#سمر_الواطية, Twitter, 2/16/2023 6:46:29 AM, 289596


FAQ | Problem?

#سمر_الواطية Twitter NodeXL SNA Map and Report for Thursday, 16 February 2023 at 04:24 UTC
#سمر_الواطية Twitter NodeXL SNA Map and Report for Thursday, 16 February 2023 at 04:24 UTC
From:
marc_smith
Uploaded on:
February 16, 2023
Short Description:
#سمر_الواطية via NodeXL https://bit.ly/3I5OfTD
@samarabukhalil
@kahale_tayyar
@mazen00711
@oatxgo8zwbg41f8
@alihamiya_2242
@antoinedaher8
@anto_sff
@safow91
@miskinyalibnan
@mariamalbassam

Top hashtags:
#سمر_الواطية
#سمر_الواطيه
#الدمام
#البرازيل_الارجنتين

Description:
Description
The graph represents a network of 761 Twitter users whose recent tweets contained "#سمر_الواطية", or who were replied to, mentioned, retweeted or quoted in those tweets, taken from a data set limited to a maximum of 20,000 tweets, tweeted between 1/1/2019 12:00:00 AM and 2/15/2023 8:24:29 PM. The network was obtained from Twitter on Thursday, 16 February 2023 at 06:44 UTC.

The tweets in the network were tweeted over the 1092-day, 1-hour, 2-minute period from Friday, 25 October 2019 at 17:52 UTC to Friday, 21 October 2022 at 18:55 UTC.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, an edge for each "retweet" relationship in a tweet, an edge for each "quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in retweet" relationship in a tweet, an edge for each "mention in reply-to" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote reply-to" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not from above.

The graph is directed.

The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.

The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.


Author Description


Overall Graph Metrics
Vertices : 761
Unique Edges : 539
Edges With Duplicates : 1812
Total Edges : 2351
Number of Edge Types : 8
Tweet : 621
Retweet : 400
Replies to : 334
MentionsInReplyTo : 440
MentionsInRetweet : 397
Quote : 73
Mentions : 83
MentionsInQuote : 3
Self-Loops : 672
Reciprocated Vertex Pair Ratio : 0.0205949656750572
Reciprocated Edge Ratio : 0.0403587443946188
Connected Components : 215
Single-Vertex Connected Components : 195
Maximum Vertices in a Connected Component : 514
Maximum Edges in a Connected Component : 1942
Maximum Geodesic Distance (Diameter) : 11
Average Geodesic Distance : 4.214277
Graph Density : 0.00154229199806349
Modularity : 0.339771
NodeXL Version : 1.0.1.510
Data Import : The graph represents a network of 761 Twitter users whose recent tweets contained "#سمر_الواطية", or who were replied to, mentioned, retweeted or quoted in those tweets, taken from a data set limited to a maximum of 20,000 tweets, tweeted between 1/1/2019 12:00:00 AM and 2/15/2023 8:24:29 PM. The network was obtained from Twitter on Thursday, 16 February 2023 at 06:44 UTC.

The tweets in the network were tweeted over the 1092-day, 1-hour, 2-minute period from Friday, 25 October 2019 at 17:52 UTC to Friday, 21 October 2022 at 18:55 UTC.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, an edge for each "retweet" relationship in a tweet, an edge for each "quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in retweet" relationship in a tweet, an edge for each "mention in reply-to" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote reply-to" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not from above.

Layout Algorithm : The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.
Graph Source : TwitterSearch2
Graph Term : #سمر_الواطية
Groups : The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.
Edge Color : Edge Weight
Edge Width : Edge Weight
Edge Alpha : Edge Weight
Vertex Radius : Betweenness Centrality

Top Influencers: Top 10 Vertices, Ranked by Betweenness Centrality
Top URLs
Top URLs in Tweet in Entire Graph:
[17] https://twitter.com/BerjawiToufic/status/1434516440779010050/photo/1
[16] https://twitter.com/Rebeccabikhalil/status/1434516062268235776/photo/1
[9] https://twitter.com/samarabukhalil/status/1434383064323526658
[6] https://twitter.com/NRay777/status/1435277489887055877/photo/1
[5] https://twitter.com/MariamAlbassam/status/1435129745222549509
[5] https://twitter.com/miskinyalibnan/status/1434742859190657024/photo/1
[5] https://oneminut3.blogspot.com/2021/09/blog-post_41.html
[4] https://twitter.com/NBakkour/status/1434461199584927744
[4] https://twitter.com/unknownfornooow/status/1434465528412790785
[4] https://twitter.com/GhassanJawad1/status/1434634190000119812

Top URLs in Tweet in G1:
[4] https://twitter.com/sawtalshaeb1/status/1434778753113153538/photo/1
[2] https://twitter.com/unknownfornooow/status/1434465528412790785
[2] https://twitter.com/lutfalla10/status/1434760216034283523/photo/1
[1] https://twitter.com/Sam61129271/status/1434670509950742530/photo/1
[1] https://twitter.com/Ali_Ali069/status/1434823801875931145/photo/1
[1] https://twitter.com/IraniIhssan/status/1434973476918542341/photo/1
[1] https://twitter.com/WMj1ZepkRmVTYOL/status/1434575452195233792/photo/1
[1] https://twitter.com/WMj1ZepkRmVTYOL/status/1434589281641762818/photo/1
[1] https://twitter.com/WMj1ZepkRmVTYOL/status/1434588372383764481/photo/1
[1] https://twitter.com/WMj1ZepkRmVTYOL/status/1434584485060820992/photo/1

Top URLs in Tweet in G2:
[3] https://twitter.com/MariamAlbassam/status/1435129745222549509
[2] https://twitter.com/samarabukhalil/status/1434895969271885825/photo/1
[2] https://twitter.com/samarabukhalil/status/1435507247572996096/photo/1
[2] https://twitter.com/samarabukhalil/status/1434130849964957700/photo/1
[2] https://twitter.com/GhassanJawad1/status/1434634190000119812
[1] https://twitter.com/abdel_s_moussa/status/1441085284561539074/photo/1
[1] https://twitter.com/abdel_s_moussa/status/1438532820822016008/photo/1
[1] https://twitter.com/NBakkour/status/1434461199584927744
[1] https://www.aljadeed.tv/arabic/news/local/0509202179
[1] https://twitter.com/ALJADEEDNEWS/status/1434930180871626758/video/1

Top URLs in Tweet in G3:
[4] https://twitter.com/talalarslane/status/1434540171752525824/photo/1
[3] https://twitter.com/salam_fadL/status/1434629032801411083/photo/1
[3] https://twitter.com/mmmmbd/status/1434531387315523584/photo/1
[2] https://twitter.com/FalafelOfficial/status/1436987508592623625
[2] https://twitter.com/salam_fadL/status/1435568356703227909/photo/1
[2] https://twitter.com/salam_fadL/status/1434634662228463619/photo/1
[2] https://twitter.com/salam_fadL/status/1434634220656340996/photo/1
[2] https://twitter.com/salam_fadL/status/1434634097167671297/photo/1
[2] https://twitter.com/AlkaraSs_82/status/1436965733766991876/video/1
[1] https://twitter.com/NBakkour/status/1434509102613401610/photo/1

Top URLs in Tweet in G4:
[3] https://twitter.com/sarkiss18/status/1435339080276058114/photo/1
[3] https://twitter.com/Khaliid_It/status/1434533738881376260
[3] https://twitter.com/omar_zain_aldin/status/1434504327301844996/photo/1
[3] https://twitter.com/AmnestyAR/status/1435250349179297797/photo/1
[2] https://twitter.com/manaralbaghdad1/status/1417856850985431042
[2] https://twitter.com/manaralbaghdad1/status/1436193353499041797/video/1
[2] https://twitter.com/sarkiss18/status/1435339080276058114
[2] https://twitter.com/Nyal60039903/status/1435226888247652352/photo/1
[1] https://twitter.com/miskinyalibnan/status/1434548570301116423
[1] https://twitter.com/unknownfornooow/status/1434465528412790785

Top URLs in Tweet in G5:
[2] https://twitter.com/NourGebara85/status/1434461439935254530
[1] https://twitter.com/waelnajem3/status/1434600505729236997/photo/1
[1] https://twitter.com/waelnajem3/status/1437501433587412997/photo/1
[1] https://twitter.com/waelnajem3/status/1435691504312389633/photo/1
[1] https://twitter.com/waelnajem3/status/1437175692362403852/photo/1
[1] https://twitter.com/LayalRamadan6/status/1435349745548005380/photo/1
[1] https://twitter.com/Wafou2a3/status/1434772022790328321/photo/1
[1] https://twitter.com/Wafou2a3/status/1434466070128103427/photo/1
[1] https://twitter.com/Wafou2a3/status/1434465496078995456/photo/1
[1] https://twitter.com/Wafou2a3/status/1434465183657865217/photo/1

Top URLs in Tweet in G6:
[11] https://twitter.com/Rebeccabikhalil/status/1434516062268235776/photo/1
[2] https://twitter.com/Sarah_alameh/status/1434556164654735367/photo/1
[1] https://twitter.com/BerjawiToufic/status/1434516440779010050/photo/1
[1] https://twitter.com/Rebeccabikhalil/status/1435199247079649282/photo/1
[1] https://twitter.com/samarabukhalil/status/1434383064323526658
[1] https://twitter.com/Wajih_12/status/1434496768658522113
[1] https://twitter.com/NBakkour/status/1434461199584927744
[1] https://twitter.com/almoghtareb074/status/1434471359929856003
[1] https://twitter.com/shaimaa_RL/status/1434461525608210432

Top URLs in Tweet in G7:
[4] https://twitter.com/JAlhaj1/status/1434614562532253698/photo/1
[1] https://twitter.com/alihamiYa_00122/status/1435272220557856779/photo/1
[1] https://twitter.com/kw6PeqrzduNvQZE/status/1435654580306694150/photo/1
[1] https://twitter.com/MarkCutts/status/1435515510695895040
[1] https://twitter.com/MarkCutts/status/1435515510695895040/photo/1

Top URLs in Tweet in G9:
[3] https://twitter.com/kahale_tayyar/status/1438776424123539456/photo/1
[1] https://twitter.com/kahale_tayyar/status/1438417975846088706
[1] https://twitter.com/kahale_tayyar/status/1438744634583289856/photo/1
[1] https://twitter.com/kahale_tayyar/status/1438417975846088706/photo/1

Top URLs in Tweet in G10:
[3] https://twitter.com/ahmed_m_7ammoud/status/1434488813028581382/photo/1
[2] https://twitter.com/samarabukhalil/status/1434383064323526658
[1] https://twitter.com/GhassanJawad1/status/1434634190000119812

Top Domains
Top Domains in Tweet in Entire Graph:
[414] twitter.com
[14] aljadeed.tv
[8] blogspot.com
[3] com.lb
[2] youtube.com
[2] shashat.me
[1] tiktok.com
[1] lebanondebate.com
[1] facebook.com
[1] annaharar.com

Top Domains in Tweet in G1:
[76] twitter.com
[1] whatsapp.com
[1] cryptotabbrowser.com
[1] youtube.com
[1] tiktok.com

Top Domains in Tweet in G2:
[56] twitter.com
[14] aljadeed.tv
[3] com.lb
[1] shashat.me

Top Domains in Tweet in G3:
[80] twitter.com
[1] annaharar.com
[1] lebanondebate.com
[1] facebook.com
[1] kataeb.org
[1] shashat.me

Top Domains in Tweet in G4:
[47] twitter.com
[1] amnesty.org
[1] akhbaralyawm.com

Top Domains in Tweet in G5:
[33] twitter.com

Top Domains in Tweet in G6:
[20] twitter.com

Top Domains in Tweet in G7:
[8] twitter.com

Top Domains in Tweet in G9:
[6] twitter.com

Top Domains in Tweet in G10:
[6] twitter.com

Top Hashtags
Top Hashtags in Tweet in Entire Graph:
[1074] سمر_الواطية
[409] سمر_الواطيه
[24] الدمام
[22] البرازيل_الارجنتين
[22] النصر_الفيصلي
[22] لبنان
[21] الفساد
[17] أنا_مواطن
[16] التقوى_والسلام
[15] بس_حبيت_اقولTop Hashtags in Tweet in G1:
[170] سمر_الواطيه
[121] سمر_الواطية
[16] الدمام
[14] النصر_الفيصلي
[14] أنا_مواطن
[14] البرازيل_الارجنتين
[13] بس_حبيت_اقول
[11] اشياء_تحسن_المزاج
[10] كلنا_امن_الدمام
[10] شيكابالا

Top Hashtags in Tweet in G2:
[257] سمر_الواطية
[31] سمر_الواطيه
[3] لبنان
[3] ميقاتي
[3] سوريا
[3] مريم_الواطية
[2] نفق_الحرية
[2] لبنان_ينتفض
[1] جلبوع
[1] عاطف_الدنف_ورفاقه

Top Hashtags in Tweet in G3:
[141] سمر_الواطية
[44] سمر_الواطيه
[16] التقوى_والسلام
[14] لبنان
[13] لبنان_ليس_بخير
[10] إسقاط_عون_واجب_وطني
[9] جبران_باسيل
[6] سمر_ابو_خليل
[5] اطردوا_ناجي_حايك_من_الكويت
[4] تفجير_مرفأ_بيروت

Top Hashtags in Tweet in G4:
[198] سمر_الواطية
[22] سمر_الواطيه
[5] محور_القمامة
[4] طريق_الحشيش
[2] ذيل_الكلب
[2] وئام_الواطي
[2] سوريا
[2] الاعلام_النذل
[1] حزب_الله
[1] لبنان

Top Hashtags in Tweet in G5:
[95] سمر_الواطية
[28] سمر_الواطيه
[4] إسقاط_عون_واجب_وطني
[4] لن_ننسى
[2] بس_حبيت_اقول
[2] تفه
[2] عهد_الذل
[2] إدلب
[2] نظام_الاسد
[1] بشار_الحيوان

Top Hashtags in Tweet in G6:
[58] سمر_الواطية
[5] سمر_الواطيه
[1] سمر_ابو_خليل

Top Hashtags in Tweet in G7:
[20] الفساد
[12] سمر_الواطيه
[3] سمر_الواطية
[1] سوريا

Top Hashtags in Tweet in G8:
[30] سمر_الواطية

Top Hashtags in Tweet in G9:
[5] سمر_الواطية

Top Hashtags in Tweet in G10:
[33] سمر_الواطية
[3] hiking
[3] ناجي_حايك_الواطي
[1] للسنافر_فقط
[1] مريم_الواطية

Top Words
Top Words in Tweet in Entire Graph:
[1074] #سمر_الواطية
[409] #سمر_الواطيه
[367] من
[282] و
[254] سمر
[246] ما
[210] على
[180] samarabukhalil
[153] يا
[136] خليل

Top Words in Tweet in G1:
[170] #سمر_الواطيه
[121] #سمر_الواطية
[68] من
[52] سمر
[38] و
[33] ما
[27] يا
[25] على
[23] كل
[20] خليل

Top Words in Tweet in G2:
[257] #سمر_الواطية
[111] samarabukhalil
[77] من
[69] سمر
[47] على
[41] في
[38] و
[35] ما
[31] #سمر_الواطيه
[31] خليل

Top Words in Tweet in G3:
[141] #سمر_الواطية
[44] #سمر_الواطيه
[42] من
[34] ما
[28] و
[27] samarabukhalil
[24] mariamalbassam
[19] على
[19] nbakkour
[16] #التقوى_والسلام

Top Words in Tweet in G4:
[198] #سمر_الواطية
[44] يا
[27] و
[26] من
[26] ما
[23] سمر
[22] #سمر_الواطيه
[19] عن
[19] samarabukhalil
[16] خليل

Top Words in Tweet in G5:
[95] #سمر_الواطية
[28] #سمر_الواطيه
[23] من
[18] ما
[15] على
[15] سمر
[12] و
[10] layalramadan6
[9] كل
[8] في

Top Words in Tweet in G6:
[58] #سمر_الواطية
[29] و
[17] في
[17] هاشتاغ
[16] يلوح
[16] الأفق
[16] نشارك
[16] wajih_12
[15] من
[13] لحيسة

Top Words in Tweet in G7:
[22] ما
[22] على
[20] المصممة
[20] منحازة
[20] غير
[20] لاحد
[20] #الفساد
[20] جماهير
[20] ت
[20] عند

Top Words in Tweet in G8:
[31] ما
[30] الحريري
[30] #سمر_الواطية
[28] من
[28] اللي
[28] آل
[28] طار
[28] ومن
[28] هني
[28] سنين

Top Words in Tweet in G9:
[28] الرئيس
[27] خليل
[27] سمر
[26] kahale_tayyar
[26] الامر
[26] من
[26] بس
[26] على
[26] هو
[25] نبهناكم

Top Words in Tweet in G10:
[33] #سمر_الواطية
[16] sharifhijazi11
[16] لعندو
[16] انقلعي
[16] بتحبي
[16] بشار
[12] و
[4] لبنان
[4] في
[4] ahmed_m_7ammoud

Top Word Pairs
Top Word Pairs in Tweet in Entire Graph:
[182] #سمر_الواطية,#سمر_الواطية
[86] ابو,خليل
[84] سمر,ابو
[62] و,لا
[46] samarabukhalil,#سمر_الواطية
[42] اوطى,من
[34] هاشتاغ,#سمر_الواطية
[32] النظام,السوري
[31] ما,شفت
[28] سنين,بالسياسة

Top Word Pairs in Tweet in G1:
[10] ابو,خليل
[9] #اشياء_تحسن_المزاج,#صباح_الخير
[9] #سمر_الواطية,#شيكابالا
[9] #الدمام,#بس_حبيت_اقول
[9] سمر,ابو
[9] #كلنا_امن_الدمام,#سمر_الواطية
[9] #البرازيل_الارجنتين,#اشياء_تحسن_المزاج
[9] #صباح_الخير,#الدمام
[8] اوطى,من
[8] #النصر_الفيصلي,#أنا_مواطن

Top Word Pairs in Tweet in G2:
[105] #سمر_الواطية,#سمر_الواطية
[24] ابو,خليل
[24] samarabukhalil,#سمر_الواطية
[23] سمر,ابو
[10] سيدة,الإعلام
[8] aljadeednews,#سمر_الواطية
[8] abdel_s_moussa,samarabukhalil
[7] من,النجاح
[7] حققت,حلمها
[7] المزيد,من

Top Word Pairs in Tweet in G3:
[37] #سمر_الواطية,#سمر_الواطية
[16] مسجدي,#التقوى_والسلام
[16] تفجير,مسجدي
[14] #التقوى_والسلام,#سمر_الواطيه
[10] #لبنان,#لبنان_ليس_بخير
[10] samarabukhalil,#سمر_الواطية
[9] أبو,خليل
[9] #سمر_الواطيه,#سمر_الواطيه
[7] mariamalbassam,#سمر_الواطية
[4] ر,العيلة

Top Word Pairs in Tweet in G4:
[35] #سمر_الواطية,#سمر_الواطية
[10] يا,#سمر_الواطية
[9] الهاشتاغ,#سمر_الواطية
[8] ابو,خليل
[8] سمر,ابو
[7] سمر,بو
[7] بو,خليل
[7] حبيت,الهاشتاغ
[7] samarabukhalil,#سمر_الواطية
[6] اللبناني,سوريا

Top Word Pairs in Tweet in G5:
[6] عبد,الساتر
[6] فيصل,عبد
[5] ابو,خليل
[5] سمر,ابو
[4] اللوح,حبيب
[4] علي,حجازي
[4] الفدان,فيصل
[4] حبيب,فياض
[4] #سمر_الواطيه,من
[4] ل,#سمر_الواطية

Top Word Pairs in Tweet in G6:
[17] هاشتاغ,#سمر_الواطية
[16] يلوح,في
[16] #سمر_الواطية,يلوح
[16] الأفق,نشارك
[16] في,الأفق
[15] wajih_12,هاشتاغ
[11] من,لحيسة
[11] بلوك,من
[11] آكل,بلوك
[11] المجرم,#سمر_الواطية

Top Word Pairs in Tweet in G7:
[20] مكروهة,عند
[20] منحازة,لاحد
[20] عند,جماهير
[20] اكثر,وهذا
[20] وهذا,ما
[20] مصداقية,محاورة
[20] الحقيقة,ليس
[20] تقول,الحقيقة
[20] مثقفة,غير
[20] يجعلها,مكروهة

Top Word Pairs in Tweet in G8:
[28] الأب,الإبن
[28] لبنان,ومن
[28] الحريري,اللي
[28] اللي,هني
[28] آل,الحريري
[28] هني,٩٠
[28] البلد,#سمر_الواطية
[28] من,آل
[28] سبب,خراب
[28] سنين,بالسياسة

Top Word Pairs in Tweet in G9:
[25] بس,اردتموها
[25] نبهناكم,انو
[25] معركة,فلتكن
[25] ابو,خليل
[25] سمر,ابو
[25] التجني,على
[25] تتقاضى,شهريا
[25] هو,التجني
[25] شهريا,٣٠٠
[25] انو,الامر

Top Word Pairs in Tweet in G10:
[16] بتحبي,بشار
[16] بشار,انقلعي
[16] انقلعي,لعندو
[16] لعندو,#سمر_الواطية
[15] sharifhijazi11,بتحبي
[3] في,كسروان
[3] #hiking,في
[3] يمارس,رياضة
[3] كسروان,شمال
[3] رياضة,ال

Top Replied-To
Top Replied-To in Entire Graph:
@samarabukhalil
@aljadeednews
@nbakkour
@mariamalbassam
@limaabdallah
@layalramadan6
@khaliid_it
@rebeccabikhalil
@bleikrasha
@abdel_s_moussa

Top Replied-To in G1:

Top Replied-To in G2:
@samarabukhalil
@aljadeednews
@abdel_s_moussa
@mtvlebanonnews
@ghassanjawad1
@bintjbeilnews
@nbakkour
@lagrimastriste1
@kobeissifaten
@saraadandachi4

Top Replied-To in G3:
@nbakkour
@mariamalbassam
@samarabukhalil
@aljadeednews
@limaabdallah
@mmmmbd
@fahad6656
@zeinab_bassam
@tinaajaoude

Top Replied-To in G4:
@limaabdallah
@samarabukhalil
@khaliid_it
@saryajaffal2
@proudlebanese4
@nbakkour
@nadiasovic82
@safow91
@bleikrasha
@ab_dyy

Top Replied-To in G5:
@layalramadan6
@bleikrasha
@khaliid_it
@naydirifai
@nourgebara85
@a_kabbara
@ahmed_m_7ammoud
@rebeccabikhalil
@mostafa99pp
@waelnajem3

Top Replied-To in G6:
@samarabukhalil
@rebeccabikhalil
@mariamalbassam
@nbakkour

Top Replied-To in G7:
@kw6peqrzdunvqze

Top Replied-To in G8:

Top Replied-To in G9:
@charbelantoun15
@wecoxqghxansr3s
@kahale_tayyar

Top Replied-To in G10:
@snowye29
@ahmed_m_7ammoud
@mariamalbassam
@samarabukhalil
@ghassanjawad1
@omar_zain_aldin
@sharifhijazi11

Top Mentioned
Top Mentioned in Entire Graph:
@samarabukhalil
@kahale_tayyar
@miskinyalibnan
@wajih_12
@mariamalbassam
@sharifhijazi11
@berjawitoufic
@rebeccabikhalil

Top Mentioned in G1:
@3cfuprwmebabryz
@xn576
@lutfalla10

Top Mentioned in G2:
@samarabukhalil
@aljadeednews
@mariamalbassam
@saraadandachi4
@firasghader1
@abdel_s_moussa
@lebanonet
@bintrasbeirut
@fadiambazzi
@hadyhobeiche

Top Mentioned in G3:
@samarabukhalil
@mariamalbassam
@salam_fadl
@nbakkour
@wiamwahhab
@kholoud1921
@talalarslane
@lbpresidency
@noha54167493
@mmmmbd

Top Mentioned in G4:
@samarabukhalil
@proudlebanese4
@mahmoud_m_13
@elrooa
@limaabdallah
@shaimaa_rl
@nbakkour
@wajih_12
@khaliid_it
@safow91

Top Mentioned in G5:
@nbakkour
@waelnajem3
@jamalweal
@samarabukhalil
@faysalabdlsater
@wafou2a3
@futuremovement
@aljadeednews
@firasghader1

Top Mentioned in G6:
@wajih_12
@rebeccabikhalil
@shaimaa_rl
@nanoooo87
@samarabukhalil
@waelsaad_84
@safow91
@sarah_alameh
@berjawitoufic

Top Mentioned in G7:
@kw6peqrzdunvqze
@jalhaj1
@samarabukhalil

Top Mentioned in G8:
@kahale_tayyar

Top Mentioned in G9:
@kahale_tayyar

Top Mentioned in G10:
@sharifhijazi11
@ahmed_m_7ammoud
@samarabukhalil
@lydiaakhrass
@alinhammoud

Top Tweeters
Top Tweeters in Entire Graph:
@jalmouswi_313
@lebanondebate
@kataeb_ar
@man_313_sour_1
@33zahraaali
@mtvlebanonnews
@aljadeednews
@saadalmutariri
@haider1975ww
@safety_aba

Top Tweeters in G1:
@literallygioo
@monilebanese
@elkhour45171114
@aboxiv
@tawfikt82211619
@basso_082
@nada44417391
@abousoulaymen8
@hashtag_news0
@hafizharb

Top Tweeters in G2:
@mtvlebanonnews
@aljadeednews
@ameen_media
@otvlebanon
@lagrimastriste1
@ratroutatbf
@bintjbeilnews
@nana98878168
@_amarrashid
@bintrasbeirut

Top Tweeters in G3:
@lebanondebate
@kataeb_ar
@mmmmbd
@randa_bi
@kholoud1921
@miskalakhbar
@nbakkour
@krasha1188
@beirutcityguide
@falafelofficial

Top Tweeters in G4:
@akhbaralyawm
@khaliid_it
@louaitom
@farah_kch
@geryesnafeh
@nk_riham
@shadithe1st
@unknownfornooow
@saryajaffal2
@omar_zain_aldin

Top Tweeters in G5:
@em_rend
@matboda
@nourgebara85
@paul_abihayla
@a_kabbara
@syriancoalition
@jarbi3_7af
@hiyaxena2023
@bleikrasha
@webiris

Top Tweeters in G6:
@the_ghost_3
@i2h93cn8hr1xa7r
@haya15052003
@101murid
@rebeccabikhalil
@nanoooo87
@faresmkhattar77
@momerhebi
@ramzinassif
@jack82028793

Top Tweeters in G7:
@jalmouswi_313
@man_313_sour_1
@33zahraaali
@haider1975ww
@shhlaa_hu_313
@gaymaa313
@alihamiya_2242
@banin__888
@princess_rtwt
@afnan81_______

Top Tweeters in G8:
@yabboud2005
@sia0713
@antoinedaher8
@eliashanna2
@samimaalouf3
@dressam29079799
@aadcecile
@georges06551380
@boudydado
@joegh48066034

Top Tweeters in G9:
@kahale_tayyar
@josephgnassaf
@leyla2519
@marounabiyoune1
@nananan73361088
@eiderkamp
@charlytweeps
@akiki30
@marathonz21
@janohobeika

Top Tweeters in G10:
@daimond19800
@kevo_90
@lb10452_km
@ebnabdelmo
@foof67884319
@malahoussaine
@saidfik
@a_at0707
@souzych
@alinhammoud


Tags:

We use necessary cookies to make our site work. We’d like to set additional cookies to understand site usage, make site improvements and to remember your settings. We also use cookies set by other sites to help deliver content from their services.