#%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81702, Twitter, 6/16/2019 2:33:34 AM, 200118


FAQ | Problem?

สรุป #นุชรัก702 Twitter NodeXL SNA Map and Report for Sunday, 16 June 2019 at 01:20 UTC
สรุป #นุชรัก702 Twitter NodeXL SNA Map and Report for Sunday, 16 June 2019 at 01:20 UTC
From:
asekha.kh
Uploaded on:
June 16, 2019
Short Description:
#นุชรัก702 via NodeXL http://bit.ly/2XOjFFW
@palitarea
@m_pfcindy
@kanya_ss555
@kanya_ss702
@kanya702
@kanya_ss
@sppalit2
@anttirius
@fringzzz
@patchy_peckjung

Top hashtags:
#นุชรัก702
#เป๊กผลิตโชค
#peckpalitchoke

Description:
Description
The graph represents a network of 573 Twitter users whose recent tweets contained "#นุชรัก702", or who were replied to or mentioned in those tweets, taken from a data set limited to a maximum of 18,000 tweets. The network was obtained from Twitter on Sunday, 16 June 2019 at 01:21 UTC.

The tweets in the network were tweeted over the 9-hour, 38-minute period from Saturday, 15 June 2019 at 15:40 UTC to Sunday, 16 June 2019 at 01:18 UTC.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not a "replies-to" or "mentions".

The graph is directed.

The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.

The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.


Author Description


Overall Graph Metrics
Vertices : 573
Unique Edges : 1831
Edges With Duplicates : 594
Total Edges : 2425
Number of Edge Types : 4
Retweet : 1761
Tweet : 199
Mentions : 34
Replies to : 431
Self-Loops : 202
Reciprocated Vertex Pair Ratio : 0.00162954915806627
Reciprocated Edge Ratio : 0.00325379609544469
Connected Components : 14
Single-Vertex Connected Components : 12
Maximum Vertices in a Connected Component : 559
Maximum Edges in a Connected Component : 2411
Maximum Geodesic Distance (Diameter) : 7
Average Geodesic Distance : 2.974947
Graph Density : 0.00562613651618887
Modularity : 0.347159
NodeXL Version : 1.0.1.413

Top Influencers: Top 10 Vertices, Ranked by Betweenness Centrality
Top URLs
Top URLs in Tweet in Entire Graph:
[1] https://papermint.org/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99/%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%94-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B9%82/
[1] https://twitter.com/fatsolvit/status/891040066805481472
[1] http://www.socialhot24.com/news30252.html?d=16062019&f=80639
[1] https://twitter.com/Khwan_Palit1/status/1115844432941731842
[1] https://twitter.com/happiness702/status/1139975014025818112
[1] https://www.facebook.com/Daowny2919/

Top URLs in Tweet in G3:
[1] https://twitter.com/Khwan_Palit1/status/1115844432941731842

Top URLs in Tweet in G5:
[1] https://twitter.com/happiness702/status/1139975014025818112

Top URLs in Tweet in G6:
[1] https://www.facebook.com/Daowny2919/
[1] http://www.socialhot24.com/news30252.html?d=16062019&f=80639
[1] https://twitter.com/fatsolvit/status/891040066805481472
[1] https://papermint.org/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99/%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%94-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B9%82/

Top Domains
Top Domains in Tweet in Entire Graph:
[3] twitter.com
[1] papermint.org
[1] socialhot24.com
[1] facebook.com

Top Domains in Tweet in G3:
[1] twitter.com

Top Domains in Tweet in G5:
[1] twitter.com

Top Domains in Tweet in G6:
[1] facebook.com
[1] socialhot24.com
[1] twitter.com
[1] papermint.org

Top Hashtags
Top Hashtags in Tweet in Entire Graph:
[1863] นุชรัก702
[1647] เป๊กผลิตโชค
[885] peckpalitchoke
[395] เติมฟอลให้กัน
[12] คิดถึงเจ้าภูแลน้อยของนุช
[12] peckxtrend
[7] ช่วยแชร์หน่อยนะคะ
[5] อยู่ต่อเพื่อรอเธอ
[5] นุชรักนุช
[5] peckpaiitchokeTop Hashtags in Tweet in G1:
[517] นุชรัก702
[456] เป๊กผลิตโชค
[192] เติมฟอลให้กัน
[188] peckpalitchoke
[4] peckpaiitchoke
[3] peckxtrend
[2] คิดถึงเจ้าภูแลน้อยของนุช
[1] piggycollections
[1] ลดโลกเลอะกับผลิต
[1] นุชรักนุช

Top Hashtags in Tweet in G2:
[487] นุชรัก702
[442] เป๊กผลิตโชค
[230] peckpalitchoke
[29] เติมฟอลให้กัน
[6] คิดถึงเจ้าภูแลน้อยของนุช
[4] กำลังใจของผลิต
[1] ช่วยแชร์หน่อยนะคะ
[1] อยู่ต่อเพื่อรอเธอ
[1] นุชรักนุช

Top Hashtags in Tweet in G3:
[464] นุชรัก702
[377] เป๊กผลิตโชค
[208] peckpalitchoke
[113] เติมฟอลให้กัน
[5] ช่วยแชร์หน่อยนะคะ
[4] อยู่ต่อเพื่อรอเธอ
[3] peckxtrend
[3] คิดถึงเจ้าภูแลน้อยของนุช
[1] peckpalitchoks
[1] peckpaiitchoke

Top Hashtags in Tweet in G4:
[137] นุชรัก702
[136] เป๊กผลิตโชค
[117] peckpalitchoke
[8] เติมฟอลให้กัน
[1] เป๊กผลิดโชค

Top Hashtags in Tweet in G5:
[219] นุชรัก702
[202] เป๊กผลิตโชค
[115] peckpalitchoke
[40] เติมฟอลให้กัน
[6] peckxtrend
[3] นุชรักนุช
[1] peckpalitchoks
[1] piggycollections
[1] คิดถึงเจ้าภูแลน้อยของนุช

Top Hashtags in Tweet in G6:
[12] นุชรัก702
[9] เป๊กผลิตโชค
[8] peckpalitchoke
[2] nct127_fansigninbkk
[1] มนตร์กาลบันดาลรัก
[1] ทฤษฎีจีบเธอep3
[1] เติมฟอลให้กัน
[1] ก้าวคนละก้าว
[1] nct127_fansigninbk
[1] ทฤษฎีจีบเธอ

Top Hashtags in Tweet in G7:
[8] นุชรัก702
[7] เป๊กผลิตโชค
[5] peckpalitchoke
[2] เติมฟอลให้กัน
[1] ลดโลกเลอะกับผลิต

Top Hashtags in Tweet in G8:
[7] นุชรัก702
[7] เป๊กผลิตโชค
[7] peckpalitchoke
[5] เติมฟอลให้กัน

Top Hashtags in Tweet in G9:
[7] เป๊กผลิตโชค
[6] นุชรัก702
[5] peckpalitchoke
[3] เติมฟอลให้กัน

Top Hashtags in Tweet in G10:
[4] นุชรัก702
[4] เป๊กผลิตโชค
[2] peckpalitchoke

Top Words
Top Words in Tweet in Entire Graph:
[39] Words in Sentiment List#1: Positive
[0] Words in Sentiment List#2: Negative
[0] Words in Sentiment List#3: Angry/Violent
[45564] Non-categorized Words
[45603] Total Words
[2174] ชร
[2135] #น
[2133] ก702
[1914] น
[1911] กผล

Top Words in Tweet in G1:
[581] ชร
[573] #น
[572] ก702
[572] น
[515] กผล
[513] #เป
[513] ตโชค
[386] ก
[237] มฟอลให
[224] #เต

Top Words in Tweet in G2:
[623] ชร
[601] #น
[600] ก702
[551] กผล
[536] #เป
[536] ตโชค
[506] น
[291] #peckpalitchoke
[277] ก
[226] ต

Top Words in Tweet in G3:
[527] ชร
[523] ก702
[522] #น
[442] น
[431] กผล
[426] #เป
[426] ตโชค
[277] ก
[243] #peckpalitchoke
[150] มฟอลให

Top Words in Tweet in G4:
[151] ชร
[150] น
[149] #น
[149] ก702
[146] กผล
[144] #เป
[143] ตโชค
[124] #peckpalitchoke
[122] ก
[110] ว

Top Words in Tweet in G5:
[242] ชร
[240] #น
[239] ก702
[223] กผล
[220] #เป
[220] ตโชค
[178] น
[131] #peckpalitchoke
[101] ก
[49] ต

Top Words in Tweet in G6:
[12] #น
[12] ชร
[12] ก702
[9] #เป
[9] กผล
[9] ตโชค
[8] #peckpalitchoke
[5] ก
[5] ว
[5] น

Top Words in Tweet in G7:
[42] น
[16] #เป
[16] กผล
[16] ตโชค
[16] #น
[16] ชร
[16] ก702
[14] า
[13] ม
[12] ดถ

Top Words in Tweet in G8:
[7] #น
[7] ชร
[7] ก702
[7] #เป
[7] กผล
[7] ตโชค
[7] #peckpalitchoke
[6] น
[5] ฉ
[5] นย

Top Words in Tweet in G9:
[63] งข
[63] า
[60] ข
[11] น
[9] #เป
[9] กผล
[9] ตโชค
[9] #น
[9] ชร
[9] ก702

Top Words in Tweet in G10:
[4] #น
[4] ชร
[4] ก702
[4] #เป
[4] กผล
[4] ตโชค
[2] ร
[2] กจ
[2] ง
[2] #peckpalitchoke

Top Word Pairs
Top Word Pairs in Tweet in Entire Graph:
[2135] #น,ชร
[2130] ชร,ก702
[1884] #เป,กผล
[1883] กผล,ตโชค
[1003] ก702,#เป
[977] ตโชค,#peckpalitchoke
[537] ก,น
[496] #เต,มฟอลให
[496] มฟอลให,ก
[386] น,#น

Top Word Pairs in Tweet in G1:
[573] #น,ชร
[572] ชร,ก702
[513] #เป,กผล
[513] กผล,ตโชค
[337] ก702,#เป
[248] ก,น
[224] #เต,มฟอลให
[224] มฟอลให,ก
[196] ตโชค,#peckpalitchoke
[178] น,#น

Top Word Pairs in Tweet in G2:
[601] #น,ชร
[600] ชร,ก702
[536] #เป,กผล
[536] กผล,ตโชค
[272] ตโชค,#peckpalitchoke
[272] ก702,#เป
[60] ค,ดถ
[59] น,ค
[57] ก,น
[56] นอาท,ตย

Top Word Pairs in Tweet in G3:
[522] #น,ชร
[522] ชร,ก702
[426] #เป,กผล
[426] กผล,ตโชค
[231] ตโชค,#peckpalitchoke
[226] ก702,#เป
[151] ก,น
[145] #เต,มฟอลให
[145] มฟอลให,ก
[107] น,#น

Top Word Pairs in Tweet in G4:
[149] #น,ชร
[149] ชร,ก702
[144] #เป,กผล
[143] กผล,ตโชค
[123] ตโชค,#peckpalitchoke
[95] ต,ดเทรนด
[94] าว,นอาท
[94] นอาท,ตย
[94] ก,ต
[94] #peckpalitchoke,#น

Top Word Pairs in Tweet in G5:
[240] #น,ชร
[237] ชร,ก702
[220] #เป,กผล
[220] กผล,ตโชค
[126] ตโชค,#peckpalitchoke
[109] ก702,#เป
[52] ก,น
[47] #เต,มฟอลให
[47] มฟอลให,ก
[40] น,#น

Top Word Pairs in Tweet in G6:
[12] #น,ชร
[12] ชร,ก702
[9] #เป,กผล
[9] กผล,ตโชค
[7] ตโชค,#peckpalitchoke
[4] ก702,#เป
[2] #nct127_fansigninbkk,#ทฤษฎ
[2] #ทฤษฎ,จ
[2] ก,น
[2] #peckpalitchoke,#น

Top Word Pairs in Tweet in G7:
[16] #เป,กผล
[16] กผล,ตโชค
[16] #น,ชร
[16] ชร,ก702
[13] ก702,#เป
[10] ตโชค,#peckpalitchoke
[6] ค,ดถ
[6] ว,นน
[5] มอร,น
[5] น,งจ

Top Word Pairs in Tweet in G8:
[7] #น,ชร
[7] ชร,ก702
[7] #เป,กผล
[7] กผล,ตโชค
[6] ก702,#เป
[6] ตโชค,#peckpalitchoke
[5] ฉ,นย
[5] นย,งอย
[5] งอย,#เต
[5] #เต,มฟอลให

Top Word Pairs in Tweet in G9:
[63] งข,า
[60] ข,งข
[57] า,ข
[9] #เป,กผล
[9] กผล,ตโชค
[9] #น,ชร
[9] ชร,ก702
[6] #เต,มฟอลให
[6] มฟอลให,ก
[6] ก,น

Top Word Pairs in Tweet in G10:
[4] #น,ชร
[4] ชร,ก702
[4] #เป,กผล
[4] กผล,ตโชค
[2] ร,กจ
[2] กจ,ง
[2] ง,#น
[2] ก702,#เป
[2] ตโชค,#peckpalitchoke
[2] มาแต,เช

Top Replied-To
Top Replied-To in Entire Graph:
@m_pfcindy
@sirima1983
@palit_oily
@areeya702
@702jeed
@palitarea
@nk_awserrrr
@carry_wink
@anttirius
@ichliebepalit

Top Replied-To in G1:
@m_pfcindy
@carry_wink
@702jeed
@sirima1983
@palit_oily
@pploy_palaloy
@palitarea
@nk_awserrrr
@areeya702

Top Replied-To in G2:
@m_pfcindy
@702jeed
@nsg262w3rdk63xi
@plagrim1nid
@sirima1983
@palit_oily
@palitline
@nk_awserrrr
@kamonpanpat
@palitarea

Top Replied-To in G3:
@m_pfcindy
@areeya702
@anttirius
@_onsen12
@darakumaree1
@ichliebepalit
@yuzuday1
@hoozai_palit
@sirima1983
@nk_awserrrr

Top Replied-To in G4:
@m_pfcindy
@pakamas17032218
@fringzzz
@kkwan_of702
@palitarea

Top Replied-To in G5:
@m_pfcindy
@sirima1983
@onusapadsee
@areeya702
@darakumaree1
@nidsupergirl
@ichliebepalit
@nk_awserrrr
@palit_oily

Top Replied-To in G7:
@m_pfcindy

Top Replied-To in G8:
@m_pfcindy
@iamnutch2_702

Top Replied-To in G9:
@m_pfcindy

Top Mentioned
Top Mentioned in Entire Graph:
@peckpalit
@n_nine_nine
@marchsc64
@like_you702
@auisirilak1
@snow_myprince
@porpor_2
@wwunkatii
@pong32
@sweetsunnyday63

Top Mentioned in G1:
@n_nine_nine
@like_you702
@sweetsunnyday63
@jsp83698364
@chanabee

Top Mentioned in G2:
@peckpalit

Top Mentioned in G3:
@marchsc64
@snow_myprince
@wwunkatii
@porpor_2
@like_you702
@n_nine_nine
@pong32

Top Mentioned in G5:
@auisirilak1
@n_nine_nine

Top Tweeters
Top Tweeters in Entire Graph:
@porpor_2
@pitchaya84
@mylovepalitsom1
@palitline
@ichliebepalit
@harvestmoon702
@yimnim
@aupalitt
@angie_ning
@ohnhappy

Top Tweeters in G1:
@harvestmoon702
@yimnim
@angie_ning
@lekpalit
@derdalovepalit
@sarudakae
@carry_wink
@m_pfcindy
@n_nine_nine
@pimkratik

Top Tweeters in G2:
@palitline
@aupalitt
@ohnhappy
@patchy_peckjung
@kanjaporn_22
@miam_prutti
@puwawapu
@kamonpanpat
@mynametuk2
@looknamnaree

Top Tweeters in G3:
@porpor_2
@pitchaya84
@mylovepalitsom1
@ichliebepalit
@sisopk
@pploy_palaloy
@hoozai_palit
@wwunkatii
@snow_myprince
@darakumaree1

Top Tweeters in G4:
@ooaann21
@palitpn
@phadchy
@gunm60
@nookeruook
@rtthai350
@peckpalit_ploy
@pakamas17032218
@tipp0307
@a_sririta

Top Tweeters in G5:
@sirima1983
@nuchsara2017
@koongkj
@palit_oily
@patong_w
@pui_nitta
@moolan67
@babab617
@auisirilak1
@athena7920

Top Tweeters in G6:
@namninya
@nuibwuoppapeck
@little_hands18
@pinball20
@mawpfc
@choo_17
@fatsolvit
@inspace03870993
@udn4ylt5ixh583o
@wongwllat

Top Tweeters in G7:
@pcys33
@thom99tt
@imnaughtycat
@eyerendear_peck
@palit_4ever
@bearsjoy
@piggypichy
@noklove28962025

Top Tweeters in G8:
@ray_palit
@jaaey_s
@mamajkm
@iamnutch2_702
@nongnoot007

Top Tweeters in G9:
@markee2002_kobo
@aquakedsirin
@sceneordinary

Top Tweeters in G10:
@kazepalit
@nuches702
@pknp1111