إسلام_حر, Twitter, 3/19/2023 3:50:48 PM, 291617


FAQ | Problem?

إسلام_حر_2023-03-19_08-22-21.xlsx
إسلام_حر_2023-03-19_08-22-21.xlsx
From:
NodeXLExcelAutomator
Uploaded on:
March 19, 2023
Short Description:
إسلام_حر via NodeXL https://bit.ly/3yRIsNi
@ihalhurra
@islam_behery
@heggy_tarek
@alhurranews
@youtube
@halahalajaber
@mejaira
@azizalqenaei
@samyshob
@sameh_asker

Top hashtags:
#إسلام_حر
#إسلام_بحيري
#شاهد_الحرة
#الخريطة
#اسلام_حر
#مع_إسلام_بحيري
#إنتظرونا

Description:
Description
The graph represents a network of 1,094 Twitter users whose recent tweets contained "إسلام_حر", or who were replied to, mentioned, retweeted or quoted in those tweets, taken from a data set limited to a maximum of 5,000 tweets, tweeted between 3/26/2006 12:00:00 AM and 3/18/2023 5:00:35 PM. The network was obtained from Twitter on Sunday, 19 March 2023 at 15:44 UTC.

The tweets in the network were tweeted over the 4099-day, 9-hour, 17-minute period from Tuesday, 22 November 2011 at 13:39 UTC to Saturday, 11 February 2023 at 22:57 UTC.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, an edge for each "retweet" relationship in a tweet, an edge for each "quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in retweet" relationship in a tweet, an edge for each "mention in reply-to" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote reply-to" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not from above.

The graph is directed.

The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.

The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.


Author Description


Overall Graph Metrics
Vertices : 1094
Unique Edges : 564
Edges With Duplicates : 5885
Total Edges : 6449
Number of Edge Types : 7
Retweet : 2016
MentionsInRetweet : 2272
Mentions : 300
Tweet : 1435
Replies to : 180
MentionsInReplyTo : 224
Quote : 22
Self-Loops : 1576
Reciprocated Vertex Pair Ratio : 0.0249110320284698
Reciprocated Edge Ratio : 0.0486111111111111
Connected Components : 265
Single-Vertex Connected Components : 177
Maximum Vertices in a Connected Component : 641
Maximum Edges in a Connected Component : 5687
Maximum Geodesic Distance (Diameter) : 9
Average Geodesic Distance : 3.545461
Graph Density : 0.000963418530084249
Modularity : 0.173574
NodeXL Version : 1.0.1.510
Data Import : The graph represents a network of 1,094 Twitter users whose recent tweets contained "إسلام_حر", or who were replied to, mentioned, retweeted or quoted in those tweets, taken from a data set limited to a maximum of 5,000 tweets, tweeted between 3/26/2006 12:00:00 AM and 3/18/2023 5:00:35 PM. The network was obtained from Twitter on Sunday, 19 March 2023 at 15:44 UTC.

The tweets in the network were tweeted over the 4099-day, 9-hour, 17-minute period from Tuesday, 22 November 2011 at 13:39 UTC to Saturday, 11 February 2023 at 22:57 UTC.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, an edge for each "retweet" relationship in a tweet, an edge for each "quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in retweet" relationship in a tweet, an edge for each "mention in reply-to" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote reply-to" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not from above.

Layout Algorithm : The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.
Graph Source : TwitterSearch2
Graph Term : إسلام_حر
Groups : The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.
Edge Color : Edge Weight
Edge Width : Edge Weight
Edge Alpha : Edge Weight
Vertex Radius : Betweenness Centrality

Top Influencers: Top 10 Vertices, Ranked by Betweenness Centrality
Top URLs
Top URLs in Tweet in Entire Graph:
[31] https://twitter.com/IHAlhurra/status/1070765850616049665/video/1
[30] https://twitter.com/IHAlhurra/status/1163918776057913344/video/1
[26] https://www.alhurra.com/live/video/5
[20] https://twitter.com/IHAlhurra/status/1062115818543243264/video/1
[14] https://www.youtube.com/watch?v=3v_24uLDb_k&feature=youtu.be

[13] https://www.youtube.com/watch?v=7T4z5PJYfHM&feature=youtu.be

[13] https://twitter.com/IHAlhurra/status/1076499165235032066/video/1
[12] https://www.youtube.com/watch?v=s56qqT9druY&feature=youtu.be

[12] https://www.youtube.com/playlist?list=PLrH3RJ5Jj68if_biH30noM4l01CLenltJ

[12] https://www.youtube.com/playlist?list=PLZbUDH-BNdcmbmgQUO71SindAbphpeOWs


Top URLs in Tweet in G1:
[4] https://soundcloud.com/islam_behery1/132017a
[4] https://www.facebook.com/sheikhmohammadhassan/videos/420763768320347/
[4] https://www.facebook.com/sheikhmohammadhassan/videos/434530170277040/
[3] https://soundcloud.com/islam_behery1/islam-behery-bbc
[3] https://www.youtube.com/watch?v=UBHa0_fgNSs

[2] https://www.youtube.com/watch?v=4Hwm4DpYoJ4&feature=share

[2] https://www.youtube.com/watch?v=F_T4DxSJUEU&feature=share

[2] https://www.youtube.com/watch?v=EfHYPTQ1iMA&list=TLPQMjIwNDIwMjCwL3TZ8T_0vA&index=2

[2] https://www.youtube.com/watch?v=UBHa0_fgNSs&feature=youtu.be

[2] https://www.facebook.com/sheikhmohammadhassan/videos/393870824342975/

Top URLs in Tweet in G2:
[30] https://twitter.com/IHAlhurra/status/1163918776057913344/video/1
[18] https://twitter.com/IHAlhurra/status/1070765850616049665/video/1
[15] https://twitter.com/IHAlhurra/status/1062115818543243264/video/1
[8] https://twitter.com/IHAlhurra/status/1076499165235032066/video/1
[6] https://twitter.com/IHAlhurra/status/1239099186383073280/video/1
[6] https://twitter.com/IHAlhurra/status/1070053317940789250/video/1
[6] https://twitter.com/IHAlhurra/status/1236215206717648903/video/1
[6] https://twitter.com/IHAlhurra/status/1237649619213000705/video/1
[6] https://twitter.com/IHAlhurra/status/1238374344436441089/video/1
[5] https://twitter.com/IHAlhurra/status/1116741029384916995/video/1

Top URLs in Tweet in G3:
[26] https://www.alhurra.com/live/video/5
[12] https://www.youtube.com/playlist?list=PLZbUDH-BNdcmbmgQUO71SindAbphpeOWs

[11] https://www.youtube.com/playlist?list=PLrH3RJ5Jj68if_biH30noM4l01CLenltJ

[7] https://www.youtube.com/watch?v=RF5Izz2Ipc4&feature=youtu.be

[7] https://twitter.com/IHAlhurra/status/1070765850616049665/video/1
[7] https://twitter.com/Islam_Behery/status/920093449965195264/photo/1
[7] https://drive.google.com/file/d/0B9I6I-wmdMyfMkFMekZCTnVrczA/view?usp=sharing
[6] https://www.godaddy.com/forsale/megafmonline.com
[6] https://www.alhurra.com/t/26.html?s=97300
[6] https://twitter.com/Islam_Behery/status/926512780735377408/photo/1

Top URLs in Tweet in G4:
[1] https://www.facebook.com/100006670500080/posts/2250086978556964/
[1] https://twitter.com/heggy_tarek/status/1059238247346434048/photo/1
[1] http://www.tarekheggy-tv.com/
[1] https://twitter.com/IHAlhurra/status/1070765850616049665/video/1
[1] https://twitter.com/IHAlhurra/status/1076499165235032066/video/1
[1] https://twitter.com/IHAlhurra/status/1070053317940789250/video/1

Top URLs in Tweet in G5:
[5] https://www.youtube.com/watch?v=s56qqT9druY&feature=youtu.be

[2] https://www.youtube.com/watch?v=z-vY1bWeIlY&feature=youtu.be

[2] https://twitter.com/HalaHalajaber/status/843950055438630913/photo/1
[2] http://www.washwasha.org/afdal2017/default.aspx?c=2&idx=1
[2] https://www.youtube.com/watch?v=dyzM4Wspc5g
[2] https://www.youtube.com/watch?v=bZm9AwatT9c&feature=youtu.be

[1] https://www.youtube.com/watch?v=DI7zmLeirtc&feature=share
[1] https://twitter.com/HalaHalajaber/status/918828454249820161/video/1
[1] https://twitter.com/HalaHalajaber/status/927706539921674242/video/1
[1] https://www.facebook.com/el5areta/videos/856528301166757/

Top URLs in Tweet in G6:
[10] https://www.youtube.com/watch?v=7T4z5PJYfHM&feature=youtu.be

[5] https://www.youtube.com/watch?v=UBHa0_fgNSs&feature=youtu.be

[5] https://www.youtube.com/watch?v=0P66BRcQ2Xg&feature=youtu.be

[4] https://www.youtube.com/watch?v=s56qqT9druY&feature=youtu.be

[2] https://youtu.be/jIjIzG-yycU?a
[2] https://youtu.be/mB0-fjsY0fY?a
[2] https://www.youtube.com/watch?v=MhRwWG1An7I&feature=youtu.be

[2] https://www.youtube.com/watch?v=q7myedKORQA&feature=youtu.be

[2] https://www.youtube.com/watch?v=K3d0URn2dZ8&feature=youtu.be

[2] https://www.youtube.com/watch?v=OsUqku_kL2k&feature=youtu.be


Top URLs in Tweet in G7:
[10] https://twitter.com/alhurranews/status/1202068371224879104/video/1
[6] https://twitter.com/IHAlhurra/status/1062115818543243264
[5] https://twitter.com/IHAlhurra/status/1062780510957682690
[5] https://twitter.com/alhurranews/status/1205004551692201984/video/1
[5] https://twitter.com/alhurranews/status/1217687928731656192/video/1
[4] https://twitter.com/alhurranews/status/1209715395747360768/video/1
[4] https://twitter.com/alhurranews/status/1202467774217555968/video/1
[4] https://twitter.com/alhurranews/status/1215196512231329792/video/1
[4] https://twitter.com/alhurranews/status/1203199993152229381/video/1
[3] https://twitter.com/alhurranews/status/1237981649176080387/video/1

Top URLs in Tweet in G8:
[1] https://twitter.com/IHAlhurra/status/1138155135081861122/video/1
[1] https://twitter.com/IHAlhurra/status/1077628332253106178/video/1
[1] https://twitter.com/IHAlhurra/status/1191371879417884674/video/1
[1] https://twitter.com/IHAlhurra/status/1207586705458499585/video/1
[1] https://twitter.com/alhurranews/status/1237981649176080387/video/1
[1] https://twitter.com/IHAlhurra/status/1215921323777589248/video/1
[1] https://twitter.com/IHAlhurra/status/1070765850616049665/video/1
[1] https://twitter.com/alhurranews/status/1215196512231329792/video/1
[1] https://twitter.com/IHAlhurra/status/1062115818543243264/video/1

Top URLs in Tweet in G9:
[1] https://twitter.com/IHAlhurra/status/1221357128209895428

Top Domains
Top Domains in Tweet in Entire Graph:
[800] twitter.com
[534] youtube.com
[166] fb.me
[48] facebook.com
[39] alhurra.com
[30] youtu.be
[17] google.com
[13] soundcloud.com
[8] vimeo.com
[7] blogspot.com

Top Domains in Tweet in G1:
[63] fb.me
[36] facebook.com
[31] youtube.com
[13] twitter.com
[10] soundcloud.com
[3] vimeo.com
[2] instagram.com
[2] alhurra.com
[2] tarekheggy-tv.com
[2] dlvr.it

Top Domains in Tweet in G2:
[316] twitter.com
[31] youtube.com
[1] alhurra.com

Top Domains in Tweet in G3:
[348] youtube.com
[301] twitter.com
[35] fb.me
[32] alhurra.com
[17] google.com
[8] facebook.com
[7] blogspot.com
[6] godaddy.com
[5] vimeo.com
[5] washwasha.org

Top Domains in Tweet in G4:
[4] twitter.com
[1] facebook.com
[1] tarekheggy-tv.com

Top Domains in Tweet in G5:
[13] youtube.com
[8] twitter.com
[2] washwasha.org
[1] facebook.com
[1] youm7.com

Top Domains in Tweet in G6:
[71] youtube.com
[27] youtu.be
[7] twitter.com
[1] ow.ly
[1] fb.me
[1] ln.is
[1] youm7.com
[1] soundcloud.com

Top Domains in Tweet in G7:
[89] twitter.com
[7] youtube.com
[4] alhurra.com

Top Domains in Tweet in G8:
[9] twitter.com

Top Domains in Tweet in G9:
[1] twitter.com

Top Hashtags
Top Hashtags in Tweet in Entire Graph:
[2433] إسلام_حر
[1602] إسلام_بحيري
[240] شاهد_الحرة
[126] الخريطة
[61] اسلام_حر
[45] مع_إسلام_بحيري
[43] إنتظرونا
[39] خالد_منتصر
[34] اسلام_حــــر
[30] اسلام_حـــرTop Hashtags in Tweet in G1:
[43] إسلام_حر
[33] اسلام_حر
[21] اسلام_بحيري
[10] np
[10] soundcloud
[10] عمرو_اديب
[9] الخريطه
[8] الشيخ_ميزو
[7] إسلام_بحيري
[7] الخريطة

Top Hashtags in Tweet in G2:
[764] إسلام_حر
[381] إسلام_بحيري
[123] شاهد_الحرة
[15] خالد_منتصر
[7] الحرة
[6] الإسلام
[6] معلومة_إسلام_حر
[5] اسلام_حر
[4] داعش
[3] حقوق_المرأة

Top Hashtags in Tweet in G3:
[1406] إسلام_حر
[1167] إسلام_بحيري
[102] الخريطة
[43] إنتظرونا
[42] شاهد_الحرة
[38] مع_إسلام_بحيري
[21] إعادة
[21] إسلام_البحيري
[20] خالد_منتصر
[19] ميجا_اف_ام

Top Hashtags in Tweet in G4:
[10] إسلام_بحيري
[8] إسلام_حر
[2] مع_إسلام_بحيري
[2] الخريطة
[1] خالد_منتصر
[1] حصة_قراءة

Top Hashtags in Tweet in G5:
[18] إسلام_حر
[4] إسلام_بحيري
[3] وشوشة
[2] قناة_الحرة
[2] مع_إسلام_بحيري
[2] الخريطة
[1] youm7
[1] معلومة_إسلام_حر
[1] إسلام_البحيري
[1] محمد_فهمي

Top Hashtags in Tweet in G6:
[61] إسلام_حر
[22] إسلام_بحيري
[6] الخريطة
[3] خالد_منتصر
[3] حصة_قراءة
[3] مع_إسلام_بحيري
[1] islambeheiry
[1] egyptian
[1] liberal
[1] tarekheggy

Top Hashtags in Tweet in G7:
[100] إسلام_حر
[64] شاهد_الحرة
[2] اسلام_حر
[2] إسلام_بحيري
[2] الإسلام
[1] معلومة_إسلام_حر
[1] تونس
[1] حقوق_المرأة
[1] داعش
[1] إسلامـ_حر

Top Hashtags in Tweet in G8:
[10] إسلام_حر
[4] شاهد_الحرة
[1] اسلام_حر

Top Hashtags in Tweet in G9:
[1] إسلام_حر

Top Words
Top Words in Tweet in Entire Graph:
[2433] #إسلام_حر
[1602] #إسلام_بحيري
[1507] في
[1252] من
[1079] ihalhurra
[1006] إسلام
[939] حر
[777] على
[630] أن
[601] ا

Top Words in Tweet in G1:
[187] حر
[132] إسلام
[98] اسلام
[77] في
[56] من
[48] على
[45] برنامج
[43] #إسلام_حر
[33] #اسلام_حر
[33] و

Top Words in Tweet in G2:
[764] #إسلام_حر
[384] في
[381] #إسلام_بحيري
[372] ihalhurra
[280] من
[190] على
[167] ا
[164] أن
[155] الإسلام
[123] #شاهد_الحرة

Top Words in Tweet in G3:
[1406] #إسلام_حر
[1167] #إسلام_بحيري
[786] في
[719] من
[636] ihalhurra
[408] islam_behery
[372] islambehery
[363] أن
[363] على
[336] ا

Top Words in Tweet in G4:
[188] إسلام
[105] حر
[100] heggy_tarek
[98] الحرة
[89] ضيف
[80] وسأكون
[80] يقدمه
[80] البحيري
[78] قناة
[71] ا

Top Words in Tweet in G5:
[80] علي
[79] ع
[78] ل
[49] halahalajaber
[46] و
[42] كل
[41] الإسلام
[40] الله
[40] رسول
[39] تعالى

Top Words in Tweet in G6:
[89] إسلام
[73] حر
[71] youtube
[61] #إسلام_حر
[35] الإسلام
[26] في
[24] مع
[23] الحلقة
[22] #إسلام_بحيري
[22] حلقة

Top Words in Tweet in G7:
[100] #إسلام_حر
[64] #شاهد_الحرة
[55] alhurranews
[37] من
[36] في
[34] إسلام
[28] ihalhurra
[27] بحيري
[24] هل
[20] يراها

Top Words in Tweet in G8:
[84] إسلام
[71] في
[45] حر
[41] الحرة
[39] قناة
[37] برنامج
[37] حلقة
[36] مع
[36] بحيري
[36] azizalqenaei

Top Words in Tweet in G9:
[3] والا
[3] البحيري
[2] taleep12345
[2] cihxaaieconuns7
[2] alalmaeey
[2] abd_m55
[2] 3sarra3
[2] r9cfthrehbpmpyg
[2] moonwal27301478
[2] تابعتي

Top Words in Tweet in G10:
[56] إسلام
[28] من
[27] ينشر
[27] الصليبية
[27] ل
[27] الشاذة
[27] الحرة
[27] للعقيدة
[27] قناة
[27] والمناهضة

Top Word Pairs
Top Word Pairs in Tweet in Entire Graph:
[616] إسلام,حر
[487] ihalhurra,#إسلام_بحيري
[322] ihalhurra,#إسلام_حر
[290] قناة,الحرة
[280] اسلام,حر
[255] #إسلام_بحيري,islambehery
[238] #إسلام_حر,#إسلام_بحيري
[207] إسلام,بحيري
[189] على,قناة
[152] برنامج,إسلام

Top Word Pairs in Tweet in G1:
[106] إسلام,حر
[72] اسلام,حر
[19] حر,طليق
[18] برنامج,إسلام
[16] حر,الحلقة
[15] قناة,الحرة
[14] ابو,اسلام
[14] برنامج,اسلام
[12] #اسلام_بحيري,#اسلام_حر
[11] على,قناة

Top Word Pairs in Tweet in G2:
[181] ihalhurra,#إسلام_حر
[126] ihalhurra,#إسلام_بحيري
[43] إسلام,حر
[43] #إسلام_حر,هل
[43] إسلام,بحيري
[40] #إسلام_حر,إسلام
[32] تم,وأد
[30] وأد,فكر
[30] فكر,المعتزلة
[30] #إسلام_حر,لهذا

Top Word Pairs in Tweet in G3:
[353] ihalhurra,#إسلام_بحيري
[245] #إسلام_بحيري,islambehery
[224] #إسلام_حر,#إسلام_بحيري
[155] إسلام,حر
[114] #إسلام_بحيري,#إسلام_حر
[110] islam_behery,#إسلام_بحيري
[106] islam_behery,#إسلام_حر
[96] حلقة,جديدة
[96] من,برنامج
[96] ihalhurra,#إسلام_حر

Top Word Pairs in Tweet in G4:
[104] إسلام,حر
[80] إسلام,البحيري
[80] وسأكون,ضيف
[78] قناة,الحرة
[61] برنامجا,جديدا
[61] جديدا,اسمه
[61] أول,حلقة
[61] ستبدأ,قناة
[61] ضيف,أول
[61] الأستاذ,إسلام

Top Word Pairs in Tweet in G5:
[39] الصلاة,علي
[39] نرفضه,تماما
[39] ع,لى
[39] خ,ل
[39] يم,نرفضه
[39] تماما,هكذا
[39] لى,خ
[39] قوله,تعالى
[39] علي,رسول
[39] رسول,الإسلام

Top Word Pairs in Tweet in G6:
[58] إسلام,حر
[17] إسلام,بحيري
[14] youtube,video
[14] liked,youtube
[12] إسلام,البحيري
[12] حر,حلقة
[11] video,إسلام
[10] الإسلام,والعلوم
[10] برنامج,إسلام
[10] الأمس,واليوم

Top Word Pairs in Tweet in G7:
[46] alhurranews,#إسلام_حر
[26] إسلام,بحيري
[20] ihalhurra,#إسلام_حر
[20] من,يراها
[13] #إسلام_حر,إسلام
[11] #إسلام_حر,هل
[10] #إسلام_حر,علاقة
[10] شركا,#شاهد_الحرة
[10] أهل,البيت
[10] إلى,الله

Top Word Pairs in Tweet in G8:
[43] إسلام,حر
[39] قناة,الحرة
[36] إسلام,بحيري
[35] في,برنامج
[34] سأغادر,الكويت
[34] حرية,الرأي
[34] على,قناة
[34] مع,إسلام
[34] برنامج,إسلام
[34] الرأي,في

Top Word Pairs in Tweet in G9:
[2] alchahedi1234m1,cihxaaieconuns7
[2] kamaal_hanaan,srb1001
[2] dhameerwatania,goldens04840211
[2] rafsetif,hp050
[2] firstmuslim,coliseum1312
[2] afedmo,taleep12345
[2] nasser3500hd,zaued5
[2] herohashimy,moonwal27301478
[2] abd_m55,saudiarmy7
[2] zaued5,dhameerwatania

Top Word Pairs in Tweet in G10:
[27] إسلام,حر
[27] خلالها,أفكاره
[27] الحرة,الصليبية
[27] برنامج,تلفزيونى
[27] ل,إسلام
[27] البحيرى,على
[27] الشاذة,والمناهضة
[27] ينشر,من
[27] الصليبية,ينشر
[27] أفكاره,الشاذة

Top Replied-To
Top Replied-To in Entire Graph:
@islam_behery
@ihalhurra
@islambehery
@elbosla
@islambeherypage
@khaledmontaser
@tahoun71
@927megafm
@halahalajaber

Top Replied-To in G2:
@ihalhurra
@elbosla
@islam_behery
@linguistmonitor
@islambeherypage

Top Replied-To in G3:
@islam_behery
@islambehery
@islambeherypage
@927megafm
@abaza_sama
@oomaromar47
@alatrozy
@gamalelsonbaty1

Top Replied-To in G4:
@heggy_tarek

Top Replied-To in G5:
@halahalajaber
@hind_12
@nanooo13
@mohamed09644778
@mahmoudeissaa
@turkiqashlan

Top Replied-To in G6:
@tahoun71
@nesmaabouleila
@khaledmontaser

Top Replied-To in G7:
@alhurranews

Top Replied-To in G8:
@azizalqenaei
@khaledmontaser
@mohdaljamana
@sonya98772880

Top Replied-To in G9:
@hmummohammad
@mejaira

Top Mentioned
Top Mentioned in Entire Graph:
@ihalhurra
@islam_behery
@islambehery
@heggy_tarek
@youtube
@alhurranews
@halahalajaber
@islambeherypage
@azizalqenaei
@elmaltm

Top Mentioned in G1:
@goldshammah113
@yakoubgarro

Top Mentioned in G2:
@ihalhurra
@islam_behery
@islambeherypage
@saudilink
@ieng_mans

Top Mentioned in G3:
@ihalhurra
@islam_behery
@islambehery
@islambeherypage
@youtube
@927megafm
@gamalelsonbaty1
@heggy_tarek
@almasryalyoum

Top Mentioned in G4:
@heggy_tarek
@islam_behery
@ihalhurra

Top Mentioned in G5:
@halahalajaber
@youtube
@islam_behery
@abdullahkhattaf
@islambehery
@fatma_s_al
@mohamed09644778
@mabsota
@hind_12

Top Mentioned in G6:
@youtube
@islam_behery
@ihalhurra
@islambehery
@khaledmontaser
@tahoun71
@halahalajaber
@daliaggeorge
@heggy_tarek
@ibrahimfarghali

Top Mentioned in G7:
@alhurranews
@ihalhurra
@islam_behery
@mohamed33790727
@heggy_tarek

Top Mentioned in G8:
@azizalqenaei
@ihalhurra
@heggy_tarek
@kuwaittowerss
@2kmxio981y4v2hl
@masrawy
@alhurranews

Top Mentioned in G9:
@zaued5
@goldens04840211
@3sarra3
@saeedaam1
@luis_alfares
@afedmo

Top Mentioned in G10:
@elmaltm

Top Tweeters
Top Tweeters in Entire Graph:
@uae_ih
@almasryalyoum
@hesham_m_2011
@masrawy
@youm7
@azoooz20300
@arabic_group
@asfoorplus1
@khalid316805021
@saudilink

Top Tweeters in G1:
@arabic_group
@coptstoday
@eldostoregypt
@coptsunited
@moufathi
@mr___roboot
@iranfnews
@7adasbelfe3l
@joe4u_
@elgornalnet

Top Tweeters in G2:
@saudilink
@salmanjeddah4
@mogran7
@turkinsudairi
@abumahmoud
@aminsalahhossny
@sa3adtiger
@eissaeiadah81
@binyork
@adelalduraye

Top Tweeters in G3:
@almasryalyoum
@khalid316805021
@enelgensuzy512
@gamagymo
@skyeg111
@1131adel
@halaabdalwhab
@alatrozy
@ana2ana3al
@bintalnil_news

Top Tweeters in G4:
@hanaramzy62
@ezzelarablaila
@shaarawy_eman
@shadiametwally
@samosamir4
@monagabra
@sherinhelal555
@dodoegypt
@abidmarzouq
@ehassany

Top Tweeters in G5:
@mabsota
@altamimi14
@gannaguindy
@ebnbarouk
@mahmoudeissaa
@nanooo13
@halahalajaber
@waheedmenna
@barca_o_muerte
@ismail1llkh

Top Tweeters in G6:
@tahoun71
@saras3s3
@anjouje
@samyshob
@zainijamadar
@nesmaabouleila
@fhad_m_305
@khaledmontaser
@drkasaby
@daliaggeorge

Top Tweeters in G7:
@uae_ih
@azoooz20300
@hamada2prince
@alhurranews
@elgabry7
@bademohamad1416
@ssdd66123
@thebahhz
@estshafiq
@mohammedazeez2

Top Tweeters in G8:
@masrawy
@mohamedelhenaw7
@blufire3
@sultanalgzwani
@najmah888
@mytruehope
@azizalqenaei
@salmankhh
@alhamd9111
@iiwii_46

Top Tweeters in G9:
@firstmuslim
@srb1001
@alchahedi1234m1
@basher40x111
@luis_alfares
@0focbhebahhc6bm
@asd192700
@hmummohammad
@rafsetif
@aaamalik1970

Top Tweeters in G10:
@gmaal1963
@m111964t
@abepiere
@almonady5
@h_a_ss_a_n__55
@hazem_altatar
@drpoliticianegy
@mhmdalali1
@shahd2410
@mohammed115084