الحرة, Twitter, 9/18/2022 4:20:05 PM, 282037


FAQ | Problem?

الحرة_2022-09-18_03-02-41.xlsx
الحرة_2022-09-18_03-02-41.xlsx
From:
NodeXLExcelAutomator
Uploaded on:
September 18, 2022
Short Description:
الحرة via NodeXL https://bit.ly/3BPLR1z
@a0500a50
@sinhfc
@ban_hfc
@alhurranews
@ele_10o
@alihibah
@faisal_zahrane
@jq91n
@raffee5696
@d000gp

Top hashtags:
#علي_البليهي
#اليمن
#الحرة
#لهم_الأمن
#تشارلز
#الحقيقة_أولا
#شاهد_الحرة
#الشباب
#الاتحاد
#برا_18

Description:
Description
The graph represents a network of 4,085 Twitter users whose tweets in the requested range contained "الحرة", or who were replied to or mentioned in those tweets. The network was obtained from the NodeXL Graph Server on Sunday, 18 September 2022 at 10:06 UTC.

The requested start date was Sunday, 18 September 2022 at 00:01 UTC and the maximum number of days (going backward) was 14.

The maximum number of tweets collected was 5,000.

The tweets in the network were tweeted over the 6-day, 16-hour, 56-minute period from Saturday, 10 September 2022 at 14:33 UTC to Saturday, 17 September 2022 at 07:29 UTC.

Additional tweets that were mentioned in this data set were also collected from prior time periods. These tweets may expand the complete time period of the data.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not a "replies-to" or "mentions".

The graph is directed.

The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.

The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.


Author Description


Overall Graph Metrics
Vertices : 4085
Unique Edges : 2177
Edges With Duplicates : 4716
Total Edges : 6893
Number of Edge Types : 5
Tweet : 1567
Retweet : 1881
MentionsInRetweet : 2069
Replies to : 912
Mentions : 464
Self-Loops : 1673
Reciprocated Vertex Pair Ratio : 0.00600200066688896
Reciprocated Edge Ratio : 0.0119323831620815
Connected Components : 1423
Single-Vertex Connected Components : 775
Maximum Vertices in a Connected Component : 491
Maximum Edges in a Connected Component : 1203
Maximum Geodesic Distance (Diameter) : 13
Average Geodesic Distance : 4.302628
Graph Density : 0.000180841256502073
Modularity : 0.501689
NodeXL Version : 1.0.1.504
Data Import : The graph represents a network of 4,085 Twitter users whose tweets in the requested range contained "الحرة", or who were replied to or mentioned in those tweets. The network was obtained from the NodeXL Graph Server on Sunday, 18 September 2022 at 10:06 UTC.

The requested start date was Sunday, 18 September 2022 at 00:01 UTC and the maximum number of days (going backward) was 14.

The maximum number of tweets collected was 5,000.

The tweets in the network were tweeted over the 6-day, 16-hour, 56-minute period from Saturday, 10 September 2022 at 14:33 UTC to Saturday, 17 September 2022 at 07:29 UTC.

Additional tweets that were mentioned in this data set were also collected from prior time periods. These tweets may expand the complete time period of the data.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not a "replies-to" or "mentions".

Layout Algorithm : The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.
Graph Source : GraphServerTwitterSearch
Graph Term : الحرة
Groups : The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.
Edge Color : Edge Weight
Edge Width : Edge Weight
Edge Alpha : Edge Weight
Vertex Radius : Betweenness Centrality

Top Influencers: Top 10 Vertices, Ranked by Betweenness Centrality
Top URLs
Top URLs in Tweet in Entire Graph:
[36] https://twitter.com/i/spaces/1lPJqBEjZBbxb
[21] https://twitter.com/i/spaces/1yNGaNaQjPEJj
[20] https://www.saba.ye/ar/news3202658.htm
[5] https://dznews2016.blogspot.com/2022/08/blog-post_23.html
[4] https://www.youtube.com/watch?v=Kpf3IKcnii0&feature=youtu.be

[4] https://www.youtube.com/watch?v=BBiMyYNrnY4&feature=youtu.be

[3] https://www.youtube.com/watch?v=VOn2Dr446vo&feature=youtu.be

[2] https://www.alkhaleej.ae/2022-09-15/%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A8%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%8A/%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
[2] https://www.youtube.com/watch?v=I_FsUtDAyMQ&feature=youtu.be

[2] https://www.youtube.com/watch?v=tlDzepkeweI&feature=youtu.be


Top URLs in Tweet in G1:
[5] https://dznews2016.blogspot.com/2022/08/blog-post_23.html
[1] https://twitter.com/i/web/status/1568613829134942212
[1] https://twitter.com/i/web/status/1568616658113265664
[1] https://twitter.com/i/web/status/1568619563876499456
[1] https://twitter.com/i/web/status/1568627669121601538
[1] https://twitter.com/i/web/status/1568627830304686083
[1] https://twitter.com/i/web/status/1568633315002908675
[1] https://twitter.com/i/web/status/1568646264723488768
[1] https://cratersky.net/posts/117345
[1] https://twitter.com/i/web/status/1568651526574407681

Top URLs in Tweet in G2:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570902529919320064
[1] https://twitter.com/i/web/status/1569853295744745474
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570941208402464768
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570995761378394113
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570939702332764165
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570948951146401794

Top URLs in Tweet in G3:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570852258795098112
[1] https://twitter.com/i/web/status/1571033526866411520
[1] https://twitter.com/i/web/status/1571033194794987522
[1] https://twitter.com/i/web/status/1571033079661170688
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570191728895791105
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570909371512795136
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570307211200729088
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570906299642286081
[1] https://twitter.com/i/web/status/1571025967258406913
[1] https://twitter.com/i/web/status/1571019149236903938

Top URLs in Tweet in G4:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570806283883925506
[1] https://twitter.com/i/web/status/1569056105216770048

Top URLs in Tweet in G5:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1568610474555748357
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570307172549926914

Top URLs in Tweet in G6:
[4] https://www.youtube.com/watch?v=BBiMyYNrnY4&feature=youtu.be

[3] https://www.youtube.com/watch?v=Kpf3IKcnii0&feature=youtu.be

[2] https://www.alhurra.com/usa/2022/09/15/%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%AA%D9%87%D8%A7-3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AB%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9-%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE
[2] https://www.youtube.com/watch?v=I_FsUtDAyMQ&feature=youtu.be

[1] https://twitter.com/i/web/status/1570925317459673089
[1] https://twitter.com/i/web/status/1568726860577624064
[1] https://twitter.com/i/web/status/1569141360908697602
[1] https://twitter.com/i/web/status/1569739467031810051
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570187879653036032
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570207536225173506

Top URLs in Tweet in G7:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1569031237230002177

Top URLs in Tweet in G8:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570396792315084800
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570397110788575232
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570398618342883329
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570728916373114883
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570729013936795652
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570729078751399940
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570729185106362368
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570260756528074752
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570414928456224770
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570412618384568327

Top URLs in Tweet in G9:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570759267053076481
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570105774772473858
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570539792718528514
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570534288743075845
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570538852250689537
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570539045230616582
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570490168678961152
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570488797317730305
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570489794643496962
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570487771113967617

Top URLs in Tweet in G10:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1570103248119382017
[1] https://twitter.com/i/web/status/1569707778633080834
[1] https://twitter.com/i/web/status/1569376190540009473

Top Domains
Top Domains in Tweet in Entire Graph:
[1587] twitter.com
[60] hurra.news
[25] youtube.com
[20] saba.ye
[13] alhurra.com
[5] blogspot.com
[5] azilalalhora.com
[3] drtuber.com
[3] com.sa
[2] alkhaleej.ae

Top Domains in Tweet in G1:
[589] twitter.com
[60] hurra.news
[9] alhurra.com
[5] blogspot.com
[4] youtube.com
[2] aswanonline.net
[1] cratersky.net
[1] jornews.com
[1] mubasher.news
[1] ppn24.com

Top Domains in Tweet in G2:
[6] twitter.com

Top Domains in Tweet in G3:
[44] twitter.com

Top Domains in Tweet in G4:
[2] twitter.com

Top Domains in Tweet in G5:
[2] twitter.com

Top Domains in Tweet in G6:
[84] twitter.com
[11] youtube.com
[2] alhurra.com

Top Domains in Tweet in G7:
[1] twitter.com

Top Domains in Tweet in G8:
[209] twitter.com

Top Domains in Tweet in G9:
[24] twitter.com

Top Domains in Tweet in G10:
[3] twitter.com

Top Hashtags
Top Hashtags in Tweet in Entire Graph:
[145] علي_البليهي
[117] اليمن
[114] الحرة
[92] لهم_الأمن
[88] تشارلز
[79] الحقيقة_أولا
[63] شاهد_الحرة
[59] الشباب
[46] الاتحاد
[41] برا_18Top Hashtags in Tweet in G1:
[69] لهم_الأمن
[69] اليمن
[7] دبي
[5] الحرة
[4] حديث_الخليج
[2] عدن
[2] سوريا
[2] عاجل
[2] الكويت
[2] ليبيا

Top Hashtags in Tweet in G2:
[127] علي_البليهي
[10] الاتحاد
[1] الهلال

Top Hashtags in Tweet in G3:
[18] علي_البليهي
[9] الهلال
[1] النصر

Top Hashtags in Tweet in G5:
[87] تشارلز

Top Hashtags in Tweet in G6:
[99] الحرة
[74] الحقيقة_أولا
[59] شاهد_الحرة
[13] هل_حقا
[12] لبنان
[12] كربلاء
[11] سوريا
[7] أوكرانيا
[7] فرقة_مياس
[6] مونديال_قطر_2022

Top Hashtags in Tweet in G9:
[27] اليمن
[22] واشنطن
[5] لهم_الأمن
[3] اللواء_عبدالمجيد_المرتضى

Top Hashtags in Tweet in G10:
[11] قريبا_في_عمان

Top Words
Top Words in Tweet in Entire Graph:
[3858] الحرة
[2409] في
[1840] من
[680] و
[521] الفترة
[503] كل
[487] الى
[467] اللاعب
[456] على
[449] مع

Top Words in Tweet in G1:
[909] الحرة
[713] في
[411] ـ
[329] و
[321] م
[268] ك
[262] من
[250] د
[250] ص
[246] خ

Top Words in Tweet in G2:
[356] في
[336] اللاعب
[279] الحرة
[277] الفترة
[258] 30
[144] دخل
[134] للاعب
[128] يوم
[127] a0500a50
[127] الأثنين

Top Words in Tweet in G3:
[120] الحرة
[105] الفترة
[61] في
[58] alihibah
[54] اللاعب
[42] لم
[42] البليهي
[39] يدخل
[38] ali99i
[31] النصر

Top Words in Tweet in G4:
[99] الحرة
[97] كانت
[88] من
[87] حلقات
[87] المصارعة
[87] تحظى
[87] بمتابعة
[87] كبيرة
[87] وخاصة
[87] عند

Top Words in Tweet in G5:
[177] من
[174] شعبها
[90] الحرة
[89] عن
[87] الشعوب
[87] لا
[87] تتنكر
[87] لدين
[87] الغالبية
[87] ولا

Top Words in Tweet in G6:
[153] في
[99] #الحرة
[74] #الحقيقة_أولا
[74] alhurranews
[59] #شاهد_الحرة
[57] من
[30] إلى
[28] على
[27] عن
[21] الحرة

Top Words in Tweet in G7:
[76] غدا
[76] عكاظ
[76] وسعودي
[76] جازيت
[76] تحاوران
[76] وزير
[76] الخارجية
[76] الهندي
[76] فماذا
[76] قال

Top Words in Tweet in G8:
[355] الى
[332] الضمير
[332] الحي
[319] والكلمة
[319] الحرة
[319] نحن
[319] شريحة
[319] من
[316] طلبة
[316] السادس

Top Words in Tweet in G9:
[223] في
[100] الحرة
[70] والمحافظات
[61] المواطن
[52] المحافظات
[52] ينام
[40] بينما
[40] المحتلة
[39] من
[37] الأمن

Top Words in Tweet in G10:
[140] ا
[90] الحرة
[77] cr7shs
[70] مشروع
[69] و
[57] في
[46] المنطقة
[44] وقعت
[44] الهيئة
[44] العامة

Top Word Pairs
Top Word Pairs in Tweet in Entire Graph:
[511] الفترة,الحرة
[333] الضمير,الحي
[323] والكلمة,الحرة
[322] الحي,والكلمة
[322] الحرة,نحن
[322] نحن,شريحة
[322] شريحة,من
[319] من,طلبة
[319] طلبة,السادس
[314] السادس,اعدادي

Top Word Pairs in Tweet in G1:
[245] ك,و
[245] و,د
[245] د,خ
[245] خ,ص
[245] ص,م
[174] م,ٱےهےرب
[174] ٱےهےرب,ـ
[174] ـ,ٱےـهـرب
[174] ٱےـهـرب,ـ
[174] ـ,ايهرب

Top Word Pairs in Tweet in G2:
[277] الفترة,الحرة
[128] دخل,اللاعب
[127] في,يوم
[127] يوم,الأثنين
[127] الأثنين,بتاريخ
[127] بتاريخ,30
[127] 30,ديسمبر
[127] ديسمبر,2019
[127] 2019,دخل
[127] اللاعب,#علي_البليهي

Top Word Pairs in Tweet in G3:
[102] الفترة,الحرة
[35] يدخل,الفترة
[29] alihibah,ali99i
[28] لم,يدخل
[20] دخل,الفترة
[20] علي,البليهي
[18] في,تاريخ
[15] النصر,تفاوض
[12] sport24_tv,alihibah
[12] ادارة,الهلال

Top Word Pairs in Tweet in G4:
[87] كانت,حلقات
[87] حلقات,المصارعة
[87] المصارعة,الحرة
[87] الحرة,تحظى
[87] تحظى,بمتابعة
[87] بمتابعة,كبيرة
[87] كبيرة,وخاصة
[87] وخاصة,عند
[87] عند,كبار
[87] كبار,السن

Top Word Pairs in Tweet in G5:
[87] الشعوب,الحرة
[87] الحرة,لا
[87] لا,تتنكر
[87] تتنكر,لدين
[87] لدين,الغالبية
[87] الغالبية,من
[87] من,شعبها
[87] شعبها,ولا
[87] ولا,تخجل
[87] تخجل,من

Top Word Pairs in Tweet in G6:
[57] #الحرة,#الحقيقة_أولا
[34] #الحقيقة_أولا,#شاهد_الحرة
[25] #الحرة,#شاهد_الحرة
[17] #شاهد_الحرة,#الحقيقة_أولا
[16] شاهد,الحلقة
[13] هل,امتنع
[13] امتنع,الموظفون
[13] الموظفون,اليهود
[13] اليهود,عن
[13] عن,الذهاب

Top Word Pairs in Tweet in G7:
[76] غدا,عكاظ
[76] عكاظ,وسعودي
[76] وسعودي,جازيت
[76] جازيت,تحاوران
[76] تحاوران,وزير
[76] وزير,الخارجية
[76] الخارجية,الهندي
[76] الهندي,فماذا
[76] فماذا,قال
[76] قال,drsjaishankar

Top Word Pairs in Tweet in G8:
[330] الضمير,الحي
[319] الحي,والكلمة
[319] والكلمة,الحرة
[319] الحرة,نحن
[319] نحن,شريحة
[319] شريحة,من
[316] من,طلبة
[316] طلبة,السادس
[311] السادس,اعدادي
[240] الى,كل

Top Word Pairs in Tweet in G9:
[52] ينام,المواطن
[52] المواطن,في
[46] المحافظات,الحرة
[35] في,صنعاء
[35] صنعاء,والمحافظات
[35] والمحافظات,الحرة
[35] في,عدن
[35] عدن,والمحافظات
[35] والمحافظات,المحتلة
[26] الحرة,مطمئنا

Top Word Pairs in Tweet in G10:
[70] مشروع,ا
[46] في,المنطقة
[46] المنطقة,الحرة
[44] وقعت,الهيئة
[44] الهيئة,العامة
[44] العامة,للمناطق
[44] للمناطق,الاقتصادية
[44] الاقتصادية,الخاصة
[44] الخاصة,والمناطق
[44] والمناطق,الحرة

Top Replied-To
Top Replied-To in Entire Graph:
@ali_alifadhil
@firasalsarrai
@alihibah
@goalar
@haidernmulla
@basimkhashan
@haiderhassan96
@sport24_tv
@alhurranews
@aljamaz8910

Top Replied-To in G1:

Top Replied-To in G2:
@kh1asaleh
@alshahenoo
@a0500a50
@ban_hfc

Top Replied-To in G3:
@alihibah
@sport24_tv
@aljamaz8910
@hrhr_alhilal
@a0500a50
@nzihhh
@abonassir15
@raffee5696
@xap828x
@2_k44

Top Replied-To in G4:
@yousf5577
@8rvkleddvmgkz15

Top Replied-To in G6:
@alhurranews
@alhurrairaq
@alhurraoped
@salamsmeasim

Top Replied-To in G8:
@ali_alifadhil
@firasalsarrai
@haidernmulla
@basimkhashan
@haiderhassan96
@alialkhalede
@yasseraskander
@munasami10
@laithshubbar
@alsumariatv

Top Replied-To in G9:
@gamal22k21

Top Mentioned
Top Mentioned in Entire Graph:
@a0500a50
@ban_hfc
@zmanjamel
@mshinqiti
@cr7shs
@ali_alifadhil
@drsjaishankar
@okaz_online
@alhurranews
@yousifalkhaja

Top Mentioned in G1:
@aburajih2008
@amynaljond
@bvhsal
@h5ifqcevbqwklvj
@golnaralgamar
@abalhilal
@oumimene08
@aboamen64810912
@__sq7
@abojomanah2431

Top Mentioned in G2:
@a0500a50
@ban_hfc
@halloween_ab
@alshahenoo
@faisal_zahrane
@malwaili
@sinhfc
@dsk6666dsk66
@report212
@ibrahimaldawoo3

Top Mentioned in G3:
@ali99i
@alihibah
@2_k44
@raffee5696
@fahad_alotaibi_
@sport24_tv
@14s3ud
@a0500a50
@alnassrfc
@ibrahim__rashed

Top Mentioned in G4:
@zmanjamel
@nonet911

Top Mentioned in G5:
@mshinqiti
@mhmdalb29379704

Top Mentioned in G6:
@alhurranews
@alhurrairaq
@mojdehjaberi
@waleedayash12
@defendingbahais
@emadbouzo
@smaljohani
@bel_iraki

Top Mentioned in G7:
@drsjaishankar
@okaz_online

Top Mentioned in G8:
@ali_alifadhil
@nuha64895074
@nxcuc4j3xeausqq
@haidernmulla
@makadhimi
@alhalboosii
@li0iop
@ua_253
@tony93104089
@marwa0090

Top Mentioned in G9:
@abdallahalshamy
@bandarhetar
@bilalalghyathy
@bgh2_ac3b
@alsyaghyhmyd
@liv4cixqxhmsypr
@alhwthy_mhmd
@aalamalsaddah
@qtybhmftah
@mohmmed_nass44

Top Mentioned in G10:
@cr7shs
@moon000087

Top Tweeters
Top Tweeters in Entire Graph:
@rashidaldosari
@3_i_n
@nasser_mo3gza
@alfarsi2121
@aljawazatksa
@aljawareh11
@shma_211
@hesham_m_2011
@rahmalsu92
@akhbarelyom

Top Tweeters in G1:
@hesham_m_2011
@akhbarelyom
@mnalmsdr
@alroeya
@7adramout_net
@adenalghad
@almalweb
@__sq7
@akhbaralyawm
@south21_5_90

Top Tweeters in G2:
@balateefm
@mohammadbogami
@f3_f0
@allehyanik
@d000gp
@maaq2016maaq1
@b7otibi
@k0000z
@az6565az
@adeb90691845111

Top Tweeters in G3:
@mooniksa
@khalid_aljuwair
@eng_jalardo
@muta_al
@hdqqq
@sport24_tv
@famf909011
@2_k44
@nfc1ksa
@_leo_94

Top Tweeters in G4:
@l4aj
@mtt_1221
@llmagd_bagih
@12mohammed13
@friy12
@alshammerizaki
@alhamidi_nasser
@hmodybalkhyour
@asoom1386
@redsea112

Top Tweeters in G5:
@hudaalmohannad2
@aljawfiyemen
@sherife88
@sosor3434
@gentloman
@ali555555553
@mshinqiti
@sam37806308
@wakrah555
@bakar_egypt

Top Tweeters in G6:
@alhurranews
@a0__r23
@bayyaamer
@abotamam73
@bnouf13
@fageehnawal
@alhurrairaq
@wakalat_iq
@thebahhz
@afef49934862

Top Tweeters in G7:
@okaz_online
@almalkym939
@sahar_224466
@wj3kdz8txpfykrc
@asalytotah
@halomah45
@tarf__0t
@mmtmm233
@ss_mm_77
@zamelhot1

Top Tweeters in G8:
@alsumariatv
@firasalsarrai
@iraqipmo
@laithshubbar
@ali_alifadhil
@basimkhashan
@makadhimi
@masony999
@mediaofspeaker
@sademme1

Top Tweeters in G9:
@sel_ma88
@gamal22k21
@cvbn47kkk73
@nadiaah96798543
@alhussai1
@9f25e563c374456
@talb98056236
@alsidiq2016
@gdm6szs
@yemenabdellah

Top Tweeters in G10:
@alfarsi2121
@shma_211
@rahmalsu92
@ali_alsakiti
@amulah148
@o_aljabrya
@k________19mk
@al_hinai__
@_zssw
@rahma_alnabhani