#%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7, Twitter, 5/21/2019 3:45:48 AM, 197514


FAQ | Problem?

สรุป #เรื่องชั่วคราว Twitter NodeXL SNA Map and Report for Tuesday, 21 May 2019 at 03:33 UTC
สรุป #เรื่องชั่วคราว Twitter NodeXL SNA Map and Report for Tuesday, 21 May 2019 at 03:33 UTC
From:
asekha.kh
Uploaded on:
May 21, 2019
Short Description:
#เรื่องชั่วคราว via NodeXL http://bit.ly/2VPSI7L
@leenamfanclub
@aullalla
@30yuckoo
@oops_goodboy
@alizbandfanclub
@fc_tuanoi
@kris95a
@leewin1122
@iimintz
@plearnura

Top hash

Description:
Description
The graph represents a network of 209 Twitter users whose recent tweets contained "#เรื่องชั่วคราว", or who were replied to or mentioned in those tweets, taken from a data set limited to a maximum of 4,000 tweets. The network was obtained from Twitter on Tuesday, 21 May 2019 at 03:34 UTC.

The tweets in the network were tweeted over the 10-hour, 37-minute period from Monday, 20 May 2019 at 16:56 UTC to Tuesday, 21 May 2019 at 03:33 UTC.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not a "replies-to" or "mentions".

The graph is directed.

The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.

The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.


Author Description


Overall Graph Metrics
Vertices : 209
Unique Edges : 376
Edges With Duplicates : 115
Total Edges : 491
Number of Edge Types : 3
Replies to : 8
Retweet : 371
Tweet : 112
Self-Loops : 115
Reciprocated Vertex Pair Ratio : 0.00289855072463768
Reciprocated Edge Ratio : 0.00578034682080925
Connected Components : 15
Single-Vertex Connected Components : 14
Maximum Vertices in a Connected Component : 195
Maximum Edges in a Connected Component : 476
Maximum Geodesic Distance (Diameter) : 7
Average Geodesic Distance : 2.915061
Graph Density : 0.00795914611704085
Modularity : 0.427748
NodeXL Version : 1.0.1.412

Top Influencers: Top 10 Vertices, Ranked by Betweenness Centrality
Top URLs
Top URLs in Tweet in Entire Graph:
[24] https://joox.page.link/SYAar
[13] https://joox.page.link/UxVDC
[3] https://twitter.com/ssssnoppy/status/1130660485861335040
[3] https://twitter.com/nOo_fAiiz/status/974840951116984321?s=19
[2] https://itunes.apple.com/app/id1441227627
[2] https://www.joox.com/th/single/GeFYECPevBEAjRf_+tu4fQ==
[1] https://www.xn--q3caztbv9b8ayn.com/%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%87/%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b9%82%e0%b8%95%e0%b9%8a%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%99-1-6-62/
[1] https://www.xn--q3caztbv9b8ayn.com/%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%87/%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7-1-6-62/
[1] https://twitter.com/MOOK_MEAKNOY/status/1130604258749870080
[1] https://www.vip2541-thai.com/%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%97%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%ad/

Top URLs in Tweet in G1:
[2] https://joox.page.link/SYAar

Top URLs in Tweet in G2:
[12] https://joox.page.link/SYAar
[2] https://twitter.com/ssssnoppy/status/1130660485861335040
[1] https://joox.page.link/5M5wa
[1] https://twitter.com/nOo_fAiiz/status/974840951116984321?s=19
[1] https://joox.page.link/iNFiQ
[1] https://joox.page.link/UxVDC

Top URLs in Tweet in G3:
[6] https://joox.page.link/SYAar
[2] https://joox.page.link/UxVDC
[1] https://twitter.com/nOo_fAiiz/status/974840951116984321?s=19
[1] https://twitter.com/ssssnoppy/status/1130660485861335040

Top URLs in Tweet in G4:
[2] https://www.joox.com/th/single/GeFYECPevBEAjRf_+tu4fQ==
[1] https://twitter.com/nOo_fAiiz/status/974840951116984321?s=19
[1] http://joox.page.link/SYAar
[1] https://joox.page.link/SYAar

Top URLs in Tweet in G5:
[2] https://joox.page.link/SYAar
[2] https://itunes.apple.com/app/id1441227627
[1] https://joox.page.link/SqLrK
[1] http://www.you-health.net/news92015.html?d=21052019&f=55466
[1] https://joox.page.link/UxVDC
[1] https://itunes.apple.com/app/id1249685934
[1] https://www.vip2541-thai.com/%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%97%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%ad/
[1] https://www.xn--q3caztbv9b8ayn.com/%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%87/%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b9%82%e0%b8%95%e0%b9%8a%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%99-1-6-62/
[1] https://www.xn--q3caztbv9b8ayn.com/%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%87/%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7-1-6-62/

Top URLs in Tweet in G6:
[3] https://joox.page.link/UxVDC
[1] https://www.joox.com/th/th/single/GeFYECPevBEAjRf_+tu4fQ==?appshare=android&backend_country=th&lang=th&ksongid=0
[1] https://joox.page.link/SYAar

Top URLs in Tweet in G7:
[4] https://joox.page.link/UxVDC

Top URLs in Tweet in G8:
[2] https://joox.page.link/UxVDC
[1] https://twitter.com/MOOK_MEAKNOY/status/1130604258749870080

Top Domains
Top Domains in Tweet in Entire Graph:
[41] page.link
[7] twitter.com
[3] apple.com
[3] joox.com
[2] xn--q3caztbv9b8ayn.com
[1] vip2541-thai.com
[1] you-health.net

Top Domains in Tweet in G1:
[2] page.link

Top Domains in Tweet in G2:
[15] page.link
[3] twitter.com

Top Domains in Tweet in G3:
[8] page.link
[2] twitter.com

Top Domains in Tweet in G4:
[2] page.link
[2] joox.com
[1] twitter.com

Top Domains in Tweet in G5:
[4] page.link
[3] apple.com
[2] xn--q3caztbv9b8ayn.com
[1] you-health.net
[1] vip2541-thai.com

Top Domains in Tweet in G6:
[4] page.link
[1] joox.com

Top Domains in Tweet in G7:
[4] page.link

Top Domains in Tweet in G8:
[2] page.link
[1] twitter.com

Top Hashtags
Top Hashtags in Tweet in Entire Graph:
[454] เรื่องชั่วคราว
[386] alizband
[76] leenam
[42] joox
[30] muzikmoverecords
[18] lost
[8] aliz
[5] alizbamd
[3] doyoung
[3] รีวอร์ดรีวิวTop Hashtags in Tweet in G1:
[74] เรื่องชั่วคราว
[73] alizband
[2] leenam
[2] joox
[1] alizbamd
[1] aliz

Top Hashtags in Tweet in G2:
[106] เรื่องชั่วคราว
[81] alizband
[27] leenam
[15] joox
[9] muzikmoverecords
[8] lost
[2] aliz
[1] เพลงใหม่
[1] ท่อนภาษาอังกฤษ

Top Hashtags in Tweet in G3:
[139] เรื่องชั่วคราว
[117] alizband
[22] leenam
[13] muzikmoverecords
[8] joox
[6] lost
[3] aliz
[1] alizbamd
[1] tarn_softwhip
[1] playphaa

Top Hashtags in Tweet in G4:
[43] เรื่องชั่วคราว
[38] alizband
[11] leenam
[3] muzikmoverecords
[2] joox
[1] lost

Top Hashtags in Tweet in G5:
[15] เรื่องชั่วคราว
[4] joox
[4] alizband
[3] รีวอร์ดรีวิว
[3] doyoung
[2] aliz
[2] เลขเด็ดงวดนี้
[2] หวยเด็ดงวดนี้
[2] หวยวันนี้
[2] หวยงวดนี้

Top Hashtags in Tweet in G6:
[34] เรื่องชั่วคราว
[30] alizband
[5] joox
[3] alizbamd
[2] leenam
[1] เอมน้ำ
[1] ถึงรู้เวลาที่มีเป็นเรื่องชั่วคราวเท่านั้น
[1] muzikmoverecords
[1] lost

Top Hashtags in Tweet in G7:
[17] alizband
[16] เรื่องชั่วคราว
[9] leenam
[4] joox
[1] เอมน้ำ

Top Hashtags in Tweet in G8:
[21] alizband
[21] เรื่องชั่วคราว
[2] joox
[2] muzikmoverecords
[2] lost
[2] leenam

Top Hashtags in Tweet in G9:
[6] เรื่องชั่วคราว
[5] alizband
[2] muzikmoverecords

Top Words
Top Words in Tweet in Entire Graph:
[111] Words in Sentiment List#1: Positive
[19] Words in Sentiment List#2: Negative
[0] Words in Sentiment List#3: Angry/Violent
[9692] Non-categorized Words
[9822] Total Words
[698] องช
[673] วคราว
[488] #เร
[429] #alizband
[165] เร

Top Words in Tweet in G1:
[147] องช
[147] วคราว
[75] #เร
[74] #alizband
[72] เร
[72] aliz
[72] joox
[70] listening
[70] let's
[70] enjoy

Top Words in Tweet in G2:
[164] องช
[161] วคราว
[115] #เร
[100] #alizband
[46] น
[45] ร
[38] ว
[35] joox
[32] ม
[31] ได

Top Words in Tweet in G3:
[179] องช
[172] วคราว
[145] #เร
[125] #alizband
[59] ม
[55] น
[47] ว
[45] ร
[39] แต
[39] ท

Top Words in Tweet in G4:
[66] องช
[63] วคราว
[55] #เร
[52] #alizband
[36] เ
[33] อ
[32] ท
[32] น
[30] ม
[29] บ

Top Words in Tweet in G5:
[19] องช
[18] วคราว
[15] #เร
[15] ว
[7] ม
[6] น
[6] ได
[5] ง
[5] #ร
[4] ท

Top Words in Tweet in G6:
[53] องช
[50] วคราว
[35] #เร
[31] #alizband
[15] ว
[15] ง
[14] เร
[14] aliz
[12] น
[12] joox

Top Words in Tweet in G7:
[29] องช
[28] วคราว
[21] #เร
[17] #alizband
[12] ก
[12] back
[9] ม
[9] #leenam
[9] ย
[9] าย

Top Words in Tweet in G8:
[33] องช
[27] วคราว
[21] #alizband
[21] #เร
[12] ท
[12] ม
[8] น
[7] ถ
[7] ร
[6] เร

Top Words in Tweet in G9:
[8] องช
[7] วคราว
[6] #เร
[5] #alizband
[2] ไปฟ
[2] งมาแล
[2] วเพลงเพราะมาก
[2] เส
[2] ยงน
[2] ำแบบฟ

Top Word Pairs
Top Word Pairs in Tweet in Entire Graph:
[667] องช,วคราว
[488] #เร,องช
[253] วคราว,#alizband
[164] เร,องช
[162] วคราว,aliz
[131] #alizband,#เร
[108] listening,เร
[108] aliz,let's
[108] let's,enjoy
[108] enjoy,music

Top Word Pairs in Tweet in G1:
[147] องช,วคราว
[75] #เร,องช
[73] วคราว,#alizband
[72] เร,องช
[72] วคราว,aliz
[70] listening,เร
[70] aliz,let's
[70] let's,enjoy
[70] enjoy,music
[70] music,joox

Top Word Pairs in Tweet in G2:
[156] องช,วคราว
[115] #เร,องช
[57] วคราว,#alizband
[31] เร,องช
[30] วคราว,aliz
[21] ร,บฟ
[21] ได,แล
[21] แล,ว
[20] joox,ได
[20] #alizband,#เร

Top Word Pairs in Tweet in G3:
[171] องช,วคราว
[145] #เร,องช
[60] วคราว,#alizband
[53] #alizband,#เร
[22] เร,องช
[21] วคราว,aliz
[16] ร,บฟ
[16] ได,แล
[16] แล,ว
[15] ไปฟ,งมาแล

Top Word Pairs in Tweet in G4:
[63] องช,วคราว
[55] #เร,องช
[31] #alizband,#เร
[20] วคราว,#alizband
[17] นด,บ
[16] บ,1
[16] ไม,ได
[14] ง,เ
[11] ร,ง
[9] ใ,จ

Top Word Pairs in Tweet in G5:
[18] องช,วคราว
[15] #เร,องช
[3] เร,องช
[3] วคราว,aliz
[3] วคราว,#alizband
[3] ได,แล
[3] แล,ว
[3] #ร,วอร
[3] วอร,ดร
[3] ดร,ว

Top Word Pairs in Tweet in G6:
[50] องช,วคราว
[35] #เร,องช
[18] วคราว,#alizband
[14] เร,องช
[14] วคราว,aliz
[12] #alizband,#เร
[8] ฉ,นกำล
[8] นกำล,งฟ
[8] งฟ,ง
[8] ร,บฟ

Top Word Pairs in Tweet in G7:
[28] องช,วคราว
[21] #เร,องช
[10] วคราว,#alizband
[7] ทำไมฟ,งแล
[7] เร,องช
[7] วคราว,aliz
[6] เพลงใหม,วง
[6] วง,#alizband
[6] #alizband,ค
[6] ค,อด

Top Word Pairs in Tweet in G8:
[27] องช,วคราว
[21] #เร,องช
[12] #alizband,#เร
[7] วคราว,#alizband
[6] เร,องช
[6] วคราว,aliz
[6] ถ,งร
[6] งร,เวลาท
[6] เวลาท,ม
[6] ม,เป

Top Word Pairs in Tweet in G9:
[7] องช,วคราว
[6] #เร,องช
[5] วคราว,#alizband
[2] ไปฟ,งมาแล
[2] งมาแล,วเพลงเพราะมาก
[2] วเพลงเพราะมาก,เส
[2] เส,ยงน
[2] ยงน,ำแบบฟ
[2] ำแบบฟ,งวนไปค
[2] งวนไปค,ะ

Top Replied-To
Top Replied-To in Entire Graph:
@ferinboy
@leenamfanclub

Top Replied-To in G3:
@ferinboy

Top Replied-To in G6:
@leenamfanclub

Top Replied-To in G8:
@ferinboy

Top Mentioned
Top Mentioned in Entire Graph:

Top Mentioned in G5:

Top Tweeters
Top Tweeters in Entire Graph:
@kahonoii
@babybee2309
@mmiiw_mp
@diymikes
@tj_jpr
@inspyration_n
@idiagreedd
@sinesathini
@un_tyyy
@nett_ln

Top Tweeters in G1:
@kahonoii
@mmiiw_mp
@diymikes
@inspyration_n
@sara_mhee
@noo_nuchza99
@infinityln_iegg
@jib_bigmama
@fah1tay
@jintanaprony

Top Tweeters in G2:
@un_tyyy
@bearsmile545
@boonjae_
@new_1452
@nttnchopal
@aullalla
@ployza05
@baifernwu
@freedomlifer
@dr_jub

Top Tweeters in G3:
@idiagreedd
@nett_ln
@ferinboy
@kris95a
@winterandwhite
@tnn999
@satan65
@mickymickymouse
@lobee_be
@mauan022

Top Tweeters in G4:
@babybee2309
@imoouann
@hengsuaycountry
@nat_nattakan
@oops_goodboy
@aor58380529
@xixi0000xi
@tan18seesayoen
@alitakongwan24
@sai_napatson21

Top Tweeters in G5:
@bestapps_new
@leenoiza
@nookwan109
@thunvakhom
@theneenie
@aam_spt
@y_h_m7777
@lottoday2018
@maytira_b22
@wongsiri_2519

Top Tweeters in G6:
@nutkiu
@magicbad
@suanpra
@mook_meaknoy
@smile345_smile
@rujira77908320
@toogoo41
@piyachat5824061
@lobter3
@auya_o

Top Tweeters in G7:
@tj_jpr
@sinesathini
@_moorin_
@na_achara
@nim_akoonnim
@oum_jariya
@mook19810213
@trioatsomewhere
@auicauic
@tukkisunisa1gm1

Top Tweeters in G8:
@iimintz
@watchara173su
@venakava1
@bbierrr
@patnareetongka1
@chontichanah
@a_ie4u
@mntcha_

Top Tweeters in G9:
@rapunzeloil
@minis0213
@mole_ln