweet in G3:
[323] twitter.com

Top Domains in Tweet in G4:
[6] twitter.com

Top Domains in Tweet in G5:
[84] youtube.com
[5] twitter.com

Top Domains in Tweet in G6:
[10] twitter.com

Top Domains in Tweet in G7:
[157] twitter.com
[7] wordpress.com
[5] youtube.com
[3] t.me
[2] sports-gates.com
[2] soundcloud.com
[2] wsend.co
[1] wam.ae
[1] mediastarone.com
[1] rue20.com

Top Domains in Tweet in G8:
[108] twitter.com
[5] aljazeera.net
[4] azureedge.net
[1] eremnews.com
[1] dw.com

Top Domains in Tweet in G9:
[8] twitter.com
[3] aljazeera.net

Top Domains in Tweet in G10:
[10] twitter.com

Top Hashtags
Top Hashtags in Tweet in Entire Graph:
[157] سفر_برلك
[153] رمضان
[131] الجزيرة
[50] الجزيرة_العربية
[46] السعودية
[39] الجزيرة_مباشر
[39] معلمة_انجليزي
[39] معلمة_تأسيس
[39] معلمه_انترناشونال
[39] معلمة_لغتيTop Hashtags in Tweet in G1:
[2] pakistanunderfascism

Top Hashtags in Tweet in G4:
[6] شہداکاخون_عمران_کےسر

Top Hashtags in Tweet in G5:
[11] طاهر_حسين
[1] تكييف_مركزي
[1] تكييف_مخفي
[1] تصنيع_دكت
[1] شباك_المواعيد

Top Hashtags in Tweet in G6:
[140] رمضان
[140] سفر_برلك

Top Hashtags in Tweet in G7:
[39] معلمة_انجليزي
[39] معلمة_تأسيس
[39] معلمه_انترناشونال
[39] معلمة_لغتي
[39] حي_الصحافة
[39] حي_السويدى
[39] حى_المرسلات
[39] حى_التعاون
[39] حي_العريجاء
[39] حى_الجزيره

Top Hashtags in Tweet in G8:
[67] الجزيرة
[35] الجزيرة_مباشر
[16] عمران_خان
[16] الأخبار
[15] ما_خفي_أعظم
[14] فيديو
[13] الجزيرة_رياضة
[12] فرنسا
[10] جنين
[8] تركيا

Top Hashtags in Tweet in G9:
[14] الجزيرة
[12] ماخفي_كان_أعظم
[12] قطر
[12] ليبيا_العظمى
[4] z640
[4] الازد
[4] غامد
[4] الجزيرة_العربية
[4] القبائل
[4] أزدشنؤة

Top Hashtags in Tweet in G10:
[2] الجزيرة
[1] الزلزال
[1] أحمد_مناصرة
[1] قناة_الجزيرة
[1] الكويت
[1] قطر
[1] الماء_الراكد
[1] علامة_تعجب

Top Words
Top Words in Tweet in Entire Graph:
[2888] ہے
[2052] الجزیرہ
[1953] حکومت
[1944] نے
[1750] الجزيرة
[1740] في
[1734] میں
[1697] من
[1674] کی
[1662] پر

Top Words in Tweet in G1:
[2214] ہے
[1107] اور
[1107] کی
[1107] دکھایا
[1107] کیا
[1107] الجزیرہ
[1107] ہوا
[1107] طرح
[1107] کہ
[1107] ہم

Top Words in Tweet in G2:
[370] اور
[370] حکومت
[370] نے
[370] میں
[342] اپنے
[342] ہیں
[341] ملک
[341] چھپا
[341] سارے
[341] پرپابندیاں

Top Words in Tweet in G3:
[646] دیکھا
[445] ہے
[384] الجزیرہ
[323] دنیا
[323] کو
[323] رہا
[323] پاکستان
[323] کے
[323] حالات
[322] amber_rj

Top Words in Tweet in G4:
[434] کی
[415] الجزیرہ
[372] کارکنان
[372] لبیک
[372] سے
[372] گیا
[372] پاکستان
[372] حکومت
[372] کیا
[372] عمران

Top Words in Tweet in G5:
[392] من
[392] أعمال
[228] نقل
[208] الجزيرة
[197] وأعمال
[197] التكييف
[197] المركزي
[197] الدكت
[196] للتكييف
[196] الخاص

Top Words in Tweet in G6:
[198] في
[165] على
[144] دولة
[141] جرائم
[141] أحد
[141] التاريخ
[141] s_hm2030
[140] #رمضان
[140] شهر
[140] عمل

Top Words in Tweet in G7:
[136] الجزيرة
[120] في
[86] من
[69] حي
[41] على
[39] #حى_التعاون
[39] #معلمة_لغتي
[39] #حى_المرسلات
[39] #حي_العريجاء
[39] #معلمة_انجليزي

Top Words in Tweet in G8:
[130] في
[84] من
[67] #الجزيرة
[58] الجزيرة
[50] على
[46] قنوات
[37] aja_palestine
[35] #الجزيرة_مباشر
[35] ajarabic
[34] قناة

Top Words in Tweet in G9:
[96] ماكرون
[65] عبر
[65] وسطاء
[64] الرئيس
[64] أموالا
[59] القذافي
[54] الجزيرة
[50] في
[48] الفرنسي
[48] وثائق

Top Words in Tweet in G10:
[115] الجزيرة
[89] قناة
[86] الإسلاميين
[80] ehsanfakeeh
[68] عن
[48] عندما
[48] علمانية
[46] لم
[44] لكنها
[44] دافعت

Top Word Pairs
Top Word Pairs in Tweet in Entire Graph:
[1581] حکومت,نے
[1266] جس,میں
[1253] الجزیرہ,کی
[1222] کی,رپورٹ
[1219] اسلام,آباد
[1216] ہوا,ہے
[1215] پر,فسطائیت
[1215] سے,الجزیرہ
[1215] دکھایا,گیا
[1215] کیا,ہوا

Top Word Pairs in Tweet in G1:
[1107] ہوا,ہے
[1107] گرم,کیا
[1107] طرح,حکومت
[1107] گیا,ہے
[1107] ہے,کہ
[1107] اسلام,آباد
[1107] کیا,ہوا
[1107] جس,میں
[1107] جبر,کا
[1107] بازار,گرم

Top Word Pairs in Tweet in G2:
[370] حکومت,نے
[341] اسٹیبلشمنٹ,اور
[341] انکے,سارے
[341] ہیں,انٹرنیشنل
[341] انٹرنیشنل,میڈیا
[341] رکھے,ہیں
[341] اور,حکومت
[341] تومیڈیا,پرپابندیاں
[341] اپنے,ملک
[341] اس,سفاک

Top Word Pairs in Tweet in G3:
[323] دیکھا,رہا
[323] پاکستان,کے
[323] حالات,دنیا
[323] کے,حالات
[323] دنیا,کو
[323] دیکھا,دیکھا
[323] الجزیرہ,پاکستان
[323] کو,دیکھا
[323] رہا,ہے
[322] amber_rj,الجزیرہ

Top Word Pairs in Tweet in G4:
[372] تحریک,لبیک
[372] پاکستان,کے
[372] لبیک,پاکستان
[372] کیا,گیا
[341] گیا,ظلم
[341] سے,کیا
[341] حکومت,کی
[341] نے,تحریک
[341] جانب,سے
[341] پر,عمران

Top Word Pairs in Tweet in G5:
[197] وأعمال,الدكت
[197] التكييف,المركزي
[196] من,أعمال
[196] حلول,الجزيرة
[196] وتركيب,أعمال
[196] الجزيرة,للتكييف
[196] الدكت,من
[196] أعمال,حلول
[196] الخاص,فينا
[196] أعمال,التكييف

Top Word Pairs in Tweet in G6:
[140] جرائم,دولة
[140] #رمضان,عمل
[140] على,قناة
[140] قناة,mbc
[140] عمل,درامي
[140] يحكي,أحد
[140] دولة,الاحتلال
[140] أحد,جرائم
[140] وأكثرها,دموية
[140] شهر,#رمضان

Top Word Pairs in Tweet in G7:
[39] #حى_المرسلات,#حى_التعاون
[39] #معلمة_لغتي,#حي_الصحافة
[39] #حي_العريجاء,#حى_الجزيره
[39] #معلمة_تأسيس,#معلمه_انترناشونال
[39] #حي_الصحافة,#حي_السويدى
[39] #حى_التعاون,#حي_العريجاء
[39] #معلمه_انترناشونال,#معلمة_لغتي
[39] #معلمة_انجليزي,#معلمة_تأسيس
[39] #حي_السويدى,#حى_المرسلات
[36] #حى_الجزيره,#حى_الخزامى

Top Word Pairs in Tweet in G8:
[33] قناة,الجزيرة
[27] مراسل,#الجزيرة
[23] مئات,الصحف
[23] الاخبارية,والمعرفات
[23] قنوات,اخوانية
[23] والمواقع,الاخبارية
[23] اخوانية,مئات
[23] الصحف,والمواقع
[23] الوهمية,قنوات
[23] قنوات,حوثية

Top Word Pairs in Tweet in G9:
[65] عبر,وسطاء
[47] أموالا,ليبية
[47] ليبية,عبر
[47] ماكرون,أموالا
[47] الرئيس,الفرنسي
[47] تلقي,الرئيس
[30] كما,أنقذت
[30] الجزيرة,ماكرون
[30] بحوار,معه
[30] ست,غرقه

Top Word Pairs in Tweet in G10:
[77] قناة,الجزيرة
[48] ehsanfakeeh,قناة
[44] عندما,ظ
[43] لم,تتخذ
[43] لموا,وانحازت
[43] وعلمانيتها,غير
[43] غير,متوحشة
[43] ظ,لموا
[43] تتخذ,الإسلاميين
[43] الجزيرة,علمانية

Top Replied-To
Top Replied-To in Entire Graph:
@ehsanfakeeh
@aabdulsaeid
@rg1k1
@abuhilalah
@ryy4an
@jazuaefc
@almatarapp
@saiffuture
@ajarabic
@bojuhaim

Top Replied-To in G6:
@101_rz
@versed_ok
@muhumed60248369
@jaserateeq
@s_hm2030

Top Replied-To in G8:
@ajarabic
@ammaralihassan
@aja_egypt
@ars_alsulimany
@eremnews
@al_janubi_1985
@hanisaadi2011
@tkyroogklshytk
@hrw_ar
@arabian_wisdom

Top Replied-To in G9:
@chawiamazigh82
@aboahmad9007

Top Replied-To in G10:
@ehsanfakeeh
@emad_badish
@abdelnassersa18
@muhammadalqram1
@oysuan
@bdallha91827593
@elegakiezz

Top Mentioned
Top Mentioned in Entire Graph:
@illusionisthina
@anniesehar1
@amber_rj
@acaljazira
@s_hm2030
@sweetnooram567
@mehar_usama305
@abojernas
@dynnqlfsblry2
@sgali__101

Top Mentioned in G1:
@illusionisthina

Top Mentioned in G2:
@anniesehar1
@illusionisthina
@amber_rj

Top Mentioned in G3:
@amber_rj
@illusionisthina
@anniesehar1

Top Mentioned in G4:
@sweetnooram567
@mehar_usama305
@sgali__101
@maghaffari8
@dr_ah18
@zubaira10630674

Top Mentioned in G5:
@acaljazira
@abojernas
@dynnqlfsblry2
@mmmsssalama

Top Mentioned in G6:
@s_hm2030
@alk3aam
@raed_arn
@rahman885566
@nadiaalbalwi112
@101_rz

Top Mentioned in G7:
@rk3yavzvyxnbb40
@arabs_library
@l7n6amt
@mansourothman
@babasu93
@fhaahmdd

Top Mentioned in G8:
@aja_palestine
@ajmubasher
@ajarabic
@azm771994
@al_janubi_1985
@ajabreaking
@ars_alsulimany
@ajasports
@raayid_hidad
@tkyroogklshytk

Top Mentioned in G9:
@abdelfattahnao1
@magentsecret
@lahcenhaddad
@fayssalpress
@krymlal
@ajanet_ar
@saja5xp
@muslim2day
@mohamme46549335
@emmanuelmacron

Top Mentioned in G10:
@ehsanfakeeh
@emad_badish
@oysuan
@alsharq_portal
@muhammadalqram1
@abdelnassersa18
@relkaddouri
@ajmubasher
@abdolalmutee
@khalid22900

Top Tweeters
Top Tweeters in Entire Graph:
@rk70534
@mr_khial
@lebanondebate
@rtarabic
@re0500
@man_313_sour_1
@alsharq_portal
@bfmtv
@raaed_2030
@imj101

Top Tweeters in G1:
@ali_mohsin5
@imran46118744
@mirza5152
@meeemeeeeee
@7_ja_
@ammarpervaiz1
@avirk09041988
@satttiig
@pakarmy99
@hintbyhint

Top Tweeters in G2:
@ghoseali7686
@masif9593
@babarkhan_225
@afzaalashraf21
@raoabdulmalik
@awaisbu76322639
@peyara_hussain
@awaismeena
@ghalti_hogai
@shabbirahmad820

Top Tweeters in G3:
@kamransmalik
@kangmaazhar
@sadias01895942
@haxanpervaiz
@yusufzaishahid
@saqibhafeez14
@adnanasim20
@sofizofficial
@shahzad3579
@wander_ponder

Top Tweeters in G4:
@prani_7
@_zaawan
@khanbab71957338
@abdulsalammanso
@zainula63826407
@mudassa02727816
@orthodoxguru
@islam5786
@waqarbutt342
@javeria_jay

Top Tweeters in G5:
@2__oot
@amota_aqili
@7474y
@oumaima28524935
@kh___0___
@zxoo_tews
@lktb84048404
@natalino_natsu
@justfan64953005
@eko1297

Top Tweeters in G6:
@raheeb7777
@f3_f0
@monzerhakeem
@jamal1aljassmi
@mansouralrooqi
@mughirah1977
@aboamjd_11
@bleor12
@turkinsudairi
@s_hm2030

Top Tweeters in G7:
@lebanondebate
@sharjah24
@al_jazirah
@sudaneseonline1
@citytalksnews
@valentin10
@wady_dynar
@qubaisi_95
@_zico9
@emadabusaqer

Top Tweeters in G8:
@eremnews
@muntherantoun
@elbasiony_osama
@ajarabic
@ajmubasher
@fares40
@abbad_2018
@a0__r23
@ajabreaking
@m86950933

Top Tweeters in G9:
@bfmtv
@le_parisien
@france24
@muslim2day
@simo__ben
@ahmedsebou
@alnuaiminasser1
@thekingdomof212
@mtmouline
@chadi_tima

Top Tweeters in G10:
@alsharq_portal
@m13noor3
@d_alhiafe
@mahdihabbani
@5ibrahimbouhend
@bg0w6ntw6y1ljno
@khalid22900
@jassas_qtr
@jamadaya
@ahmed_helmyrev