في_الممنوع, Twitter, 3/19/2023 3:05:06 PM, 291613


FAQ | Problem?

في_الممنوع_2023-03-19_07-48-06.xlsx
في_الممنوع_2023-03-19_07-48-06.xlsx
From:
NodeXLExcelAutomator
Uploaded on:
March 19, 2023
Short Description:
في_الممنوع via NodeXL https://bit.ly/3Fvql3p
@nphilosopher2
@hend_salem123
@ehassany
@radwa_rody88
@hganenah
@abdelnaserzidn
@ezzelarablaila
@sherifouad10
@shadiametwally
@marwa55361320

Top hashtags:
#السعودية
#حمو_بيكا
#آل_سعود
#العطارين
#شاهر_قمره
#حدث_اليوم

Description:
Description
The graph represents a network of 5,623 Twitter users whose recent tweets contained "في_الممنوع", or who were replied to, mentioned, retweeted or quoted in those tweets, taken from a data set limited to a maximum of 5,000 tweets, tweeted between 3/26/2006 12:00:00 AM and 3/18/2023 5:00:35 PM. The network was obtained from Twitter on Sunday, 19 March 2023 at 14:53 UTC.

The tweets in the network were tweeted over the 2478-day, 14-hour, 57-minute period from Friday, 03 June 2016 at 06:43 UTC to Friday, 17 March 2023 at 21:40 UTC.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, an edge for each "retweet" relationship in a tweet, an edge for each "quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in retweet" relationship in a tweet, an edge for each "mention in reply-to" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote reply-to" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not from above.

The graph is directed.

The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.

The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.


Author Description


Overall Graph Metrics
Vertices : 5623
Unique Edges : 2767
Edges With Duplicates : 7709
Total Edges : 10476
Number of Edge Types : 9
Tweet : 1826
Replies to : 1733
MentionsInReplyTo : 2056
Quote : 229
Retweet : 2142
MentionsInRetweet : 2321
Mentions : 148
MentionsInQuoteReply : 2
MentionsInQuote : 19
Self-Loops : 2230
Reciprocated Vertex Pair Ratio : 0.0794638583054093
Reciprocated Edge Ratio : 0.147228381374723
Connected Components : 2064
Single-Vertex Connected Components : 908
Maximum Vertices in a Connected Component : 732
Maximum Edges in a Connected Component : 1785
Maximum Geodesic Distance (Diameter) : 17
Average Geodesic Distance : 5.488227
Graph Density : 0.000142665057936248
Modularity : 0.474488
NodeXL Version : 1.0.1.510
Data Import : The graph represents a network of 5,623 Twitter users whose recent tweets contained "في_الممنوع", or who were replied to, mentioned, retweeted or quoted in those tweets, taken from a data set limited to a maximum of 5,000 tweets, tweeted between 3/26/2006 12:00:00 AM and 3/18/2023 5:00:35 PM. The network was obtained from Twitter on Sunday, 19 March 2023 at 14:53 UTC.

The tweets in the network were tweeted over the 2478-day, 14-hour, 57-minute period from Friday, 03 June 2016 at 06:43 UTC to Friday, 17 March 2023 at 21:40 UTC.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, an edge for each "retweet" relationship in a tweet, an edge for each "quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in retweet" relationship in a tweet, an edge for each "mention in reply-to" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote" relationship in a tweet, an edge for each "mention in quote reply-to" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not from above.

Layout Algorithm : The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.
Graph Source : TwitterSearch2
Graph Term : في_الممنوع
Groups : The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.
Edge Color : Edge Weight
Edge Width : Edge Weight
Edge Alpha : Edge Weight
Vertex Radius : Betweenness Centrality

Top Influencers: Top 10 Vertices, Ranked by Betweenness Centrality
Top URLs
Top URLs in Tweet in Entire Graph:
[32] https://www.youtube.com/watch?v=dbMSHToh4O0&feature=youtu.be

[25] https://twitter.com/1NotNaS/status/1379460056031358976/video/1
[25] https://twitter.com/walaa30629316/status/1430956716397637640/photo/1
[24] https://twitter.com/chezsafi/status/1359798548418723840/photo/1
[23] https://twitter.com/SherifMuhammed7/status/1529818118578642945/photo/1
[17] https://www.youtube.com/watch?v=dp4yOnvj_mY&feature=youtu.be
[12] https://twitter.com/Sami59717027/status/1431263269868773376/photo/1
[11] https://www.youtube.com/watch?v=p98EvgdYTvE&feature=youtu.be
[11] https://twitter.com/AhmedAboAlsaud1/status/1529912335766278153/photo/1
[10] https://twitter.com/Cairokeeboost/status/1394765343944499201

Top URLs in Tweet in G1:
[5] http://ostazali.blogspot.com/2021/06/Stories-4.html
[4] https://twitter.com/azza_204/status/1362547666362789890/photo/1
[4] https://ostazali.blogspot.com/2021/06/Stories-4.html
[4] https://twitter.com/Mohamed66678147/status/1533541666480701440/photo/1
[3] https://twitter.com/elyoom7/status/1578414494216179712/photo/1
[3] https://twitter.com/arabmemesss/status/1417510172570832897
[3] https://twitter.com/ababeel122/status/1578453893779841024/photo/1
[2] https://www.youtube.com/watch?v=alZg-ewqJIg&feature=youtu.be

[2] https://sstoor.blogspot.com/2020/06/blog-post_732.html
[2] https://germany-post.com/archives/30286

Top URLs in Tweet in G2:
[3] https://twitter.com/Hend_Salem123/status/1421258003806818304/photo/1
[1] https://twitter.com/Hend_Salem123/status/1399752036531556357/photo/1
[1] https://twitter.com/andlep46/status/1564584169254035465/photo/1
[1] https://twitter.com/Hanaa_Hamed/status/1533598179245051904/photo/1

Top URLs in Tweet in G3:
[7] https://www.almasryalyoum.com/news/details/2386804
[6] https://www.masrawy.com/news/news_regions/details/2021/7/28/2063551/%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D9%88-%D8%A8%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%B5%D9%88%D8%B1-
[3] https://twitter.com/eltonsy70/status/1326473450421170176/photo/1
[2] https://twitter.com/NPhilosopher2/status/1608494675836702720/photo/1
[1] https://twitter.com/Bob_2020_/status/1405484352377700352
[1] https://twitter.com/AlMasryAlYoum/status/1407931438813659136
[1] https://twitter.com/AlMasryAlYoum/status/1557681518444777475
[1] https://twitter.com/walaa30629316/status/1430956716397637640/photo/1
[1] https://twitter.com/Klobtayeba/status/1556789484687167491/photo/1
[1] https://twitter.com/7adasBelfe3l/status/1632256110122893312/photo/1

Top URLs in Tweet in G4:
[3] https://twitter.com/attaraqar/status/1444178285924061185/photo/1
[1] https://twitter.com/heshamnajar/status/1587009390271397889/video/1
[1] https://twitter.com/salahalhashem/status/1353286819853594626/video/1
[1] https://twitter.com/kuwmun/status/1529125696555163649
[1] https://twitter.com/kuwmun/status/1529125696555163649/video/1
[1] https://twitter.com/Safir120/status/1576558066707099649/video/1
[1] https://twitter.com/dalaaalmoufti/status/1610550994135568386/video/1
[1] https://twitter.com/abokandor/status/1543551290936107010/photo/1
[1] https://twitter.com/Omsara_755/status/1539594268934815744

Top URLs in Tweet in G5:
[32] https://www.youtube.com/watch?v=dbMSHToh4O0&feature=youtu.be

[17] https://www.youtube.com/watch?v=dp4yOnvj_mY&feature=youtu.be
[11] https://www.youtube.com/watch?v=p98EvgdYTvE&feature=youtu.be
[9] https://www.youtube.com/watch?v=LHJPW4VSR4w&feature=youtu.be

[9] https://www.youtube.com/watch?v=65JDS1BjxUY&feature=youtu.be
[8] https://www.youtube.com/watch?v=BTptLkNmDlA&feature=youtu.be

[7] https://www.youtube.com/watch?v=LZLD9j3dPBU&feature=youtu.be
[7] https://www.youtube.com/watch?v=lllOxajuhlM&feature=youtu.be
[7] https://www.youtube.com/watch?v=-nOOI36CmIk&feature=youtu.be

[7] https://www.youtube.com/watch?v=3gB33ZqxzSA&feature=youtu.be


Top URLs in Tweet in G7:
[24] https://twitter.com/chezsafi/status/1359798548418723840/photo/1
[7] https://twitter.com/Alexandria_egy1/status/1430938385955409925/photo/1
[2] https://twitter.com/Alexandria_egy1/status/1420729401361195011/photo/1
[1] https://twitter.com/I_LuLu_I/status/1554543711199133696/photo/1
[1] https://twitter.com/BerOuiiiiNn/status/1328342854905769985/photo/1
[1] https://twitter.com/MahmoudMDarwish/status/1618968516669083649/photo/1
[1] https://twitter.com/Alexandria_egy1/status/1446583846196101123/photo/1
[1] https://twitter.com/NaguibSawiris/status/1395777871101276169

Top URLs in Tweet in G8:
[23] https://twitter.com/SherifMuhammed7/status/1529818118578642945/photo/1
[10] https://twitter.com/Cairokeeboost/status/1394765343944499201
[6] https://twitter.com/Cairokeeboost/status/1328043676291960834
[6] https://twitter.com/Cairokeeboost/status/1411420284972896256
[4] https://twitter.com/Cairokeeboost/status/1496826338363146243
[4] https://twitter.com/Cairokeeboost/status/1400237333866332162
[2] https://twitter.com/Cairokeeboost/status/1535373495718264832
[2] https://twitter.com/Cairokeeboost/status/1330931101775310853
[1] https://twitter.com/Cairokeeboost/status/1500484846849826816/photo/1
[1] https://twitter.com/Dimana1004/status/1496947501232009223

Top URLs in Tweet in G9:
[5] https://twitter.com/DWVydiAj90kFBa9/status/1476931555658510338/photo/1
[2] https://www.misrtalateen.com/2021/02/11/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%85%d9%86-100-%d8%a5%d9%84%d9%89-200-%d8%ac%d9%86%d9%8a/
[1] https://twitter.com/RadwaRody88/status/1318994825887256581/photo/1
[1] https://twitter.com/mazenfarid2/status/1530269034159161345/video/1
[1] https://twitter.com/mazenfarid2/status/1309792773101572097/video/1
[1] https://twitter.com/mazenfarid2/status/1319297019760967683/video/1
[1] https://www.misrtalateen.com/2021/08/20/%d8%a7%d8%b9%d8%b1%d9%81-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7/

Top Domains
Top Domains in Tweet in Entire Graph:
[1401] twitter.com
[287] youtube.com
[23] facebook.com
[15] almasryalyoum.com
[14] blogspot.com
[6] soundcloud.com
[6] org.eg
[6] masrawy.com
[4] alarabiya.net
[4] sudaneseonline.com

Top Domains in Tweet in G1:
[291] twitter.com
[14] blogspot.com
[6] soundcloud.com
[6] youtube.com
[4] sudaneseonline.com
[3] facebook.com
[3] elqnah-news.com
[3] org.eg
[3] elakhbar-gate.com
[2] mahetab.com

Top Domains in Tweet in G2:
[6] twitter.com

Top Domains in Tweet in G3:
[36] twitter.com
[13] almasryalyoum.com
[6] masrawy.com

Top Domains in Tweet in G4:
[11] twitter.com

Top Domains in Tweet in G5:
[267] youtube.com
[109] twitter.com
[19] facebook.com
[1] clubhouse.com

Top Domains in Tweet in G7:
[38] twitter.com

Top Domains in Tweet in G8:
[63] twitter.com

Top Domains in Tweet in G9:
[9] twitter.com
[3] misrtalateen.com

Top Hashtags
Top Hashtags in Tweet in Entire Graph:
[110] السعودية
[48] حمو_بيكا
[39] آل_سعود
[38] العطارين
[36] شاهر_قمره
[34] حدث_اليوم
[31] الرياض
[26] البيطار_يُسيّس_القضاء
[20] أرامكو
[18] محمد_بن_سلمانTop Hashtags in Tweet in G1:
[5] مصر
[4] حمو_بيكا
[3] اليوم_الوطني_السعودي_92
[2] الإمارات_اليوم
[2] المرور
[2] soundcloud
[2] العراق_ينتفض
[2] جمال_مصر_ف
[2] ليبيا
[2] بوابة_الوفد

Top Hashtags in Tweet in G2:
[31] حدث_اليوم
[31] حمو_بيكا
[31] العطارين
[31] شاهر_قمره
[1] بيكااااااااا
[1] أعلام_مصر

Top Hashtags in Tweet in G3:
[8] حمو_بيكا
[6] الإسكندرية
[4] الجمهورية_الجديدة
[2] حدث_اليوم
[2] العطارين
[2] شاهر_قمره
[1] محمد_رمضان
[1] دبي
[1] دولار
[1] الاقتصاد_المصري

Top Hashtags in Tweet in G4:
[3] اسقاط_القروض_لليوم_1010
[2] بلدية_الكويت
[1] الكويت
[1] الحوار_الوطني

Top Hashtags in Tweet in G5:
[109] السعودية
[39] آل_سعود
[31] الرياض
[20] أرامكو
[18] محمد_بن_سلمان
[15] الملك_عبدالعزيز
[14] جدة
[11] الملك_فهد
[9] الدواسر
[9] البحرين

Top Hashtags in Tweet in G6:
[3] اليوم_الوطني_السعودي_92

Top Hashtags in Tweet in G7:
[2] اخبار
[1] حمو_بيكا
[1] العطارين
[1] شاهر_قمره

Top Hashtags in Tweet in G9:
[7] الناس_الغلابه_قانعين
[3] تجار_الدين_المفضوحين
[3] في_الممنوع
[2] تغييرالسلوكيات_ضرورة15
[2] تغييرالسلوكيات_ضرورة18
[2] تغييرالسلوكيات_ضرورة16
[1] المقاطعه_الشعبيه_تهز_تركيا
[1] كفي_خداعا
[1] علي_الغلابه

Top Hashtags in Tweet in G10:
[1] حدث_اليوم
[1] حمو_بيكا
[1] العطارين
[1] شاهر_قمره

Top Words
Top Words in Tweet in Entire Graph:
[5850] في
[3896] الممنوع
[1962] من
[1937] و
[1029] على
[835] فى
[782] كل
[778] ما
[579] لا
[571] جنيه

Top Words in Tweet in G1:
[1041] في
[825] الممنوع
[403] و
[345] من
[211] فى
[197] جنيه
[162] على
[156] مش
[125] زي
[116] فين

Top Words in Tweet in G2:
[156] hend_salem123
[124] بقى
[124] ده
[123] براحتكو
[123] القومي
[123] تشوف
[123] المرورية
[123] يعني
[123] شكل
[123] هتلاقي

Top Words in Tweet in G3:
[311] في
[134] كل
[131] و
[118] الممنوع
[116] nphilosopher2
[76] من
[64] على
[62] ما
[61] حاجة
[61] المرور

Top Words in Tweet in G4:
[246] مخصصه
[170] في
[126] عن
[125] المواقف
[123] معينه
[123] المؤقت
[123] العامه
[123] مسؤول
[123] للوقوف
[123] لقضاء

Top Words in Tweet in G5:
[762] في
[484] الممنوع
[208] الحلقة
[195] كاملة
[189] gt
[177] nabaatvprograms
[173] شاهدوا
[152] من
[125] الملك
[109] #السعودية

Top Words in Tweet in G6:
[178] المركبة
[99] في
[96] الوطنية
[96] هيكل
[96] إخفاء
[96] الاحتفالات
[96] مرورية
[96] مخالفات
[96] مناطق
[96] و

Top Words in Tweet in G7:
[98] في
[64] الممنوع
[61] و
[37] مخالفة
[31] جنيه
[31] كل
[31] على
[30] ما
[28] علي
[27] الله

Top Words in Tweet in G8:
[77] في
[75] الممنوع
[54] و
[49] المجانين
[49] مش
[48] عارف
[48] فين
[47] زي
[46] جنيه
[41] نتفسح

Top Words in Tweet in G9:
[102] بالكوع
[51] ليفة
[51] مكان
[51] والا
[51] للخليفة
[51] سلم
[51] معناها
[51] وغان
[51] الاحترازية
[51] الإجراءات

Top Words in Tweet in G10:
[130] الأهلي
[65] أنك
[65] عموما
[65] حمار
[65] فوق
[65] سبب
[65] ذنب
[65] ومش
[65] كان
[65] شابك

Top Word Pairs
Top Word Pairs in Tweet in Entire Graph:
[3212] في,الممنوع
[613] فى,الممنوع
[276] مش,عارف
[265] زي,المجانين
[248] هنسوق,زي
[242] هنروح,فين
[240] عارف,هنروح
[239] فين,هنسوق
[238] الممنوع,ونمشي
[234] وهنركن,في

Top Word Pairs in Tweet in G1:
[641] في,الممنوع
[168] فى,الممنوع
[110] الممنوع,ونمشي
[107] زي,المجانين
[107] هنسوق,زي
[105] فين,هنسوق
[104] مش,عارف
[103] هنروح,فين
[101] عارف,هنروح
[98] وهنركن,في

Top Word Pairs in Tweet in G2:
[123] القومي,هتلاقي
[123] المخالفات,المرورية
[123] ده,شكل
[123] براحتكو,بقى
[123] وتدخل,الرقم
[123] يعني,مراتك
[123] الجديدة,براحتكو
[123] شكل,المخالفات
[123] بقى,يعني
[123] hend_salem123,ده

Top Word Pairs in Tweet in G3:
[94] في,الممنوع
[45] في,كل
[45] في,شارع
[45] كل,مكان
[44] كانوا,واقفين
[44] واقفين,في
[44] الشرطة,نزلت
[44] شارع,الميرغني
[44] امبارح,حصلت
[44] مكان,كل

Top Word Pairs in Tweet in G4:
[123] مسؤول,عن
[123] للوقوف,المؤقت
[123] في,الدوله
[123] البلدية,والمرور
[123] لشركة,معينه
[123] العامه,في
[123] عن,المواقف
[123] الدوله,التي
[123] المؤقت,لقضاء
[123] مخصصه,لشركة

Top Word Pairs in Tweet in G5:
[477] في,الممنوع
[195] الحلقة,كاملة
[189] كاملة,gt
[177] nabaatvprograms,في
[173] شاهدوا,الحلقة
[66] في,#السعودية
[63] محمد,العمري
[59] عبد,العزيز
[45] حلقة,جديدة
[45] جديدة,من

Top Word Pairs in Tweet in G6:
[96] مرورية,في
[96] الوطنية,تجاوز
[96] التجاوز,إخفاء
[96] الاحتفالات,الوطنية
[96] المركبة,تعديل
[96] في,الاحتفالات
[96] يمنع,فيها
[96] و,إضافة
[96] تعديل,و
[96] مناطق,يمنع

Top Word Pairs in Tweet in G7:
[55] في,الممنوع
[25] الله,يرحمه
[24] رحيل,فارس
[24] على,رحيل
[24] وبرنامج,في
[24] يرحمه,ويحسن
[24] مقال,وبرنامج
[24] الممنوع,الله
[24] ١٣,عام
[24] صاحب,مقال

Top Word Pairs in Tweet in G8:
[75] في,الممنوع
[48] مش,عارف
[47] زي,المجانين
[40] الممنوع,ونمشي
[38] فين,هنسوق
[38] هنسوق,زي
[37] هنروح,فين
[37] نتفسح,مش
[37] عارف,هنروح
[32] ننزل,نتفسح

Top Word Pairs in Tweet in G9:
[51] بالكوع,وحط
[51] ابو,ليفة
[51] علشان,الإجراءات
[51] سلم,بالكوع
[51] مافيش,بيننا
[51] الاحترازية,والا
[51] احنا,مافيش
[51] وحط,قرد
[51] قرد,وغان
[51] مكان,للخليفة

Top Word Pairs in Tweet in G10:
[65] حمار,و
[65] كل,ما
[65] من,أبناءه
[65] حد,كان
[65] جاهل,وأنا
[65] كان,شابك
[65] ذنب,الأهلي
[65] الأهلي,أنك
[65] و,جاهل
[65] أبناءه,ومش

Top Replied-To
Top Replied-To in Entire Graph:
@cairokeeboost
@saudinews50
@bomshary871
@rassdnewsn
@amrfahm51034920
@a_hakeemsaleh
@emoroor
@karimgahin1
@i_lulu_i
@arabqoute

Top Replied-To in G1:

Top Replied-To in G2:
@hend_salem123
@nermine_gouda
@magdaghonem
@andlep46
@hganenah

Top Replied-To in G3:
@almasryalyoum
@mayazzam_
@nphilosopher2
@eghouname
@rasha_elshamy
@ehassany
@eman__asaad

Top Replied-To in G4:
@salahalhashem
@abokandor
@loveeq8

Top Replied-To in G5:
@sarah95148834
@mg_zidan
@m_alumri

Top Replied-To in G7:
@i_lulu_i
@mhmdalimoussa
@naguibsawiris
@nouha_mahmoud
@pogkduvgve6atnc
@berouiiiinn
@freenanno
@tarekmo93820858
@ahgypt

Top Replied-To in G8:
@cairokeeboost
@abdoahm75147094

Top Mentioned
Top Mentioned in Entire Graph:
@nabaatvprograms
@hend_salem123
@heshamnajar
@nphilosopher2
@youtube
@bako8ty2000
@news_ejazah
@abdelnaserzidn
@masswary

Top Mentioned in G1:
@h35245
@publicenemyegy
@914st
@khalidsahi211
@mohammedal3amer
@leqaa_qasem
@jihanfathi
@farahta63667497

Top Mentioned in G2:
@hend_salem123
@waelabdelhay2
@nermine_gouda
@rehab82240407
@true_egyptian
@andlep46

Top Mentioned in G3:
@nphilosopher2
@7adasbelfe3l
@ehassany
@almasryalyoum
@joo54361
@masrawy
@hend_salem123
@ahmedalamin51
@ehabelsheemy
@eltonsy70

Top Mentioned in G4:
@heshamnajar
@salahalhashem
@safir120
@dalaaalmoufti
@erlghu78gngtist
@majlesalommah
@kuwmun
@traffic_kwt

Top Mentioned in G5:
@nabaatvprograms
@youtube
@hamzaalhassan
@m_alumri
@saudireformers
@yassermashhoor
@malmatarq8
@abdulmeden1
@salabdali1976

Top Mentioned in G6:
@news_ejazah
@saudi_justice
@ksaej3

Top Mentioned in G7:
@chezsafi
@berouiiiinn
@mahmoudmdarwish
@alexandria_egy1
@nphilosopher2
@mhmdalimoussa
@esraasabryy
@ghada77_x
@freenanno
@naguibsawiris

Top Mentioned in G8:
@sherifmuhammed7
@cairokeeboost
@rehamhamdii
@saz_nd
@ahmed_loukli

Top Mentioned in G9:
@mazenfarid2
@dwvydiaj90kfba9
@ahmedwashrafi
@misrtalateen

Top Mentioned in G10:
@abdelnaserzidn
@hend_salem123

Top Tweeters
Top Tweeters in Entire Graph:
@alahram
@elbaladofficial
@shorouk_news
@ssm1106
@almasryalyoum
@elwatannews
@jalmouswi_313
@alahramgate
@masrawy
@youm7

Top Tweeters in G1:
@alahram
@ssm1106
@albayannews
@alraya_n
@mnalmsdr
@vetogate
@alwafdportal
@sudaneseonline1
@emaratalyoum
@adel_eisaa

Top Tweeters in G2:
@nermine_gouda
@tarekah13540817
@andlep46
@saberemmy
@hadyhadi
@hend_salem123
@asmaamo18579579
@dooooly1980
@tarekismail1267
@fatmaghani

Top Tweeters in G3:
@almasryalyoum
@masrawy
@sameh_omar
@bob_2020_
@dr_ahmedsami1
@ebrahimshalata
@daliazahret73
@ksalam
@samafndi
@uumaatoot

Top Tweeters in G4:
@totalq8y2
@5alshaiji
@jawadyy
@ifreqpc9iv8k26g
@shakerfailakawi
@dalaaalmoufti
@aboanas45
@loveeq8
@abumusharialkuw
@omfedhha

Top Tweeters in G5:
@ashami033
@hssinuon
@bootie4
@lulua_b
@therealro7
@star7ye
@qatartarget
@ithar1972
@7znqxp0yroddrjk
@abujassimabu

Top Tweeters in G6:
@sa55200977
@nooneesalharbi
@hdi5711
@faisal_soli
@gege90901
@fmt331
@10889alisa
@suuny2050
@maram_mutairiii
@202salman

Top Tweeters in G7:
@safi_2000
@olaosman
@chezsafi
@chereenzz
@sherinwagdy
@midasmisery
@salem309
@elgabry7
@raniaanter
@youssraselim

Top Tweeters in G8:
@mahmoodafife
@hmamvilla2
@rehamhamdii
@yoyokhaled15
@moooon532001
@yourfavhabhob
@yassohigazy
@sanji_ans
@mahmoudntweel
@baratiss

Top Tweeters in G9:
@tahrirlive
@redtiger2016
@0m1aher
@misrtalateen
@k0bg704ji8qlynq
@fdh500
@ali__alhalafi
@sam003sam003
@al86344373
@ns_t00

Top Tweeters in G10:
@mohamedelhenaw7
@drinkcoffee77
@adam07667532
@moha46hunt
@elgefry1500
@hossamibrahimc2
@amrelna8
@mohamed81324766
@ashekegypt2
@sayedha78339611