الحكي سوري, Twitter, 1/15/2023 7:19:58 PM, 288106


FAQ | Problem?

الحكي سوري_2023-01-15_11-02-11.xlsx
الحكي سوري_2023-01-15_11-02-11.xlsx
From:
NodeXLExcelAutomator
Uploaded on:
January 15, 2023
Short Description:
الحكي سوري via NodeXL https://bit.ly/3w3KlVI
@alhurranews
@syriantalkah
@rbouzoah
@almasrifahad
@muhydinlazikani
@halidrimi
@maria_alsheikh
@speaks_2038
@youtube
@edycohen

Top hashtags:
#الحكي_سوري
#شاهد_الحرة
#الحرة
#الحقيقة_أولا
#كأنو_مبارح
#سوريا
#المعتقلين

Description:
Description
The graph represents a network of 2,284 Twitter users whose recent tweets contained "الحكي سوري", or who were replied to, mentioned, retweeted or quoted in those tweets, taken from a data set limited to a maximum of 5,000 tweets, tweeted between 3/26/2006 12:00:00 AM and 1/14/2023 5:00:35 PM. The network was obtained from Twitter on Sunday, 15 January 2023 at 19:10 UTC.

The tweets in the network were tweeted over the 1502-day, 2-hour, 29-minute period from Tuesday, 04 December 2018 at 20:47 UTC to Saturday, 14 January 2023 at 23:17 UTC.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, an edge for each "retweet" relationship in a tweet, an edge for each "quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in retweet" relationship in a tweet, an edge for each "mention in reply-to" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote reply-to" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not from above.

The graph is directed.

The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.

The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.


Author Description


Overall Graph Metrics
Vertices : 2284
Unique Edges : 850
Edges With Duplicates : 8007
Total Edges : 8857
Number of Edge Types : 9
Retweet : 2593
MentionsInRetweet : 2611
Replies to : 628
MentionsInReplyTo : 889
Tweet : 1961
Mentions : 125
Quote : 42
MentionsInQuote : 6
MentionsInQuoteReply : 2
Self-Loops : 2055
Reciprocated Vertex Pair Ratio : 0.0733267716535433
Reciprocated Edge Ratio : 0.13663457129757
Connected Components : 580
Single-Vertex Connected Components : 164
Maximum Vertices in a Connected Component : 959
Maximum Edges in a Connected Component : 6946
Maximum Geodesic Distance (Diameter) : 12
Average Geodesic Distance : 3.14014
Graph Density : 0.000418267051142496
Modularity : 0.228061
NodeXL Version : 1.0.1.508
Data Import : The graph represents a network of 2,284 Twitter users whose recent tweets contained "الحكي سوري", or who were replied to, mentioned, retweeted or quoted in those tweets, taken from a data set limited to a maximum of 5,000 tweets, tweeted between 3/26/2006 12:00:00 AM and 1/14/2023 5:00:35 PM. The network was obtained from Twitter on Sunday, 15 January 2023 at 19:10 UTC.

The tweets in the network were tweeted over the 1502-day, 2-hour, 29-minute period from Tuesday, 04 December 2018 at 20:47 UTC to Saturday, 14 January 2023 at 23:17 UTC.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, an edge for each "retweet" relationship in a tweet, an edge for each "quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in retweet" relationship in a tweet, an edge for each "mention in reply-to" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote reply-to" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not from above.

Layout Algorithm : The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.
Graph Source : TwitterSearch2
Graph Term : الحكي سوري
Groups : The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.
Edge Color : Edge Weight
Edge Width : Edge Weight
Edge Alpha : Edge Weight
Vertex Radius : Betweenness Centrality

Top Influencers: Top 10 Vertices, Ranked by Betweenness Centrality
Top URLs
Top URLs in Tweet in Entire Graph:
[100] https://www.alhurra.com/syrian-talk
[53] https://www.youtube.com/watch?v=-msNkCQzJb4&feature=youtu.be

[27] https://www.youtube.com/watch?v=Aio5CkZhz1Q&feature=youtu.be

[27] https://www.alhurra.com/alhurra-live-stream
[25] https://www.youtube.com/watch?v=ebLXKiymIzw&feature=youtu.be

[23] https://www.youtube.com/watch?v=ChFELMXQcO0&feature=youtu.be

[22] https://www.youtube.com/watch?v=MTc_IQbe3iE&feature=youtu.be

[22] https://www.youtube.com/watch?v=UVOntq6XIDQ&feature=youtu.be

[22] https://www.youtube.com/watch?v=2CRkZkkP9ig&feature=youtu.be

[21] https://twitter.com/alhurranews/status/1254131829558382596/video/1

Top URLs in Tweet in G1:
[24] https://www.youtube.com/watch?v=-msNkCQzJb4&feature=youtu.be

[18] https://www.alhurra.com/syrian-talk
[15] https://twitter.com/alhurranews/status/1287281499268698113/video/1
[13] https://www.youtube.com/watch?v=N5BmOcEy2aI&feature=youtu.be

[13] https://www.youtube.com/watch?v=Aio5CkZhz1Q&feature=youtu.be

[11] https://twitter.com/alhurranews/status/1254131829558382596/video/1
[10] https://www.youtube.com/watch?v=mgXJnKkGl0M&feature=youtu.be

[10] https://www.youtube.com/watch?v=wUC5AfglPi4&feature=youtu.be

[10] https://www.youtube.com/watch?v=MTc_IQbe3iE&feature=youtu.be

[9] https://www.youtube.com/watch?v=taFT0b-b7zk&feature=youtu.be


Top URLs in Tweet in G2:
[55] https://www.alhurra.com/syrian-talk
[18] https://www.alhurra.com/alhurra-live-stream
[18] https://www.youtube.com/watch?v=-msNkCQzJb4&feature=youtu.be

[15] https://twitter.com/alhurranews/status/1309251264413302784/video/1
[13] https://www.youtube.com/watch?v=ebLXKiymIzw&feature=youtu.be

[12] https://twitter.com/alhurranews/status/1256161441230385159/video/1
[11] https://www.youtube.com/watch?v=UVOntq6XIDQ&feature=youtu.be

[11] https://www.youtube.com/watch?v=Aio5CkZhz1Q&feature=youtu.be

[11] https://www.youtube.com/watch?v=2CRkZkkP9ig&feature=youtu.be

[11] https://www.youtube.com/watch?v=NSyPPsnRq30&feature=youtu.be


Top URLs in Tweet in G3:
[3] https://www.youtube.com/watch?v=yh3XUDG2aVg&feature=youtu.be

[2] https://twitter.com/alhurranews/status/1327468803740065792/video/1
[1] https://twitter.com/MiralZalabani/status/1392646203662290949
[1] https://twitter.com/Noora555511/status/1398618042612039682
[1] https://twitter.com/elkrydee/status/1301225064373907457/video/1
[1] https://alarab.co.uk/%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%B9%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A1-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1594133848
[1] https://www.sarhne.com/privatevelvet
[1] https://www.youtube.com/watch?v=STgut2paXtg

[1] https://twitter.com/rose_are_97/status/1360567067934613508
[1] https://twitter.com/womannusa/status/1223763959083413504/video/1

Top URLs in Tweet in G4:
[25] https://www.alhurra.com/syrian-talk
[6] https://www.youtube.com/watch?v=ChFELMXQcO0&feature=youtu.be

[6] https://www.youtube.com/watch?v=PhSe0oRarx0&feature=youtu.be

[5] https://www.youtube.com/watch?v=-msNkCQzJb4&feature=youtu.be

[5] https://www.youtube.com/watch?v=MTc_IQbe3iE&feature=youtu.be

[5] https://twitter.com/RBouzoAH/status/1376973745773015046/photo/1
[5] https://www.youtube.com/watch?v=MkY49vl-3Lk&feature=youtu.be

[5] https://www.youtube.com/watch?v=2CRkZkkP9ig&feature=youtu.be

[4] https://www.youtube.com/watch?v=EzwU13VHybM&feature=youtu.be

[4] https://www.youtube.com/watch?v=1L41I0WMiS4&feature=youtu.be


Top URLs in Tweet in G5:
[2] https://www.alhurra.com/episode/2020/11/10/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-781176?fbclid=IwAR1YOayxexx14rhqGuqJ_LCBBm0PDTw6wuYNBQUO2bK-ISwkDvjFwrEyL4A
[1] https://twitter.com/AhmedAlmehrook/status/1559639882112327685
[1] https://twitter.com/opk7mklw2HSPWI2/status/1365391518907969542
[1] https://twitter.com/yarasabri1/status/1406695109341728771
[1] https://twitter.com/8blyF3z6CxkHfyN/status/1304026945483689987
[1] https://www.youtube.com/watch?v=7k3jQmVMEas&feature=youtu.be

[1] https://twitter.com/alhurranews/status/1331047383765958656/video/1
[1] https://www.youtube.com/watch?v=RL-bDPYg7tM&feature=youtu.be

[1] https://twitter.com/alhurranews/status/1445509101417598977/video/1
[1] https://www.youtube.com/watch?v=ZFl1MaEWJ8o&feature=youtu.be


Top URLs in Tweet in G6:
[4] https://twitter.com/syriadramaa/status/1302623229568315392/photo/1
[1] https://twitter.com/syriadramaa/status/1308401884990967813/video/1
[1] https://twitter.com/syriadramaa/status/1259655130984611840/photo/1

Top URLs in Tweet in G7:
[6] https://www.youtube.com/watch?v=2H2-2_LfX7k&feature=youtu.be

[3] https://www.youtube.com/watch?v=GGAQ0aMX5-M&feature=youtu.be

[3] https://www.youtube.com/watch?v=-msNkCQzJb4&feature=youtu.be

[2] https://www.youtube.com/watch?v=ESF6qTCfuxE&feature=youtu.be

[2] https://www.youtube.com/watch?v=_A2pX8mS2F0&feature=youtu.be

[2] https://www.youtube.com/watch?v=8sBbpNzt7WQ&feature=youtu.be

[1] https://www.youtube.com/watch?v=YwQUaoZOyS0&feature=youtu.be

[1] https://twitter.com/SyrianTalkAH/status/1232228823472771073/video/1
[1] https://www.youtube.com/watch?v=sAAi54qe9mc&feature=youtu.be

[1] https://twitter.com/rahhalahmad06/status/1276526697391816705/photo/1

Top URLs in Tweet in G8:
[1] https://twitter.com/Maria_Alsheikh/status/1544739883251634176/video/1
[1] https://twitter.com/alhurranews/status/1271336433500991488/video/1

Top URLs in Tweet in G9:
[1] https://twitter.com/kasimf/status/1584472246613348357/video/1
[1] https://twitter.com/kasimf/status/1416323891652354051/photo/1
[1] https://twitter.com/kasimf/status/1401236346853801985/photo/1
[1] https://twitter.com/EdyCohen/status/1247892128245542920/photo/1

Top URLs in Tweet in G10:
[1] https://www.aljadeed.tv/arabic/news/local/0603202151
[1] https://twitter.com/Ibrahimazzi2/status/1563217774284943360/video/1

Top Domains
Top Domains in Tweet in Entire Graph:
[2742] twitter.com
[1513] youtube.com
[129] alhurra.com
[114] facebook.com
[4] nabdapp.com
[3] youtu.be
[2] syriahr.com
[2] curiouscat.live
[2] co.uk
[2] sarhne.com

Top Domains in Tweet in G1:
[1036] twitter.com
[547] youtube.com
[42] facebook.com
[25] alhurra.com

Top Domains in Tweet in G2:
[1221] twitter.com
[694] youtube.com
[73] alhurra.com
[50] facebook.com
[1] youtu.be

Top Domains in Tweet in G3:
[30] twitter.com
[9] youtube.com
[2] sarhne.com
[2] facebook.com
[1] co.uk
[1] curiouscat.live
[1] alhurra.com
[1] ask.fm
[1] youtu.be
[1] syriahr.com

Top Domains in Tweet in G4:
[268] twitter.com
[224] youtube.com
[27] alhurra.com
[11] facebook.com
[2] instagram.com

Top Domains in Tweet in G5:
[6] twitter.com
[3] youtube.com
[2] alhurra.com

Top Domains in Tweet in G6:
[6] twitter.com

Top Domains in Tweet in G7:
[26] youtube.com
[5] twitter.com
[1] alhurra.com

Top Domains in Tweet in G8:
[2] twitter.com

Top Domains in Tweet in G9:
[4] twitter.com

Top Domains in Tweet in G10:
[1] aljadeed.tv
[1] twitter.com

Top Hashtags
Top Hashtags in Tweet in Entire Graph:
[3789] الحكي_سوري
[2726] شاهد_الحرة
[89] الحرة
[64] الحقيقة_أولا
[33] كأنو_مبارح
[28] سوريا
[18] المعتقلين
[10] روشان_بوظو
[8] سجن_صيدنايا
[8] قناة_الحرةTop Hashtags in Tweet in G1:
[1300] الحكي_سوري
[1054] شاهد_الحرة
[28] الحرة
[27] الحقيقة_أولا
[8] كأنو_مبارح
[4] سجن_صيدنايا
[3] كأنّو_مبارح
[2] الحكي
[1] الكوليرا
[1] شاهد_الحر

Top Hashtags in Tweet in G2:
[1698] الحكي_سوري
[1320] شاهد_الحرة
[32] الحرة
[23] الحقيقة_أولا
[12] كأنو_مبارح
[8] سوريا
[6] قناة_الحرة
[5] جسور_للدراسات
[5] فرع_الخطيب
[3] سجن_صيدنايا

Top Hashtags in Tweet in G3:
[11] الحكي_سوري
[6] سوريا
[4] شاهد_الحرة
[3] سوري
[3] لبنان_ينتفض
[3] أزمة_المياه_في_الشمال_السوري
[2] الصبر_والبصيرة
[1] اغتصاب_طفل_سوري_في_لبنان
[1] أجمل_شتاء_في_العالم
[1] اللجنة_الدستورية

Top Hashtags in Tweet in G4:
[720] الحكي_سوري
[326] شاهد_الحرة
[23] الحرة
[13] الحقيقة_أولا
[6] روشان_بوظو
[6] كأنو_مبارح
[2] سوريا
[2] الحكي
[2] media_fans_anchors
[2] media

Top Hashtags in Tweet in G5:
[5] الحكي_سوري
[3] شاهد_الحرة
[1] عالجوا_مرضى_ادلب
[1] idlib_hastalarını_tedavi_edin
[1] treat_idlib_patients
[1] المانيا

Top Hashtags in Tweet in G6:
[1] سوق_الحرير
[1] مع_الاسد
[1] حسين_فهمي

Top Hashtags in Tweet in G7:
[13] الحكي_سوري
[3] شاهد_الحرة
[3] كأنو_مبارح
[2] لقناة_الحرة
[1] قناة_الحرة
[1] سوريا
[1] تركيا
[1] أمريكا
[1] روسيا
[1] المنطقة_الآمنة

Top Hashtags in Tweet in G8:
[17] المعتقلين
[3] الحكي_سوري
[1] حق_كشف_المصير
[1] بدنا_المعتقلين
[1] شاهد_الحرة

Top Hashtags in Tweet in G10:
[1] وئام_وهاب
[1] هنا_بيروت
[1] ميقاتي
[1] سليمان_فرنجية
[1] رياض_الصلح

Top Words
Top Words in Tweet in Entire Graph:
[3789] #الحكي_سوري
[2726] #شاهد_الحرة
[2318] في
[1833] شاهد
[1779] الرابط
[1731] الحلقة
[1729] عبر
[1638] من
[1477] syriantalkah
[1269] سوري

Top Words in Tweet in G1:
[1300] #الحكي_سوري
[1054] #شاهد_الحرة
[687] شاهد
[657] الحلقة
[650] الرابط
[629] عبر
[615] في
[499] alhurranews
[416] كاملة
[314] سوريا

Top Words in Tweet in G2:
[1698] #الحكي_سوري
[1320] #شاهد_الحرة
[875] في
[734] الرابط
[731] شاهد
[726] syriantalkah
[701] عبر
[680] الحلقة
[458] على
[447] من

Top Words in Tweet in G3:
[98] الحكي
[94] سوري
[66] من
[60] ما
[59] و
[46] بس
[41] في
[34] على
[27] او
[21] انا

Top Words in Tweet in G4:
[720] #الحكي_سوري
[641] syriantalkah
[450] في
[383] شاهد
[365] الرابط
[362] الحلقة
[359] من
[352] عبر
[326] #شاهد_الحرة
[254] على

Top Words in Tweet in G5:
[52] سوري
[33] ما
[30] كمان
[29] أحسن
[29] قطعا
[29] الضحك
[29] فممنوع
[29] قولكن
[29] عيب
[29] تلبس

Top Words in Tweet in G6:
[28] سوري
[22] ع
[21] واحد
[20] كل
[19] نهار
[19] مساكين
[19] نصوص
[19] بيجي
[19] بجيبو
[19] وتسويق

Top Words in Tweet in G7:
[27] سوري
[24] الحكي
[16] عبر
[16] youtube
[13] #الحكي_سوري
[12] قصة
[11] في
[8] من
[7] شيخ
[7] alhurranews

Top Words in Tweet in G8:
[52] و
[51] أن
[34] تتمنى
[23] في
[18] هذا
[17] مسالخ
[17] maria_alsheikh
[17] بلا
[17] تجده
[17] ألم

Top Words in Tweet in G9:
[17] من
[16] على
[16] سوري
[11] لا
[10] edycohen
[10] عصام
[10] اسرائيل
[9] مباشر
[9] ساعة
[9] وبأن

Top Words in Tweet in G10:
[8] ما
[8] سوري
[7] من
[7] الحكي
[6] aljadeednews
[5] سوريا
[4] wiamwahhab
[4] لبنان
[4] في
[4] السوري

Top Word Pairs
Top Word Pairs in Tweet in Entire Graph:
[1715] شاهد,الحلقة
[1662] عبر,الرابط
[1309] syriantalkah,#الحكي_سوري
[1040] الحلقة,كاملة
[928] كاملة,عبر
[871] الرابط,#شاهد_الحرة
[653] الحلقة,الكاملة
[632] alhurranews,#الحكي_سوري
[613] الكاملة,عبر
[545] في,سوريا

Top Word Pairs in Tweet in G1:
[651] شاهد,الحلقة
[611] عبر,الرابط
[433] alhurranews,#الحكي_سوري
[416] الرابط,#شاهد_الحرة
[413] الحلقة,كاملة
[377] كاملة,عبر
[227] الحلقة,الكاملة
[213] الكاملة,عبر
[169] في,سوريا
[82] syriantalkah,#الحكي_سوري

Top Word Pairs in Tweet in G2:
[686] عبر,الرابط
[675] شاهد,الحلقة
[640] syriantalkah,#الحكي_سوري
[425] الرابط,#شاهد_الحرة
[424] الحلقة,كاملة
[378] كاملة,عبر
[261] في,سوريا
[245] الحلقة,الكاملة
[228] الكاملة,عبر
[100] سوريا,#شاهد_الحرة

Top Word Pairs in Tweet in G3:
[15] الحكي,سوري
[10] قناة,الحرة
[8] برنامج,الحكي
[7] في,برنامج
[6] سوري,بس
[5] على,قناة
[5] من,الحكي
[4] قد,ما
[4] سوري,او
[4] هيدا,الحكي

Top Word Pairs in Tweet in G4:
[577] syriantalkah,#الحكي_سوري
[359] شاهد,الحلقة
[335] عبر,الرابط
[185] الحلقة,كاملة
[169] الحلقة,الكاملة
[160] الكاملة,عبر
[155] كاملة,عبر
[132] الحكي,سوري
[119] قناة,الحرة
[118] على,قناة

Top Word Pairs in Tweet in G5:
[29] بيكون,أحسن
[29] تبتسم,اما
[29] اما,الضحك
[29] فممنوع,قطعا
[29] مستحب,تبتسم
[29] اكلت,بيكون
[29] ما,اكلت
[29] كويس,انت
[29] تلبس,كويس
[29] مش,مستحب

Top Word Pairs in Tweet in G6:
[19] المشتركة,بجيبو
[19] منتجي,الدراما
[19] كل,هالجهد
[19] بيجي,مسلسل
[19] وشغل,ليل
[19] الدراما,المشتركة
[19] نهار,ودعاية
[19] ودعاية,وتسويق
[19] مساكين,منتجي
[19] بجيبو,نصوص

Top Word Pairs in Tweet in G7:
[22] الحكي,سوري
[8] عبر,youtube
[7] alhurranews,#الحكي_سوري
[6] الجربا,يحكي
[6] حميدي,دهام
[6] دهام,الجربا
[6] شيخ,عشيرة
[6] سوري,شيخ
[6] عبر,الرابط
[6] العشائر,العربية

Top Word Pairs in Tweet in G8:
[34] أن,تتمنى
[17] أن,تحلم
[17] بالضوء,و
[17] تعذيب,و
[17] بلا,تعذيب
[17] و,الهواء
[17] تتمنى,الموت
[17] و,لا
[17] هذا,حال
[17] ألم,هذا

Top Word Pairs in Tweet in G9:
[9] ساعة,وقال
[9] اسمه,عصام
[9] على,الفيسبوك
[9] كوهين,ليس
[9] عصام,زيتون
[9] طلع,على
[9] لا,ترشح
[9] بان,كوهين
[9] الفيسبوك,معارض
[9] وبأن,اسرائيل

Top Word Pairs in Tweet in G10:
[2] عبد,الساتر
[2] مافي,رحمة
[2] wiamwahhab,josephinedeeb
[2] عميل,سوري

Top Replied-To
Top Replied-To in Entire Graph:
@rbouzoah
@syriantalkah
@kasimf
@aljadeednews
@k7ybnd99
@alhurranews
@syriadramaa
@kindawk
@he_am1979
@respect_me_9

Top Replied-To in G1:
@alhurranews
@kk6cktprv2tfyx5
@vivarevolt
@sy_n_18

Top Replied-To in G2:
@syriantalkah
@almasrifahad
@rbouzoah
@syr38202118
@ralph28692729

Top Replied-To in G3:

Top Replied-To in G4:
@rbouzoah
@natanhaswa
@syriantalkah

Top Replied-To in G5:
@he_am1979
@malhachimi
@muhydinlazikani
@tamaer_111
@alakab101
@sd7tebqt6deu3j7
@yusufkatpoglu

Top Replied-To in G6:
@syriadramaa
@kindawk
@charlesabdulaz
@ayooshii92
@nadinenjeim
@sultan55man

Top Replied-To in G7:

Top Replied-To in G8:
@respect_me_9
@hanan32881
@marwanaleppo

Top Replied-To in G9:
@kasimf
@edycohen

Top Replied-To in G10:
@aljadeednews
@wiamwahhab
@brayes2003
@nan67435416
@ahmadah73086204
@ibrahimazzi2

Top Mentioned
Top Mentioned in Entire Graph:
@syriantalkah
@alhurranews
@rbouzoah
@almasrifahad
@muhydinlazikani
@kholoudsyria1
@maria_alsheikh
@tarekchindeb
@youtube
@mazenadarwish3

Top Mentioned in G1:
@alhurranews
@syriantalkah
@malekabokheer
@ghassanyasin
@lbjunior
@rbouzoah
@sn4hr
@hadialbahra
@mazenadarwish3

Top Mentioned in G2:
@syriantalkah
@alhurranews
@almasrifahad
@rbouzoah
@tarekchindeb
@mazenadarwish3
@abdmajidbarakat
@almoutassimalki
@waiel_olwan
@jusoorstudies

Top Mentioned in G3:

Top Mentioned in G4:
@syriantalkah
@rbouzoah
@alhurranews
@riyadhalasaad
@mazenadarwish3
@mylescaggins
@almasrifahad
@ahmadalqusair

Top Mentioned in G5:
@muhydinlazikani
@912615m
@he_am1979
@alhurranews
@rbouzoah
@malhachimi

Top Mentioned in G6:
@kholoudsyria1
@fhkkhggf1
@cedarsart
@kosai1khauli
@sadeksabbah
@lamasabbah
@anwar_sabbah
@ziadelkhatib
@nisrinezawahra_
@roukaya_nnn

Top Mentioned in G7:
@youtube
@alhurranews
@syriantalkah
@ibrahimjbawi0
@rbouzoah
@munakayal
@fhad_m_305

Top Mentioned in G8:
@maria_alsheikh
@xhjwjpivdim8iqa
@miii__990
@halgawi
@alhurranews
@taaprk80nn3gkmd
@syriantalkah
@rbouzoah

Top Mentioned in G9:
@edycohen
@kasimf
@issam2403
@almasrifahad

Top Mentioned in G10:
@aljadeednews
@wiamwahhab
@josephinedeeb
@boumoussa_ghadi
@paulhannahanna

Top Tweeters
Top Tweeters in Entire Graph:
@aljawazatksa
@dardoooor
@ssm1106
@lionel__fcb
@lebanondebate
@azoooz20300
@bivi_17
@lebanon24
@mmuns33
@z_h1955

Top Tweeters in G1:
@dardoooor
@ssm1106
@azoooz20300
@mmuns33
@oelhate
@sa55200977
@digitaldecoded1
@wj3kdz8txpfykrc
@besoyepirozi
@alghannami01

Top Tweeters in G2:
@bivi_17
@louangie
@al_owayn
@kohnagao
@koueled
@meladalklimat
@belkasmimohamm2
@mohammad14093
@isabellemirocha
@m_babzartaby

Top Tweeters in G3:
@alarabonline
@syriahr
@karim_nemr1
@emsamiira
@mhrs4569
@h1e2i3d5
@miram96sy
@aydinour
@abunouh991
@walidalshaer93

Top Tweeters in G4:
@pucemargine
@aldhirabi
@mmmmbd
@daryoush_so
@falcon_2021
@alfuratyalatiqe
@oyousef45
@abdl51209175
@eaglesyrian1
@aabnour

Top Tweeters in G5:
@ala_hacioglu
@saidfik
@abofouad12
@tmimcup22
@malhachimi
@ali2_mohammed1
@muhydinlazikani
@abofouadfarid
@aboomer399
@he_am1979

Top Tweeters in G6:
@roukaya_nnn
@ayooshii92
@nadinenjeim
@fatimahsana8
@aliahmadomran
@nour_nn16
@nisrinezawahra_
@sy_tweets
@eee8900
@syriadramaa

Top Tweeters in G7:
@alhajjarh
@k_nepras
@mesferalkaabi
@fhad_m_305
@xfaisalxxi
@manarshihab1
@youtube
@dr_naseer
@watanis
@rahhalahmad63

Top Tweeters in G8:
@al3nzi666
@taaprk80nn3gkmd
@hanan32881
@xadlfqxyx8apotr
@halgawi
@maxmann111
@maria_alsheikh
@support_023
@miii__990
@syria__trend

Top Tweeters in G9:
@kasimf
@abdullah671112
@edycohen
@xlrld2ae0ljsyb0
@3_o6i
@sahrrrn700
@rasaeelhubb
@abdalnaseersuly
@147ussam
@speaks_2038

Top Tweeters in G10:
@aljadeednews
@brayes2003
@wiamwahhab
@josephinedeeb
@on0rsyb2wpr63vz
@davidba37405209
@kgblebanon7
@paulhannahanna
@ibrahimazzi2
@boumoussa_ghadi