ارفع صوتك, Twitter, 3/19/2023 5:15:03 PM, 291623


FAQ | Problem?

ارفع صوتك_2023-03-19_09-19-26.xlsx
ارفع صوتك_2023-03-19_09-19-26.xlsx
From:
NodeXLExcelAutomator
Uploaded on:
March 19, 2023
Short Description:
ارفع صوتك via NodeXL https://bit.ly/3lnniDP
@m_bukairy
@almriseul
@ilovealnaser200
@20057ramg
@mubark_m9
@mohsen_r_
@abdulaziztf
@alqeeran
@samialqorashi
@falahsport

Top hashtags:
#مسعود_الحرامي
#تركيا_وإيران_سلبتا_مياهنا
#مقاطعة_منتجات_تركيـ١_واير١ن

Description:
Description
The graph represents a network of 5,286 Twitter users whose recent tweets contained "ارفع صوتك", or who were replied to, mentioned, retweeted or quoted in those tweets, taken from a data set limited to a maximum of 5,000 tweets, tweeted between 3/26/2006 12:00:00 AM and 3/18/2023 5:00:35 PM. The network was obtained from Twitter on Sunday, 19 March 2023 at 16:40 UTC.

The tweets in the network were tweeted over the 3335-day, 5-hour, 45-minute period from Wednesday, 29 January 2014 at 17:55 UTC to Saturday, 18 March 2023 at 23:40 UTC.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, an edge for each "retweet" relationship in a tweet, an edge for each "quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in retweet" relationship in a tweet, an edge for each "mention in reply-to" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote reply-to" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not from above.

The graph is directed.

The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.

The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.


Author Description


Overall Graph Metrics
Vertices : 5286
Unique Edges : 2288
Edges With Duplicates : 10808
Total Edges : 13096
Number of Edge Types : 9
Tweet : 1826
Replies to : 2781
MentionsInReplyTo : 4129
Retweet : 1954
MentionsInRetweet : 2227
Quote : 89
MentionsInQuote : 7
Mentions : 67
MentionsInQuoteReply : 16
Self-Loops : 2065
Reciprocated Vertex Pair Ratio : 0.0443447037701975
Reciprocated Edge Ratio : 0.084923500085955
Connected Components : 1102
Single-Vertex Connected Components : 485
Maximum Vertices in a Connected Component : 1692
Maximum Edges in a Connected Component : 4970
Maximum Geodesic Distance (Diameter) : 17
Average Geodesic Distance : 6.584497
Graph Density : 0.000208222143710864
Modularity : 0.453499
NodeXL Version : 1.0.1.510
Data Import : The graph represents a network of 5,286 Twitter users whose recent tweets contained "ارفع صوتك", or who were replied to, mentioned, retweeted or quoted in those tweets, taken from a data set limited to a maximum of 5,000 tweets, tweeted between 3/26/2006 12:00:00 AM and 3/18/2023 5:00:35 PM. The network was obtained from Twitter on Sunday, 19 March 2023 at 16:40 UTC.

The tweets in the network were tweeted over the 3335-day, 5-hour, 45-minute period from Wednesday, 29 January 2014 at 17:55 UTC to Saturday, 18 March 2023 at 23:40 UTC.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, an edge for each "retweet" relationship in a tweet, an edge for each "quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in retweet" relationship in a tweet, an edge for each "mention in reply-to" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote reply-to" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not from above.

Layout Algorithm : The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.
Graph Source : TwitterSearch2
Graph Term : ارفع صوتك
Groups : The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.
Edge Color : Edge Weight
Edge Width : Edge Weight
Edge Alpha : Edge Weight
Vertex Radius : Betweenness Centrality

Top Influencers: Top 10 Vertices, Ranked by Betweenness Centrality
Top URLs
Top URLs in Tweet in Entire Graph:
[61] https://twitter.com/ILoveALnaser200/status/1629250724088430592/video/1
[32] https://twitter.com/majed_Jaafr/status/1627367329125306368/photo/1
[21] https://t.me/Iraqi_Hshtg
[16] https://twitter.com/MohaAli1972/status/1630141500683083776/photo/1
[15] https://twitter.com/zsa390/status/1637109702348660737/video/1
[15] https://twitter.com/A_7A7A7A/status/1632897582463700992/photo/1
[12] https://twitter.com/zsa390/status/1635336181935382532/video/1
[9] https://twitter.com/zsa390/status/1633913919763824641/video/1
[8] https://twitter.com/FHAD4488/status/1635937733553139712/photo/1
[7] https://twitter.com/alwwwwilih1979/status/1636879917190193152/photo/1

Top URLs in Tweet in G1:
[3] https://twitter.com/naifalmutair/status/1625135207132155905/photo/1
[2] https://twitter.com/Guee90/status/1629892065977937921/photo/1
[1] https://twitter.com/NayeonSource/status/1625319851865546752/video/1
[1] https://twitter.com/khalid123ser/status/1625134737386835975/photo/1
[1] https://twitter.com/Fatimaz200127/status/1628891410903564288/photo/1
[1] https://twitter.com/m_333222/status/1628522893612122113/video/1
[1] https://www.facebook.com/100001038598872/videos/489054413427689/
[1] https://twitter.com/ahlam2_19/status/1634856032714502145/photo/1
[1] https://twitter.com/khader_majed/status/1629192580494753794/photo/1
[1] https://twitter.com/Sziakashmiri313/status/1629086300878798848/photo/1

Top URLs in Tweet in G2:
[5] https://twitter.com/irb_700/status/1632014757438930944/video/1
[4] https://twitter.com/alhadrwi/status/1626962261293015043/photo/1
[4] https://twitter.com/flahalq33979189/status/1627297851091943425/photo/1
[4] https://twitter.com/BwmhmdAlslman/status/1631977726306312194/photo/1
[4] https://twitter.com/BwmhmdAlslman/status/1626854315347279873/photo/1
[3] https://twitter.com/faisl11223/status/1632572322652598274/photo/1
[3] https://twitter.com/abda29352730/status/1627559420216451072/photo/1
[3] https://twitter.com/irb_700/status/1626641471842488343/video/1
[3] https://twitter.com/yahya_1116/status/1633610861850902528/video/1
[2] https://twitter.com/alhadrwi/status/1631362421045575680/photo/1

Top URLs in Tweet in G3:
[5] https://twitter.com/sss_bbz/status/1617161507225075715/photo/1
[1] https://twitter.com/f50n50/status/1630203409902051329/photo/1

Top URLs in Tweet in G5:
[21] https://t.me/Iraqi_Hshtg
[4] https://twitter.com/safeeralslam18/status/1630308421927878656/photo/1
[4] https://twitter.com/HamedAlsaedy/status/1630307470399746048/photo/1
[4] https://twitter.com/Vyc4bf4SGgYD56m/status/1630610244815536138/photo/1
[3] https://twitter.com/IrqTd_93/status/1630184804900651008/photo/1
[3] https://twitter.com/IrqTd_93/status/1630242814289403904/photo/1
[3] https://twitter.com/Mu_AlSadr/status/1630266777430106112/photo/1
[3] https://twitter.com/Vyc4bf4SGgYD56m/status/1630607286010884098/photo/1
[1] https://twitter.com/IrqTd_93/status/1630631917237284864/photo/1
[1] https://twitter.com/IrqTd_93/status/1630577910649085954/video/1

Top URLs in Tweet in G6:
[15] https://twitter.com/zsa390/status/1637109702348660737/video/1
[12] https://twitter.com/zsa390/status/1635336181935382532/video/1
[9] https://twitter.com/zsa390/status/1633913919763824641/video/1
[4] https://twitter.com/zsa390/status/1632114949047590914/photo/1
[4] https://twitter.com/uriil7_/status/1634501006510702595/photo/1
[2] https://twitter.com/Mubark_m9/status/1633897458399887373/photo/1
[2] https://twitter.com/mode5353/status/1633918694467293184/photo/1
[2] https://twitter.com/trkylty28246457/status/1635435347428376581/photo/1
[2] https://twitter.com/Farsm0/status/1627276792481316865/photo/1
[2] https://twitter.com/lionsnassr/status/1634279542494842905

Top URLs in Tweet in G7:
[3] https://twitter.com/Mohdbinajil/status/1627775638768701443
[3] https://twitter.com/ami20061406/status/1626034040846385153/video/1
[3] https://twitter.com/kfcazr/status/1636015796211134464/photo/1
[3] https://twitter.com/7Ali2_x/status/1635738629250195456/photo/1
[2] https://twitter.com/ami20061406/status/1628854078204788736/video/1
[1] https://twitter.com/1SMi_/status/1633936736030957572/photo/1
[1] https://twitter.com/MidanAlYaum/status/1631745626072309761/video/1
[1] https://twitter.com/football_ll55/status/1631746076096036867/photo/1
[1] https://twitter.com/r__d33/status/1635331611649789952/video/1
[1] https://twitter.com/iBaVFL/status/1637163983642689537/video/1

Top URLs in Tweet in G8:
[4] https://twitter.com/IraqProjects/status/1631960081116921856/photo/1
[3] https://twitter.com/haider23232/status/1632011282323783680/photo/1
[3] https://twitter.com/Rasha85144746/status/1631713841879941122/photo/1
[2] https://twitter.com/IraqiEng3/status/1631709626080034828/photo/1
[1] https://twitter.com/DrRadhyShow/status/1632133037759528962/video/1
[1] https://twitter.com/SR_IRAQ_CHINA/status/1631980149477343233/photo/1
[1] https://twitter.com/MUGAS_PLUS/status/1632439832759738371/video/1
[1] https://twitter.com/salamAJ5/status/1631680168098922496/photo/1
[1] https://twitter.com/samershaker1909/status/1632383821139017728/video/1
[1] https://twitter.com/samershaker1909/status/1631606585117102080/photo/1

Top URLs in Tweet in G9:
[32] https://twitter.com/majed_Jaafr/status/1627367329125306368/photo/1

Top URLs in Tweet in G10:
[55] https://twitter.com/ILoveALnaser200/status/1629250724088430592/video/1
[15] https://twitter.com/A_7A7A7A/status/1632897582463700992/photo/1
[5] https://twitter.com/A_7A7A7A/status/1626709604284633088/video/1
[4] https://twitter.com/ILoveALnaser200/status/1629884236558749699/photo/1
[2] https://twitter.com/year_61/status/1632114554523066369/photo/1
[2] https://twitter.com/MajidAl17262536/status/1631742999817322523/photo/1
[2] https://twitter.com/ANctwEO8SMnBIjJ/status/1628110319468806151/photo/1
[1] https://twitter.com/sz_8_/status/1629147553445838850
[1] https://twitter.com/ud99k/status/1626697050229284865
[1] https://twitter.com/A_7A7A7A/status/1626718490693607424/photo/1

Top Domains
Top Domains in Tweet in Entire Graph:
[1857] twitter.com
[22] t.me
[13] irfaasawtak.com
[6] youtube.com
[3] mbc.net
[2] stcaden.com
[1] alarabiya.net
[1] org.sa
[1] akayan.net
[1] arabiandrive.com

Top Domains in Tweet in G1:
[75] twitter.com
[1] facebook.com
[1] akayan.net
[1] t.me

Top Domains in Tweet in G2:
[214] twitter.com

Top Domains in Tweet in G3:
[6] twitter.com

Top Domains in Tweet in G5:
[80] twitter.com
[21] t.me

Top Domains in Tweet in G6:
[116] twitter.com

Top Domains in Tweet in G7:
[57] twitter.com

Top Domains in Tweet in G8:
[42] twitter.com

Top Domains in Tweet in G9:
[32] twitter.com

Top Domains in Tweet in G10:
[114] twitter.com

Top Hashtags
Top Hashtags in Tweet in Entire Graph:
[255] مسعود_الحرامي
[218] تركيا_وإيران_سلبتا_مياهنا
[195] مقاطعة_منتجات_تركيـ١_واير١ن
[123] الجارتان_تقطعان_مياه_العراق
[121] قروب_المسافر_فهد
[73] النصر
[61] جمهور_صياح_الزعيق
[46] الهلال
[40] بغداد_شيعية
[40] الإمام_الكاظمTop Hashtags in Tweet in G1:
[19] مقاطعة_منتجات_تركيـ١_واير١ن
[17] الله_أكبر
[13] تركيا_وإيران_سلبتا_مياهنا
[12] عرين_الأسود
[11] الجارتان_تقطعان_مياه_العراق
[9] ارفع_الخفاق_أخضر
[8] البحث_العلمي
[8] الدراسات_العليا
[3] مساء__الخير
[3] صباح_الخير_والسعاده

Top Hashtags in Tweet in G2:
[14] النصر
[11] رياضة
[11] الهلال
[9] الباطن
[6] الاتحاد
[5] النصر_التعاون
[5] النصر_الباطن
[5] لجنة_الانضباط_والأخلاق
[4] عاجل
[2] النصر_ابها

Top Hashtags in Tweet in G3:
[119] قروب_المسافر_فهد
[5] عـالـيـه
[1] اسطول_زعماء_تويتر
[1] عطر_التغريدات
[1] نخبة_الإبداع_والتميز
[1] ‌مملكة_قمر_الكون_للدعم

Top Hashtags in Tweet in G5:
[203] تركيا_وإيران_سلبتا_مياهنا
[175] مقاطعة_منتجات_تركيـ١_واير١ن
[111] الجارتان_تقطعان_مياه_العراق
[7] لبيك_ياعلي
[4] مقاطعة_منتجات_تركيـ١_وإير١ن
[1] معاوية_عدو_الله

Top Hashtags in Tweet in G6:
[10] النصر
[7] الاتحاد
[5] لجنة_الانضباط_والأخلاق
[4] الهلال
[3] طارق_حامد
[3] الفيحاء
[2] الفيحاء_الاتحاد
[2] دوري_روشن_السعودي
[2] الرائد
[2] التعاون

Top Hashtags in Tweet in G7:
[2] الهلال_الفتح
[2] الهلال
[2] النصر_التعاون
[1] الاتحاد_الفيحاء
[1] النصر_ابها
[1] دوري_ابطال_اسيا
[1] دوري_روشن
[1] لجنة_المسابقات
[1] الهلال_الوحده
[1] التحكيم

Top Hashtags in Tweet in G8:
[255] مسعود_الحرامي
[2] الابادة_الايزيدية
[2] الذيول_اولاد_السفيرة
[2] الخلاف
[1] بنديوار
[1] بغداد_شيعية
[1] الإمام_الكاظم
[1] سيد_شباب_المقاومه
[1] العراق
[1] مكص

Top Hashtags in Tweet in G9:
[1] قروب_المسافر_فهد

Top Hashtags in Tweet in G10:
[55] جمهور_صياح_الزعيق
[5] اكتب_ياحسين_رولاندو
[2] الهلال_الفتح
[2] ضمك_النصر
[1] التعاون
[1] النصر_ابها
[1] النصر_الباطن
[1] لقطة_الموسم
[1] النصر_ابهاء
[1] صورة_اعجبتني

Top Words
Top Words in Tweet in Entire Graph:
[4621] صوتك
[3916] ارفع
[2335] من
[1407] في
[1353] لا
[1071] على
[1033] كلماتك
[942] مستوى
[920] هي
[891] ترفع

Top Words in Tweet in G1:
[504] صوتك
[395] ارفع
[301] كلماتك
[288] لا
[276] مستوى
[268] ترفع
[246] بل
[230] أناقة
[224] عند
[206] ترجمة

Top Words in Tweet in G2:
[284] صوتك
[264] ارفع
[91] من
[82] في
[79] على
[73] ما
[62] m_bukairy
[46] و
[41] لا
[40] صياحك

Top Words in Tweet in G3:
[285] أناقة
[216] صوتك
[211] ارفع
[171] كلماتك
[166] هي
[166] مستوى
[166] بل
[166] ترجمة
[160] عند
[160] الحوار

Top Words in Tweet in G4:
[186] لأناقة
[186] صوتك
[186] ترفع
[186] مستوى
[186] كلماتك
[186] أناقة
[186] بل
[186] ترجمة
[186] اللسان
[186] أرفع

Top Words in Tweet in G5:
[781] من
[479] ارفع
[473] صوتك
[443] على
[430] يتطلب
[430] البلاد
[430] وجفاف
[430] حقيقي
[430] بيئية
[430] المناطق

Top Words in Tweet in G6:
[175] صوتك
[174] ارفع
[62] mubark_m9
[50] و
[48] almriseul
[46] ما
[45] في
[39] zsa390
[37] من
[36] اكثر

Top Words in Tweet in G7:
[109] صوتك
[104] ارفع
[35] ما
[30] في
[29] الهلال
[29] من
[28] alhilal_fc
[27] football_ll55
[25] 1smi_
[21] على

Top Words in Tweet in G8:
[286] في
[260] واولاده
[255] #مسعود_الحرامي
[179] من
[135] هو
[134] منك
[133] انت
[132] صوتك
[132] ارفع
[132] ضد

Top Words in Tweet in G9:
[151] هي
[151] لا
[117] أن
[117] تماما
[117] ﻗﺴﻤﺔ
[117] إزددت
[117] اﻷرزاق
[117] ﺧﺎﻟﻄﺖ
[117] وكلما
[117] الوعي

Top Words in Tweet in G10:
[151] صوتك
[148] ارفع
[56] ilovealnaser200
[55] تقولي
[55] #جمهور_صياح_الزعيق
[55] اسلم
[43] و
[31] النصر
[29] الهلال
[28] على

Top Word Pairs
Top Word Pairs in Tweet in Entire Graph:
[3072] ارفع,صوتك
[866] ترفع,صوتك
[854] مستوى,كلماتك
[841] صوتك,بل
[707] هي,ترجمة
[692] عند,الحوار
[658] لا,ترفع
[626] ارفع,مستوى
[585] بل,ارفع
[572] الحوار,لا

Top Word Pairs in Tweet in G1:
[260] ترفع,صوتك
[249] مستوى,كلماتك
[246] صوتك,بل
[213] ارفع,مستوى
[201] بل,ارفع
[199] لا,ترفع
[194] هي,ترجمة
[192] عند,الحوار
[165] الحوار,لا
[158] لسانك,هي

Top Word Pairs in Tweet in G2:
[255] ارفع,صوتك
[33] صوتك,ما
[23] m_bukairy,ارفع
[22] ما,اسمع
[14] اسمع,صياحك
[12] صوتك,اكثر
[12] ما,نسمعك
[10] صوتك,مانسمعك
[10] صوتك,مانسمع
[9] صيح,صيح

Top Word Pairs in Tweet in G3:
[166] هي,ترجمة
[166] صوتك,بل
[166] مستوى,كلماتك
[161] ارفع,مستوى
[160] عند,الحوار
[160] بل,ارفع
[125] أناقة,لسانك
[125] لسانك,هي
[125] ترفع,صوتك
[119] الحوار,لا

Top Word Pairs in Tweet in G4:
[186] مستوى,كلماتك
[186] بل,أرفع
[186] لأناقة,الروح
[186] الروح,عند
[186] أرفع,مستوى
[186] الحوار,لا
[186] اللسان,هي
[186] أناقة,اللسان
[186] عند,الحوار
[186] لا,ترفع

Top Word Pairs in Tweet in G5:
[473] ارفع,صوتك
[430] وجفاف,حقيقي
[430] بيئية,وجفاف
[430] حقيقي,يتطلب
[429] مقبلة,على
[429] كارثة,بيئية
[429] على,كارثة
[428] التحرك,العاجل
[428] المتضررة,من
[428] يتطلب,التحرك

Top Word Pairs in Tweet in G6:
[167] ارفع,صوتك
[35] zsa390,mubark_m9
[29] mubark_m9,ارفع
[28] صوتك,اكثر
[18] صوتك,ما
[16] almriseul,ارفع
[13] لو,سمحت
[13] جميع,الفرق
[12] تتوبوا,حتى
[12] ما,اسمعك

Top Word Pairs in Tweet in G7:
[104] ارفع,صوتك
[14] صوتك,ما
[10] صيح,ارفع
[10] ما,اسمعك
[8] صوتك,مانسمعك
[8] ما,نسمعك
[7] 1smi_,ارفع
[6] صوتك,اكثر
[5] football_ll55,ارفع
[5] alhilal_fc,ارفع

Top Word Pairs in Tweet in G8:
[132] ارفع,صوتك
[131] يوميا,انت
[131] واولاده,اغنياء
[131] فقراء,هو
[131] فهو,يسرق
[131] دولار,يوميا
[131] واهلك,فقراء
[131] مليون,دولار
[131] انت,واهلك
[131] يسرق,منك

Top Word Pairs in Tweet in G9:
[117] اﻷﺧﻼق,ﻣﺜﻞ
[117] الأفكار,لا
[117] المرتفع,مناقشة
[117] اﻷرزاق,تماما
[117] الوعي,المرتفع
[117] مناقشة,الأفكار
[117] وكلما,ﺧﺎﻟﻄﺖ
[117] أن,اﻷﺧﻼق
[117] لا,الأشخاص
[117] يقينا,أن

Top Word Pairs in Tweet in G10:
[146] ارفع,صوتك
[55] تقولي,#جمهور_صياح_الزعيق
[55] اسلم,ارفع
[55] صوتك,تقولي
[54] ilovealnaser200,اسلم
[20] و,لا
[20] لا,تخنع
[20] صوتك,امام
[20] اعتمد,على
[20] ناديك,يصير

Top Replied-To
Top Replied-To in Entire Graph:
@irqtd_93
@m_bukairy
@almriseul
@mubark_m9
@adnan_jas
@khaleadbader
@tu_alghamdi
@3zoozvic
@samialqorashi
@fahdalruqi

Top Replied-To in G2:
@m_bukairy
@fahdalruqi
@aljamaz8910
@0ytrb
@alhadrwi
@ahmad2man
@naljedai
@turki_alharbi44
@aburaydd
@malthaidy

Top Replied-To in G5:
@irqtd_93
@mu_alsadr
@gh_ml_1973
@adly_alshmry
@hamedalsaedy
@sroa25445
@mhbhtrh
@shykalfradh
@chiwity_aa
@ha__ha313

Top Replied-To in G6:
@almriseul
@mubark_m9
@falahsport
@qt6sn
@e_a77
@forcabarca_ar
@thebest_pep
@frankesali7
@khaleadbader
@bqaisha1

Top Replied-To in G7:
@1smi_
@football_ll55
@alhilal_fc
@ali1alzhrani
@mohdbinajil
@salah1211111
@saadmlki
@khalidjassem74
@kh6673
@i3z_06

Top Replied-To in G8:
@y_b_alkilaby
@emad_bajalan
@khafaji_layla
@alaskreedrndesh
@nora19923410577
@alrabiaatv
@drradhyshow
@issamhussein19
@samershaker1909
@safaasde3

Top Replied-To in G10:
@adnan_jas
@anctweo8smnbijj
@d_le9end
@mooda911
@1m2_h
@m_bukairy
@saibrahimra
@al_montasaf
@3m__1
@msrymsn2

Top Mentioned
Top Mentioned in Entire Graph:
@nassr786
@zfaf0
@meshal_aburaqah
@lina61328631
@mjalsamadi
@ilovealnaser200
@zaza90255
@wall80x
@acc444e
@thaerr90

Top Mentioned in G1:
@mosafaiz
@morade2030
@ahmed_alh77
@8h0cesfbwn6cqmt
@shroog_moza
@abonasreldennsr
@nory85995246
@bintaboha198068
@hmsi11i
@cloud5d

Top Mentioned in G2:
@m_bukairy
@irb_700
@0ytrb
@turki_falaj
@ssc_sports
@aljamaz8910
@ahmad2man
@h_swilhy
@mody9421
@almallaki1

Top Mentioned in G3:
@zfaf0
@zaza90255
@acc444e
@swatanjum765
@sss_bbz

Top Mentioned in G4:
@nassr786

Top Mentioned in G5:
@irqtd_93
@am_wasn2022
@_zk_93
@llwy94832913
@alnjmalzahir
@tairalslam
@alasylalrby10
@alasalhmanba
@slylalsqyl
@alshmsshrf

Top Mentioned in G6:
@zsa390
@mubark_m9
@bandaraal
@almriseul
@forcabarca_ar
@al8ad70
@maj_772
@freeeeej
@falahsport
@baosha11hsoni

Top Mentioned in G7:
@alhilal_fc
@football_ll55
@1smi_
@ali99i
@khalidjassem74
@saudinews50
@mohdbinajil
@theafccl_ar
@ami20061406
@ssl9h

Top Mentioned in G8:
@y_b_alkilaby
@emad_bajalan
@khafaji_layla
@alaskreedrndesh
@alrabiaatv
@nora19923410577
@drradhyshow
@issamhussein19
@safaasde3
@husseinsaadon9

Top Mentioned in G9:
@meshal_aburaqah
@majed_jaafr
@zfaf0

Top Mentioned in G10:
@ilovealnaser200
@a_7a7a7a
@year_61
@1m2_h
@malki_for_ever
@adnan_jas
@mooda911
@shaaalof
@riyadiyatv
@al_montasaf

Top Tweeters
Top Tweeters in Entire Graph:
@abn_khzeim
@dardoooor
@shma_211
@ranafarah17
@citizen_care
@lebanondebate
@ana5lod
@imj101
@sultanalbarki
@awax666

Top Tweeters in G1:
@65iiio8
@alhowaimel1
@m_ll02
@bintaboha198068
@mebintali
@nory85995246
@alnory3030
@a_thonyan
@hrs3444
@alyemniah

Top Tweeters in G2:
@mountt9_
@ariyadhiah
@khaleddlim
@tariqsalwati
@k_halid17
@ebra_192
@alzahrani_tareq
@alhadrwi
@b_80n
@liferdefempire

Top Tweeters in G3:
@shma_211
@ranafarah17
@ana5lod
@swatanjum765
@cxja7hcmktggoip
@1llloli
@liladj_
@al_gardina
@biadhthlj
@50allu

Top Tweeters in G4:
@al_batool_1
@rym5151
@sarwnt12
@sagi_jea
@rha97099585
@yyy3883
@eman29iiiii
@samy587373441
@sami1993333
@d8za4

Top Tweeters in G5:
@ameerali3221
@ncbtsc0gkrfzewg
@ljyuniylv4d9dvz
@hf_3b_
@irqtd_93
@kh6fdvitnr6dodd
@nooralsadrr
@al_trooh
@sroa25445
@wesamiraqe

Top Tweeters in G6:
@sloom_basahi
@m7mdbinfaiz
@abdulhadisebahi
@abumajid1975
@am_al_asiri
@medo0o0123
@forcabarca_ar
@frankesali7
@azdamdam
@ahmedaljedani1

Top Tweeters in G7:
@alraya_n
@saudinews50
@ns_t00
@sss_900
@1smi_
@f_alqurashi1
@rcom207
@abdulrhimfisl
@mohdbinajil
@ayeeed_65

Top Tweeters in G8:
@bnt_al_ansar
@hamid_alani
@alasmari
@ffgg68832862
@samershaker1909
@6kqgvv12nan7fk1
@samer00iraq
@elissakh
@mushtaq1222220
@nora19923410577

Top Tweeters in G9:
@999jojo9
@nagma135
@fola1211
@jum__an
@iixe45
@maryam_129
@kh___0___
@fofo_tt_ii
@nejoooodd
@zxoo_tews

Top Tweeters in G10:
@imj101
@3aziz2011
@1133fahad7773f
@kaleed_4664
@l7kkfhvjsum6fbx
@naifalnaami
@maj0177
@nnffm777
@bofaisl12
@nasserksaj