#سمر_الواطية, Twitter, 2/16/2023 6:46:29 AM, 289596


FAQ | Problem?

#سمر_الواطية Twitter NodeXL SNA Map and Report for Thursday, 16 February 2023 at 04:24 UTC
#سمر_الواطية Twitter NodeXL SNA Map and Report for Thursday, 16 February 2023 at 04:24 UTC
From:
marc_smith
Uploaded on:
February 16, 2023
Short Description:
#سمر_الواطية via NodeXL https://bit.ly/3I5OfTD
@samarabukhalil
@kahale_tayyar
@mazen00711
@oatxgo8zwbg41f8
@alihamiya_2242
@antoinedaher8
@anto_sff
@safow91
@miskinyalibnan
@mariamalbassam

Top hashtags:
#سمر_الواطية
#سمر_الواطيه
#الدمام
#البرازيل_الارجنتين

Description:
Description
The graph represents a network of 761 Twitter users whose recent tweets contained "#سمر_الواطية", or who were replied to, mentioned, retweeted or quoted in those tweets, taken from a data set limited to a maximum of 20,000 tweets, tweeted between 1/1/2019 12:00:00 AM and 2/15/2023 8:24:29 PM. The network was obtained from Twitter on Thursday, 16 February 2023 at 06:44 UTC.

The tweets in the network were tweeted over the 1092-day, 1-hour, 2-minute period from Friday, 25 October 2019 at 17:52 UTC to Friday, 21 October 2022 at 18:55 UTC.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, an edge for each "retweet" relationship in a tweet, an edge for each "quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in retweet" relationship in a tweet, an edge for each "mention in reply-to" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote reply-to" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not from above.

The graph is directed.

The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.

The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.


Author Description


Overall Graph Metrics
Vertices : 761
Unique Edges : 539
Edges With Duplicates : 1812
Total Edges : 2351
Number of Edge Types : 8
Tweet : 621
Retweet : 400
Replies to : 334
MentionsInReplyTo : 440
MentionsInRetweet : 397
Quote : 73
Mentions : 83
MentionsInQuote : 3
Self-Loops : 672
Reciprocated Vertex Pair Ratio : 0.0205949656750572
Reciprocated Edge Ratio : 0.0403587443946188
Connected Components : 215
Single-Vertex Connected Components : 195
Maximum Vertices in a Connected Component : 514
Maximum Edges in a Connected Component : 1942
Maximum Geodesic Distance (Diameter) : 11
Average Geodesic Distance : 4.214277
Graph Density : 0.00154229199806349
Modularity : 0.339771
NodeXL Version : 1.0.1.510
Data Import : The graph represents a network of 761 Twitter users whose recent tweets contained "#سمر_الواطية", or who were replied to, mentioned, retweeted or quoted in those tweets, taken from a data set limited to a maximum of 20,000 tweets, tweeted between 1/1/2019 12:00:00 AM and 2/15/2023 8:24:29 PM. The network was obtained from Twitter on Thursday, 16 February 2023 at 06:44 UTC.

The tweets in the network were tweeted over the 1092-day, 1-hour, 2-minute period from Friday, 25 October 2019 at 17:52 UTC to Friday, 21 October 2022 at 18:55 UTC.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, an edge for each "retweet" relationship in a tweet, an edge for each "quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in retweet" relationship in a tweet, an edge for each "mention in reply-to" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote reply-to" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not from above.

Layout Algorithm : The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.
Graph Source : TwitterSearch2
Graph Term : #سمر_الواطية
Groups : The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.
Edge Color : Edge Weight
Edge Width : Edge Weight
Edge Alpha : Edge Weight
Vertex Radius : Betweenness Centrality

Top Influencers: Top 10 Vertices, Ranked by Betweenness Centrality
Top URLs
Top URLs in Tweet in Entire Graph:
[17] https://twitter.com/BerjawiToufic/status/1434516440779010050/photo/1
[16] https://twitter.com/Rebeccabikhalil/status/1434516062268235776/photo/1
[9] https://twitter.com/samarabukhalil/status/1434383064323526658
[6] https://twitter.com/NRay777/status/1435277489887055877/photo/1
[5] https://twitter.com/MariamAlbassam/status/1435129745222549509
[5] https://twitter.com/miskinyalibnan/status/1434742859190657024/photo/1
[5] https://oneminut3.blogspot.com/2021/09/blog-post_41.html
[4] https://twitter.com/NBakkour/status/1434461199584927744
[4] https://twitter.com/unknownfornooow/status/1434465528412790785
[4] https://twitter.com/GhassanJawad1/status/1434634190000119812

Top URLs in Tweet in G1:
[4] https://twitter.com/sawtalshaeb1/status/1434778753113153538/photo/1
[2] https://twitter.com/unknownfornooow/status/1434465528412790785
[2] https://twitter.com/lutfalla10/status/1434760216034283523/photo/1
[1] https://twitter.com/Sam61129271/status/1434670509950742530/photo/1
[1] https://twitter.com/Ali_Ali069/status/1434823801875931145/photo/1
[1] https://twitter.com/IraniIhssan/status/1434973476918542341/photo/1
[1] https://twitter.com/WMj1ZepkRmVTYOL/status/1434575452195233792/photo/1
[1] https://twitter.com/WMj1ZepkRmVTYOL/status/1434589281641762818/photo/1
[1] https://twitter.com/WMj1ZepkRmVTYOL/status/1434588372383764481/photo/1
[1] https://twitter.com/WMj1ZepkRmVTYOL/status/1434584485060820992/photo/1

Top URLs in Tweet in G2:
[3] https://twitter.com/MariamAlbassam/status/1435129745222549509
[2] https://twitter.com/samarabukhalil/status/1434895969271885825/photo/1
[2] https://twitter.com/samarabukhalil/status/1435507247572996096/photo/1
[2] https://twitter.com/samarabukhalil/status/1434130849964957700/photo/1
[2] https://twitter.com/GhassanJawad1/status/1434634190000119812
[1] https://twitter.com/abdel_s_moussa/status/1441085284561539074/photo/1
[1] https://twitter.com/abdel_s_moussa/status/1438532820822016008/photo/1
[1] https://twitter.com/NBakkour/status/1434461199584927744
[1] https://www.aljadeed.tv/arabic/news/local/0509202179
[1] https://twitter.com/ALJADEEDNEWS/status/1434930180871626758/video/1

Top URLs in Tweet in G3:
[4] https://twitter.com/talalarslane/status/1434540171752525824/photo/1
[3] https://twitter.com/salam_fadL/status/1434629032801411083/photo/1
[3] https://twitter.com/mmmmbd/status/1434531387315523584/photo/1
[2] https://twitter.com/FalafelOfficial/status/1436987508592623625
[2] https://twitter.com/salam_fadL/status/1435568356703227909/photo/1
[2] https://twitter.com/salam_fadL/status/1434634662228463619/photo/1
[2] https://twitter.com/salam_fadL/status/1434634220656340996/photo/1
[2] https://twitter.com/salam_fadL/status/1434634097167671297/photo/1
[2] https://twitter.com/AlkaraSs_82/status/1436965733766991876/video/1
[1] https://twitter.com/NBakkour/status/1434509102613401610/photo/1

Top URLs in Tweet in G4:
[3] https://twitter.com/sarkiss18/status/1435339080276058114/photo/1
[3] https://twitter.com/Khaliid_It/status/1434533738881376260
[3] https://twitter.com/omar_zain_aldin/status/1434504327301844996/photo/1
[3] https://twitter.com/AmnestyAR/status/1435250349179297797/photo/1
[2] https://twitter.com/manaralbaghdad1/status/1417856850985431042
[2] https://twitter.com/manaralbaghdad1/status/1436193353499041797/video/1
[2] https://twitter.com/sarkiss18/status/1435339080276058114
[2] https://twitter.com/Nyal60039903/status/1435226888247652352/photo/1
[1] https://twitter.com/miskinyalibnan/status/1434548570301116423
[1] https://twitter.com/unknownfornooow/status/1434465528412790785

Top URLs in Tweet in G5:
[2] https://twitter.com/NourGebara85/status/1434461439935254530
[1] https://twitter.com/waelnajem3/status/1434600505729236997/photo/1
[1] https://twitter.com/waelnajem3/status/1437501433587412997/photo/1
[1] https://twitter.com/waelnajem3/status/1435691504312389633/photo/1
[1] https://twitter.com/waelnajem3/status/1437175692362403852/photo/1
[1] https://twitter.com/LayalRamadan6/status/1435349745548005380/photo/1
[1] https://twitter.com/Wafou2a3/status/1434772022790328321/photo/1
[1] https://twitter.com/Wafou2a3/status/1434466070128103427/photo/1
[1] https://twitter.com/Wafou2a3/status/1434465496078995456/photo/1
[1] https://twitter.com/Wafou2a3/status/1434465183657865217/photo/1

Top URLs in Tweet in G6:
[11] https://twitter.com/Rebeccabikhalil/status/1434516062268235776/photo/1
[2] https://twitter.com/Sarah_alameh/status/1434556164654735367/photo/1
[1] https://twitter.com/BerjawiToufic/status/1434516440779010050/photo/1
[1] https://twitter.com/Rebeccabikhalil/status/1435199247079649282/photo/1
[1] https://twitter.com/samarabukhalil/status/1434383064323526658
[1] https://twitter.com/Wajih_12/status/1434496768658522113
[1] https://twitter.com/NBakkour/status/1434461199584927744
[1] https://twitter.com/almoghtareb074/status/1434471359929856003
[1] https://twitter.com/shaimaa_RL/status/1434461525608210432

Top URLs in Tweet in G7:
[4] https://twitter.com/JAlhaj1/status/1434614562532253698/photo/1
[1] https://twitter.com/alihamiYa_00122/status/1435272220557856779/photo/1
[1] https://twitter.com/kw6PeqrzduNvQZE/status/1435654580306694150/photo/1
[1] https://twitter.com/MarkCutts/status/1435515510695895040
[1] https://twitter.com/MarkCutts/status/1435515510695895040/photo/1

Top URLs in Tweet in G9:
[3] https://twitter.com/kahale_tayyar/status/1438776424123539456/photo/1
[1] https://twitter.com/kahale_tayyar/status/1438417975846088706
[1] https://twitter.com/kahale_tayyar/status/1438744634583289856/photo/1
[1] https://twitter.com/kahale_tayyar/status/1438417975846088706/photo/1

Top URLs in Tweet in G10:
[3] https://twitter.com/ahmed_m_7ammoud/status/1434488813028581382/photo/1
[2] https://twitter.com/samarabukhalil/status/1434383064323526658
[1] https://twitter.com/GhassanJawad1/status/1434634190000119812

Top Domains
Top Domains in Tweet in Entire Graph:
[414] twitter.com
[14] aljadeed.tv
[8] blogspot.com
[3] com.lb
[2] youtube.com
[2] shashat.me
[1] tiktok.com
[1] lebanondebate.com
[1] facebook.com
[1] annaharar.com

Top Domains in Tweet in G1:
[76] twitter.com
[1] whatsapp.com
[1] cryptotabbrowser.com
[1] youtube.com
[1] tiktok.com

Top Domains in Tweet in G2:
[56] twitter.com
[14] aljadeed.tv
[3] com.lb
[1] shashat.me

Top Domains in Tweet in G3:
[80] twitter.com
[1] annaharar.com
[1] lebanondebate.com
[1] facebook.com
[1] kataeb.org
[1] shashat.me

Top Domains in Tweet in G4:
[47] twitter.com
[1] amnesty.org
[1] akhbaralyawm.com

Top Domains in Tweet in G5:
[33] twitter.com

Top Domains in Tweet in G6:
[20] twitter.com

Top Domains in Tweet in G7:
[8] twitter.com

Top Domains in Tweet in G9:
[6] twitter.com

Top Domains in Tweet in G10:
[6] twitter.com

Top Hashtags
Top Hashtags in Tweet in Entire Graph:
[1074] سمر_الواطية
[409] سمر_الواطيه
[24] الدمام
[22] البرازيل_الارجنتين
[22] النصر_الفيصلي
[22] لبنان
[21] الفساد
[17] أنا_مواطن
[16] التقوى_والسلام
[15] بس_حبيت_اقولTop Hashtags in Tweet in G1:
[170] سمر_الواطيه
[121] سمر_الواطية
[16] الدمام
[14] النصر_الفيصلي
[14] أنا_مواطن
[14] البرازيل_الارجنتين
[13] بس_حبيت_اقول
[11] اشياء_تحسن_المزاج
[10] كلنا_امن_الدمام
[10] شيكابالا

Top Hashtags in Tweet in G2:
[257] سمر_الواطية
[31] سمر_الواطيه
[3] لبنان
[3] ميقاتي
[3] سوريا
[3] مريم_الواطية
[2] نفق_الحرية
[2] لبنان_ينتفض
[1] جلبوع
[1] عاطف_الدنف_ورفاقه

Top Hashtags in Tweet in G3:
[141] سمر_الواطية
[44] سمر_الواطيه
[16] التقوى_والسلام
[14] لبنان
[13] لبنان_ليس_بخير
[10] إسقاط_عون_واجب_وطني
[9] جبران_باسيل
[6] سمر_ابو_خليل
[5] اطردوا_ناجي_حايك_من_الكويت
[4] تفجير_مرفأ_بيروت

Top Hashtags in Tweet in G4:
[198] سمر_الواطية
[22] سمر_الواطيه
[5] محور_القمامة
[4] طريق_الحشيش
[2] ذيل_الكلب
[2] وئام_الواطي
[2] سوريا
[2] الاعلام_النذل
[1] حزب_الله
[1] لبنان

Top Hashtags in Tweet in G5:
[95] سمر_الواطية
[28] سمر_الواطيه
[4] إسقاط_عون_واجب_وطني
[4] لن_ننسى
[2] بس_حبيت_اقول
[2] تفه
[2] عهد_الذل
[2] إدلب
[2] نظام_الاسد
[1] بشار_الحيوان

Top Hashtags in Tweet in G6:
[58] سمر_الواطية
[5] سمر_الواطيه
[1] سمر_ابو_خليل

Top Hashtags in Tweet in G7:
[20] الفساد
[12] سمر_الواطيه
[3] سمر_الواطية
[1] سوريا

Top Hashtags in Tweet in G8:
[30] سمر_الواطية

Top Hashtags in Tweet in G9:
[5] سمر_الواطية

Top Hashtags in Tweet in G10:
[33] سمر_الواطية
[3] hiking
[3] ناجي_حايك_الواطي
[1] للسنافر_فقط
[1] مريم_الواطية

Top Words
Top Words in Tweet in Entire Graph:
[1074] #سمر_الواطية
[409] #سمر_الواطيه
[367] من
[282] و
[254] سمر
[246] ما
[210] على
[180] samarabukhalil
[153] يا
[136] خليل

Top Words in Tweet in G1:
[170] #سمر_الواطيه
[121] #سمر_الواطية
[68] من
[52] سمر
[38] و
[33] ما
[27] يا
[25] على
[23] كل
[20] خليل

Top Words in Tweet in G2:
[257] #سمر_الواطية
[111] samarabukhalil
[77] من
[69] سمر
[47] على
[41] في
[38] و
[35] ما
[31] #سمر_الواطيه
[31] خليل

Top Words in Tweet in G3:
[141] #سمر_الواطية
[44] #سمر_الواطيه
[42] من
[34] ما
[28] و
[27] samarabukhalil
[24] mariamalbassam
[19] على
[19] nbakkour
[16] #التقوى_والسلام

Top Words in Tweet in G4:
[198] #سمر_الواطية
[44] يا
[27] و
[26] من
[26] ما
[23] سمر
[22] #سمر_الواطيه
[19] عن
[19] samarabukhalil
[16] خليل

Top Words in Tweet in G5:
[95] #سمر_الواطية
[28] #سمر_الواطيه
[23] من
[18] ما
[15] على
[15] سمر
[12] و
[10] layalramadan6
[9] كل
[8] في

Top Words in Tweet in G6:
[58] #سمر_الواطية
[29] و
[17] في
[17] هاشتاغ
[16] يلوح
[16] الأفق
[16] نشارك
[16] wajih_12
[15] من
[13] لحيسة

Top Words in Tweet in G7:
[22] ما
[22] على
[20] المصممة
[20] منحازة
[20] غير
[20] لاحد
[20] #الفساد
[20] جماهير
[20] ت
[20] عند

Top Words in Tweet in G8:
[31] ما
[30] الحريري
[30] #سمر_الواطية
[28] من
[28] اللي
[28] آل
[28] طار
[28] ومن
[28] هني
[28] سنين

Top Words in Tweet in G9:
[28] الرئيس
[27] خليل
[27] سمر
[26] kahale_tayyar
[26] الامر
[26] من
[26] بس
[26] على
[26] هو
[25] نبهناكم

Top Words in Tweet in G10:
[33] #سمر_الواطية
[16] sharifhijazi11
[16] لعندو
[16] انقلعي
[16] بتحبي
[16] بشار
[12] و
[4] لبنان
[4] في
[4] ahmed_m_7ammoud

Top Word Pairs
Top Word Pairs in Tweet in Entire Graph:
[182] #سمر_الواطية,#سمر_الواطية
[86] ابو,خليل
[84] سمر,ابو
[62] و,لا
[46] samarabukhalil,#سمر_الواطية
[42] اوطى,من
[34] هاشتاغ,#سمر_الواطية
[32] النظام,السوري
[31] ما,شفت
[28] سنين,بالسياسة

Top Word Pairs in Tweet in G1:
[10] ابو,خليل
[9] #اشياء_تحسن_المزاج,#صباح_الخير
[9] #سمر_الواطية,#شيكابالا
[9] #الدمام,#بس_حبيت_اقول
[9] سمر,ابو
[9] #كلنا_امن_الدمام,#سمر_الواطية
[9] #البرازيل_الارجنتين,#اشياء_تحسن_المزاج
[9] #صباح_الخير,#الدمام
[8] اوطى,من
[8] #النصر_الفيصلي,#أنا_مواطن

Top Word Pairs in Tweet in G2:
[105] #سمر_الواطية,#سمر_الواطية
[24] ابو,خليل
[24] samarabukhalil,#سمر_الواطية
[23] سمر,ابو
[10] سيدة,الإعلام
[8] aljadeednews,#سمر_الواطية
[8] abdel_s_moussa,samarabukhalil
[7] من,النجاح
[7] حققت,حلمها
[7] المزيد,من

Top Word Pairs in Tweet in G3:
[37] #سمر_الواطية,#سمر_الواطية
[16] مسجدي,#التقوى_والسلام
[16] تفجير,مسجدي
[14] #التقوى_والسلام,#سمر_الواطيه
[10] #لبنان,#لبنان_ليس_بخير
[10] samarabukhalil,#سمر_الواطية
[9] أبو,خليل
[9] #سمر_الواطيه,#سمر_الواطيه
[7] mariamalbassam,#سمر_الواطية
[4] ر,العيلة

Top Word Pairs in Tweet in G4:
[35] #سمر_الواطية,#سمر_الواطية
[10] يا,#سمر_الواطية
[9] الهاشتاغ,#سمر_الواطية
[8] ابو,خليل
[8] سمر,ابو
[7] سمر,بو
[7] بو,خليل
[7] حبيت,الهاشتاغ
[7] samarabukhalil,#سمر_الواطية
[6] اللبناني,سوريا

Top Word Pairs in Tweet in G5:
[6] عبد,الساتر
[6] فيصل,عبد
[5] ابو,خليل
[5] سمر,ابو
[4] اللوح,حبيب
[4] علي,حجازي
[4] الفدان,فيصل
[4] حبيب,فياض
[4] #سمر_الواطيه,من
[4] ل,#سمر_الواطية

Top Word Pairs in Tweet in G6:
[17] هاشتاغ,#سمر_الواطية
[16] يلوح,في
[16] #سمر_الواطية,يلوح
[16] الأفق,نشارك
[16] في,الأفق
[15] wajih_12,هاشتاغ
[11] من,لحيسة
[11] بلوك,من
[11] آكل,بلوك
[11] المجرم,#سمر_الواطية

Top Word Pairs in Tweet in G7:
[20] مكروهة,عند
[20] منحازة,لاحد
[20] عند,جماهير
[20] اكثر,وهذا
[20] وهذا,ما
[20] مصداقية,محاورة
[20] الحقيقة,ليس
[20] تقول,الحقيقة
[20] مثقفة,غير
[20] يجعلها,مكروهة

Top Word Pairs in Tweet in G8:
[28] الأب,الإبن
[28] لبنان,ومن
[28] الحريري,اللي
[28] اللي,هني
[28] آل,الحريري
[28] هني,٩٠
[28] البلد,#سمر_الواطية
[28] من,آل
[28] سبب,خراب
[28] سنين,بالسياسة

Top Word Pairs in Tweet in G9:
[25] بس,اردتموها
[25] نبهناكم,انو
[25] معركة,فلتكن
[25] ابو,خليل
[25] سمر,ابو
[25] التجني,على
[25] تتقاضى,شهريا
[25] هو,التجني
[25] شهريا,٣٠٠
[25] انو,الامر

Top Word Pairs in Tweet in G10:
[16] بتحبي,بشار
[16] بشار,انقلعي
[16] انقلعي,لعندو
[16] لعندو,#سمر_الواطية
[15] sharifhijazi11,بتحبي
[3] في,كسروان
[3] #hiking,في
[3] يمارس,رياضة
[3] كسروان,شمال
[3] رياضة,ال

Top Replied-To
Top Replied-To in Entire Graph:
@samarabukhalil
@aljadeednews
@nbakkour
@mariamalbassam
@limaabdallah
@layalramadan6
@khaliid_it
@rebeccabikhalil
@bleikrasha
@abdel_s_moussa

Top Replied-To in G1:

Top Replied-To in G2:
@samarabukhalil
@aljadeednews
@abdel_s_moussa
@mtvlebanonnews
@ghassanjawad1
@bintjbeilnews
@nbakkour
@lagrimastriste1
@kobeissifaten
@saraadandachi4

Top Replied-To in G3:
@nbakkour
@mariamalbassam
@samarabukhalil
@aljadeednews
@limaabdallah
@mmmmbd
@fahad6656
@zeinab_bassam
@tinaajaoude

Top Replied-To in G4:
@limaabdallah
@samarabukhalil
@khaliid_it
@saryajaffal2
@proudlebanese4
@nbakkour
@nadiasovic82
@safow91
@bleikrasha
@ab_dyy

Top Replied-To in G5:
@layalramadan6
@bleikrasha
@khaliid_it
@naydirifai
@nourgebara85
@a_kabbara
@ahmed_m_7ammoud
@rebeccabikhalil
@mostafa99pp
@waelnajem3

Top Replied-To in G6:
@samarabukhalil
@rebeccabikhalil
@mariamalbassam
@nbakkour

Top Replied-To in G7:
@kw6peqrzdunvqze

Top Replied-To in G8:

Top Replied-To in G9:
@charbelantoun15
@wecoxqghxansr3s
@kahale_tayyar

Top Replied-To in G10:
@snowye29
@ahmed_m_7ammoud
@mariamalbassam
@samarabukhalil
@ghassanjawad1
@omar_zain_aldin
@sharifhijazi11

Top Mentioned
Top Mentioned in Entire Graph:
@samarabukhalil
@kahale_tayyar
@miskinyalibnan
@wajih_12
@mariamalbassam
@sharifhijazi11
@berjawitoufic
@rebeccabikhalil

Top Mentioned in G1:
@3cfuprwmebabryz
@xn576
@lutfalla10

Top Mentioned in G2:
@samarabukhalil
@aljadeednews
@mariamalbassam
@saraadandachi4
@firasghader1
@abdel_s_moussa
@lebanonet
@bintrasbeirut
@fadiambazzi
@hadyhobeiche

Top Mentioned in G3:
@samarabukhalil
@mariamalbassam
@salam_fadl
@nbakkour
@wiamwahhab
@kholoud1921
@talalarslane
@lbpresidency
@noha54167493
@mmmmbd

Top Mentioned in G4:
@samarabukhalil
@proudlebanese4
@mahmoud_m_13
@elrooa
@limaabdallah
@shaimaa_rl
@nbakkour
@wajih_12
@khaliid_it
@safow91

Top Mentioned in G5:
@nbakkour
@waelnajem3
@jamalweal
@samarabukhalil
@faysalabdlsater
@wafou2a3
@futuremovement
@aljadeednews
@firasghader1

Top Mentioned in G6:
@wajih_12
@rebeccabikhalil
@shaimaa_rl
@nanoooo87
@samarabukhalil
@waelsaad_84
@safow91
@sarah_alameh
@berjawitoufic

Top Mentioned in G7:
@kw6peqrzdunvqze
@jalhaj1
@samarabukhalil

Top Mentioned in G8:
@kahale_tayyar

Top Mentioned in G9:
@kahale_tayyar

Top Mentioned in G10:
@sharifhijazi11
@ahmed_m_7ammoud
@samarabukhalil
@lydiaakhrass
@alinhammoud

Top Tweeters
Top Tweeters in Entire Graph:
@jalmouswi_313
@lebanondebate
@kataeb_ar
@man_313_sour_1
@33zahraaali
@mtvlebanonnews
@aljadeednews
@saadalmutariri
@haider1975ww
@safety_aba

Top Tweeters in G1:
@literallygioo
@monilebanese
@elkhour45171114
@aboxiv
@tawfikt82211619
@basso_082
@nada44417391
@abousoulaymen8
@hashtag_news0
@hafizharb

Top Tweeters in G2:
@mtvlebanonnews
@aljadeednews
@ameen_media
@otvlebanon
@lagrimastriste1
@ratroutatbf
@bintjbeilnews
@nana98878168
@_amarrashid
@bintrasbeirut

Top Tweeters in G3:
@lebanondebate
@kataeb_ar
@mmmmbd
@randa_bi
@kholoud1921
@miskalakhbar
@nbakkour
@krasha1188
@beirutcityguide
@falafelofficial

Top Tweeters in G4:
@akhbaralyawm
@khaliid_it
@louaitom
@farah_kch
@geryesnafeh
@nk_riham
@shadithe1st
@unknownfornooow
@saryajaffal2
@omar_zain_aldin

Top Tweeters in G5:
@em_rend
@matboda
@nourgebara85
@paul_abihayla
@a_kabbara
@syriancoalition
@jarbi3_7af
@hiyaxena2023
@bleikrasha
@webiris

Top Tweeters in G6:
@the_ghost_3
@i2h93cn8hr1xa7r
@haya15052003
@101murid
@rebeccabikhalil
@nanoooo87
@faresmkhattar77
@momerhebi
@ramzinassif
@jack82028793

Top Tweeters in G7:
@jalmouswi_313
@man_313_sour_1
@33zahraaali
@haider1975ww
@shhlaa_hu_313
@gaymaa313
@alihamiya_2242
@banin__888
@princess_rtwt
@afnan81_______

Top Tweeters in G8:
@yabboud2005
@sia0713
@antoinedaher8
@eliashanna2
@samimaalouf3
@dressam29079799
@aadcecile
@georges06551380
@boudydado
@joegh48066034

Top Tweeters in G9:
@kahale_tayyar
@josephgnassaf
@leyla2519
@marounabiyoune1
@nananan73361088
@eiderkamp
@charlytweeps
@akiki30
@marathonz21
@janohobeika

Top Tweeters in G10:
@daimond19800
@kevo_90
@lb10452_km
@ebnabdelmo
@foof67884319
@malahoussaine
@saidfik
@a_at0707
@souzych
@alinhammoud


Tags: