من_العاصمة, Twitter, 1/15/2023 5:02:53 PM, 288095


FAQ | Problem?

من_العاصمة_2023-01-15_08-45-11.xlsx
من_العاصمة_2023-01-15_08-45-11.xlsx
From:
NodeXLExcelAutomator
Uploaded on:
January 15, 2023
Short Description:
من_العاصمة via NodeXL https://bit.ly/3IQXVUb
@saudinews50
@news_ejazah
@iranintl_ar
@bnshkhaled
@adeeltgaa
@kingdomsaudii8
@alkasschannel
@dqs0wjxv8qssvg9
@ars_alsulimany
@ch19845854

Top hashtags:
#الرياض
#العاصمه
#اليمن
#لودر
#صباح_الخير
#مشاريع_مصر
#دمشق
#صنعاء

Description:
Description
The graph represents a network of 4,941 Twitter users whose recent tweets contained "من_العاصمة", or who were replied to, mentioned, retweeted or quoted in those tweets, taken from a data set limited to a maximum of 5,000 tweets, tweeted between 3/26/2006 12:00:00 AM and 1/14/2023 5:00:35 PM. The network was obtained from Twitter on Sunday, 15 January 2023 at 16:52 UTC.

The tweets in the network were tweeted over the 2822-day, 8-hour, 46-minute period from Friday, 24 April 2015 at 16:00 UTC to Sunday, 15 January 2023 at 00:46 UTC.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, an edge for each "retweet" relationship in a tweet, an edge for each "quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in retweet" relationship in a tweet, an edge for each "mention in reply-to" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote reply-to" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not from above.

The graph is directed.

The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.

The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.


Author Description


Overall Graph Metrics
Vertices : 4941
Unique Edges : 1585
Edges With Duplicates : 8665
Total Edges : 10250
Number of Edge Types : 9
Retweet : 3143
MentionsInRetweet : 3216
Replies to : 1010
MentionsInReplyTo : 1198
Tweet : 1481
Mentions : 118
Quote : 59
MentionsInQuote : 19
MentionsInQuoteReply : 6
Self-Loops : 1775
Reciprocated Vertex Pair Ratio : 0.028343023255814
Reciprocated Edge Ratio : 0.0551236749116608
Connected Components : 1224
Single-Vertex Connected Components : 517
Maximum Vertices in a Connected Component : 1864
Maximum Edges in a Connected Component : 4815
Maximum Geodesic Distance (Diameter) : 28
Average Geodesic Distance : 7.572745
Graph Density : 0.000173914539747154
Modularity : 0.452214
NodeXL Version : 1.0.1.508
Data Import : The graph represents a network of 4,941 Twitter users whose recent tweets contained "من_العاصمة", or who were replied to, mentioned, retweeted or quoted in those tweets, taken from a data set limited to a maximum of 5,000 tweets, tweeted between 3/26/2006 12:00:00 AM and 1/14/2023 5:00:35 PM. The network was obtained from Twitter on Sunday, 15 January 2023 at 16:52 UTC.

The tweets in the network were tweeted over the 2822-day, 8-hour, 46-minute period from Friday, 24 April 2015 at 16:00 UTC to Sunday, 15 January 2023 at 00:46 UTC.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, an edge for each "retweet" relationship in a tweet, an edge for each "quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in retweet" relationship in a tweet, an edge for each "mention in reply-to" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote reply-to" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not from above.

Layout Algorithm : The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.
Graph Source : TwitterSearch2
Graph Term : من_العاصمة
Groups : The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.
Edge Color : Edge Weight
Edge Width : Edge Weight
Edge Alpha : Edge Weight
Vertex Radius : Betweenness Centrality

Top Influencers: Top 10 Vertices, Ranked by Betweenness Centrality
Top URLs
Top URLs in Tweet in Entire Graph:
[43] https://twitter.com/ALAHLIFM/status/1610383790483832833/video/1
[37] https://twitter.com/odhouda/status/1606207183963594752/video/1
[31] https://tr.agency/news-170998
[22] https://twitter.com/GQ5LcCIXoziQKWy/status/1610381207652417537/photo/1
[20] https://twitter.com/OyaArte/status/1606043735233417216/photo/1
[18] https://twitter.com/sul6nn/status/1609286606682193922/video/1
[18] https://twitter.com/AlshykhJwky/status/1611721484161925124/photo/1
[17] https://twitter.com/Riyadh5t/status/1610754633240121345/photo/1
[16] https://twitter.com/ShgardiKSA/status/1605509724119523328/photo/1
[15] https://bio.link/alahadtv

Top URLs in Tweet in G1:
[4] https://twitter.com/A24sports2022/status/1611375149126766600/photo/1
[4] https://twitter.com/AbdullahMeshkal/status/1609027239668240385/photo/1
[4] https://twitter.com/Zagrostv_arabic/status/1609561688642142208/photo/1
[4] https://twitter.com/MturkTv/status/1608568413546319874/photo/1
[4] https://twitter.com/MturkTv/status/1612041801090605056/photo/1
[4] https://twitter.com/mohamed_eltyib/status/1605696749032439808/photo/1
[4] https://twitter.com/aldafrahtv/status/1610161095364198402/photo/1
[4] https://twitter.com/awsesat/status/1607068910968258561/photo/1
[4] https://twitter.com/Laamnetwork/status/1612725361682391043/photo/1
[4] https://twitter.com/mmdbnlybnbkytb1/status/1612808196132929539/photo/1

Top URLs in Tweet in G2:
[4] https://twitter.com/marfa11111/status/1608608239817732097/photo/1
[4] https://twitter.com/mzinelsawari/status/1606138483717783552/photo/1
[4] https://twitter.com/alawasef777/status/1612554893214076941/photo/1
[3] https://twitter.com/marfa11111/status/1614384100713840640/photo/1
[3] https://twitter.com/marfa11111/status/1610750840104706053/photo/1
[3] https://twitter.com/marfa11111/status/1610923254855647233/photo/1
[2] https://twitter.com/marfa11111/status/1610426324543328257/photo/1
[2] https://twitter.com/alsuwyah11/status/1610146038202990593/photo/1
[2] https://twitter.com/alsuwyah11/status/1609842513812111360/photo/1
[2] https://twitter.com/Riyadh5t/status/1611395356125982722/photo/1

Top URLs in Tweet in G3:
[12] https://twitter.com/Abduhzaiad5/status/1612160370407530496/photo/1
[5] https://twitter.com/M_Al3wlqi/status/1611977302723948545/photo/1
[4] https://twitter.com/salih_1_1_1/status/1613244956407128088/photo/1
[3] https://twitter.com/anesmansory/status/1612839353482448898/photo/1
[2] https://www.soutalmukawama.com/news/77231
[2] https://twitter.com/lhqwq_almrsd/status/1612752052265828352/photo/1
[2] https://twitter.com/3abersbeel12/status/1612850681760587777/photo/1
[2] https://sabanew.net/viewstory.php?id=93680
[2] https://twitter.com/alghadye/status/1610263457797967874/video/1
[1] https://twitter.com/Ars_ALSulimany/status/1613699785466470402/video/1

Top URLs in Tweet in G4:
[1] https://twitter.com/IranIntl_Ar/status/1614263157807058944/video/1
[1] https://twitter.com/IranIntl_Ar/status/1611417162853269529/photo/1
[1] https://twitter.com/IranIntl_Ar/status/1606337083198652417/video/1
[1] https://twitter.com/IranIntl_Ar/status/1609225970543730688/video/1
[1] https://twitter.com/IranIntl_Ar/status/1611408350524194816/video/1
[1] https://twitter.com/IranIntl_Ar/status/1606573762060685313/video/1
[1] https://twitter.com/Roaastudies/status/1609273440992694274/video/1
[1] https://twitter.com/Roaastudies/status/1609273438568386563/photo/1
[1] https://twitter.com/Roaastudies/status/1609865960403439616/video/1
[1] https://twitter.com/IranIntl_Ar/status/1611417162853269529

Top URLs in Tweet in G5:
[2] https://twitter.com/alekhbariyatv/status/1601337670054993920/video/1
[2] https://www.arabiaweather.com/ar/content/الرياض-745م-سحب-رعدية-تقترب-من-الرياض-وأمطار-متوقعة-الساعة-القادمة?=Nabd
[1] https://www.albayan.ae/opinions/white-ink/2023-01-04-1.4591698
[1] https://twitter.com/Riyadh5t/status/1610754633240121345/photo/1

Top URLs in Tweet in G6:
[4] https://twitter.com/Esll7970Gladii/status/1604833760780111873/photo/1
[3] https://twitter.com/SyrianNetwork34/status/1610677435661692929/photo/1
[1] https://twitter.com/HanthlPro/status/1611201075511533568/video/1
[1] https://twitter.com/HanthlPro/status/1611200116110548992/video/1
[1] https://twitter.com/NazJaf4/status/1611774476026347520/photo/1
[1] https://twitter.com/SyrianNetwork34/status/1610682955642408993/photo/1
[1] https://twitter.com/MShalabyMHZBF/status/1606333225806299137/video/1
[1] https://twitter.com/AlarabyTV/status/1613184131814547458/video/1
[1] https://twitter.com/62newsnetwork/status/1611734161366155265/photo/1
[1] https://twitter.com/MSDAR_NEWS/status/1609157844246347778/photo/1

Top URLs in Tweet in G7:
[37] https://twitter.com/odhouda/status/1606207183963594752/video/1
[6] https://twitter.com/AbdelhamidElyo7/status/1607031029532860420/video/1
[2] https://twitter.com/la__Del/status/1605942749169172482/photo/1
[1] https://www.awras.com/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d9%8a%d8%b4%d8%af%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%b1%d9%82%d9%85%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b4/
[1] https://twitter.com/jAKF1sV0yWcmU9m/status/1613605892737630208/photo/1
[1] https://twitter.com/MujahidQahtani/status/1613632166474428417/photo/1
[1] https://www.maghrebvoices.com/2018/11/02/%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%91%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D8%9F
[1] https://twitter.com/i/web/status/1605944459824357376
[1] https://twitter.com/la__Del/status/1605944459824357376/video/1
[1] https://twitter.com/MRo3cO79vOsMFvs/status/1611140359714930689/photo/1

Top URLs in Tweet in G8:
[15] https://twitter.com/Riyadh5t/status/1610754633240121345/photo/1
[12] https://twitter.com/alsuwyah11/status/1609842513812111360/photo/1
[12] https://twitter.com/Riyadh5t/status/1611071513234399232/photo/1
[9] https://twitter.com/Riyadh5t/status/1608681212469727232/video/1
[8] https://twitter.com/alsuwyah11/status/1610146038202990593/photo/1
[8] https://twitter.com/Riyadh5t/status/1611395356125982722/photo/1
[7] https://twitter.com/dd1etm21/status/1609687459608018944/photo/1
[7] https://twitter.com/dsdsdcfd/status/1609499700234801152/photo/1
[5] https://twitter.com/Riyadh5t/status/1614375313764392963/video/1
[5] https://twitter.com/Mubarak_alajmi7/status/1610712114699636736/photo/1

Top URLs in Tweet in G9:
[5] https://twitter.com/AlArabiya/status/1609310596461117440/video/1
[3] https://twitter.com/akhbar/status/1610010155495604226/photo/1
[2] https://twitter.com/akhbar/status/1610009606264061954/photo/1
[2] https://twitter.com/Extranewstv/status/1608533307540574208/video/1
[1] https://twitter.com/EgyProjects/status/1608374320606203904/video/1
[1] https://twitter.com/engazatmasr2020/status/1608919368221753344/photo/1
[1] https://twitter.com/Al_Mutasem_Al_F/status/1610691455038754856/photo/1

Top URLs in Tweet in G10:
[1] https://twitter.com/SA_HWY_SECURITY/status/1610765015736520704/photo/1
[1] https://twitter.com/SA_HWY_SECURITY/status/1608935933801549824/photo/1
[1] https://twitter.com/SA_HWY_SECURITY/status/1610522473099071489/photo/1
[1] https://twitter.com/SA_HWY_SECURITY/status/1609934788164739073/photo/1
[1] https://twitter.com/SA_HWY_SECURITY/status/1606056067850305536/photo/1
[1] https://twitter.com/alkasschannel/status/1611358443759144961/video/1
[1] https://twitter.com/alkasschannel/status/1567971285816180736/video/1
[1] https://twitter.com/alkasschannel/status/1611394958476382209/video/1
[1] https://twitter.com/news_of_kharj/status/1610948854886662144/video/1
[1] https://twitter.com/sa_tourr/status/1609662246501613569/photo/1

Top Domains
Top Domains in Tweet in Entire Graph:
[2148] twitter.com
[31] tr.agency
[19] youtube.com
[15] bio.link
[15] hyperurls.co
[11] t.me
[7] aljarida.com
[7] facebook.com
[6] arabiaweather.com
[4] whatsapp.com

Top Domains in Tweet in G1:
[440] twitter.com
[10] t.me
[5] youtube.com
[3] facebook.com
[3] cratersky.net
[2] whatsapp.com
[2] blogspot.com
[2] bit.ly
[2] asharq.com
[2] bbc.com

Top Domains in Tweet in G2:
[38] twitter.com

Top Domains in Tweet in G3:
[44] twitter.com
[2] soutalmukawama.com
[2] sabanew.net
[1] almashhadalaraby.com
[1] facebook.com

Top Domains in Tweet in G4:
[15] twitter.com

Top Domains in Tweet in G5:
[3] twitter.com
[2] arabiaweather.com
[1] albayan.ae

Top Domains in Tweet in G6:
[17] twitter.com

Top Domains in Tweet in G7:
[51] twitter.com
[1] awras.com
[1] maghrebvoices.com

Top Domains in Tweet in G8:
[112] twitter.com

Top Domains in Tweet in G9:
[15] twitter.com

Top Domains in Tweet in G10:
[13] twitter.com
[1] tr.agency

Top Hashtags
Top Hashtags in Tweet in Entire Graph:
[720] الرياض
[83] العاصمه
[79] اليمن
[59] لودر
[50] صباح_الخير
[45] مشاريع_مصر
[44] دمشق
[44] صنعاء
[40] المهرة
[38] dimamaghribTop Hashtags in Tweet in G1:
[15] الرياض
[13] اليمن
[9] دمشق
[8] عدن
[8] صباح_الخير
[8] لا_لتجار_الازمات
[8] تركيا
[8] اليابان
[8] العاصمة
[7] إيرلو_سفير_السلام

Top Hashtags in Tweet in G2:
[326] الرياض
[11] رصد
[9] العاصمه
[4] الدرعية
[2] العمارية
[2] العيينه
[1] تعليم_الزلفي
[1] يوم_الجمعة
[1] تصويري
[1] الاحساء

Top Hashtags in Tweet in G3:
[59] لودر
[25] عدن
[15] عااااااجل
[11] عاجل
[10] أبين
[9] شبوة
[9] لحج
[6] الاخوان_ضد_النخبه_الحضرميه
[6] عتق_شبوة
[4] حضرموت

Top Hashtags in Tweet in G4:
[6] احتجاجات_إيران
[5] صادق_الاحمر
[5] صنعاء
[5] تعز_تايم
[5] الرياض
[2] محمد_مهدی_کرمی
[2] محمد_حسینی
[1] الوفاق_نيوز
[1] اليمن
[1] السعودية

Top Hashtags in Tweet in G5:
[207] الرياض
[2] امطار_الرياض
[2] العاصمه
[2] عاجل

Top Hashtags in Tweet in G6:
[10] دمشق
[4] عاجل
[4] خالد_جاسم
[4] بغداد
[3] خليجي_25
[3] الرياض
[2] شبكة_أخبار_سورية
[1] تحيا_مصر
[1] واشنطن
[1] الطيران

Top Hashtags in Tweet in G7:
[37] morocco
[37] dimamaghrib
[37] العاصمة_الرباط
[15] المملكة_المغربية_الشريفة
[2] قسنطينة
[2] رسمياً
[1] وزير_الصحة
[1] باريس
[1] الجزائر
[1] الكابرنات

Top Hashtags in Tweet in G8:
[88] الرياض
[72] العاصمه
[28] الدرعية
[16] العمارية
[16] العيينه
[9] يوم_الجمعة
[2] الحالة_الممطرة_الثامنة
[1] الحالة_الممطرة_التاسعة
[1] وادي_حنيفه
[1] السيح

Top Hashtags in Tweet in G9:
[45] مشاريع_مصر
[10] دمشق
[5] العربية
[5] القاهرة
[5] مصر
[2] يحدث_الآن
[2] أخبار_الآن
[2] الرياض
[2] halaronaldo
[2] extranews

Top Hashtags in Tweet in G10:
[36] الرياض
[31] وادي_حنيفه
[31] السيح
[10] خليجي25
[5] الوقاية_أمان
[3] قنوات_الكاس
[3] فرنسا
[2] مجلس_قناة_الكاس
[2] البرازيل
[1] العراق

Top Words
Top Words in Tweet in Entire Graph:
[6513] من
[4042] العاصمة
[2347] في
[1129] على
[742] و
[720] #الرياض
[673] الآن
[649] أمطار
[625] أنحاء
[602] العاصمه

Top Words in Tweet in G1:
[836] من
[535] العاصمة
[374] في
[148] على
[101] و
[85] إلى
[73] عن
[60] بعد
[52] مع
[49] العاصمه

Top Words in Tweet in G2:
[373] من
[358] العاصمة
[326] #الرياض
[315] أنحاء
[315] الآن
[315] أمطار
[312] متوسطة
[310] تشهدها
[303] تعليق
[303] الدراسة

Top Words in Tweet in G3:
[368] من
[200] العاصمة
[158] عدن
[156] في
[107] الجنوب
[85] محافظات
[77] الفاسدة
[71] لودر
[68] القوات
[65] وصول

Top Words in Tweet in G4:
[336] من
[261] العاصمة
[239] طهران
[226] iranintl_ar
[204] مقطع
[204] فيديو
[204] أظهر
[190] الإيرانية
[143] في
[108] المواطنين

Top Words in Tweet in G5:
[283] من
[275] العاصمة
[269] أنحاء
[269] أمطار
[267] الآن
[207] #الرياض
[187] saudinews50
[164] متوسطة
[136] على
[134] تشهدها

Top Words in Tweet in G6:
[189] من
[125] العاصمة
[87] في
[79] هذا
[47] عن
[42] bnshkhaled
[42] كييف
[42] 40
[42] قال
[42] فيديو

Top Words in Tweet in G7:
[179] من
[73] الوطني
[60] سنة
[60] على
[59] السلطات
[59] الجزائرية
[58] توافق
[58] الأجواء
[58] بقوة
[58] فتح

Top Words in Tweet in G8:
[213] من
[104] تقترب
[88] العاصمة
[88] #الرياض
[75] الرياض
[72] #العاصمه
[64] riyadh5t
[57] الاحياء
[57] على
[42] الله

Top Words in Tweet in G9:
[233] من
[153] العاصمة
[93] الجديدة
[65] مطار
[56] سفنكس
[50] مدينة
[47] الإدارية
[46] التي
[45] حدائق
[45] 10

Top Words in Tweet in G10:
[126] من
[119] العاصمة
[67] في
[52] كل
[51] بأن
[51] لمستخدمي
[51] الطرق
[51] الرياض
[51] المنطقة
[51] بمنطقة

Top Word Pairs
Top Word Pairs in Tweet in Entire Graph:
[3818] من,العاصمة
[610] العاصمة,#الرياض
[572] من,العاصمه
[553] أنحاء,من
[506] أمطار,متوسطة
[476] تشهدها,أنحاء
[474] الآن,أمطار
[428] متوسطة,تشهدها
[332] تعليق,الدراسة
[331] #الرياض,سنوافيكم

Top Word Pairs in Tweet in G1:
[494] من,العاصمة
[49] من,العاصمه
[26] بالقرب,من
[26] الخير,من
[25] العاصمة,صنعاء
[22] صباح,الخير
[22] العاصمة,الرياض
[18] العاصمة,الإدارية
[14] العاصمة,بغداد
[14] على,بعد

Top Word Pairs in Tweet in G2:
[358] من,العاصمة
[316] العاصمة,#الرياض
[312] أنحاء,من
[312] أمطار,متوسطة
[310] تشهدها,أنحاء
[310] الآن,أمطار
[310] متوسطة,تشهدها
[303] تعليق,الدراسة
[302] #الرياض,سنوافيكم
[286] عند,تعليق

Top Word Pairs in Tweet in G3:
[185] من,العاصمة
[113] العاصمة,عدن
[85] محافظات,الجنوب
[61] وصول,القائد
[61] لودر,علئ
[61] الدماني,الئ
[61] عبدالله,عمر
[61] والقائد,عبدالله
[61] الئ,لودر
[61] عمر,الدماني

Top Word Pairs in Tweet in G4:
[259] من,العاصمة
[204] أظهر,مقطع
[204] فيديو,من
[204] مقطع,فيديو
[196] iranintl_ar,أظهر
[190] الإيرانية,طهران
[190] العاصمة,الإيرانية
[88] لافتة,كبيرة
[84] طهران,قيام
[72] وابتهاجهم,مساء

Top Word Pairs in Tweet in G5:
[274] من,العاصمة
[206] أنحاء,من
[204] العاصمة,#الرياض
[164] أمطار,متوسطة
[135] على,أنحاء
[134] الآن,أمطار
[134] تشهدها,أنحاء
[115] saudinews50,الآن
[94] متوسطة,تشهدها
[70] استمرارها,حتى

Top Word Pairs in Tweet in G6:
[124] من,العاصمة
[42] فيديو,من
[41] عمدة,كييف
[41] عن,40
[41] عاجل,عمدة
[41] بسبب,الضربات
[41] الضربات,الروسية
[41] الروسية,للبنية
[41] للبنية,التحتية
[41] انقطاع,التيار

Top Word Pairs in Tweet in G7:
[58] من,23
[58] على,فتح
[58] السلطات,الجزائرية
[58] المنتخب,الوطني
[58] فتح,الأجواء
[58] طائرة,المنتخب
[58] أمام,طائرة
[58] الجزائرية,توافق
[58] 23,سنة
[58] بقوة,القانون

Top Word Pairs in Tweet in G8:
[104] تقترب,من
[77] من,العاصمة
[72] من,#العاصمه
[69] #العاصمه,#الرياض
[66] العاصمة,الرياض
[40] الشمالية,من
[40] الاحياء,الشمالية
[24] الباردة,تقترب
[24] مع,رياح
[24] الرياض,مع

Top Word Pairs in Tweet in G9:
[105] من,العاصمة
[56] مطار,سفنكس
[47] العاصمة,الإدارية
[47] الإدارية,الجديدة
[45] #مشاريع_مصر,مدينة
[45] حدائق,العاصمة
[45] العاصمة,واحدة
[45] دقائق,من
[45] من,المدن
[45] تبعد,نحو

Top Word Pairs in Tweet in G10:
[118] من,العاصمة
[51] في,كل
[51] بأن,المنطقة
[51] لمستخدمي,الطرق
[51] كل,من
[51] الطرق,بمنطقة
[42] المنطقة,قد
[36] العاصمة,#الرياض
[32] ينطلق,من
[31] أهم,الأودية

Top Replied-To
Top Replied-To in Entire Graph:
@almajlliss
@amantalbaha
@trendnetwork__
@alhilal_fc
@tfteeesh
@tebbouneamadjid
@aljarida
@amer_thabet2021
@karima97807813
@al24newschannel

Top Replied-To in G2:
@news_ejazah

Top Replied-To in G3:
@amer_thabet2021
@anesmansory
@gasseim_alsaadi
@badawi_alawlqi
@mohamed_alnoud
@shaaee_ee
@saleh_binali
@m0nahmed
@mdynrmd1

Top Replied-To in G4:
@jahafabdulsalam
@roaastudies

Top Replied-To in G5:
@ndo0o0sh2030
@saudinews50

Top Replied-To in G6:
@ahmed2238341379
@yawalla
@8eku0g5mmwkiqmm
@bnshkhaled

Top Replied-To in G7:
@awrasmedia
@batoulmaroc
@kayivod
@jakf1sv0ywcmu9m
@lina59741
@fouad6iemcompte
@bellmolamine
@allam_jojo

Top Replied-To in G8:
@dd1etm21
@asma_a_alz

Top Replied-To in G9:
@engazatmasr2020
@sayedga21661939

Top Mentioned
Top Mentioned in Entire Graph:
@news_ejazah
@iranintl_ar
@saudinews50
@riyadh5t
@ajelnews24
@sa_hwy_security
@lawlaqi2
@egyprojects
@bnshkhaled
@alahlifm

Top Mentioned in G1:
@alnharnews
@aboreanmoham
@mohammad89salem
@aaa_alhothry
@reemalfla5001
@tlb85112642
@turizm111
@fowzarb8p103pwr
@ga_yz3

Top Mentioned in G2:
@news_ejazah
@ksaej3
@marfa11111
@mzinelsawari
@riyadh5t
@saudinews50
@__climate1
@alsuwyah11
@saudi_page
@ajelnews24

Top Mentioned in G3:
@lawlaqi2
@a_n_alawlaqi
@omaralharsh1
@vg7fzhxgnba2lwy
@gnob1234
@ars_alsulimany
@3abersbeel12
@bahbjh
@lhqwq_almrsd
@alwalli2

Top Mentioned in G4:
@iranintl_ar
@alkhames
@alwfaqnews
@taiztime
@saudinews50
@tania_chamoun
@sundusalhassany
@machhad517
@newsnmo
@news_ejazah

Top Mentioned in G5:
@saudinews50
@ajelnews24
@news_ejazah
@gadaennab
@riyadh5t
@albayannews
@a__alhussaini
@arabiaweathersa

Top Mentioned in G6:
@bnshkhaled
@hanthlpro
@nazjaf4
@syriannetwork34
@esll7970gladii
@iranintl_ar
@msdar_news
@mshalabymhzbf
@heshambasuoni
@saudinews50

Top Mentioned in G7:
@odhouda
@mujahidqahtani
@jakf1sv0ywcmu9m
@la__del
@abdelhamidelyo7
@awrasmedia
@mro3co79vosmfvs
@abdkebirh
@allam_jojo

Top Mentioned in G8:
@riyadh5t
@a__alhussaini
@alsuwyah11
@dd1etm21
@saudinews50
@dsdsdcfd
@saadald050
@news_brk24
@mubarak_alajmi7
@news_ejazah

Top Mentioned in G9:
@egyprojects
@engazatmasr2020
@ajabreaking
@al_mutasem_al_f
@skynewsarabia_b
@alarabiya
@gvroe6m
@akhbar
@bnshkhaled
@iranintl_ar

Top Mentioned in G10:
@sa_hwy_security
@news_of_kharj
@alkasschannel
@sa_tourr
@saudinews50
@ch19845854
@news_ejazah
@a__alhussaini
@iranintl_ar
@elomda_18

Top Tweeters
Top Tweeters in Entire Graph:
@mradgggggg
@falconhamada_90
@elbaladofficial
@dardoooor
@almasryalyoum
@turkiye_1903
@rabieaaa250000
@omazozfahad1
@lebanondebate
@alahramgate

Top Tweeters in G1:
@elbaladofficial
@lebanondebate
@alahramgate
@elgornalgy
@mzamra
@lebanon24
@alroeya
@eremnews
@abubakr312
@alwasatkuwait

Top Tweeters in G2:
@aeeee511
@nooneesalharbi
@abady12434
@hdi5711
@abdulla18989310
@erwariu8wkndrnc
@a__many12
@alknanii07
@88nass
@faysal_1981

Top Tweeters in G3:
@mo7mmed84
@raaed_2030
@nys9511
@walhoraibi
@saqr___aljanub
@adancy9
@hafedarwy
@obngyavhnihw2v9
@dvrgz55b19ycgy5
@qasmbatyh

Top Tweeters in G4:
@buallaya
@mmuns33
@yanasssa
@za_xu
@monzerhakeem
@s_tw_s
@jamal1aljassmi
@ialdaej
@ykaissg
@aboamjd_11

Top Tweeters in G5:
@omazozfahad1
@albayannews
@sultanalbarki
@imj101
@kaald1941
@nasser_alsab
@thamer6955
@sosoamodihotmai
@dimond_flower37
@ayeshalshlwi77

Top Tweeters in G6:
@ashami033
@alain74487
@almmtaz111
@antounah
@daimond19800
@albwahi181818
@hu214_md
@antouneah
@theeagle2029
@ahmedreactors

Top Tweeters in G7:
@shamssoalassil3
@mariemines01
@thekingdomof212
@anonymouspresse
@chadi_tima
@bzerkdi
@soundous_reda
@kortbi
@la__del
@alkabtnly

Top Tweeters in G8:
@alalals8
@ahmed_alsmin
@sa55200977
@kxlpmoblmkgoks1
@cnwimxebam2nm4j
@saadburaid
@fahdal2017
@yasir9_9
@4ggfn
@aag1425

Top Tweeters in G9:
@akhbar
@extranewstv
@alarabiya
@magedsk949
@chereenzz
@mo_3tia
@samosamir4
@amernancy3
@ajabreaking
@jamhoor_ali

Top Tweeters in G10:
@ss__10s
@saif21saleh
@okonemariam
@esmaanyss
@almalkym939
@a_e00omr
@alkasschannel
@dqs0wjxv8qssvg9
@tansh99huda99
@mehrz_nseer