إسلام_حر, Twitter, 4/15/2019 2:05:14 AM, 193737


FAQ | Problem?

إسلام_حر_2019-04-14_18-39-19.xlsx
إسلام_حر_2019-04-14_18-39-19.xlsx
From:
NodeXLExcelAutomator
Uploaded on:
April 15, 2019
Short Description:
إسلام_حر via NodeXL http://bit.ly/2UWei9r
@islam_behery
@ihalhurra
@subaiesb
@5uq_xz
@kuwaittowerss
@amen_yr
@binyork
@1131adel
@islambeherypage

Top hashtags:
#إسلام_حر
#إسلام_بحيري
#إٍسلام_بحيري

Description:
Description
The graph represents a network of 9 Twitter users whose tweets in the requested range contained "إسلام_حر", or who were replied to or mentioned in those tweets. The network was obtained from the NodeXL Graph Server on Monday, 15 April 2019 at 01:39 UTC.

The requested start date was Sunday, 14 April 2019 at 00:01 UTC and the maximum number of days (going backward) was 14.

The maximum number of tweets collected was 5,000.

The tweets in the network were tweeted over the 4-day, 18-hour, 56-minute period from Sunday, 07 April 2019 at 21:36 UTC to Friday, 12 April 2019 at 16:33 UTC.

Additional tweets that were mentioned in this data set were also collected from prior time periods. These tweets may expand the complete time period of the data.

There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not a "replies-to" or "mentions".

The graph is directed.

The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.

The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.


Author Description


Overall Graph Metrics
Vertices : 9
Unique Edges : 7
Edges With Duplicates : 23
Total Edges : 30
Number of Edge Types : 2
Mentions : 6
Tweet : 24
Self-Loops : 24
Reciprocated Vertex Pair Ratio : 0
Reciprocated Edge Ratio : 0
Connected Components : 3
Single-Vertex Connected Components : 1
Maximum Vertices in a Connected Component : 6
Maximum Edges in a Connected Component : 22
Maximum Geodesic Distance (Diameter) : 3
Average Geodesic Distance : 1.463415
Graph Density : 0.0833333333333333
Modularity : 0.210556
NodeXL Version : 1.0.1.410

Top Influencers: Top 10 Vertices, Ranked by Betweenness Centrality
Top URLs
Top URLs in Tweet in Entire Graph:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1115347789532340225
[1] https://twitter.com/i/web/status/1115347750386905095
[1] https://twitter.com/i/web/status/1115347442667540481
[1] https://twitter.com/i/web/status/1115347806745767936
[1] https://twitter.com/i/web/status/1115347732313640960
[1] https://twitter.com/i/web/status/1115347385000046592
[1] https://twitter.com/i/web/status/1115299909748633600
[1] https://twitter.com/i/web/status/1115348508406632448
[1] https://twitter.com/i/web/status/1115348440857370629
[1] https://twitter.com/i/web/status/1115348081007108097

Top URLs in Tweet in G1:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1115299909748633600
[1] https://twitter.com/i/web/status/1115347385000046592
[1] https://twitter.com/i/web/status/1115347732313640960
[1] https://twitter.com/i/web/status/1115347806745767936

Top URLs in Tweet in G2:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1115347496623071232
[1] https://twitter.com/i/web/status/1115347890182946817
[1] https://twitter.com/i/web/status/1115348081007108097
[1] https://twitter.com/i/web/status/1115348440857370629
[1] https://twitter.com/i/web/status/1115348508406632448

Top URLs in Tweet in G4:
[1] https://twitter.com/i/web/status/1115347442667540481
[1] https://twitter.com/i/web/status/1115347750386905095
[1] https://twitter.com/i/web/status/1115347789532340225

Top Domains
Top Domains in Tweet in Entire Graph:
[12] twitter.com

Top Domains in Tweet in G1:
[4] twitter.com

Top Domains in Tweet in G2:
[5] twitter.com

Top Domains in Tweet in G4:
[3] twitter.com

Top Hashtags
Top Hashtags in Tweet in Entire Graph:
[19] إسلام_حر
[19] إسلام_بحيري
[2] إٍسلام_بحيريTop Hashtags in Tweet in G1:
[7] إسلام_بحيري
[7] إسلام_حر
[1] إٍسلام_بحيري

Top Hashtags in Tweet in G2:
[7] إسلام_حر
[7] إسلام_بحيري

Top Hashtags in Tweet in G3:
[2] إسلام_حر

Top Hashtags in Tweet in G4:
[5] إسلام_بحيري
[3] إسلام_حر
[1] إٍسلام_بحيري

Top Words
Top Words in Tweet in Entire Graph:
[0] Words in Sentiment List#1: Positive
[0] Words in Sentiment List#2: Negative
[0] Words in Sentiment List#3: Angry/Violent
[535] Non-categorized Words
[535] Total Words
[23] في
[19] #إسلام_حر
[19] #إسلام_بحيري
[14] من
[8] فهم

Top Words in Tweet in G1:
[9] في
[7] #إسلام_بحيري
[7] #إسلام_حر
[6] من
[4] فهم
[4] الإسلام
[3] على
[2] islam_behery
[2] إذا
[2] توقف

Top Words in Tweet in G2:
[9] في
[7] #إسلام_حر
[7] #إسلام_بحيري
[4] الشيخ
[4] خلدون
[4] عريمط
[4] عصمة
[4] لا
[3] إلا
[3] ا

Top Words in Tweet in G3:
[2] من
[2] تمنطق
[2] حتما
[2] سيتنو
[2] ر
[2] متفق
[2] عليه
[2] #إسلام_حر

Top Words in Tweet in G4:
[5] في
[5] #إسلام_بحيري
[3] #إسلام_حر
[3] من
[2] الخلافة
[2] ا
[2] هناك
[2] فهم
[2] الإسلام
[2] الحنابله

Top Word Pairs
Top Word Pairs in Tweet in Entire Graph:
[4] #إسلام_بحيري,إذا
[4] إذا,توقف
[4] توقف,فهم
[4] فهم,الإسلام
[4] الإسلام,عند
[4] عند,فهم
[4] فهم,رجال
[4] بتصوراتهم,فقط
[4] فقط,سيصبح
[4] سيصبح,الإسلام

Top Word Pairs in Tweet in G1:
[2] #إسلام_بحيري,إذا
[2] إذا,توقف
[2] توقف,فهم
[2] فهم,الإسلام
[2] الإسلام,عند
[2] عند,فهم
[2] فهم,رجال
[2] رجال,القرن
[2] القرن,الثالث
[2] الثالث,بتصوراتهم

Top Word Pairs in Tweet in G2:
[4] الشيخ,خلدون
[4] خلدون,عريمط
[4] عريمط,في
[2] في,بعض
[2] بعض,المذاهب
[2] المذاهب,الأخرى
[2] الأخرى,يوجد
[2] يوجد,عصمة
[2] عصمة,لأشخاص
[2] لأشخاص,لكن

Top Word Pairs in Tweet in G3:
[2] من,تمنطق
[2] تمنطق,حتما
[2] حتما,سيتنو
[2] سيتنو,ر
[2] ر,متفق
[2] متفق,عليه
[2] عليه,#إسلام_حر

Top Replied-To
Top Mentioned
Top Tweeters