ارفع صوتك, Twitter, 1/15/2023 5:37:06 PM, 288098


FAQ | Problem?

ارفع صوتك_2023-01-15_09-19-26.xlsx
ارفع صوتك_2023-01-15_09-19-26.xlsx
From:
NodeXLExcelAutomator
Uploaded on:
January 15, 2023
Short Description:
ارفع صوتك via NodeXL https://bit.ly/3iyVvPu
@0ytrb
@kalabsh20
@20057ramg
@almriseul
@mojahedinar
@shh91ebrahim
@alhilal_fc
@badreldin_ayman
@abdulaziztf
@abokhaled4060

Top hashtags:
#مهسا_امینی
#الرياض_الان
#الاقصي_في_خطر
#الهلال
#النصر
#الأقصى_في_خطر
#رسالة_اليوم

Description:
Description
The graph represents a network of 5,810 Twitter users whose recent tweets contained "ارفع صوتك", or who were replied to, mentioned, retweeted or quoted in those tweets, taken from a data set limited to a maximum of 5,000 tweets, tweeted between 3/26/2006 12:00:00 AM and 1/14/2023 5:00:35 PM. The network was obtained from Twitter on Sunday, 15 January 2023 at 17:26 UTC.

The tweets in the network were tweeted over the 3742-day, 6-hour, 18-minute period from Tuesday, 16 October 2012 at 18:32 UTC to Sunday, 15 January 2023 at 00:51 UTC.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, an edge for each "retweet" relationship in a tweet, an edge for each "quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in retweet" relationship in a tweet, an edge for each "mention in reply-to" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote reply-to" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not from above.

The graph is directed.

The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.

The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.


Author Description


Overall Graph Metrics
Vertices : 5810
Unique Edges : 2700
Edges With Duplicates : 9879
Total Edges : 12579
Number of Edge Types : 9
Retweet : 1940
MentionsInRetweet : 2133
Tweet : 1980
Replies to : 2603
MentionsInReplyTo : 3713
Quote : 103
MentionsInQuoteReply : 16
MentionsInQuote : 6
Mentions : 85
Self-Loops : 2171
Reciprocated Vertex Pair Ratio : 0.0462946020128088
Reciprocated Edge Ratio : 0.0884924798880728
Connected Components : 1449
Single-Vertex Connected Components : 695
Maximum Vertices in a Connected Component : 1760
Maximum Edges in a Connected Component : 5165
Maximum Geodesic Distance (Diameter) : 26
Average Geodesic Distance : 7.178212
Graph Density : 0.000169420766458599
Modularity : 0.475639
NodeXL Version : 1.0.1.508
Data Import : The graph represents a network of 5,810 Twitter users whose recent tweets contained "ارفع صوتك", or who were replied to, mentioned, retweeted or quoted in those tweets, taken from a data set limited to a maximum of 5,000 tweets, tweeted between 3/26/2006 12:00:00 AM and 1/14/2023 5:00:35 PM. The network was obtained from Twitter on Sunday, 15 January 2023 at 17:26 UTC.

The tweets in the network were tweeted over the 3742-day, 6-hour, 18-minute period from Tuesday, 16 October 2012 at 18:32 UTC to Sunday, 15 January 2023 at 00:51 UTC.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, an edge for each "retweet" relationship in a tweet, an edge for each "quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in retweet" relationship in a tweet, an edge for each "mention in reply-to" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote reply-to" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not from above.

Layout Algorithm : The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.
Graph Source : TwitterSearch2
Graph Term : ارفع صوتك
Groups : The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.
Edge Color : Edge Weight
Edge Width : Edge Weight
Edge Alpha : Edge Weight
Vertex Radius : Betweenness Centrality

Top Influencers: Top 10 Vertices, Ranked by Betweenness Centrality
Top URLs
Top URLs in Tweet in Entire Graph:
[95] https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/1604225924899123201/photo/1
[41] https://twitter.com/ILoveALnaser200/status/1611662691264827393/video/1
[35] https://twitter.com/sahm_gaza/status/1604095977677152257/photo/1
[16] https://twitter.com/AsdAsdd18469905/status/1605178598893228032/photo/1
[13] https://twitter.com/kalabsh20/status/1601089102610587649/video/1
[13] https://twitter.com/IHHar/status/1599117935733538816/photo/1
[11] https://twitter.com/A_7A7A7A/status/1611018058092404737/video/1
[10] https://twitter.com/IHHar/status/1601651494679629825/photo/1
[10] https://twitter.com/Selwa32978652/status/1604349820902076416/video/1
[10] https://twitter.com/FF22_66HH/status/1604704493421187076/photo/1

Top URLs in Tweet in G1:
[2] https://twitter.com/32llli__/status/1599499330397696004/photo/1
[2] https://twitter.com/TAlshhadt/status/1604169786476339200/photo/1
[2] https://twitter.com/EAmgadmohamed/status/1595956463649759233/photo/1
[2] https://twitter.com/alartbat72/status/1614082185438400512/photo/1
[1] https://twitter.com/fahid47/status/1605538077966860288/photo/1
[1] https://twitter.com/AlseyassahNews/status/1596443936364662785/video/1
[1] https://twitter.com/S___L917/status/1596951873424359424/photo/1
[1] https://twitter.com/dYj5KQIzsymMgbt/status/1612114561636929538/photo/1
[1] https://twitter.com/HMoummer/status/1605504630783217665/photo/1
[1] https://twitter.com/Kaled85392398/status/1597428171540164608

Top URLs in Tweet in G2:
[8] https://twitter.com/3333Nsr/status/1610337553671929857/video/1
[4] https://twitter.com/janoon_alsamt/status/1612737388714885121/video/1
[4] https://twitter.com/bdllhhzzy3/status/1603811783915061279/photo/1
[3] https://twitter.com/mustafa_agha/status/1611776835783622659/photo/1
[3] https://twitter.com/fahdalruqi/status/1610260046448820225/photo/1
[3] https://twitter.com/alhadrwi/status/1613586763473195008/photo/1
[3] https://twitter.com/3333Nsr/status/1610348776660533248/video/1
[3] https://twitter.com/canad990/status/1609110024781025281/photo/1
[3] https://twitter.com/ksath00/status/1610251156458029057/video/1
[3] https://twitter.com/k2v_z/status/1612849361578336256/photo/1

Top URLs in Tweet in G3:
[13] https://twitter.com/kalabsh20/status/1601089102610587649/video/1
[10] https://twitter.com/kalabsh20/status/1609767025236217856/photo/1
[8] https://twitter.com/kalabsh20/status/1611176717032333312/photo/1
[8] https://twitter.com/muhamd2019/status/1606237200156434432/photo/1
[6] https://twitter.com/kalabsh20/status/1611182690744557568/photo/1
[6] https://twitter.com/kalabsh20/status/1610329038467252228/photo/1
[4] https://twitter.com/kalabsh20/status/1598076892388564994/photo/1
[4] https://twitter.com/muhamd2019/status/1605309026673123330/photo/1
[4] https://twitter.com/FyslShn/status/1595475900065349632/photo/1
[3] https://twitter.com/kalabsh20/status/1611502227516014594/video/1

Top URLs in Tweet in G4:
[10] https://twitter.com/FF22_66HH/status/1604704493421187076/photo/1
[1] https://twitter.com/coco98711/status/1608113503835156481/photo/1
[1] https://twitter.com/FF22_66HH/status/1588243304734683137/photo/1
[1] https://twitter.com/bintaboha198068/status/1613951169747128320/video/1
[1] https://twitter.com/6qw_5/status/1594884608667025413/photo/1

Top URLs in Tweet in G5:
[3] https://twitter.com/mo7ammed1975/status/1610582449934995457/photo/1
[3] https://twitter.com/SALOOM05733492/status/1610371005414871041/photo/1
[2] https://twitter.com/0ytrb/status/1610283981622099968/photo/1
[2] https://twitter.com/Nasr_alhussaini/status/1605925718910697473/photo/1
[2] https://twitter.com/football_ll55/status/1612785146524057602/photo/1
[2] https://twitter.com/saud9937/status/1610938679920402432/photo/1
[2] https://twitter.com/saud9937/status/1610882043159760897/photo/1
[2] https://twitter.com/alz3em_66/status/1600996927834759169/photo/1
[2] https://twitter.com/S_2003_SS/status/1607748097840484353/photo/1
[1] https://twitter.com/Abo7rJVOF1j89nx/status/1606204237318234112/photo/1

Top URLs in Tweet in G6:
[16] https://twitter.com/AsdAsdd18469905/status/1605178598893228032/photo/1
[4] https://twitter.com/rt_0/status/1611111495168937984/photo/1
[1] https://twitter.com/MohamadAhwaze/status/1597538929863000066/video/1
[1] https://twitter.com/Mojahedinar/status/1606728689697394695/video/1
[1] https://twitter.com/Mojahedinar/status/1596437811573698560/video/1
[1] https://twitter.com/Mojahedinar/status/1596437835523174400/video/1
[1] https://twitter.com/AAbdulsaeid/status/1597156262801592321
[1] https://twitter.com/RashaAlAqeedi/status/1604333102930841601
[1] https://twitter.com/faraadib/status/1606733911563931649/video/1
[1] https://twitter.com/faraadib/status/1593685275850555398/video/1

Top URLs in Tweet in G7:
[6] https://twitter.com/LelaAlali/status/1605551224216068096/photo/1
[4] https://twitter.com/6x7z1/status/1601632474827993088/photo/1
[4] https://twitter.com/6x7z1/status/1602759154120245249/photo/1
[4] https://twitter.com/YRMFC/status/1601347965141938177/photo/1
[2] https://twitter.com/TrendEPL/status/1605541482944991232/photo/1
[2] https://twitter.com/6x7z1/status/1601637099450822657/photo/1
[2] https://twitter.com/6x7z1/status/1604508057135943687/photo/1
[2] https://twitter.com/eqabanzi/status/1604603599899729921/photo/1
[2] https://twitter.com/nn1nn1a/status/1604509190570971137/photo/1
[2] https://twitter.com/madrid2019_/status/1604509111411871744/photo/1

Top URLs in Tweet in G8:
[1] https://twitter.com/gzal84887752/status/1599195864194768896/photo/1
[1] https://twitter.com/Meshooo28897599/status/1593940191789649922/photo/1

Top URLs in Tweet in G9:
[93] https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/1604225924899123201/photo/1
[1] https://twitter.com/ABDEL111111111/status/1612348281270554625/photo/1
[1] https://twitter.com/AsiriSpecia1400/status/1609579930345414658/video/1
[1] https://twitter.com/AsiriSpecia1400/status/1598057699681669122/photo/1
[1] https://twitter.com/mmeldinabozco/status/1610183803594756098/photo/1
[1] https://twitter.com/slaihem12/status/1601497982305959936/photo/1
[1] https://twitter.com/Abbas43378543/status/1599103688379092992/photo/1

Top URLs in Tweet in G10:
[2] https://twitter.com/alnaser_sa/status/1604231560361918466/photo/1

Top Domains
Top Domains in Tweet in Entire Graph:
[2068] twitter.com
[15] irfaasawtak.com
[3] youtube.com
[2] mbc.net
[1] al-jazirah.com
[1] curiouscat.live
[1] org.tr
[1] samrl.org
[1] tellonym.me
[1] ilkha.com

Top Domains in Tweet in G1:
[105] twitter.com
[3] irfaasawtak.com
[1] ilkha.com
[1] tellonym.me
[1] curiouscat.live

Top Domains in Tweet in G2:
[262] twitter.com
[1] mbc.net

Top Domains in Tweet in G3:
[187] twitter.com

Top Domains in Tweet in G4:
[14] twitter.com

Top Domains in Tweet in G5:
[84] twitter.com

Top Domains in Tweet in G6:
[30] twitter.com

Top Domains in Tweet in G7:
[152] twitter.com

Top Domains in Tweet in G8:
[2] twitter.com

Top Domains in Tweet in G9:
[99] twitter.com

Top Domains in Tweet in G10:
[2] twitter.com

Top Hashtags
Top Hashtags in Tweet in Entire Graph:
[106] مهسا_امینی
[99] الرياض_الان
[96] الاقصي_في_خطر
[91] الهلال
[81] النصر
[60] الأقصى_في_خطر
[57] رسالة_اليوم
[54] يخبرني_الصباح
[44] فريق_مجاهدون
[41] الإيغورTop Hashtags in Tweet in G1:
[10] البحث_العلمي
[8] الدراسات_العليا
[7] الأقصى_في_خطر
[5] صباح_الخير_والسعاده
[4] مساء_الخير
[4] صباح_الخير
[3] الشعب_الإيراني
[3] رسالة_اليوم
[3] رساله_اليوم
[3] سكس_كتابي

Top Hashtags in Tweet in G2:
[23] الهلال
[21] النصر
[4] دوري_روشن_السعودي
[4] الاتحاد
[3] رياضة
[3] ياولي_العهد_الرياضه_مخترقه
[3] الهلال_النصر
[3] منتخب_الهلال
[2] كرستيانو_رونالدو
[2] تاليسكا

Top Hashtags in Tweet in G3:
[11] الهلال
[9] النصر
[8] ارفع
[4] الهلال_الباطن
[4] كأس_العالم_للأندية
[3] الاسيوية_صعبه_قوية
[2] النصر_الهلال
[2] الهلال_نيوكاسل_يونايتد
[2] كريستيانو_رونالدو
[2] الهلال_الاتفاق

Top Hashtags in Tweet in G4:
[5] صباح_الخير
[1] مملكة_الهوامير_للدعم
[1] اسطول_زعماء_تويتر

Top Hashtags in Tweet in G5:
[8] الهلال
[6] النصر
[2] محلي
[2] الأهلي
[1] ولكم
[1] النصرلنا
[1] اوكرانيا
[1] الشباب
[1] السعوديه_الارجنتين
[1] الإتحاد

Top Hashtags in Tweet in G6:
[106] مهسا_امینی
[21] الشعب_الإيراني
[21] اسقاط_النظام
[21] كرج
[5] البرز
[4] يوم_حضرموت_الوطني
[1] mahsaamini
[1] المونديال
[1] نبي_هدوء
[1] الذباب_الإلكتروني

Top Hashtags in Tweet in G8:
[13] مساء_الخير_والسعاده
[2] اسطول_زعماء_تويتر
[1] ملاذي

Top Hashtags in Tweet in G9:
[93] الاقصي_في_خطر
[1] عبدالله_الشريف
[1] ضيوف_فين

Top Hashtags in Tweet in G10:
[99] الرياض_الان
[1] دام_عزك_يا_وطن

Top Words
Top Words in Tweet in Entire Graph:
[4658] صوتك
[4012] ارفع
[1506] من
[1412] أ
[1390] في
[1330] كلماتك
[1290] ل
[1151] لا
[1087] مستوى
[1029] بل

Top Words in Tweet in G1:
[705] صوتك
[564] ارفع
[503] كلماتك
[439] ترفع
[434] لا
[410] مستوى
[388] بل
[368] أناقة
[337] عند
[329] هي

Top Words in Tweet in G2:
[408] صوتك
[389] ارفع
[171] من
[148] في
[115] ما
[79] على
[71] صياحك
[68] a0500a50
[65] الهلال
[57] اسمع

Top Words in Tweet in G3:
[212] صوتك
[196] ارفع
[80] من
[61] في
[55] وانت
[53] الهلال
[43] تصيح
[39] على
[37] kalabsh20
[36] ما

Top Words in Tweet in G4:
[1321] أ
[1156] ل
[496] ت
[495] ة
[340] أن
[330] ح
[330] ن
[330] ق
[173] ff22_66hh
[166] ـع

Top Words in Tweet in G5:
[123] صوتك
[121] ارفع
[58] من
[42] في
[40] football_ll55
[33] ما
[32] 0ytrb
[22] مع
[19] على
[16] نادي

Top Words in Tweet in G6:
[141] صوتك
[136] ارفع
[127] في
[115] بحقك
[110] طالب
[108] يا
[107] ا
[106] الفنية
[106] مطالب
[106] والمهنية

Top Words in Tweet in G7:
[116] ارفع
[115] صوتك
[49] ما
[48] من
[41] ميسي
[33] في
[32] و
[21] على
[21] صياحك
[20] اكثر

Top Words in Tweet in G8:
[173] صوتك
[173] بل
[173] ترجمة
[173] مستوى
[173] ارفع
[173] كلماتك
[160] لاترفع
[160] عند
[160] اللسان
[160] الحوار

Top Words in Tweet in G9:
[102] turkishalhoub
[101] صوتك
[101] ارفع
[93] اهتف
[93] ا
[93] #الاقصي_في_خطر
[93] عالي
[93] للأقصى
[7] في
[6] من

Top Words in Tweet in G10:
[100] مرة
[99] عروس
[99] وكأنها
[99] لأول
[99] صوتك
[99] منبهر
[99] بكل
[99] وغن
[99] مغير
[99] ااااه

Top Word Pairs
Top Word Pairs in Tweet in Entire Graph:
[2672] ارفع,صوتك
[1011] مستوى,كلماتك
[995] صوتك,بل
[970] ترفع,صوتك
[863] ارفع,مستوى
[854] بل,ارفع
[778] عند,الحوار
[743] هي,ترجمة
[573] لا,ترفع
[569] لسانك,هي

Top Word Pairs in Tweet in G1:
[430] ترفع,صوتك
[390] مستوى,كلماتك
[383] صوتك,بل
[321] ارفع,مستوى
[319] بل,ارفع
[305] عند,الحوار
[304] هي,ترجمة
[293] لا,ترفع
[284] لسانك,هي
[264] الحوار,لا

Top Word Pairs in Tweet in G2:
[362] ارفع,صوتك
[55] ما,اسمع
[43] صوتك,اكثر
[32] اكثر,ما
[31] صوتك,مانسمع
[30] صوتك,ما
[28] a0500a50,ارفع
[21] ي,صياح
[20] صوتك,مانسمعك
[19] fahdalruqi,ارفع

Top Word Pairs in Tweet in G3:
[193] ارفع,صوتك
[54] صوتك,وانت
[34] وانت,تصيح
[21] وانت,تنابح
[16] اذا,جيت
[13] bandar_aaz,ارفع
[12] kalabsh20,bandar_aaz
[12] صوتك,ما
[11] aldowayesh,ارفع
[11] تنابح,ارفع

Top Word Pairs in Tweet in G4:
[495] أ,ل
[330] أ,ق
[330] ل,أ
[330] ة,أ
[330] أن,أ
[330] ق,ة
[166] ت,ـک
[166] أ,ت
[165] ع,ن
[165] رو,ح

Top Word Pairs in Tweet in G5:
[115] ارفع,صوتك
[19] 0ytrb,ارفع
[14] صوتك,ما
[12] صوتك,مانسمعك
[12] football_ll55,ارفع
[9] ما,نسمعك
[8] صوتك,مانسمع
[7] صوتك,اكثر
[7] مانسمع,صياحك
[6] ما,اسمعك

Top Word Pairs in Tweet in G6:
[131] ارفع,صوتك
[106] الاحتجاجات,في
[106] كرمنشاه,الفنية
[106] الآن,وشعارهم
[106] مطالب,ا
[106] يا,طالب
[106] اندلاع,الاحتجاجات
[106] والمهنية,الآن
[106] جامعة,كرمنشاه
[106] وشعارهم,ارفع

Top Word Pairs in Tweet in G7:
[112] ارفع,صوتك
[16] صوتك,اكثر
[15] ما,اسمعك
[12] صوتك,ما
[8] 6x7z1,ارفع
[8] نصيب,ميسي
[8] المونديال,من
[8] يارب,اجعل
[8] من,نصيب
[8] اجعل,المونديال

Top Word Pairs in Tweet in G8:
[173] ارفع,مستوى
[173] صوتك,بل
[173] مستوى,كلماتك
[173] بل,ارفع
[160] لاترفع,صوتك
[160] عند,الحوار
[160] الحوار,لاترفع
[98] كلماتك,الطيبة
[98] اللسان,الجميل
[98] هو,ترجمة

Top Word Pairs in Tweet in G9:
[101] ارفع,صوتك
[96] turkishalhoub,ارفع
[93] للأقصى,#الاقصي_في_خطر
[93] صوتك,عالي
[93] عالي,ا
[93] ا,اهتف
[93] اهتف,للأقصى
[3] صوتك,اكثر
[2] الرئيس,الصيني
[2] من,قبل

Top Word Pairs in Tweet in G10:
[99] وكأنها,عروس
[99] صوتك,وغن
[99] منبهر,تراها
[99] أرفع,صوتك
[99] الاحوال,أتأمل
[99] بكل,فخر
[99] ما,ارق
[99] وثقة,ااااه
[99] فخر,وثقة
[99] أتأمل,#الرياض_الان

Top Replied-To
Top Replied-To in Entire Graph:
@a0500a50
@fahdalruqi
@0ytrb
@aljamaz8910
@ud99k
@almriseul
@md00012327
@khaleadbader
@ahmed_alshmrani
@alhadrwi

Top Replied-To in G2:
@a0500a50
@fahdalruqi
@ud99k
@alhadrwi
@ahmad2man
@almriseul
@tu_alghamdi
@nzihhh
@raig_mzagi
@aaaljasser

Top Replied-To in G3:
@a_alfreh
@mubark_m9
@adelalmulhim
@alihibah
@mhfb9262
@i3z_06
@naslrjany
@atc8877
@turki_alharbi44
@genius_wolfe

Top Replied-To in G5:
@0ytrb
@football_ll55
@nasr_alhussaini
@sa_alhenaki
@ali_alabdallh
@rami_ahli
@ashbeeli37
@fahadalmosaad
@helali1987
@3zoozvic

Top Replied-To in G6:
@aabdulsaeid
@hlali159
@ana3rabeya
@e_a7md

Top Replied-To in G7:
@6x7z1
@isatod_
@omar_alshbrm
@arg4arb
@ms__cr7
@madrid2019_
@7zlttan
@trendepl
@zezo_rmd
@samivvd

Top Replied-To in G9:
@turkishalhoub
@abdel111111111
@abudlim1
@ghazi_707
@mmeldinabozco
@abbas43378543

Top Mentioned
Top Mentioned in Entire Graph:
@ff22_66hh
@mohamadahwaze
@alnaser_sa
@turkishalhoub
@gzal84887752
@jll_l8
@yasin123ah
@fyslmhmdalrajh2
@oaaldeeb
@anesmansory

Top Mentioned in G1:
@ye_qtr
@jamoool1390jj
@saleh_albanagi
@sltanh__0
@yasiralkashalan
@sa3odalarifi
@teif_lafi
@um_w4
@mousaalhazimi
@rzqalslahy

Top Mentioned in G2:
@abdulaziztf
@yalmisehal
@saudiff
@fahdalruqi
@3333nsr
@a0500a50
@almriseul
@mustafa_agha
@fahad_alotaibi_
@gsaksa

Top Mentioned in G3:
@kalabsh20
@aldowayesh
@alihibah
@bandar_aaz
@muhamd2019
@siiros2
@issa_alharbain
@mubark_m9
@mnbralhilal
@beinsports

Top Mentioned in G4:
@ff22_66hh
@coco98711
@bintaboha198068
@nohaccc
@ismaill71

Top Mentioned in G5:
@football_ll55
@0ytrb
@ittimania
@r_m_f121
@m_o_h_1937
@oovoo_dr
@enuior
@hamedallah_9
@alaa_saeed88
@sh67ahhhh

Top Mentioned in G6:
@mohamadahwaze
@mojahedinar
@sufiansamarrai
@alharby_02
@asdasdd18469905
@rt_0
@aabdulsaeid
@faraadib
@nfi4gf0tt0iw7cw

Top Mentioned in G7:
@arg4arb
@samivvd
@6x7z1
@trendepl
@jaasem88
@madrid2019_
@7zlttan
@zezo_rmd
@lelaalali

Top Mentioned in G8:
@gzal84887752
@jll_l8
@haithamg1976
@ff22_66hh
@meshooo28897599
@na_9_11

Top Mentioned in G9:
@turkishalhoub
@abudlim1

Top Mentioned in G10:
@alnaser_sa

Top Tweeters
Top Tweeters in Entire Graph:
@abn_khzeim
@almasryalyoum
@shma_211
@qcr_7
@ranafarah17
@love24478
@citizen_care
@buyazed288
@kaoks1
@mzamra

Top Tweeters in G1:
@mzamra
@shm_412
@nnaaiiff5
@belalhannout066
@alseyassahnews
@abdullah_33aa
@zakaria_estawro
@tamimi83133435
@markoroyn
@shsh9

Top Tweeters in G2:
@imj101
@al_owayn
@pearl_1993
@ajelnews24
@barzan1386
@vss678
@joodbutterfly
@saas1382
@q_saud
@farees_alklemah

Top Tweeters in G3:
@mohammadbogami
@7i377
@engsaad_4444
@ariyadhiah
@alzaeem21001
@6_x60000
@nama1424
@aar20206
@faisal77399
@manar9alriyadh2

Top Tweeters in G4:
@shma_211
@eumania1
@ismaill71
@aklanyak1
@7_12d
@aseer0_1
@nihel199
@amulah148
@sho____24
@saud_cute_

Top Tweeters in G5:
@allehyanik
@rengo_sport
@h_s_h_123
@zoodjri9bv5u0yp
@3zoozvic
@m_o_h_1937
@x99i3
@ayed_mbs
@mashal24
@ahmadhanader

Top Tweeters in G6:
@buyazed288
@khzozo1111
@teamshakeri
@sara_s_mohamad
@althunyan_fahad
@neda16730758
@nabardeakharin1
@mansouralrooqi
@khassan56
@abbasfathi1367

Top Tweeters in G7:
@dexmo7md
@wa22el_
@6x7z1
@zezo_rmd
@samivvd
@salmaniho
@forcabarca_ar
@ms__cr7
@omar_alshbrm
@_su6an

Top Tweeters in G8:
@qcr_7
@ranafarah17
@saad319646
@swatanjum765
@nsim34524261
@alfara77
@mesho2244551
@mah4s
@fahdaz0
@zizo_z0

Top Tweeters in G9:
@qatartarget
@sagr_quraish
@abudlim1
@hitham_alwawan
@fahdkadari
@rhbgll
@saaas1413
@boustatisidi
@iamfree2019
@islamabdelnabi3

Top Tweeters in G10:
@s8_____8
@crazy8914087054
@ar_alrashidi
@mojundi
@bdran20201
@f1_r83
@am_alqarni1727
@hbmry07599639
@salamm_11
@darco1993