في_الممنوع, Twitter, 1/15/2023 4:06:04 PM, 288090


FAQ | Problem?

في_الممنوع_2023-01-15_07-48-06.xlsx
في_الممنوع_2023-01-15_07-48-06.xlsx
From:
NodeXLExcelAutomator
Uploaded on:
January 15, 2023
Short Description:
في_الممنوع via NodeXL https://bit.ly/3Wc2MCf
@nphilosopher2
@hend_salem123
@ehassany
@abonadim1st
@abdelnaserzidn
@maganenoo
@mohamedabdo1400
@chezsafi
@nermine_gouda
@ezzelarablaila

Top hashtags:
#السعودية
#حمو_بيكا
#آل_سعود
#العطارين
#شاهر_قمره
#حدث_اليوم
#الرياض

Description:
Description
The graph represents a network of 5,598 Twitter users whose recent tweets contained "في_الممنوع", or who were replied to, mentioned, retweeted or quoted in those tweets, taken from a data set limited to a maximum of 5,000 tweets, tweeted between 3/26/2006 12:00:00 AM and 1/14/2023 5:00:35 PM. The network was obtained from Twitter on Sunday, 15 January 2023 at 15:54 UTC.

The tweets in the network were tweeted over the 2416-day, 8-hour, 11-minute period from Friday, 03 June 2016 at 06:43 UTC to Saturday, 14 January 2023 at 14:55 UTC.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, an edge for each "retweet" relationship in a tweet, an edge for each "quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in retweet" relationship in a tweet, an edge for each "mention in reply-to" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote reply-to" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not from above.

The graph is directed.

The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.

The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.


Author Description


Overall Graph Metrics
Vertices : 5598
Unique Edges : 2657
Edges With Duplicates : 7797
Total Edges : 10454
Number of Edge Types : 8
Replies to : 1723
MentionsInReplyTo : 1996
Tweet : 1849
Retweet : 2143
MentionsInRetweet : 2360
Quote : 233
Mentions : 133
MentionsInQuote : 17
Self-Loops : 2249
Reciprocated Vertex Pair Ratio : 0.079843252510409
Reciprocated Edge Ratio : 0.147879337718303
Connected Components : 2087
Single-Vertex Connected Components : 926
Maximum Vertices in a Connected Component : 758
Maximum Edges in a Connected Component : 1956
Maximum Geodesic Distance (Diameter) : 18
Average Geodesic Distance : 5.268544
Graph Density : 0.000140718727042246
Modularity : 0.466528
NodeXL Version : 1.0.1.508
Data Import : The graph represents a network of 5,598 Twitter users whose recent tweets contained "في_الممنوع", or who were replied to, mentioned, retweeted or quoted in those tweets, taken from a data set limited to a maximum of 5,000 tweets, tweeted between 3/26/2006 12:00:00 AM and 1/14/2023 5:00:35 PM. The network was obtained from Twitter on Sunday, 15 January 2023 at 15:54 UTC.

The tweets in the network were tweeted over the 2416-day, 8-hour, 11-minute period from Friday, 03 June 2016 at 06:43 UTC to Saturday, 14 January 2023 at 14:55 UTC.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, an edge for each "retweet" relationship in a tweet, an edge for each "quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in retweet" relationship in a tweet, an edge for each "mention in reply-to" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote reply-to" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not from above.

Layout Algorithm : The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.
Graph Source : TwitterSearch2
Graph Term : في_الممنوع
Groups : The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.
Edge Color : Edge Weight
Edge Width : Edge Weight
Edge Alpha : Edge Weight
Vertex Radius : Betweenness Centrality

Top Influencers: Top 10 Vertices, Ranked by Betweenness Centrality
Top URLs
Top URLs in Tweet in Entire Graph:
[32] https://www.youtube.com/watch?v=dbMSHToh4O0&feature=youtu.be

[26] https://twitter.com/1NotNaS/status/1379460056031358976/video/1
[26] https://twitter.com/chezsafi/status/1359798548418723840/photo/1
[25] https://twitter.com/walaa30629316/status/1430956716397637640/photo/1
[23] https://twitter.com/SherifMuhammed7/status/1529818118578642945/photo/1
[18] https://www.youtube.com/watch?v=dp4yOnvj_mY&feature=youtu.be
[12] https://twitter.com/Sami59717027/status/1431263269868773376/photo/1
[11] https://www.youtube.com/watch?v=p98EvgdYTvE&feature=youtu.be
[10] https://twitter.com/AhmedAboAlsaud1/status/1529912335766278153/photo/1
[9] https://www.youtube.com/watch?v=LHJPW4VSR4w&feature=youtu.be


Top URLs in Tweet in G1:
[5] http://ostazali.blogspot.com/2021/06/Stories-4.html
[4] https://twitter.com/azza_204/status/1362547666362789890/photo/1
[4] https://twitter.com/Mohamed66678147/status/1533541666480701440/photo/1
[3] https://twitter.com/3abmjeed/status/1284620249904619522
[3] https://twitter.com/arabmemesss/status/1417510172570832897
[3] https://twitter.com/elyoom7/status/1578414494216179712/photo/1
[3] https://twitter.com/ababeel122/status/1578453893779841024/photo/1
[2] https://ostazali.blogspot.com/2021/06/Stories-4.html
[2] https://elqnah-news.com/406528/%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7/
[2] https://youtu.be/9BT3-Dx1UgU

Top URLs in Tweet in G2:
[25] https://twitter.com/chezsafi/status/1359798548418723840/photo/1
[7] https://www.almasryalyoum.com/news/details/2386804
[6] https://www.masrawy.com/news/news_regions/details/2021/7/28/2063551/%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D9%88-%D8%A8%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%B5%D9%88%D8%B1-
[3] https://twitter.com/eltonsy70/status/1326473450421170176/photo/1
[2] https://twitter.com/NPhilosopher2/status/1608494675836702720/photo/1
[1] https://twitter.com/alwafdportal/status/1349759797239963650
[1] https://twitter.com/masrawy/status/1420491984133894150/photo/1
[1] https://twitter.com/masrawy/status/1495673395194875905/photo/1
[1] https://twitter.com/Bob_2020_/status/1405484352377700352
[1] https://twitter.com/AlMasryAlYoum/status/1407931438813659136

Top URLs in Tweet in G3:
[3] https://twitter.com/Hend_Salem123/status/1421258003806818304/photo/1
[1] https://twitter.com/Hend_Salem123/status/1399752036531556357/photo/1
[1] https://twitter.com/Hanaa_Hamed/status/1533598179245051904/photo/1

Top URLs in Tweet in G4:
[3] https://twitter.com/attaraqar/status/1444178285924061185/photo/1
[1] https://twitter.com/salahalhashem/status/1353286819853594626/video/1
[1] https://twitter.com/heshamnajar/status/1587009390271397889/video/1
[1] https://twitter.com/Safir120/status/1576558066707099649/video/1
[1] https://twitter.com/dalaaalmoufti/status/1610550994135568386/video/1
[1] https://twitter.com/Omsara_755/status/1539594268934815744
[1] https://twitter.com/kuwmun/status/1529125696555163649
[1] https://twitter.com/kuwmun/status/1529125696555163649/video/1
[1] https://twitter.com/abokandor/status/1543551290936107010/photo/1

Top URLs in Tweet in G5:
[32] https://www.youtube.com/watch?v=dbMSHToh4O0&feature=youtu.be

[18] https://www.youtube.com/watch?v=dp4yOnvj_mY&feature=youtu.be
[11] https://www.youtube.com/watch?v=p98EvgdYTvE&feature=youtu.be
[9] https://www.youtube.com/watch?v=65JDS1BjxUY&feature=youtu.be
[9] https://www.youtube.com/watch?v=LHJPW4VSR4w&feature=youtu.be

[7] https://www.youtube.com/watch?v=lllOxajuhlM&feature=youtu.be
[7] https://www.youtube.com/watch?v=LZLD9j3dPBU&feature=youtu.be
[7] https://www.youtube.com/watch?v=3gB33ZqxzSA&feature=youtu.be

[7] https://www.youtube.com/watch?v=LE3vAr6drsI&feature=youtu.be
[6] https://twitter.com/M_alumri/status/1483559259900194817

Top URLs in Tweet in G7:
[23] https://twitter.com/SherifMuhammed7/status/1529818118578642945/photo/1
[9] https://twitter.com/Cairokeeboost/status/1394765343944499201
[6] https://twitter.com/Cairokeeboost/status/1411420284972896256
[6] https://twitter.com/Cairokeeboost/status/1328043676291960834
[6] https://twitter.com/Cairokeeboost/status/1496826338363146243
[4] https://twitter.com/Cairokeeboost/status/1400237333866332162
[2] https://twitter.com/Cairokeeboost/status/1535373495718264832
[2] https://twitter.com/Cairokeeboost/status/1330931101775310853
[2] https://twitter.com/Cairokeeboost/status/1301560656777408513
[1] https://twitter.com/Cairokeeboost/status/1500484846849826816/photo/1

Top URLs in Tweet in G8:
[4] https://twitter.com/halabadawy64/status/1473959080783982600/photo/1
[4] https://twitter.com/Randaseleem/status/1454276582877671426/photo/1
[1] https://twitter.com/Skady651/status/1353654753830592514/photo/1
[1] https://twitter.com/EgyptianPPO/status/1402268441172717574
[1] https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=323410079147855&id=100044365962152
[1] https://twitter.com/EgyptianPPO/status/1402268441172717574/photo/1
[1] https://twitter.com/halabadawy64/status/1429014114114973698/photo/1
[1] https://twitter.com/halabadawy64/status/1439886664894136321/video/1
[1] https://twitter.com/Randaseleem/status/1318360507758366730/photo/1
[1] https://twitter.com/walaa30629316/status/1430956716397637640/photo/1

Top URLs in Tweet in G10:
[1] https://twitter.com/BerOuiiiiNn/status/1328342854905769985/photo/1
[1] https://twitter.com/RaniaAtef22/status/1431753381626920970/photo/1
[1] https://twitter.com/chezsafi/status/1359798548418723840/photo/1

Top Domains
Top Domains in Tweet in Entire Graph:
[1400] twitter.com
[261] youtube.com
[20] facebook.com
[15] almasryalyoum.com
[10] blogspot.com
[8] soundcloud.com
[6] masrawy.com
[6] org.eg
[4] youm7.com
[4] alarabiya.net

Top Domains in Tweet in G1:
[296] twitter.com
[10] blogspot.com
[7] soundcloud.com
[6] youtube.com
[4] sudaneseonline.com
[3] elqnah-news.com
[3] elakhbar-gate.com
[3] facebook.com
[3] org.eg
[3] curiouscat.qa

Top Domains in Tweet in G2:
[64] twitter.com
[13] almasryalyoum.com
[6] masrawy.com
[2] alwafd.news

Top Domains in Tweet in G3:
[5] twitter.com

Top Domains in Tweet in G4:
[11] twitter.com

Top Domains in Tweet in G5:
[242] youtube.com
[105] twitter.com
[16] facebook.com
[1] clubhouse.com

Top Domains in Tweet in G7:
[66] twitter.com

Top Domains in Tweet in G8:
[20] twitter.com
[1] facebook.com

Top Domains in Tweet in G10:
[3] twitter.com

Top Hashtags
Top Hashtags in Tweet in Entire Graph:
[109] السعودية
[48] حمو_بيكا
[41] آل_سعود
[38] العطارين
[36] شاهر_قمره
[34] حدث_اليوم
[31] الرياض
[26] البيطار_يُسيّس_القضاء
[20] أرامكو
[19] محمد_بن_سلمانTop Hashtags in Tweet in G1:
[5] مصر
[4] حمو_بيكا
[3] soundcloud
[3] مساء_الخير
[3] اليوم_الوطني_السعودي_92
[2] العراق_ينتفض
[2] المرور
[2] دبي
[2] المراهقة_المتأخرة
[2] مراهق_فوق_الخمسين

Top Hashtags in Tweet in G2:
[6] حمو_بيكا
[6] الإسكندرية
[3] الجمهورية_الجديدة
[2] بوابة_الوفد
[1] علي_جمعة
[1] خالد_الجندى
[1] دولار
[1] الاقتصاد_المصري
[1] محمد_رمضان
[1] دبي

Top Hashtags in Tweet in G3:
[32] حدث_اليوم
[32] حمو_بيكا
[32] العطارين
[32] شاهر_قمره
[1] بيكااااااااا
[1] أعلام_مصر

Top Hashtags in Tweet in G4:
[3] اسقاط_القروض_لليوم_1010
[2] بلدية_الكويت
[1] الكويت
[1] الحوار_الوطني

Top Hashtags in Tweet in G5:
[108] السعودية
[40] آل_سعود
[31] الرياض
[20] أرامكو
[19] محمد_بن_سلمان
[16] الملك_عبدالعزيز
[15] جدة
[11] الملك_فهد
[9] الديوان_الملكي
[9] الدواسر

Top Hashtags in Tweet in G6:
[3] اليوم_الوطني_السعودي_92

Top Hashtags in Tweet in G8:
[1] السجن_الجديد
[1] حدث_اليوم
[1] حمو_بيكا
[1] العطارين
[1] شاهر_قمره

Top Hashtags in Tweet in G9:
[1] حدث_اليوم
[1] حمو_بيكا
[1] العطارين
[1] شاهر_قمره

Top Hashtags in Tweet in G10:
[1] حدث_بالفعل

Top Words
Top Words in Tweet in Entire Graph:
[5876] في
[3951] الممنوع
[1936] من
[1935] و
[1071] على
[841] فى
[772] كل
[761] ما
[602] لا
[562] مش

Top Words in Tweet in G1:
[1041] في
[837] الممنوع
[395] و
[334] من
[209] فى
[192] جنيه
[173] على
[164] مش
[134] زي
[125] فين

Top Words in Tweet in G2:
[477] في
[219] الممنوع
[161] و
[129] على
[126] كل
[116] nphilosopher2
[110] من
[104] اللي
[74] المرور
[68] ما

Top Words in Tweet in G3:
[158] hend_salem123
[129] مخالف
[126] ده
[125] بقى
[124] براحتكو
[124] القومي
[124] تشوف
[124] المرورية
[124] يعني
[124] شكل

Top Words in Tweet in G4:
[248] مخصصه
[173] في
[127] عن
[126] المواقف
[124] معينه
[124] المؤقت
[124] العامه
[124] مسؤول
[124] للوقوف
[124] لقضاء

Top Words in Tweet in G5:
[701] في
[451] الممنوع
[207] الحلقة
[194] كاملة
[188] gt
[178] nabaatvprograms
[171] شاهدوا
[152] من
[125] الملك
[108] #السعودية

Top Words in Tweet in G6:
[181] المركبة
[101] في
[98] الوطنية
[98] هيكل
[98] إخفاء
[98] الاحتفالات
[98] مرورية
[98] مخالفات
[98] مناطق
[98] و

Top Words in Tweet in G7:
[83] في
[81] الممنوع
[60] و
[54] مش
[53] عارف
[53] فين
[52] المجانين
[52] زي
[47] نتفسح
[46] جنيه

Top Words in Tweet in G8:
[79] في
[56] الممنوع
[48] فى
[28] المرور
[25] من
[20] alsisiofficial
[19] كل
[16] و
[15] اللى
[14] مخالفات

Top Words in Tweet in G9:
[130] الأهلي
[65] أنك
[65] عموما
[65] حمار
[65] فوق
[65] سبب
[65] ذنب
[65] ومش
[65] كان
[65] شابك

Top Words in Tweet in G10:
[75] و
[63] مخالفة
[62] في
[46] اللي
[45] جنيه
[37] الممنوع
[37] المرور
[33] على
[31] ٥٠٠
[30] كل

Top Word Pairs
Top Word Pairs in Tweet in Entire Graph:
[3279] في,الممنوع
[605] فى,الممنوع
[288] مش,عارف
[276] زي,المجانين
[257] هنسوق,زي
[253] الممنوع,ونمشي
[253] هنروح,فين
[250] عارف,هنروح
[249] فين,هنسوق
[247] وهنركن,في

Top Word Pairs in Tweet in G1:
[655] في,الممنوع
[168] فى,الممنوع
[120] الممنوع,ونمشي
[117] زي,المجانين
[115] مش,عارف
[114] هنسوق,زي
[112] فين,هنسوق
[112] هنروح,فين
[111] عارف,هنروح
[106] وهنركن,في

Top Word Pairs in Tweet in G2:
[201] في,الممنوع
[62] عنده,ولاد
[44] في,كل
[43] كل,مكان
[43] في,شارع
[43] كل,حاجة
[42] مكان,كل
[42] نزلت,بالموتوسيكلات
[42] حاجة,بنشتكي
[42] بالموتوسيكلات,الشياكة

Top Word Pairs in Tweet in G3:
[124] القومي,هتلاقي
[124] المخالفات,المرورية
[124] ده,شكل
[124] براحتكو,بقى
[124] وتدخل,الرقم
[124] يعني,مراتك
[124] الجديدة,براحتكو
[124] شكل,المخالفات
[124] بقى,يعني
[124] hend_salem123,ده

Top Word Pairs in Tweet in G4:
[124] مسؤول,عن
[124] للوقوف,المؤقت
[124] في,الدوله
[124] البلدية,والمرور
[124] لشركة,معينه
[124] العامه,في
[124] عن,المواقف
[124] الدوله,التي
[124] المؤقت,لقضاء
[124] مخصصه,لشركة

Top Word Pairs in Tweet in G5:
[445] في,الممنوع
[194] الحلقة,كاملة
[188] كاملة,gt
[178] nabaatvprograms,في
[171] شاهدوا,الحلقة
[68] في,#السعودية
[60] عبد,العزيز
[57] محمد,العمري
[43] حلقة,جديدة
[43] جديدة,من

Top Word Pairs in Tweet in G6:
[98] مرورية,في
[98] الوطنية,تجاوز
[98] التجاوز,إخفاء
[98] الاحتفالات,الوطنية
[98] المركبة,تعديل
[98] في,الاحتفالات
[98] يمنع,فيها
[98] و,إضافة
[98] تعديل,و
[98] مناطق,يمنع

Top Word Pairs in Tweet in G7:
[81] في,الممنوع
[53] مش,عارف
[49] زي,المجانين
[43] نتفسح,مش
[42] فين,هنسوق
[42] هنسوق,زي
[42] الممنوع,ونمشي
[41] هنروح,فين
[41] عارف,هنروح
[38] ننزل,نتفسح

Top Word Pairs in Tweet in G8:
[29] في,الممنوع
[27] فى,الممنوع
[11] مخالفات,الصف
[11] otty1986,alsisiofficial
[11] الصف,التانى
[11] في,مصر
[10] في,كافة
[10] خلال,سنوات
[10] nabilelhalfawy,otty1986
[10] مصر,أيدي

Top Word Pairs in Tweet in G9:
[65] حمار,و
[65] كل,ما
[65] من,أبناءه
[65] حد,كان
[65] جاهل,وأنا
[65] كان,شابك
[65] ذنب,الأهلي
[65] الأهلي,أنك
[65] و,جاهل
[65] أبناءه,ومش

Top Word Pairs in Tweet in G10:
[31] ٥٠٠,جنيه
[27] في,الممنوع
[25] في2016,وده
[25] عليا,ركن
[25] اللي,عليا
[25] في2018,ودافعة
[25] check,علي
[25] علي,مخالفات
[25] منتهية,في2016
[25] عملت,check

Top Replied-To
Top Replied-To in Entire Graph:
@cairokeeboost
@saudinews50
@rassdnewsn
@emoroor
@amrfahm51034920
@a_hakeemsaleh
@arabqoute
@karimgahin1
@i_lulu_i
@bomshary871

Top Replied-To in G1:

Top Replied-To in G2:
@karimgahin1
@i_lulu_i
@almasryalyoum
@mhmdalimoussa
@nphilosopher2
@beshoy_iskander
@imyy38
@attiamostafa11
@mhmdzaki69
@pogkduvgve6atnc

Top Replied-To in G3:
@hend_salem123
@magdaghonem
@hganenah

Top Replied-To in G4:
@salahalhashem
@loveeq8
@abokandor

Top Replied-To in G5:
@sarah95148834
@mg_zidan
@m_alumri

Top Replied-To in G7:
@cairokeeboost

Top Replied-To in G8:
@arabqoute
@nermine_gouda
@halabadawy64
@ghadakhalifa10
@randaseleem
@sherinhelal555
@skady651
@thebesknight
@otty1986
@dwagdyhanna

Top Replied-To in G10:
@hanaramzy62
@starwar51
@azohry
@k_wagih
@anaanooosh2
@ahmedelamrawi
@alaa_noureldin
@berouiiiinn
@mhamd_kader
@secuegy

Top Mentioned
Top Mentioned in Entire Graph:
@nabaatvprograms
@hend_salem123
@nphilosopher2
@heshamnajar
@youtube
@bako8ty2000
@news_ejazah
@abonadim1st
@abdelnaserzidn
@masswary

Top Mentioned in G1:
@h35245
@mohammedal3amer
@khalidsahi211
@asa_7x
@asyelv
@publicenemyegy
@_elmahdy0_0

Top Mentioned in G2:
@nphilosopher2
@abonadim1st
@maganenoo
@chezsafi
@joo54361
@almasryalyoum
@masrawy
@ahmedalamin51
@mhmdalimoussa
@eltonsy70

Top Mentioned in G3:
@hend_salem123
@waelabdelhay2
@monaelbialy
@abonadim1st
@nphilosopher2
@true_egyptian

Top Mentioned in G4:
@heshamnajar
@salahalhashem
@safir120
@dalaaalmoufti
@erlghu78gngtist
@majlesalommah
@traffic_kwt
@kuwmun

Top Mentioned in G5:
@nabaatvprograms
@youtube
@centerpolls
@m_alumri
@saudireformers
@hamzaalhassan
@yassermashhoor
@malmatarq8
@abdulmeden1
@salabdali1976

Top Mentioned in G6:
@news_ejazah
@saudi_justice
@ksaej3

Top Mentioned in G7:
@sherifmuhammed7
@cairokeeboost
@rehamhamdii
@ahmedtaha84
@saz_nd
@ahmed_loukli

Top Mentioned in G8:
@alsisiofficial
@nabilelhalfawy
@otty1986
@yehia_saber_she
@thebesknight
@ehassany
@nermine_gouda
@halabadawy64
@egyptianppo
@ghadakhalifa10

Top Mentioned in G9:
@abdelnaserzidn
@hend_salem123

Top Mentioned in G10:
@berouiiiinn
@theboghdady
@raniaatef22
@hanaramzy62
@nphilosopher2
@el_murshida
@yasmen_gad
@nermbed
@azohry
@ehassany

Top Tweeters
Top Tweeters in Entire Graph:
@alahram
@elbaladofficial
@shorouk_news
@ssm1106
@almasryalyoum
@elwatannews
@hesham_m_2011
@alahramgate
@masrawy
@youm7

Top Tweeters in G1:
@alahram
@ssm1106
@albayannews
@mnalmsdr
@vetogate
@alanba_news_kw
@alroeya
@sudaneseonline1
@emaratalyoum
@abeerabeeer

Top Tweeters in G2:
@almasryalyoum
@masrawy
@maganenoo
@ahmedelzyat123
@sameh_omar
@alwafdportal
@bob_2020_
@mgabr2004
@dr_ahmedsami1
@ebrahimshalata

Top Tweeters in G3:
@shadiametwally
@saberemmy
@hadyhadi
@andlep46
@hend_salem123
@asmaamo18579579
@mahmoudezzat193
@ayman_almaz24
@dooooly1980
@tarekismail1267

Top Tweeters in G4:
@totalq8y2
@5alshaiji
@ifreqpc9iv8k26g
@jawadyy
@dalaaalmoufti
@shakerfailakawi
@loveeq8
@aboanas45
@abumusharialkuw
@omfedhha

Top Tweeters in G5:
@ashami033
@hssinuon
@bootie4
@lulua_b
@therealro7
@star7ye
@qatartarget
@ithar1972
@7znqxp0yroddrjk
@abujassimabu

Top Tweeters in G6:
@sa55200977
@nooneesalharbi
@hdi5711
@faisal_soli
@gege90901
@fmt331
@suuny2050
@10889alisa
@maram_mutairiii
@202salman

Top Tweeters in G7:
@mahmoodafife
@hmamvilla2
@rehamhamdii
@yoyokhaled15
@moooon532001
@yassohigazy
@yourfavhabhob
@sanji_ans
@mahmoudntweel
@baratiss

Top Tweeters in G8:
@thawri2020
@ezzelarablaila
@daliazahret73
@halabadawy64
@fattahdra
@otty1986
@sherinhelal555
@nermine_gouda
@heshammokbel
@ronnaa56

Top Tweeters in G9:
@mohamedelhenaw7
@adam07667532
@drinkcoffee77
@moha46hunt
@elgefry1500
@hossamibrahimc2
@mohamed81324766
@amrelna8
@ashekegypt2
@sayedha78339611

Top Tweeters in G10:
@safi_2000
@shereen1122
@hanaramzy62
@nermbed
@gamagymo
@monyosama4
@janasssy
@alshareef02
@michael_m_rezq
@salem309